TÜRKÇE DERSİ BİR KAÇ PERFORMANS ÖDEVİ ÖRNEĞİ

maj

New Member
ÖgretmenForum Üye
PERFORMANS ÖDEVİ

DERS: Türkçe
TEMA: Sağlık ve Çevre
AMAÇ : Sağlıklı çevrenin önemini kavrayabilme, çevre bilincini geliştirebilme
KONU:
Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
3. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
4. Okulunuzda sağlıklı bir çevre olması için neler yapabileceğinizi sıralayınız.
5. Çevre bilincinin gelişmesi için neler yapılabileceğini araştırınız.
6. Okulunuzun sağlıklı bir çevrede olabilmesi için kimlerden yardım alabileceğinizi belirtiniz.
7. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
8. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
9. Kaynakçayı belirtiniz.
10. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

PERFORMANS ÖDEVİ-2
DERS: Türkçe
TEMA: Güzel Ülkem Türkiye
KONU: Sizden “Türkiye” konulu şiirler araştırıp bulmanız isteniyor.
AMAÇ : Türkiye konulu şiirleri araştırıp öğrenebilme, ülkemizdeki kültür ögelerinin farkına varma, bilgi, duygu ve düşüncelerini yazılı, sözlü ve görselleri kullanarak anlatabilme
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
3. Konusu “Türkiye” olan en az üç şiir bulunuz.
4. Şiirin konusuyla ilgili görseller bulunuz.
5. Bu şiirlerde Türkiye’nin hangi özelliklerinin anlatıldığını tespit ediniz.
6. Şiirlerde neler anlatıldığını yazılı, sözlü ve görsel unsurlar kullanarak anlatınız.
7. Çalışmalarınızı ve edinimlerinizi bir rapor haline getiriniz.
8. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
9. Çalışmalarınızı 15 gün içerisinde teslim ediniz.
10. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

PERFORMANS ÖDEVİ-3
DERS: Türkçe
TEMA: Yenilikler ve Gelişmeler
KONU: Sizden teknolojinin günümüzdeki yeri ve önemi konusunda bir araştırma yapmanız isteniyor.
AMAÇ: Teknolojinin günümüzdeki yeri ve önemini kavrayabilme, araştırma yapabilme, konu ile ilgili araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel unsurlar kullanarak sunabilme

YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
3. Günlük yaşamda en çok kullandığımız teknolojilerin neler olduğunu yazınız.
4. Çeşitli teknolojik ürünlerin fotoğraflarını bir fon kartonuna yapıştırıp altlarına niçin kullanıldıklarını yazınız.
5. Bu teknolojilerin nasıl ortaya çıktığını araştınız.
6. Teknolojik gelişmelerin olmadığı bir hayatın nasıl olacağını yazınız.
7. Teknolojilerin zararlarının olup olmadığını araştırınız.
8. Teknolojik gelişmelerin getirdiği sorunlara çözüm önerilerinizi yazınız.
9. Çalışmalarınızda görsel unsurlardan yararlanınız.
10. Çalışmalarınızı ve edinimlerinizi bir rapor haline getiriniz.
11. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
12. Çalışmalarınızı 15 gün içerisinde teslim ediniz.
13. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

PERFORMANS ÖDEVİ -4

DERS: Türkçe
TEMA: Değerlerimiz
KONU: Sizden değerlerimizin neler olduğunu araştırmanız isteniyor.
AMAÇ: Değerlerimizin neler olduğunu kavrayabilme, değerlerimizi korumanın neden önemli olduğunu anlayabilme, konu hakkında düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel unsurlar kullanarak sunabilme
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
3. Değerlerimizin neler olduğunu listeleyiniz.
4. Bu değerler hakkında araştırma yapınız.
5. Bu değerlerin sizde hangi duyguları uyandırdığını yazınız.
6. Zamanla kaybolan değerlerimizin olup olmadığını araştırınız.
7. Değerlerimizi korumanın neden önemli olduğunu yazınız.
8. Değerlerimizi anlatan fotoğraflar bulup ödevinize ekleyiniz.
9. Değerlerimizi anlatan resimler yapınız.
10. Çalışmalarınızı ve edinimlerinizi bir rapor haline getiriniz.
11. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
12. Çalışmalarınızı 15 gün içerisinde teslim ediniz.
13. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz


PERFORMANS ÖDEVİ-5
DERS: Türkçe
TEMA: Değerlerimiz
KONU: Sizden Ömer Seyfettin’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Ömer Seyfettin’in hayatı ile ilgili bilgilere ulaşınız.
3. Ömer Seyfettin’e ait ne gibi eserler olduğunu araştırınız.
4. Ömer Seyfettin’in hikâye yazarlığı dışında ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu araştırınız
5. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
6. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
7. Yaptığınız araştırmaları rapor haline getiriniz.
8. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
9. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
10. Çalışmalarınızı 20 gün içinde teslim ediniz.
Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.


PERFORMANS ÖDEVİ-6
DERS: Türkçe
TEMA: Kurumlar ve Sosyal Örgütler
KONU: Sizden Ülkemizdeki kurumları ve sosyal örgütleri araştırmanız isteniyor.

AMAÇ : Sosyal kurumları ve sosyal örgütleri tanıyabilme, bu örgütlerin işlevini kavrayabilme, konu ile ilgili görüşlerini, araştırma sonuçlarını yazılı, sözel ve görsel usurlar kullanarak sunabilme
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
3. Ülkemizde faaliyet gösteren kurumlara örnekler veriniz.
4. Ülkemizde faaliyet gösteren sosyal örgütlere örnekler veriniz.
5. Bu kurumların ve sosyal örgütlerin rollerini araştırınız.
6. Çalışmalarınızda görsel unsurlar kullanınız.
7. Çalışmalarınızı ve edinimlerinizi bir rapor haline getiriniz.
8. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
9. Çalışmalarınızı 15 gün içerisinde teslim ediniz.
10. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.
 

baran sinan

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: TÜRKÇE DERSİ BİR KAÇ PERFORMANS ÖDEVİ ÖRNEĞİ

PERFORMANS ÖDEVİ:Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? icin ornek odev
 

ezım

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: TÜRKÇE DERSİ BİR KAÇ PERFORMANS ÖDEVİ ÖRNEĞİ

çalışmayı nasıl yapacağımızı planlayınız nasıl bula bilirim
 
Üst