sıkça sorulan sorular

öyküm_benim

New Member
ÖgretmenForum Üye
Çocuk kulübü olmayan bağımsız anaokullarında Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ne şekilde gerçekleştirilecektir?
Uygulama anaokullarında çocuk kulübü açılmaması durumunda, öğretmen adayları, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi için belirlenen uygulama öğretmenlerinin sınıflarında ve rehberliğinde, THU Kılavuzunda belirtilen açıklamaları da dikkate alarak bir uygulama dosyası hazırlayacaklardır. Çocuk kulübü açılmayan okullarda gerçekleştirilecek “Topluma Hizmet Uygulamaları” kapsamında uygulanacak etkinliklere ilişkin açıklamalar uygulamalar başlamadan önce öğretmen adayları ve uygulama okullarına bildirilecektir.

Topluma Hizmet Uygulamaları ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin planlaması ne şekilde yapılacaktır?
4. sınıf öğrencileri, “Öğretmenlik Uygulaması” ve “Topluma Hizmet Uygulamaları” derslerinin uygulamalarını farklı uygulama öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştireceklerdir. 4. sınıf öğrencilerinin her iki dersin uygulamasını da 1 (bir) tam gün ya da 2 (iki) yarım gün içerisinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasına dikkat edilecektir.

3. Sınıf “Okul Deneyimi” dersinin ePortfolyo yöntemi ile değerlendirilmesi ne şekilde gerçekleştirilecektir?
Okul Deneyimi Dersi, ders için özel olarak tasarlanan portal üzerinden değerlendirilecektir. Öğretmen adayları ve uygulama öğretmenleri kendilerine verilen kullanıcı adı ve parolalar ile portala giriş yapabileceklerdir. Bu kapsamda her öğrenci kılavuzda belirtilen etkinlikleri haftalık olarak uygulayacak ve hazırladığı etkinlik raporunu her hafta düzenli olarak portala yükleyecektir. Her etkinlik raporu uygulama öğretmeni ve akademik danışman tarafından incelenerek portal üzerinden dönüt verilecektir. Verilen dönütler doğrultusunda raporların düzeltilip yeniden yüklenmesi için öğretmen adaylarına bir hafta süre tanınacak ve verilen sürenin sonunda ilgili etkinlik için ayrılan bölüme giriş engellenecektir. Bu sayede geleneksel yöntemde uygulama süreci tamamlandıktan sonra dosya okuma ve notların belirlenmesi için geçen zaman olmaksızın değerlendirmenin daha hızlı yapılması da sağlanmış olacaktır.

3. ve 4. Sınıftaki uygulama derslerinde devamsızlık barajının aşılması durumunda rapor kabul edilmekte midir?
Yönetmeliğimiz gereği; uygulama derslerine devam etme zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğu olan derslerde, Üniversite Senatosu'nca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle de olsa devamsızlık barajını aşan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve yıl sonu ile bütünleme sınavına alınmaz. Devamsızlık yapıldığı takdirde "sağlık raporu" nun kabul edilmemesinin en önemli nedenleri arasında ise mazeret sınavı yapmanın mümkün olmamasıdır.Diğer bir ifadeyle Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde mazeret sınavı açılamayacağı hükme bağlanmış olduğundan sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kabul edilmemektedir.

AÖF OÖLP'de yüzyüze ders verilmekte midir?
AÖF OÖLP'de yüz yüze ders verilmemekte, tüm dersler uzaktan eğitim sistemiyle gerçekleştirilmektedir.

Uygulama okulumu adresime yakın başka bir okul ile değiştirebilir miyim?
Uygulamalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın programımıza tahsis ettiği okullarda gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla gerek sizlerin, gerekse Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı kapsamında bizlerin okul seçme ve belirleme imkanı bulunmamaktadır. Uygulama öğrencilerinin atamaları, öğrenci kayıtlarında bildirdiğiniz adres bilgileri doğrultusunda, programımıza tahsis edilen okullar arasından en uygun olanın belirlenmesi şeklinde yapılmaktadır.

Adres ve İl değişikliği için ne zaman, nereye müracaat edilmeli?
İl ve adres değişikliği yapan öğrenciler Fakültemiz OÖLP Koordinatörlüğüne bir dilekçe ile müracaat etmelidirler. İl ve adres değişikliğinin, TC kimlik numaranızı, adınızı soyadınızı, eski ve yeni adres bilgilerinizi yazdığınız dilekçe ve yeni adresinize ait ikametgah belgesi ile birlikte AÖF OÖLP Koordinatörlüğüne fakslamanız gerekmektedir. Göndereceğiniz faks doğrultusunda uygun görüldüğü taktirde gerekli değişiklik yapılacaktır.

3. Sınıf "Okul Deneyimi " ve 4. sınıf "Öğretmenlik Uygulaması" dersleri nasıl yürütülecek?

Nerelerde Yapılacak?
Uygulama dersleri, öğrencinin adres ilinde gerçekleştirilecektir.
Uygulama okulu nasıl belirlenecek?
İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen ve Fakültemiz Uygulama Koordinatörlüğüne bildirilen okullar arasından, bildirdiğiniz adres bilgilerine en yakın okul fakültemizce belirlenecektir.
Ne kadar sürecek?
Uygulamalar 3. sınıflar için 14 hafta boyunca; 4. sınıflar için 24 hafta boyunca haftada bir tam gün ya da iki yarım gün şeklinde yürütülecektir.
Uygulama dosyaları nereye teslim edilecek?
3. Sınıf “Okul Deneyimi” dersi eportfolyo yöntemi ile yürütülecek ve değerlendirilecektir. Dolayısıyla 3. Sınıf öğrencileri arasınav ve yılsonu sınav dönemlerinde dosya teslim etmeyeceklerdir. 4. Sınıf “Öğretmenlik Uygulaması” ve “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersleri için ise, uygulama dosyaları dersine girilen uygulama öğretmenlerine teslim edilecektir.

