Voleybol oyun hareketleri

  • Konbuyu başlatan Rose
  • Başlangıç tarihi
R

Rose

Guest
9. OYUNUN SEYRİ
9.1 OYUNDAKİ TOP
Baş hakemin müsaadesiyle servis için topa vurulduğu an top oyundadır.

9.2 OYUN DIŞI TOP
Top, hakemlerden biri tarafından düdük çalınarak değerlendirilen hatanın yapıldığı veya hata dışı olarak düdüğün çalındığı andan itibaren oyun dışıdır.

9.3 DAHİL TOP
Top, sınır çizgileri dahil olmak üzere oyun alanı içinde yere değdiği zaman dahildir.

9.4 HARİÇ TOP
Top şu koşullarda “hariçtir”:

9.4.1 zemine temas eden kısmı sınır çizgisinin tamamen dışındaysa;

9.4.2 oyun alanı dışında bir cisme, tavana veya oyun dışındaki bir kişiye değerse;

9.4.3 antenlere, kablolara ve direklere veya yan bantlar dışındaki fileye değerse;

9.4.4 Kural 11.1.2′de belirtilen durum hariç, file dikey düzlemini geçiş boşluğunun kısmen veya tamamen dışından geçerse;

9.4.5 filenin altından alt boşluğu tamamen geçerse.
10. TOPLA OYNAMA
Her takım kendi oyun sahası ve oyun boşluğunda oynamalıdır (Kural 11.1.2 hariç). Bununla beraber top serbest bölgenin dışından da geri döndürülebilir.

10.1 TAKIM VURUŞLARI
Bir takım topu filenin üzerinden geri göndermek için üç vuruş (blok temasına ilaveten, Kural 15.4.1) yapma hakkına sahiptir. Eğer daha fazla vuruş yapılırsa, takım DÖRT VURUŞ hatası yapmış olur.
Takımın vuruşları sadece oyuncuların isteyerek yaptıkları vuruşları değil; aynı zamanda topla istemeden yaptıkları temasları da kapsar.

10.1.1 BİRBİRİNİ TAKİP EDEN TEMASLAR
Bir oyuncu art arda iki defa topa vuramaz (Kural 10.2.3, 15.2 ve 15.4.2 hariç).

10.1.2 AYNI ANDA YAPILAN TEMASLAR
İki veya üç oyuncu topa aynı anda dokunabilir.

10.1.2.1 İki (üç) takım arkadaşı topa aynı anda dokunduğu zaman bu iki (üç) vuruş olarak göz önüne alınır (blok hariç). İki (üç) takım arkadaşı topa uzanır; fakat sadece bir oyuncu temas ederse, bu bir vuruş olarak sayılır. Oyuncular çarpışırlarsa, bu hata olarak değerlendirilmez.

10.1.2.2 İki rakip file üzerinde topa aynı anda temas etmişler ve top oyunda kalmışsa, topun sahasında kaldığı takımın tekrar üç vuruş yapma hakkı vardır. Böyle bir top dışarı giderse, bu karşı taraftaki takım için bir hatadır.

10.1.2.3 Topa iki rakip oyuncu tarafından aynı anda yapılan temas “TUTULMUŞ TOP” olarak değerlendirilirse, bu bir ÇİFT HATA’dır ve rally tekrarlattırılır.

10.1.3 YARDIMLI VURUŞLAR
Oyun sahası içinde bir oyuncunun topa ulaşmak için takım arkadaşlarından, herhangi bir yapıdan veya cisimden destek almasına izin verilmez.
Bununla beraber hata yapmak üzere olan bir oyuncu (fileye dokunmak veya orta çizgiyi geçmek gibi) takım arkadaşları tarafından durdurulabilir veya geri çekilebilir.

10.2 VURUŞUN ÖZELLİKLERİ

10.2.1 Top vücudun herhangi bir kısmına dokunabilir.

10.2.2 Topa fırlatılmadan ve/veya tutulmadan vurulmalıdır. Top herhangi bir doğrultuda geri gidebilir.

10.2.3 Temasların aynı anda olması şartıyla, top vücudun çeşitli yerlerine dokunabilir.
İstisnalar:

10.2.3.1 Tek bir hareket esnasında olması kaydıyla, bir veya daha fazla blok oyuncusu blokta topa art arda dokunabilir.

10.2.3.2 Takımın birinci vuruşunda, temasların tek bir hareket esnasında olması kaydıyla, top vücudun çeşitli yerlerine art arda dokunabilir.

10.3 TOPLA OYNANIRKEN YAPILAN HATALAR

10.3.1 DÖRT VURUŞ: Bir takımın topa geri döndürmeden önce topa dört defa vurmasıdır.

10.3.2 YARDIMLI VURUŞ: Bir oyuncunun oyun sahası içinde topa ulaşmak için bir takım arkadaşından, herhangi bir yapı veya cisimden destek almasıdır.

