Türk Edebiyatı dersi/10. Sınıf/2.Dönem 1.Yazılı Soruları

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
S1-14. Yüzyılda yazılan “Makalât” adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Yazılış amacı nedir?(10P)
S2-Divan şiirinin genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(5 puan)

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su

Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem)
Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin)

eşk:gözyaşı od:ateş
denlü:denli dutuşan:tutuşmakS3-Yukarıdaki şiirin 1.beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.(10p)
S4-Yukarıdaki şiirin 1.beytin edebi sanatlarından iki tanesinin adını yazıp, nasıl yapıldığını açıklayanız.(10p)
S5-Yukarıdaki şiirin 2. beytini açıklayınız.(10P)
S6-Yukarıdaki şiiri (birim değeri,kafiye şeması,birim sayısı,nazım şekli,ölçü) bakımından inceleyiniz(5P)
S7-Yukarıdaki şiirin teması nedir?(5P)
S8-Kasidenin bölümlerini yazarak birer cümle ile açıklayınız.(15p)
S9-Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)
Nasreddin Hoca fıkralarında dil süslü ve ağırdır. ( )
Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer bir dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( )
Bir gazelin ilk beytine makta denir. ( )
Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur. ( )
Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. ( )
S10- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)
-Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.
-Kanuni Mersiyesini ………………………yazmıştır.
-Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere ………………………………………………. denir.
-Gazelin ilk beytine……………………………..son beytine………………………………….denir.

S11-Türklerin Divan Şiirine kazandırdığı nazım şekillerinin adını yazınız.(5P)
S12-Fuzuli’nin edebi kişiliği ile ilgili 5 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(10
 
Üst