Temel Yunanca

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
ΕΝΑΣ [ENAS] BİR (erkek isimler için)
ΜΙΑ [MİA] BİR (dişi isimler için)
ΕΝΑ [ENA] BİR (tarafsız / nötr isimler için)

ένας τοίχος [enas tihos] bir duvar [“duvar” sözcüğü erkek]
μια καρέκλα [mia karekla] bir sandalye [“sandalye” sözcüğü dişi]
ένα βιβλίο [ena vivlio] bir kitap [“kitap” sözcüğü tarafsız / nötr]

Açıklama: Yunanca’da isimler erkek, dişi ve tarafsız olmak üzere üç kısımda incelenir. İsmin başında bulunan belirtisiz tanıtma sözcüğü olan “bir” sözcüğü, ismin cinsiyetine göre üç şekilde söylenmektedir.

ΒΙΒΛΙΟ KİTAP [vivlio]


ένα βιβλίο [ena vivlio] bir kitap


ΚΑΡΕΚΛΑ SANDALYE [karekla]


μία καρέκλα [mia karekla] bir sandalye

ΠΟΡΤΑ KAPI [porta]


μία πόρτα [mia porta] bir kapı

ΣΠΙΤΙ EV [spiti]


ένα σπίτι [ena spiti] bir ev


ΕΙΝΑΙ - DIR, -DİR, -DUR, -DÜR
είναι [ine]


ΜΑΘΗΜΑ DERS [mathima]


ένα μάθημα [ena mathima] bir ders


ΕΝΑΣ [ENAS] BİR [erkek isimler için kullanılan sayı sıfatı]
ΜΙΑ [MİA] BİR [dişi isimler için kullanılan sayı sıfatı]
ΕΝΑ [ENA] BİR [tarafsız / nötr isimler için kullanılan sayı sıfatı]


ΜΟΛΥΒΙ KALEM [molivi]


ένα μολύβι [ena molivi] bir kalem


ΑΥΤΟΣ [aftos] BU [erkek isimler için kullanılan işaret zamiri]
ΑΥΤΗ [afti] BU [dişi isimler için kullanılan işaret zamiri]
ΑΥΤΟ [afto] BU [tarafsız / nötr isimler için kullanılan işaret zamiri]


αυτός είναι τοίχος [aftos ine tihos] bu, duvardır.
αυτή είναι καρέκλα [afti ine karekla] bu, sandalyedir.
αυτό είναι μολύβι [afto ine molivi] bu, kalemdir.


Açıklama: Yakındaki şeyi işaret ederken kullandığımız “bu” anlamına gelen sözcük de Yunanca’da üç tanedir. Erkek isimler için αυτός, dişi isimler için αυτή, tarafsız / nötr isimler için αυτό ise kullanılır.
Yukarıdaki üç cümleden ilkinin açılımı şöyledir;
αυτός =bu [duvar sözcüğü erkek isim olduğu için onu niteleyen “bu” sözcüğü de erkek oldu]
είναι =-dır [“olmak” fiilinin 3. tekil şahsı kullanılmış, söz konusu nesne cansız bir varlık]
τοίχος =duvar [Yunanca’da erkek isim grubuna giren bir sözcük, cümlede özne durumunda]


ΑΥΤΟΣ BU [aftos]

αυτός ο τοίχος [aftos o tihos] bu duvar
αυτός είναι τοίχος [aftos ine tihos] bu, duvardır

ΑΥΤΗ BU [afti]

αυτή η καρέκλα [afti i karekla] bu sandalye
αυτή είναι καρέκλα [afti ine karekla] bu, sandalyedir

ΑΥΤΟ BU [afto]

αυτό το μολύβι [afto to molivi] bu kalem
αυτό είναι μολύβι [afto ine molivi] bu, kalemdir
 