10.3.3 TUTULMUŞ TOP: Bir oyuncunun topa vurmayıp tutması ve/veya fırlatmasıdır.

10.3.4 ÇİFT VURUŞ: Bir oyuncunun topa art arda iki defa vurması veya topun vücudunun çeşitli yerlerine art arda temas etmesidir.
11. FİLEDEKİ TOP
11.1 FİLEYİ GEÇEN TOP

11.1.1 Rakip sahaya gönderilen top filenin üzerinden, geçiş boşluğu içinden gitmelidir. Geçiş boşluğu file dikey düzleminin bir parçasıdır ve aşağıdakilerle sınırlıdır:

11.1.1.1 aşağıda filenin üst kısmıyla,

11.1.1.2 kenarlarda anten ve antenlerin varsayılan uzantılarıyla,

11.1.1.3 yukarıda tavanla.

11.1.2 Top file düzlemini tamamen ya da kısmen dış boşluktan geçerek rakibin serbest bölgesine girdiğinde, takımın vuruş limiti dahilinde kalmak koşuluyla, geri oynanabilir. Ancak bu esnada topu geri çeviren oyuncu:

11.1.2.1 rakibin oyun alanına temas etmemelidir;

11.1.2.2 topu file dikey düzleminin aynı tarafından ve yine tamamen ya da kısmen dış boşluktan geçirerek geriye çevirmelidir.
Rakip takım böyle bir hareketi engelleyemez.

11.2 FİLEYE DEĞEN TOP
Top fileyi geçerken ona değebilir.

11.3 FİLENİN İÇİNDEKİ TOP

11.3.1 Filenin içine takılan top takımın üç vuruş limiti içinde geri alınabilir.

11.3.2 Top filenin iplerini yırtar veya filenin kopmasına neden olursa, rally iptal edilir ve tekrarlattırılır.
12. FİLEDEKİ OYUNCU
12.1 FİLENİN DİĞER TARAFINA UZANMA

12.1.1 Blok esnasında bir blokçu, rakibinin hücum vuruşu öncesi veya anındaki oyununu engellememek koşuluyla, hücum vuruşunu takiben filenin öteki tarafında topa dokunabilir.

12.1.2 Hücum vuruşunun kendi oyun boşluğundan yapılmış olması şartıyla, bir oyuncu hücum vuruşunu yaptıktan sonra elinin filenin öteki tarafına geçmesine izin verilir.

12.2 FİLENİN ALTINDAN GEÇME

12.2.1 Rakibin oyununa müdahale etmemek şartıyla, filenin altından rakip oyun boşluğuna girilmesine izin verilir.

12.2.2 Orta çizginin üzerinden rakibin oyun alanına girme:

12.2.2.1 Ayak(lar) veya el(ler)in orta çizginin ötesinde rakibin oyun alanına değmesine izin verilir. Ancak karşıya geçen ayak(lar) veya el(ler)in bir kısmı orta çizgiye temas etmeli ya da orta çizginin üzerinde olmalıdır.

12.2.2.2 Vücudun başka herhangi bir parçasının rakibin oyun alanına temas etmesi yasaktır.

12.2.3 Top oyun dışı olduktan sonra bir oyuncu rakibinin oyun alanına girebilir.

12.2.4 Oyuncular, oyununa müdahale etmemek şartıyla, rakiplerinin serbest bölgesine girebilirler.

12.3 FİLE İLE TEMAS

12.3.1 Bir oyuncunun file ya da antene topla oynadığı sırada değmesi veya oyuna müdahale etmesi dışında, file veya antene temas bir hata değildir.

12.3.2 Bir oyuncu topa vurduktan sonra direklere, kablolara veya filenin toplam uzunluğu dışındaki herhangi bir cisme dokunabilir; ancak bu dokunuş oyuna müdahale etmemelidir.

12.3.3 Top filenin içine takılır ve bu nedenle file rakibe temas ederse, bu hata olarak kabul edilmez.

12.4 OYUNCULARIN FİLEDEKİ HATALARI

12.4.1 Bir oyuncu rakibinin hücum vuruşunun öncesinde veya esnasında rakibinin oyun boşluğundaki topa veya rakibine dokunursa,

12.4.2 Bir oyuncu filenin altından rakibinin boşluğuna, rakibinin oyununa zarar vererek girerse,

12.4.3 Bir oyuncu rakibinin oyun alanına girerse,

12.4.4 Bir oyuncu filede topla oynarken fileye veya antene değerse ya da oyuna müdahale ederse.
13. SERVİS
Servis, topun servis bölgesinde ve geri hattın sağında bulunan oyuncu tarafından vurularak oyuna sokulması hareketidir.

