uygulama dersleri

öyküm_benim

New Member
ÖgretmenForum Üye
Öğretmenlerin öğretim yapacakları alanda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmalarının yanında, alan bilgisinin nasıl öğretileceği konusunda yetişmeleri büyük önem taşımaktadır. Bilmekle öğretmenin farklı şeyler olduğu düşüncesinin yaygınlaşması, bilen öğretir yaklaşımının geçerliliğini giderek kaybetmesine neden olmaktadır. Bildiklerini karşıdakine aktarmak ve öğretmek ve bu süreçten olumlu sonuçlar almak çeşitli becerileri gerektirmektedir. Bu noktada, bu becerilerin yeni nesilleri şekillendirecek olan öğretmenlere kazandırılması önem kazanmaktadır. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme programlarında kuramsal derslerin yanında uygulama derslerine yer verilmesi de kaçınılmaz olmaktadır.

Öğretmenlik uygulamalarının gerçek ortamı okuldur. Bir öğretmen adayının uygulama etkinliğinde bulunmaksızın öğretmen olması düşünülemez. Uygulamalar, öğretmen adaylarına hazırlanmakta oldukları mesleği tanıma fırsatı vermekte ve gerçek dünya ile karşılaşma olanağı sağlamaktadır.

Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans programı kapsamında 3. sınıflar öğrencilerine yönelik Okul Deneyimi ve 4. sınıf öğrencilere yönelik Öğretmenlik Uygulaması dersleri yürütülmektedir. Öğretmen adaylarının bu uygulamalara katılımı zorunludur. Uygulama dersleri tamamlandığında, öğretmen adaylarının kimi nitelikleri kazanmış olmaları beklenmektedir. Bunlar;

Okulöncesi eğitim kurumlarında öğretmenlik uygulaması yaparak öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilikleri geliştirebilme.
Okulöncesi eğitimde uygulanan programları anlayabilme, programlarda öngörülen amaçları gerçekleştirebilme.
Okulöncesi eğitim kurumlarında günlük etkinlik programında yer alan etkinlikleri uygulayabilme.
Öğretmenlik uygulaması sırasında, kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretmeni ile paylaşarak kendisini geliştirebilme.
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine devam mecburiyeti vardır. En çok % 20 devamsızlık yapan öğrenciler söz konusu derslerden başarısız sayılır ve bütünleme hakları yoktur.

3. Sınıf Okul Deneyimi Dersi
Öğretmen adaylarının; okulöncesi eğitim kurumlarını, öğrencileri, okulöncesi eğitim programını, günlük yapılan eğitsel etkinlikleri, okulöncesi öğretmenliği mesleğini tanımalarını amaçlayan 'Okul Deneyimi' dersi, 14 hafta süresince bir tam gün ya da iki yarım gün olarak gerçekleştirilecektir.'Okul Deneyimi' dersi 2008-2009 öğretim yılından itibaren ePortfolyo yöntemi ile yürütülecek ve değerlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kadrolu veya kadrosuz usta öğretici olarak görev yapan 3.sınıf öğrencileri, uygulamalarını kadrolu veya kadrosuz usta öğrenci olarak çalıştıkları devlet okullarında yapabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar ve vakıf okulları bu kapsamda yer almamaktadır. Bu durumun dikkate alınması önemle rica olunur.

Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin Okul Deneyimi Kılavuzu
1 | 2 | 3


Bilgilendirme Toplantısında Yapılan Okul Deneyimi Sunumu

4. Sınıf Öğretmenlik Uygulaması Dersi
'Öğretmenlik Uygulamas' dersi, öğretmen adaylarının, okulöncesi eğitim kurumlarını, öğrencileri, Okulöncesi Eğitim Programını, günlük yapılan eğitsel etkinlikleri ve okulöncesi öğretmenliği mesleğini genel olarak tanımalarını, kendi alanlarında gerekli uygulama becerilerini kazanabilmelerini amaçlayan, gözlem, planlama, uygulama ve değerlendirmeye dayalı bir derstir. Öğretmenlik Uygulaması dersi, kendi içerisinde bütünlük oluşturan ve basitten karmaşığa bir yol izleyen iki bölümden oluşmaktadır. Ders, 'Öğretmenlik Uygulaması I' 10 hafta, 'Öğretmenlik Uygulaması II' ise 14 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık bir dönemi içermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kadrolu veya kadrosuz usta öğretici olarak görev yapan 4.sınıf öğrencileri haftada bir tam gün kendisine bildirilen okulda uygulama öğretmeni ile uygulama yapmaları zorunludur. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda kadrolu veya kadrosuz usta öğretici olarak görev yapan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün kadrolu ve kadrosuz usta öğreticilerinin izinli sayılmalarına ilişkin 12/01/2004 tarih ve B.08.0.OÖĞ.0.07.02.02-020 sayılı yazısı gereği uygulama yapacağı gün izinli sayılacaklardır.

Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu
1 | 2 |3


Bilgilendirme Toplantısında Yapılan Öğretmenlik Uygulaması Sunumu
4. Sınıf Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi
Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi, okulöncesi öğretmen adaylarının hazırlayacağı ve uygulamaya koyacağı projelerle, yaşadığı toplumsal çevrenin çeşitli sorunlarına ilişkin (çevre, eğitim, sağlık, kadın sağlığı, çocuk bakımı, beslenmesi, vb..) bilinç düzeylerini ve farkındalıklarını arttırmasını ve topluma hizmet etmesini amaçlamaktadır. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı 4. sınıf öğrencileri, 24 hafta süreyle haftada iki (2) saat olarak gerçekleştirilecek bu dersin uygulamasını bağımsız anaokullarında kurulan çocuk kulüplerinde gerçekleştireceklerdir.

Uygulama anaokullarında çocuk kulübü açılmaması durumunda, öğretmen adayları, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi için belirlenen uygulama öğretmenlerinin sınıflarında ve rehberliğinde, THU Kılavuzunda belirtilen açıklamaları da dikkate alarak bir uygulama dosyası hazırlayacaklardır. Çocuk kulübü açılmayan okullarda gerçekleştirilecek 'Topluma Hizmet Uygulamaları' kapsamında uygulanacak etkinliklere ilişkin açıklamalar uygulamalar başlamadan önce öğretmen adayları ve uygulama okullarına bildirilecektir.
 
Üst