B

badem

Guest
Ynt: Temel Yunanca

Yunanca’da isimlerin erkeκ, dişi ve tarafsız / nötr adı ile üç cins altında toplandıklarını söylemiştik. Bu isimlerin cinsiyetini tayin eden ve sözcüğün hemen önünde bulunan bir de tanıtma sözcüğü vardır. Yani, tüm isimler artikeli (tanıtma sözcüğü) ile birlikte söylenir. Biz onların artikeline (tanıtma sözcüklerine) bakarak erkek, dişi ya da tarafsız olduklarını anlayabiliriz. Tekil erkek isimlerde artikel ο, tekil dişi isimlerde artikel η, tekil tarafsız isimlerde ise artikel το ‘dur. Bu nedenle sözcük ezberlerken tanıtma sözcüğü ile birlikte ezberlememiz gerekir. Sözcüğün önünde “bir” ifadesi getirildiği zaman artikel (tanıtma sözcüğü) kullanılmaz.
ο τοίχος duvar [isim artikel ile kullanılmış]
ένας τοίχος bir duvar [“bir” sayı sıfatının erkek şekli ile kullanılmış, artikel yok]
αυτός ο τοίχος bu duvar [“bu” işaret zamirinin erkek şekli ile kullanılmış]
ένας ο τοίχος yanlış [sözcüğün önüne “bir” geldiği için artikel olmayacak]

η καρέκλα sandalye [isim artikel ile kullanılmış]
μια καρέκλα bir sandalye [“bir” sayı sıfatının dişi şekli ile kullanılmış, artikel yok]
αυτή η καρέκλα bu sandalye [“bu” işaret zamirinin dişi şekli ile kullanılmış]
μία η καρέκλα yanlış [sözcüğün önüne “bir” geldiği için artikel olmayacak]

το βιβλίο kitap [isim artikel ile kullanılmış]
ένα βιβλίο bir kitap [“bir” sayı sıfatının nötr şekli ile kullanılmış, artikel yok]
αυτό το βιβλίο bu kitap [“bu” işaret zamirinin nötr şekli ile kullanılmış]
ένα το βιβλίο yanlış[sözcüğün önüne “bir” geldiği için artikel olmayacak]


ΔΩΜΑΤΙΟ ODA [domatyo]

το δωμάτιο [to domatyo] oda
ένα δωμάτιο [ena domatyo] bir oda
αυτό το δωμάτιο [afto to domatyo] bu oda


ΤΡΑΠΕΖΙ MASA [trapezi]

το τραπέζι [to trapezi] masa
ένα τραπέζι [ena trapezi] bir masa
αυτό το τραπέζι [afto to trapezi] bu masa


ΕΚΕΙΝΟΣ ŞU [ekinos]

εκείνος ο τοίχος [ekinos o tihos] şu duvar
εκείνος είναι τοίχος [ekinos ine tihos] şu duvardır

ΕΚΕΙΝΗ ŞU [ekini]

εκείνη η καρέκλα [ekini i karekla] şu sandalye
εκείνη είναι καρέκλα [ekini ine karekla] şu sandalyedir

ΕΚΕΙΝΟ ŞU [ekino]

εκείνο το μολύβι [ekino to molivi] şu kalem
εκείνο είναι μολύβι [ekino ine molivi] şu kalemdir

Açıklama: Uzaktaki şeyi işaret ederken kullandığımız “şu” anlamına gelen işaret zamiri sözcük de Yunanca’da üç tanedir. Erkek isimler için εκείνος, dişi isimler için εκείνη, tarafsız / nötr isimler için εκείνο ise kullanılır.
Yukarıdaki üç cümleden ilkinin açılımı şöyledir;
εκείνος = şu [duvar sözcüğü erkek isim olduğu için onu niteleyen “şu” sözcüğü de erkek oldu]
είναι = -dır [“olmak” fiilinin 3. tekil şahsı kullanılmış, söz konusu nesne cansız bir varlık]
τοίχος = duvar [Yunanca’da erkek isim grubuna giren bir sözcük, cümlede özne durumunda]

ΔΥΟ İKİ [dio
 
B

badem

Guest
Ynt: Temel Yunanca

Yunancada cümle kuruluşunu en basit bir cümle tipini ele alarak öğrenmeye başlayalım: Önce böyle bir cümlede kullanacağımız sözcükleri Türkçe anlamları ile sıralayalım.

αυτός
Bu είναι
-dır. Αυτός είναι ένας τοίχος.
Bu bir duvardır. ένας
bir τοίχος
duvar

αυτή
Bu είναι
-dır. Αυτή είναι μία πόρτα.
Bu bir kapıdır. μία
bir πόρτα
kapı

αυτό
Bu είναι
-dır. Αυτό είναι ένα τραπέζι.
Bu bir masadır. ένα
bir τραπέζι
masa

Bu sözcüklerin cümle içindeki yerlerini aşağıdaki örneklerde inceleyiniz. Yunanca cümlede büyük harfle yazılmış sözcüğün Türkçe karşılığı, Türkçe cümlede de büyük harfle yazılmıştır.

