sınıf geçme sistemi

öyküm_benim

New Member
ÖgretmenForum Üye
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken, doğru cevaplara puan verilmekte, yanlış cevaplar için puan düşürülmemektedir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerimizin yararınadır. Sınavlarda değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılmaktadır. Her dersin başarı notu; ara sınav notunun % 30'u ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 70'i toplanarak bulunmaktadır.

Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse ;

Bir öğrencinin ara sınavdan 70, yıl sonu sınavından 60 not aldığı varsayılırsa, Ara sınavın ağırlığı % 30 olduğuna göre, 70 X 30 / 100 = 21 not olacaktır.

Yıl sonu sınavının ağırlığı % 70 olduğuna göre, 60 X 70 / 100 = 42 not olacaktır.

Ara sınav ve yıl sonu sınavının not toplamı 21 + 42 = 63 başarı notu olacaktır.

Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notu 50 ve daha yukarı olması gerektiğine göre, öğrenci bu dersten 63 not aldığı için başarılı sayılacaktır.

Ara sınav, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte ve bu sınavdaki başarı notu hesabı da örnekte olduğu gibi hesaplanmaktadır.

Ara sınava girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun % 70'inin, 50 veya daha fazla olması halinde bu dersten başarılı sayılmaktadırlar.

Öğrenciler, bulundukları sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olurlarsa bir üst sınıfın derslerini alabilirler. 3 veya daha fazla dersten başarısız olanlar, aynı sınıfta başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve bu derslerin sınavına girmek durumundadırlar. Bu öğrenciler, üst sınıf derslerini de alamazlar.
 
Üst