Daha detaylı bilgi için söz konusu derslere ait kılavuzları dikkatlice okuyunuz.

AÖF OÖLP' dan lisans diploması aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev alınabilir mi?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler, diğer eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları ile aynı haklara sahiptirler. KPSS sınavından yeterli puanı aldıkları taktirde diğer öğretmen adayları gibi atamaları gerçekleştirilecektir. Atamaların yapılmasında hangi üniversite ya da fakülteden mezun olunduğu değil, KPSS sınavında alınan puan esas alınmaktadır. KPSS sonunda başarılı olan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen atama kuralları çerçevesinde ihtiyaç duyulan yerlerdeki okullara öğretmen olarak atanabilirler.

AÖF OÖLP' dan lisans diploması alan bir öğrencinin lisans üstü eğitim yapma (Yüksek Lisans /Doktora) imkanı var mı?
AÖF OÖLP' dan lisans diploması alan öğrenciler lisans üstü eğitim konusunda örgün eğitim sonunda lisans diploması alan öğrenci ile eşit haklara sahiptir. Dolayısıyla lisans diploması alan öğrenciler lisans üstü eğitim için üniversitelerin ilgili Enstitülerinden giriş şartlarını öğrenip, başvuruda bulunabilirler.

1-3 ve 2-4 barajının kaldırılması mümkün müdür?
Hayır. Çünkü bilindiği üzere AÖF sınavları hafta sonu iki gün içerisinde yapılmak zorundadır. Söz konusu iki gün içinde sınav yapılabilmesi için alttan ders çakışmalarının önlenmesi gerekmektedir. Bu ise 1-3 ile 2-4'lük barajını gerekli kılmaktadır.

Sınavlardan sonra soru kitapçıklarının yayınlanması söz konusu mu?
Yapılan sınavlardan sonra sınav kitapçığının yayınlanması söz konusu değildir.

AÖF OÖLP kılavuzunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol süresinin dolduğu belirtilmektedir. Bu ifade AÖF OÖLP mezunlarının atmasının yapılmayacağı anlamına mı gelmektedir?
Anadolu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol, KPSS sınavı sonucunda yapılacak atamalarda AÖF OÖLP mezunlarına öncelik verilmesine yöneliktir. Diğer bir ifade ile, belirlenen kontenjanlar göz önüne alınarak öncelikle AÖF OÖLP mezunlarının, daha sonra örgün eğitim veren eğitim fakültelerinden mezun öğretmen adaylarının atanmasına yöneliktir. Ancak bu protokolün süresi dolmuştur ve şu anda AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programından mezun öğretmen adayları ile örgün eğitim veren eğitim fakültelerinden mezun öğretmen adayları eşit haklara sahiptir. Atamalar herhangi bir öncelik olmaksızın KPSS sınavından alınan puanlar doğrultusunda yapılmaktadır. Atamaların yapılmasında hangi üniversite ya da fakülteden mezun olunduğu değil, KPSS sınavında alınan puan esas alınmaktadır.

Kadrolu / Kadrosuz usta öğretici olarak görev almak için ne yapmalıyım?
Kadrolu ya da kadrosuz usta öğretici olarak görev almak için bulunduğunuz ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru koşulları ve yapılması gerekenler konusunda ayrıntılı bilgiyi de yine bulunduğunuz ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden almanız mümkündür.

Kadrolu / kadrosuz usta öğretici olarak çalışan 4. sınıf öğrencilerinin uygulamalarını çalıştıkları okulda yapmaları mümkün mü?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kadrolu veya kadrosuz usta öğretici olarak görev yapan 4.sınıf öğrencilerinin haftada bir tam gün kendisine bildirilen okulda uygulama öğretmeni ile uygulama yapmaları zorunludur. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda kadrolu veya kadrosuz usta öğretici olarak görev yapan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün kadrolu ve kadrosuz usta öğreticilerinin izinli sayılmalarına ilişkin 12/01/2004 tarih ve B.08.0.OÖĞ.0.07.02.02-020 sayılı yazısı gereği uygulama yapacağı gün izinli sayılacaklardır.

Uygulama okul ve öğretmeleri ile ilgili bilgilere nasıl ve ne zaman ulaşabilirim?
Uygulama okul ve öğretmenleriniz, her yıl uygulama dersleri başlamadan bir süre önce belirlenen tarihlerde internet sayfamızın duyurular bölümünde siz öğrencilerimize duyurulmaktadır. Uygulama derslerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilgili bilgilere de yine internet sitemizde yer alan Akademik Takvim linkinden ulaşabilirsiniz. Uygulamalarda sorun yaşanmaması için sizlerin internet sitesindeki yenilikleri, haber ve duyuruları takip etmeniz büyük önem taşımaktadır.
http://www.oolp.anadolu.edu.tr/S01_03.htm
 
Üst