Voleybolda duraklama ve gecikmeler

  • Konbuyu başlatan Rose
  • Başlangıç tarihi
R

Rose

Guest
16. KURALLARA UYGUN OYUN DURAKLAMALARI
Kurallara uygun oyun duraklamaları, MOLALAR ve OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ’dir.

16.1 KURALLARA UYGUN DURAKLAMALARIN SAYISI
Her takımın her sette en fazla iki mola ve altı oyuncu değiştirme hakkı bulunmaktadır.

16.2 KURALLARA UYGUN DURAKLAMA TALEPLERİ

16.2.1 Sadece koç veya oyun kaptanı duraklama talebinde bulunabilir.
Bu talep top oyun dışındayken ve servis düdüğünden önce elle işaret vermek suretiyle yapılır.

16.2.2 Bir setin başlangıcından önce oyuncu değişikliği talebinde bulunulmasına izin verilir ve bu değişiklik o sete ait kurallara uygun oyuncu değişikliği olarak kaydedilmelidir.

16.3 DURAKLAMALARIN BİRBİRİNİ TAKİP ETMESİ

16.3.1 Takımlardan birinin talep ettiği bir veya iki mola ile bir oyuncu değişikliği oyunun tekrar başlamasına gerek olmaksızın birbirini takip edebilir.

16.3.2 Bununla birlikte bir takımın aynı duraklama içinde birbirini takip eden oyuncu değişikliği taleplerine müsaade edilmez. Ancak bir takım isterse aynı duraklama esnasında iki veya daha fazla oyuncu değiştirebilir.

16.4 MOLALAR VE TEKNİK MOLALAR

16.4.1 Talep edilen tüm molalar 30 saniye sürer.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında ilk 4 sette (1-4) maçı önde götüren takım 8 ve 16′ncı sayılara ulaştığında 60′şar saniyelik iki ek “Teknik Mola” otomatik olarak uygulanır.
Netice setinde (5′inci) “Teknik Mola” yoktur; her takım sadece 30 saniye süreli iki mola talebinde bulunabilir.

16.4.2 Tüm molalar esnasında oyundaki oyuncular kendi sıralarının yakınındaki serbest bölgeye gitmek zorundadır.

16.5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ (Limitler için bkz. Kural 8.1)(Libero ile ilgili yer değiştirmeler için bkz. Kural 20.3.2 & 20.3.3)

16.5.1 Oyuncu değişikliği oyuncu değiştirme bölgesi içinde yapılmalıdır.

16.5.2 Oyuncu değişikliği ancak müsabaka cetveline kaydedilmesi ve oyuncuların oyuna giriş-çıkış yapabilmesi için gereken zaman kadar sürebilir.

16.5.3 Talep anında oyuncu(lar) oyuncu değiştirme bölgesine yakın durarak oyuna girmeye hazır olmalıdırlar.
Eğer durum böyle değilse, oyuncu değişikliği kabul edilemez ve takım geciktirme cezası alır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında oyuncu değişikliğini kolaylaştırmak için uzun saplı ve numaralı levhalar kullanılır.

16.5.4 Eğer koç birden fazla oyuncu değişikliği yapmak isterse, talebi esnasında bu sayıyı el işareti ile bildirmek zorundadır. Bu durumda oyuncu değişiklikleri bir çift oyuncuyu diğerleri takip edecek şekilde peş peşe yapılmalıdır.

16.6 KURALLARA UYGUN OLMAYAN DURAKLAMA TALEPLERİ

16.6.1 Aşağıda sıralanan duraklama talepleri uygun olmayan taleplerdir:

16.6.1.1 top oyundayken veya servis düdüğü anında veya sonrasında,

16.6.1.2 yetkili olmayan bir takım mensubu tarafından,

16.6.1.3 bir takım oyuncu değişikliği yaptıktan sonra, oyun başlamadan önce ikinci bir değişiklik talep ederse,

16.6.1.4 müsaade edilen mola ve oyuncu değişikliği sayısı aşılırsa.