13.1 BİR SETTEKİ İLK SERVİS

13.1.1 Birinci set ile netice setinde (5. set) ilk servis kura atışıyla belirlenen takım tarafından atılır.

13.1.2 Diğer setler bir önceki sette ilk servisi kullanmamış olan takımın atacağı servisle başlatılacaktır.

13.2 SERVİS SIRASI

13.2.1 Oyuncular pozisyon kağıdına kaydedilen servis sırasını takip etmek zorundadır.

13.2.2 Bir setteki ilk servisten sonra servis kullanacak oyuncu şu şekilde belirlenir:

13.2.2.1 Servis kullanan takım rally’yi kazandığında daha önce servis kullanan oyuncu (veya yerine geçen oyuncu) tekrar servis atar.

13.2.2.2 Servis karşılayan takım rally’yi kazandığında servis atma hakkını da kazanır ve servis atmadan önce bir pozisyon döner. Sağ ön pozisyondan sağ arka pozisyona gelen oyuncu servis atacaktır.

13.3 SERVİS KULLANMA YETKİSİ
Baş hakem servis kullanacak oyuncunun topa sahip olduğunu ve takımların oynamaya hazır olduklarını kontrol ettikten sonra servisin atılmasına müsaade eder.

13.4 SERVİSİN ATILMASI

13.4.1 Topa, havaya atıldıktan ya da el(ler)den bırakıldıktan sonra tek el veya kolun herhangi bir kısmıyla vurulmalıdır.

13.4.2 Sadece tek bir atışa izin verilir. Top saydırmaya ya da topu elinde oynatmaya izin verilir.

13.4.3 Servis atan oyuncu vuruşu anında ya da sıçrayarak atılan bir servis için zıpladığında ne oyun alanına (dip çizgi dahil) ne de servis bölgesi dışındaki zemine temas etmemelidir.
Bu oyuncu servis vuruşundan sonra servis bölgesinin dışına veya oyun alanının içine basabilir veya düşebilir.

13.4.4 Servis kullanacak oyuncu, baş hakemin servis için çaldığı düdüğü takip eden 8 saniye içinde topa vurmalıdır.

13.4.5 Baş hakemin düdüğünden önce atılan servis iptal edilir ve tekrarlattırılır.

13.5 PERDELEME

13.5.1 Servis kullanan takımın oyuncuları kişisel veya grup perdelemesi yaparak rakiplerinin servis atan oyuncuyu veya topun geliş yönünü görmelerini engellememelidirler.

13.5.2 Servis kullanan takımın bir ya da bir grup oyuncusu servis atıldığı sırada kollarını sallar, zıplar veya her iki yöne hareket eder ya da topun geliş yönünü gizlemek için grup halinde durursa, perdeleme yapmış olur.

13.6 SERVİS SIRASINDA YAPILAN HATALAR

13.6.1 Servis hataları:
Aşağıdaki hatalar rakip takım pozisyon hatası yapıyor olsa bile servis değişikliğine yol açar. Servis atan oyuncu:

13.6.1.1 servis sırasını ihlal ederse,

13.6.1.2 servisi kurallara uygun şekilde atmazsa.

13.6.2 Servis vuruşundan sonra yapılan hatalar:
Topa kurallara uygun şekilde vurulduktan sonra (bir oyuncunun pozisyon hatası yapmaması kaydıyla) aşağıda gösterilen hallerde servis hatalıdır. Eğer top:

13.6.2.1 servis kullanan takımın oyuncularından birine değer veya file dikey düzlemini geçiş boşluğundan tümüyle geçmezse,

13.6.2.2 oyun alanının dışına giderse,

13.6.2.3 bir perdelemenin üzerinden geçerse.

13.7 SERVİSTEN SONRA YAPILAN HATALAR VE POZİSYON HATALARI

13.7.1 Eğer servis atan oyuncu servis vuruşu sırasında bir hata yaparsa (yanlış dönüş sırası, kural dışı uygulama, vs.) ve karşı tarafta pozisyon hatası varsa, servis hatası cezalandırılır.

13.7.2 Buna karşılık eğer servis kurallara uygun şekilde atıldıktan sonra serviste hata meydana gelirse (topun dışarı gitmesi ya da bir perdelemenin üstünden gitmesi, vs.) pozisyon hatası öncelik alacak ve cezalandırılacaktır.

14. HÜCUM VURUŞU
14.1 HÜCUM VURUŞU

14.1.1 Servis ve blok hariç olmak üzere, topu rakibe yönelten bütün vuruşlar hücum vuruşu olarak değerlendirilir.

14.1.2 Hücum vuruşu sırasında topa net bir şekilde temas edilmiş ve itilmemiş ya da fırlatılmamışsa, tip yapmaya izin verilir.

