Sıra Sayıları

  • Konbuyu başlatan Rose
  • Başlangıç tarihi
R

Rose

Guest
--------------------------------------------------------------------------------

1-10 ARASINDAKİ SIRA SAYILARI
•1. первый, первая, первое
•2. второй, вторая, второе
•3. третий, третья, третье
•4. четвёртый
•5. пятый
•6. шестой
•7. седьмой
•8. восьмой
•9. девятый
•10. десятый
11-20 ARASINDAKİ SIRA SAYILARI
•11. одиннадцатый
•12. двенадцатый
•13. тринадцатый
•14. четырнадцатый
•15. пятнадцатый
•16. шестнадцатый
•17. семнадцатый
•18. восемнадцатый
•19. девятнадцатый
•20. двадцатый
20’DEN SONRAKİ SIRA SAYILARI
•21. двадцать первый
•36. тридцать шестой
•45. сорок пятый
• • 20’den sonraki rakamları söylerken dikkat edilmesi gereken nokta, bizdeki söyleniş gibi, ilk sayı sabit, sonra gelen sayı sıra sayısı şeklinde olmalıdır.
örneğin: yirmi birinci
30-100 ARASINDAKİ SIRA SAYILARI
•30. тридцатый
•40. сороковой
•50. пятидесятый
•60. шестидесятый
•70. семидесятый
•80. восьмидесятый
•90. девяностый
•100. сотый
•100’DEN SONRAKİ SIRA SAYILARI
•200. двухсотый
•300. трёхсотый
•400. четырёхсотый
•500. пятисотый
•600. шестисотый
•700. семисотый
•800. восьмисотый
•900. девятисотый
•1000. тысячный
ÖRNEKLER
•201. двести первый
•315. триста пятнадцатый
•461. четыреста шестьдесят первый
•786. семьсот восемьдесят шестой
•907. девятьсот седьмой
•1052. тысяча пятьдесят второй
• • Bu örneklere dikkatlice bakınız. Gördüğünüz gibi yine ilk sayının söylenişi sabit kalarak sonra gelen sayı sıra sayısı olarak söylenmekte.
1000’DEN SONRAKİ SIRA SAYILARI•10,000. десятитысячный
•100,000. стотысячный
•1,000,000. миллионный
 
Üst