16.6.2 Oyunu etkilemeyen ya da geciktirmeyen kurallara uygun olmayan duraklama talebi reddedilir.

16.6.3 Maçta tekrar eden kurallara uygun olmayan bir talep geciktirme olarak değerlendirilir.

17. OYUNU GECİKTİRMELER
17.1 GECİKTİRME TÜRLERİ
Bir takımın oyunun yeniden başlamasını engelleyen uygunsuz bir hareketi geciktirmedir ve daha birçoklarının yanında aşağıdaki hareketleri kapsar:

17.1.1 oyuncu değişikliğini geciktirmek,

17.1.2 oyuna başlama işaretini aldıktan sonra diğer duraklamaları uzatmak,

17.1.3 kurallara uygun olmayan oyuncu değişikliği talep etmek,

17.1.4 kurallara uygun olmayan bir talebi tekrarlamak,

17.1.5 bir takım üyesinin oyunu geciktirmesi.

17.2 GECİKTİRMELERLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR

17.2.1 “Geciktirme uyarısı” ve “geciktirme cezası” takıma ait yaptırımlardır.

17.2.1.1 Geciktirmelerle ilgili yaptırımlar tüm maç için geçerlidir.

17.2.1.2 Tüm geciktirme yaptırımları, uyarılar da dahil olmak üzere, müsabaka cetveline kaydedilir.

17.2.2 Bir takım mensubunun maçtaki ilk geciktirmesi “GECİKTİRME UYARISI” ile cezalandırılır.

17.2.3 Aynı takımın herhangi bir üyesinin aynı maçtaki her türlü ikinci ve sonraki geciktirmeleri bir hata teşkil eder ve “GECİKTİRME CEZASI” ile değerlendirilir: rally kaybı.

17.2.4 Set öncesinde ya da iki set arasında verilen geciktirme yaptırımları bir sonraki set için uygulanır.
18. İSTİSNAİ OYUN DURAKLAMALARI
18.1 SAKATLANMA

18.1.1 Top oyundayken ciddi bir kaza meydana gelirse, hakem derhal oyunu durdurmalı ve doktorun sahaya girmesine izin vermelidir.
Daha sonra rally tekrarlattırılır.

18.1.2 Eğer sakatlanmış bir oyuncu kurallara uygun ve istisnai olarak değiştirilemiyorsa, bu oyuncuya 3 dakikalık bir iyileşme süresi tanınır; ancak bir maçta aynı oyuncuya bu hak birden fazla verilmez.
Oyuncunun bu süre içinde iyileşmemesi halinde takımı eksik ilan edilir.

18.2 HARİCİ MÜDAHALE
Oyun sırasında herhangi bir harici müdahale olursa, oyun durdurulmalı ve rally tekrarlattırılmalıdır.

18.3 UZATILMIŞ DURAKLAMALAR

18.3.1 Eğer beklenmeyen koşullar nedeniyle maç kesilirse, bu takdirde baş hakem, organizatör ve varsa Kontrol Komitesi normal koşulların yeniden tesisi için alınacak tedbirleri kararlaştırırlar.

18.3.2 Toplam 4 saati aşmamak kaydıyla, oyunda bir veya daha fazla duraklama olduysa:

18.3.2.1 eğer maç aynı oyun alanında yeniden başlatılırsa, kesilmiş olan set aynı sayı, oyuncu ve pozisyonlarla devam edecektir. Daha önce oynanmış setlerin sayıları aynen korunacaktır.

18.3.2.2 eğer maç başka bir oyun alanında yeniden başlatılırsa, kesilmiş olan set iptal edilir ve aynı takım mensupları ve aynı başlangıç dizilişiyle yeniden oynatılır. Daha önce oynanmış setlerin sayıları aynen korunacaktır.

18.3.3 Toplam 4 saati aşan bir ya da daha fazla duraklama olduğunda tüm maç yeniden oynatılacaktır.

19. FASILALAR VE OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ
19.1 FASILALAR
Setler arasındaki tüm fasılalar üç dakika sürer.
Bu süre zarfında oyun alanları değiştirilir ve takımların başlangıç pozisyonları müsabaka cetveline kaydedilir.
İkinci ve üçüncü setler arasındaki fasıla, organizatörün talebi üzerine yetkili organ tarafından 10 dakikaya kadar çıkarılabilir.

19.2 OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ

19.2.1 Netice seti hariç her setten sonra takımlar oyun alanlarını değiştirirler.

19.2.2 Netice setinde bir takım 8. sayıya ulaştığı zaman takımlar gecikmeksizin oyun alanlarını değiştirirler ve oyuncuların pozisyonları aynı kalır.
Eğer değişim önde olan takım 8. sayıya ulaştığında yapılmazsa, yanlışlık fark edilir edilmez değişim gerçekleştirilir. Değişimin yapıldığı zamanki sayılar aynen korunur.
 
Üst