14.1.3 Top bütünüyle file dikey düzlemini geçtiği veya bir rakip oyuncuya temas ettiği anda hücum vuruşu tamamlanmış olur.

14.2 HÜCUM VURUŞUNDAKİ KISITLAMALAR

14.2.1 Ön hat oyuncusu, temasın kendi oyuncu boşluğu dahilinde yapılması kaydıyla, hücum vuruşunu herhangi bir yükseklikte tamamlayabilir (Kural 14.2.4 hariç).

14.2.2 Bir geri hat oyuncusu ön bölgenin gerisinden herhangi bir yükseklikten hücum vuruşunu tamamlayabilir:

14.2.2.1 sıçradığı anda oyuncunun ayağı (ayakları) hücum çizgisine değmemeli veya çizgiyi geçmemelidir,

14.2.2.2 vuruştan sonra oyuncu ön bölgeye düşebilir.

14.2.3 Eğer temas anında top file üst kenar seviyesinin tamamen üzerinde değilse, bir geri hat oyuncusu ön bölgeden de hücum vuruşunu tamamlayabilir.

14.2.4 Top ön bölgede ve file üst kenar seviyesinin tamamen üzerindeyken hiçbir oyuncunun rakibin servisinin üstüne hücum vuruşu tamamlamasına izin verilmez.

14.3 HÜCUM VURUŞU HATALARI

14.3.1 Bir oyuncu rakip takımın oyun boşluğu içinde topa vurursa,

14.3.2 Bir oyuncu topu harice vurursa,

14.3.3 Vuruş anında top bütünüyle file üst kenar seviyesinin üstündeyken bir geri hat oyuncusu ön bölgeden hücum vuruşunu tamamlarsa,

14.3.4 Top ön bölgede ve bütünüyle filenin üst kenar seviyesinin üstündeyken bir oyuncu rakibinin servisinin üstüne hücum vuruşunu tamamlarsa,

14.3.5 Vuruş anında top bütünüyle file üst kenar seviyesinin üstündeyken Libero bir hücum vuruşu tamamlarsa,

14.3.6 Bir oyuncu ön bölgedeki Liberonun parmak pasından gelen top file üst kenar seviyesinin tümüyle üstündeyken bir hücum vuruşunu tamamlarsa.
15. BLOK
15.1 BLOK YAPMA

15.1.1 Blok, fileye yakın olan oyuncuların rakip sahadan gelen topu durdurmak için file üst kenar seviyesinden daha yükseğe uzanarak yaptıkları harekettir. Sadece ön hat oyuncularının bloğu tamamlamasına izin verilir.

15.1.2 Blok Teşebbüsü
Blok teşebbüsü, topa dokunmadan yapılan blok hareketidir.

15.1.3 Tamamlanmış Blok
Blokçunun topa değdiği anda blok tamamlanmıştır.

15.1.4 Kollektif Blok
Birbirine yakın iki ya da üç oyuncu tarafından yapılır ve bu oyunculardan biri topa değdiğinde tamamlanır.

15.2 BLOK TEMASI
Temasların tek bir hareket esnasında yapılmış olması kaydıyla, bir veya daha çok blokçu topa birbiri ardına (çabuk ve devamlı) temas edebilir.

15.3 RAKİBİN BOŞLUĞUNDA BLOK YAPMA
Blok esnasında, rakip oyuncunun oyununa engel olmamak kaydıyla, bir oyuncu ellerini ve kollarını filenin ötesine geçirebilir. Ancak rakip bir hücum vuruşu yapıncaya kadar filenin ötesinde topa dokunulmasına müsaade edilmez.

15.4 BLOK VE TAKIM VURUŞLARI

15.4.1 Blok teması takımın bir vuruşu olarak sayılmaz. Sonuç olarak blok temasından sonra bir takıma topu geri göndermek üzere üç vuruş hakkı verilir.

15.4.2 Bloktan sonraki ilk vuruş, blok esnasında topa dokunan da dahil olmak üzere, takımın herhangi bir oyuncusu tarafından yapılır.

15.5 SERVİSE BLOK YAPMA
Rakibin servisine blok yasaktır.

15.6 BLOK YAPMA HATALARI

15.6.1 Blokçu rakibinin hücum vuruşundan önce ya da aynı anda rakibinin boşluğundaki topa değerse,

15.6.2 Bir geri hat oyuncusu ya da Libero bir bloğu tamamlar veya tamamlanmış bir bloğa katılırsa,

15.6.3 Rakibin servisine blok yapılırsa,

15.6.4 Top bloktan harice gönderilirse,

15.6.5 Antenlerin dışından rakibin boşluğunda blok yapılırsa,

15.6.6 Libero oyuncusu ferdi ya da kollektif blok teşebbüsünde bulunursa.
 
Üst