ΑΥΤΟΣ είναι ένας τοίχος. BU bir duvardır.
[AFTOS ine enas tihos]

Αυτό ΕΙΝΑΙ ένα βιβλίο. Bu bir kitapDIR.
[afto İNE ena vivlio]

Αυτή είναι ΜΙΑ πόρτα. Bu BİR kapıdır.
[afti ine MİA porta]

Αυτό είναι ένα ΔΩΜΑΤΙΟ.Bu bir ODAdır.
[afto ine ena DOMATYO]

Bu basit Yunanca cümlelerde dikkat çeken önemli noktalar şunlardır:

1) Yunanca’da cümledeki sözcük sıralanışı Türkçe’dekinden farklıdır. Her iki dildeki aynı anlamlı cümlelerde ilk sözcükler, yani özneler cümlelerin başında bulunmaktadır.

Αυτός ...... [erkek isim için] Bu ......
Αυτή ...... [dişi isim için] Bu ......
Αυτό ...... [tarafsız / nötr isim için] Bu ......

2) Yunanca cümlede είναι ikinci olarak, yani özneden sonra geldiği halde bunun Türkçe karışığı olan “-dır”, cümlenin sonunda ve isme bitişik olarak bulunmaktadır.

Αυτός ΕΙΝΑΙ ένας τοίχος. Bu bir duvarDIR.
Αυτή ΕΙΝΑΙ μία καρέκλα. Bu bir sandalyeDİR.
Αυτό ΕΙΝΑΙ ένα μάθημα. Bu bir dersTİR.

3) Yunanca’da είναι her cümlede aynı kaldığı halde, Türkçe karşılığı, bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak “-dir, -dır, -dur, -dür, -tir, -tır” gibi değişik şekiller almaktadır.

Αυτό είναι ένα τραπέζι. Bu bir masa (dır)
Αυτό είναι ένα σπίτι. Bu bir ev (dir)
Αυτό είναι ένα βιβλίο. Bu bir kitap (tır)
Αυτή είναι μία καρέκλα. Bu bir sandalye (dir)
 
B

badem

Guest
Ynt: Temel Yunanca

Olumlu Cevap ve Kısa Cevaplar
Τι ile başlayan soru cümlelerini ve bunlara verilen cevapları önceki dersimizde görmüştük. Şimdi είναι başa alınarak yapılmış soru cümlelerine verilecek olumlu bir cevabı görelim:
Kolayca tahmin edileceği gibi bu tip soruya verilecek cevap, soru cümlesinin olumlu şekli olacaktır. Ayrıca cevabın başında “evet” anlamına gelen ναι sözcüğü bulunacaktır.


Soru
Cevap Είναι αυτό ένα βιβλίο;
Ναι, αυτό είναι ένα βιβλίο
Bu bir kitap mıdır?
Evet, bu bir kitaptır Είναι εκείνο ένα τραπέζι;
Ναι, εκείνο είναι ένα τραπέζι
Şu bir masa mıdır?
Evet, şu bir masadır Είναι αυτός ένας τοίχος;
Ναι, αυτός είναι ένας τοίχος
O bir duvar mıdır?
Evet, o bir duvardır
Είναι αυτό ένα βιβλίο;
Ναι, αυτό είναι ένα βιβλίο
Bu bir kitap mıdır?
Evet, bu bir kitaptır
Είναι εκείνο ένα παράθυρο;
Ναι, αυτό είναι ένα παράθυρο
Şu bir pencere midir?
Evet, o bir penceredir
Είναι αυτή μία πόρτα;
Ναι, αυτή είναι μία πόρτα
Bu bir kapı mıdır?
Evet, o bir kapıdır

Yukarı cevapların yanı sıra sorulan bir soruya en kısa şekliyle şu tarzda cevaplar da verilebilir.
Είναι αυτό ένα μολύβι; Ναι, αυτό είναι.
Bu bir kalem midir? Evet, o -dur.Buradaki Ναι, αυτό είναι. “Evet, o -dur.” sözü Ναι, αυτό είναι ένα μολύβι. “Evet, o bir kalemdir.” sözünün yerini tutmaktadır. Bu şekil konuşma dilinde sık sık tercih edilmektedir. Daha kısa verilecek bir cevap ise Ναι, είναι şeklindedir.


