Voleybol oyun düzeni

  • Konbuyu başlatan Rose
  • Başlangıç tarihi
R

Rose

Guest
6. BİR SAYI ALMAK, SET VE MAÇ KAZANMAK
6.1 BİR SAYI ALMAK

6.1.1 Sayı
Bir takım aşağıdaki durumlarda sayı alır:

6.1.1.1 topu rakibin oyun alanında başarıyla yere değdirdiğinde; 6.1.1.2 rakip takım bir hata yaptığında; 6.1.1.3 rakip takım bir İhtar aldığında.

6.1.2 Hata
Bir takım, Kurallara aykırı bir oyun hareketi yaparak (ya da bu kuralları başka bir şekilde ihlal ederek) bir hata yapar. Hakemler hataları değerlendirir ve Kurallara uygun olarak sonuçlarını belirlerler.

6.1.2.1 eğer art arda iki veya daha fazla hata yapılırsa, sadece ilk yapılan hata dikkate alınır;

6.1.2.2 eğer iki ya da daha fazla hata rakipler tarafından aynı anda yapılırsa, bu bir ÇİFT HATA’dır ve rally tekrarlattırılır.

6.1.3 Bir rally kazanmanın neticeleri
Bir rally, servis vuruşu anından topun oyun dışına çıkmasına kadar yapılan oyun hareketleri silsilesidir.

6.1.3.1 Eğer servis atan takım bir rally kazanırsa, bir sayı alır ve servis atmaya devam eder;

6.1.3.2 Eğer servis karşılayan takım bir rally kazanırsa, bir sayı alır ve servis atma hakkı kazanır.

6.2 SET KAZANMAK
Bir set (netice seti -5′inci- hariç) en az 2 sayı farkla 25 sayıya ulaşan takım tarafından kazanılır. Sayılarda 24-24′lük eşitlik olması halinde oyun iki sayılık farka ulaşılana kadar (26-24, 27-25) devam eder.

6.3 MAÇ KAZANMAK

6.3.1 Maç, üç seti alan takım tarafından kazanılır.

6.3.2 Setlerde 2-2′lik eşitlik olması halinde, netice seti (5′inci) en az 2 sayı farkla 15 sayı üzerinden oynanır.

6.4 MAÇTA HAZIR BULUNMAMA VE EKSİK TAKIM

6.4.1 Eğer bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır bulunmadığı ilan edilir ve ceza olarak setleri 25-0, maçı da 3-0′lık sonuçla kaybeder.

6.4.2 Geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun alanında bulunmayan bir takımın maçta hazır bulunmadığı ilan edilir ve Kural
6.4.1′deki gibi işlem görür.

6.4.3 Bir takım set veya maç için EKSİK ilan edilirse, seti veya maçı kaybeder. Rakip takıma seti veya maçı kazanması için gerekli sayılar ya da sayı ve setler verilir. Eksik ilan edilen takım ise daha önce aldığı sayı ve setleri aynen muhafaza eder.

7. OYUNUN YAPISI
7.1 KURA
Müsabakadan önce baş hakem birinci sette takımların sahalarını ve ilk servisi atacak takımı belirlemek için kura atışı yapar.
Eğer netice seti oynanacaksa, yeniden kura atışı yapılır.

7.1.1 Kura iki takım kaptanının huzurunda atılır.

7.1.2 Kurayı kazananın seçenekleri:
YA

7.1.2.1 servis atma ya da karşılama hakkı
YA DA

7.1.2.2 oyun alanının seçimi.
Kurayı kaybeden kalan seçenekleri alır.

7.1.3 Ayrı ayrı ısınma halinde ilk servisi atacak takım filede ilk ısınacak takımdır.

7.2 ISINMA DEVRESİ

7.2.1 Maç öncesinde takımlar başka bir sahada ısınma olanağı bulmuşlarsa 3′er dakika, bulamamışlarsa 5′er dakika filede ısınabilirler.

7.2.2 İki takımın kaptanı anlaşarak birlikte ısınmak isterlerse, Kural 7.2.1′deki şartlara göre filede 6 veya 10 dakika ısınabilirler.

7.3 TAKIMIN DİZİLİŞİ

7.3.1 Her takımın oyunda daima altı oyuncusu olmalıdır.
Oyun alanındaki oyuncuların dönme sırası, takımların başlangıç dizilişiyle belirlenir. Bu sıra set boyunca korunmalıdır.

