Voleybolda katılanların davranışları

  • Konbuyu başlatan Rose
  • Başlangıç tarihi
R

Rose

Guest
21. DAVRANIŞ KOŞULLARI
21.1 SPORTMENCE DAVRANIŞ

21.1.1 Oyuna katılanlar oyun kurallarını bilmek ve onlara uymak zorundadırlar.

21.1.2 Oyuna katılanlar sportmenliğe yakışır bir şekilde hakemlerin kararlarını tartışmaksızın kabul etmek zorundadırlar.
Herhangi bir şüpheli durumda yalnız oyundaki kaptan vasıtasıyla açıklama isteğinde bulunulur.

21.1.3 Oyuna katılanlar hakemlerin kararlarını etkilemek ya da kendi takımlarının yaptığı hataları gizlemek amacına yönelik tutum ve hareketlerden sakınmalıdırlar.

21.2 DÜRÜST SPORCULUK (FAIR-PLAY)

21.2.1 Oyuna katılanlar dürüst sporculuk (FAIR-PLAY) anlayışı içerisinde sadece hakemlere karşı değil; aynı zamanda diğer görevlilere, rakiplerine, takım arkadaşlarına ve seyircilere karşı da nazik ve saygılı davranmalıdırlar.

21.2.2 Maç esnasında takım mensuplarının kendi aralarında konuşmalarına izin verilir.
22. HATALI DAVRANIŞ VE YAPTIRIMLARI
22.1 KÜÇÜK HATALI DAVRANIŞLAR
Küçük hatalı davranışlar yaptırıma tabi tutulmaz. Takımı oyundaki kaptan aracılığıyla sözlü olarak ya da el işaretleriyle uyararak takımın yaptırım uygulanacak seviyeye yaklaşmasını önlemek baş hakemin görevidir.
Bu uyarı bir ceza değildir ve anlık sonuçları yoktur. Müsabaka cetveline kaydedilmez.

22.2 YAPTIRIMLARA YOL AÇAN HATALI DAVRANIŞLAR
Takım üyelerinden birinin resmi görevlilere, rakip oyunculara, takım arkadaşlarına veya seyircilere yönelik hatalı davranışı yapılan davranışın derecesine göre üç ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır:

22.2.1 Kaba davranış: terbiye ve ahlak prensiplerine aykırı hareket veya aşağılayıcı ifadeler

22.2.2 Saldırgan davranış: itibar düşürücü veya hakaret edici sözler veya hareketler

22.2.3 Tecavüzkar davranış: fiili saldırı ya da saldırıya niyetlenme.

22.3 YAPTIRIM TABLOSU
Baş hakemin kararına göre ve hatalı davranışın derecesine bağlı olarak uygulanacak ve müsabaka cetveline kaydedilecek yaptırımlar:

22.3.1 İhtar
Maçta takımın herhangi bir üyesinin ilk kaba davranışı rally kaybıyla cezalandırılır.

22.3.2 Oyundan çıkarma

22.3.2.1 Oyundan çıkarmayla cezalandırılan bir takım üyesi setin geri kalan kısmında oynayamaz ve başka bir işlem yapılmaksızın takım sırasının arkasındaki ceza alanında ve oturması gerekir.
Oyundan çıkarılan bir koç sete müdahale etme hakkını kaybeder ve takım sırasının arkasındaki ceza alanında oturmak zorundadır.

22.3.2.2 Bir takım üyesinin ilk saldırgan davranışı başka bir sonuç olmaksızın oyundan çıkarmayla cezalandırılır.

22.3.2.3 Aynı takım üyesinin aynı maçtaki ikinci kaba davranışı bir başka sonuç olmaksızın oyundan çıkarmayla cezalandırılır.

22.3.3 Diskalifiye

22.3.3.1 Diskalifiyeyle cezalandırılan takım üyesi maçın geri kalan kısmında bir başka sonuç olmaksızın Müsabaka Kontrol Alanı’nı terk etmek zorundadır.

22.3.3.2 İlk tecavüzkar davranış bir başka sonuç olmaksızın diskalifiyeyle cezalandırılır.

22.3.3.3 Aynı maçta aynı takım üyesi tarafından yapılan ikinci bir saldırgan davranış başka bir sonuç olmaksızın diskalifiyeyle cezalandırılır.

22.3.3.4 Aynı maçta aynı takım üyesi tarafından yapılan üçüncü bir kaba davranış başka bir sonuç olmaksızın diskalifiyeyle cezalandırılır.

22.4 HATALI DAVRANIŞ YAPTIRIMLARININ UYGULANMASI

22.4.1 Tüm yaptırımlar bireysel yaptırımlardır, bütün maç için geçerlidir ve müsabaka cetveline kaydedilir.

22.4.2 Aynı takım üyesinin aynı maçtaki hatalı davranış tekrarı, Kural 21.3 ve Şekil 9′da gösterildiği gibi artarak cezalandırılır (aynı takım üyesi birbirini izleyen her kaba davranışı için daha ağır bir ceza alır).

22.4.3 Saldırgan davranış ve tecavüzkar davranıştan kaynaklanan oyundan çıkarma ya da diskalifiye için daha önce bir ceza alınmış olması gerekmez.

22.5 SET ÖNCESİ VE SETLER ARASINDAKİ HATALI DAVRANIŞLAR
Setlerden önce veya setler arasında meydana gelen herhangi bir hatalı davranış Kural 21.2 uyarınca değerlendirilir ve yaptırımlar müteakip sette uygulanır.

22.6 CEZA KARTLARI
Uyarı: sözlü veya el işareti, kart yok
İhtar: sarı kart
Oyundan çıkarma: kırmızı kart
Diskalifiye: sarı + kırmızı kart (birlikte)
 
Üst