Είναι αυτό ένα παράθυρο;
Ναι, αυτό είναι. ( = Ναι, αυτό είναι ένα παράθυρο)
Bu bir pencere midir?
Evet, o (pencere)dir. ( = Evet, o bir penceredir.)
Είναι αυτή μία καρέκλα;
Ναι, αυτή είναι. (= Ναι, αυτή είναι μία καρέκλα)
Bu bir sandalye midir?
Evet, o (sandalye)dir. ( = Evet, o bir sandalyedir.)
Είναι εκείνος ένας σκύλος;
Ναι, είναι.
Şu bir köpek midir?
Evet, (köpek)tir.
Είναι αυτό ένα λεωφορείο;
Ναι, είναι.
O bir otobüs müdür?
Evet, (otobüs)dür.
Είναι αυτό ένα σχολείο;
Ναι, αυτό είναι.
O bir okul mudur?
Evet, o (okul)dur.
Είναι εκείνο ένα άλογο;
Ναι, αυτό είναι.
Şu bir at mıdır?
Evet, o (at)tır.
Είναι αυτό ένα πλοίο;
Ναι, αυτό είναι.
Bu bir gemi midir?
Evet, o (gemi)dir.
Είναι αυτό ένα τρένο;
Ναι, αυτό είναι.
Bu bir tren midir?
Evet, o (tren)dir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Temel Yunanca

Είναι αυτό ένα κουτί;
Είναι εκείνο ένα αυτοκίνητο;
Είναι αυτό ένα καπέλο;
Είναι αυτό ένα λουλούδι;
Είναι εκείνος ένας σκύλος;
Yukarıdaki sorulara olumsuz cevap verilmek istenirse cevap cümlesi şu şekle girer: Ναι yerine, “hayır” anlamına gelen Όχι [ohi] kullanılır. Ayrıca είναι önce δεν getirilir. Yine olumlu cevapta olduğu gibi, isim cevapta tekrarlanmaz. Olumluda olduğu gibi daha kısa cevap tarzı olarak Όχι, δεν είναι şekli de kullanılır.


Είναι αυτό ένα βιβλίο; Όχι, αυτό δεν είναι. ( = Όχι, αυτό δεν είναι ένα βιβλίο)
Bu bir kitap mıdır?
hayır, o değildir. ( = Hayır, o bir kitap değildir.) Είναι αυτή μία καρέκλα; Όχι, αυτή δεν είναι. ( = Όχι, αυτή δεν είναι μία καρέκλα)
Bu bir sandalye midir?
hayır, o değildir. ( = Hayır, o bir sandalye değildir.)Είναι αυτός ένας τοίχος; Όχι, δεν είναι. ya da Όχι, δεν είναι
Bu bir duvar mıdır?
Hayır, (o bir duvar) değildirΕίναι εκείνο ένα άλογο; Όχι, εκείνο / αυτό δεν είναι. ya da Όχι, δεν είναι
Şu bir at mıdır?
Hayır, şu / o (bir at) değildir. Ya da hayır, değildir.Είναι αυτό ένα αυτοκίνητο; Όχι, αυτό δεν είναι. ya da Όχι, δεν είναι
O bir otomobil midir?
Hayır, o (bir otomobil) değildir. Ya da hayır, değildir.Είναι αυτό ένα κουτί; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ένα καπέλο
Bu bir kutu mudur?
hayır, o (bir kutu) değildir. Bu bir şapkadır. Είναι αυτό ένα άλογο; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτός είναι ένας σκύλος.
O bir at mıdır?
Hayır, o (bir at) değildir. O bir köpektirΕίναι αυτό ένα σχολείο; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ένα σπίτι
O bir okul mudur?
Hayır, o (bir okul) değildir. O bir evdir. Είναι αυτό ένα πλοίο; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ένα τρένο.
O bir gemi midir?
Hayır, o (bir gemi) değildir. O bir trendir.Είναι αυτή μία καρέκλα; Όχι, αυτή δεν είναι. Αυτό είναι ένα τραπέζι.
Bu bir sandalye midir?
Hayır, O (bir sandalye) değildir. O bir masadır. Είναι εκείνο ένα λεωφορείο; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο
Şu bir otobüs müdür?
Hayır, o (bir otobüs) değildir. O bir otomobildir.
 
Üst