7.3.2 Her setin başlamasından önce koç kendi takımının başlangıç dizilişini pozisyon kağıdında göstermelidir (ayrıca bkz. Kural 20.1.2). Bu kağıt düzgün bir şekilde doldurulup imzalanarak yardımcı hakeme veya yazı hakemine verilir.

7.3.3 Bir setin başlangıç dizilişinde yer almayan oyuncular, o set için yedek oyunculardır (Libero hariç).

7.3.4 Pozisyon kağıdının yardımcı hakem veya yazı hakemine teslim edilmesinden sonra dizilişte normal oyuncu değişikliğinin dışında hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilemez.

7.3.5 Oyuncuların sahadaki yerleri ve pozisyon kağıdı arasında çelişki

7.3.5.1 Set başlamadan önce oyuncuların oyun alanındaki yerleriyle pozisyon kağıdı arasında böyle bir çelişki görüldüğünde, oyuncular pozisyon kağıdında gösterilen yerlerine geçmelidirler. Bu durumda ceza verilmez.

7.3.5.2 Set başlamadan önce oyun alanında pozisyon kağıdına yazılmamış bir oyuncu olduğunda, bu oyuncu pozisyon kağıdına göre değiştirilmelidir. Bu durumda ceza verilmez.

7.3.5.3 Bununla beraber eğer koç pozisyon kağıdına yazılmamış böyle oyuncu veya oyuncuları oyun alanında tutmak isterse, kurallara uygun oyuncu değişikliği talep etmelidir. Bu değişiklik(ler) müsabaka cetveline işlenecektir.

7.4 POZİSYONLAR
Servis atan oyuncunun topa vurduğu anda her takım kendi oyun alanında dönüş sırasına göre pozisyon almalıdır (servis atan oyuncu hariç).

7.4.1 Oyuncuların pozisyonları aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır:

7.4.1.1 Filenin önünde bulunan üç oyuncu ön hat oyuncusudur ve 4 (ön-sol), 3 (ön-orta), 2 (ön-sağ) numaralı pozisyonlarda dururlar.

7.4.1.2 Diğer üç oyuncu arka hat oyuncusudur ve 5 (arka-sol), 6 (arka-orta), 1 (arka-sağ) numaralı pozisyonlarda dururlar.

7.4.2 Oyuncular arasındaki bağlantılı pozisyonlar

7.4.2.1 Her arka hat oyuncusu kendisiyle ilgili ön hat oyuncusuna göre filenin daha gerisinde yer almalıdır.

7.4.2.2 Ön hat ve arka hat oyuncuları, Kural 7.4.1′de belirtilen sıraya göre birbirlerinin yanında durmalıdırlar.

7.4.3 Oyuncuların pozisyonları, yere temas eden ayaklarının pozisyonlarına göre ve aşağıda belirtilen şekilde tespit ve kontrol edilir:

7.4.3.1 her ön hat oyuncusunun ayağının en azından bir kısmı orta çizgiye kendisiyle ilgili arka hat oyuncusunun ayaklarından daha yakın olmalıdır.

7.4.3.2 sağ (sol) tarafta bulunan her oyuncunun ayağının en azından bir kısmı sağ (sol) taraftaki yan çizgiye kendi sırasında ortada bulunan oyuncunun ayaklarından daha yakın olmalıdır.

7.4.4 Servis atışından sonra oyuncular her tarafa hareket edebilir ve kendi oyun alanlarında veya serbest bölgede herhangi bir pozisyon alabilirler.

7.5 POZİSYON HATASI

7.5.1 Eğer servis atan oyuncunun topa vurduğu anda herhangi bir oyuncu düzgün pozisyonda değilse, takımı pozisyon hatası yapar.

7.5.2 Servis atan oyuncu topa vurduğu anda servis hatası yaparsa, bu hata pozisyon hatasından önce gelir.

7.5.3 Eğer topa vurulduktan sonra bir servis hatası olursa, cezalandırılacak olan pozisyon hatasıdır.

7.5.4 Bir pozisyon hatası aşağıdaki sonuçları doğurur:

7.5.4.1 takım rally kaybıyla cezalandırılır;

7.5.4.2 oyuncuların pozisyonları düzeltilir.

7.6 DÖNÜŞ

7.6.1 Dönüş sırası başlangıç dizilişiyle belirlenir ve set boyunca oyuncuların pozisyonları ve servis sırasına göre kontrol edilir.

7.6.2 Servisi karşılayan takım servis atma hakkını kazandığı zaman bu takımın oyuncuları saat yönünde bir pozisyon dönmelidir: 2 no’lu pozisyondaki oyuncu servis atmak için 1 no’ya gider, 1 no’lu pozisyondaki oyuncu 6 no’ya geçer, vs…

7.7 DÖNÜŞ HATALARI

7.7.1 Dönüş hatası, SERVİS dönüş sırasına göre atılmadığı zaman yapılır. Bu durum aşağıdaki sonuçları doğurur:

7.7.1.1 takım rally kaybıyla cezalandırılır;

7.7.1.2 oyuncuların dönüş sırası düzeltilir.

7.7.2 Buna ilave olarak yazı hakemi hatanın yapıldığı anı tam olarak belirleyecek ve takımın hata yaptıktan sonra kazandığı bütün sayılar iptal edilecektir. Rakip takımın sayıları geçerli kalır.
Eğer hatanın yapıldığı an tespit edilemiyorsa, kazanılmış sayılar iptal edilmez; uygulanacak tek ceza rally kaybıdır.
8. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Oyuncu değişikliği, bir oyuncunun yazı hakemi tarafından kaydedildikten sonra oyun alanını terk etmesi gereken bir başka oyuncunun pozisyonuna geçmek için oyuna girme hareketidir (Libero hariç). Oyuncu değişikliği, hakem müsaadesi gerektirir (oyuncu değişikliği işlemleri için bkz. Kural 16.5).

8.1 DEĞİŞİKLİKLERİN LİMİTLERİ

8.1.1 Her sette her takıma en fazla altı oyuncu değişikliği yapma izni verilir. Bir veya daha fazla oyuncu aynı anda değiştirilebilir.

8.1.2 Başlangıç dizilişinde yer alan bir oyuncu bir sette yalnız bir defa oyundan çıkabilir ve yalnız bir defa sadece diziliş pozisyonunda önceki yerine girebilir.

8.1.3 Bir yedek oyuncu başlangıç dizilişindeki bir oyuncunun yerine bir sette bir defa girebilir ve sadece aynı oyuncuyla yer değiştirebilir.

8.2 İSTİSNAİ DEĞİŞİKLİK
Oyuna devam edemeyecek şekilde sakatlanmış bir oyuncu (Libero hariç) kurallara uygun olarak değiştirilmelidir. Bu mümkün değilse, Kural 8.1′de belirtilen sınırlamalar dışında takıma bir İSTİSNAİ değişiklik yapma hakkı tanınır.
İstisnai değişiklik, Libero ve yer değiştirdiği oyuncu dışında, sakatlanma anında oyun alanında olmayan herhangi bir oyuncunun sakatlanan oyuncunun yerine oyuna girmesi demektir. Sakatlanan oyuncu değiştirildikten sonra tekrar maça girme izni verilmez.
İstisnai oyuncu değişikliği hiçbir koşulda kurallara uygun oyuncu değişikliği olarak değerlendirilemez.

8.3 İHRAÇTAN YA DA DİSKALİFİYEDEN DOLAYI DEĞİŞİKLİK
OYUNDAN ÇIKARILAN veya DİSKALİFİYE edilen bir oyuncu kurallara uygun olarak değiştirilmelidir. Bu mümkün değilse, takım EKSİK ilan edilir.

8.4 KURALLARA UYGUN OLMAYAN DEĞİŞİKLİK

8.4.1 Oyuncu değişikliği Kural 8.1′de belirtilen sınırları aşıyorsa, bu kurallara uygun olmayan bir değişikliktir (Kural 8.2′deki durum hariç).

8.4.2 Bir takım kurallara uygun olmayan bir değişiklik yapmış ve oyuna başlamışsa, aşağıdaki işlemler uygulanacaktır:

8.4.2.1 takım rally kaybı ile cezalandırılır;

8.4.2.2 değişiklik düzeltilir,

8.4.2.3 hatalı takımın hata oluştuğu andan itibaren aldığı sayılar iptal edilir. Rakibinin sayıları aynen kalır.
 
Üst