Sık kullanılan fiiller

  • Konbuyu başlatan Rose
  • Başlangıç tarihi
R

Rose

Guest
LLEVAR Taşımak
CONTESTAR Cevaplamak
PREGUNTAR Sormak
ACABAR Bitirmek
CAMBİAR Değiştirmek
COMPLETAR Tamamlamak
VENDER Satmak
COMPRAR Satınalmak
PREPARAR Hazırlamak
PREFERİR Tercihetmek
COMER Yemekyemek
QUERER İstemek
COMENZAR Başlamak
EMPEZAR Başlamak
HABLAR Konuşmak
VER Görmek
LEER Okumak
HACER Yapmak
LLAMAR Çağırmak
DESPARTARSE Uyanmak
LEVANTARSE Kalkmak
PASEARSE Dolaşmak
DESCANSARSE Dinlenmek
DESPERTAR Uyandırmak
PEİNARSE Taranmak
PONERSE VESTİRSE Giyinmek
SEQUİR İzlemek
LLENAR Doldumak
PARECER Benzemek
PRODUCİR İmaletme
TRADUCİR Tercüme
HUİR Kaçmak
CONCLUİR Sonuçlandırma
ATRİBUİR Atfetme
DİSMİNUİR Azaltma
OBSTRUİR Engelleme
CONSTİTUİR Oluşturma
CONSTRUİR İnşa etme
DESTRUİR Yıkma
İNFLUİR Etkileme
OCUPAR Kaplamak
ENCONTRARSE Bulunma
REGATEAR Pazarlık etme
İNSTALARSE Yerleşmek
ENTRAR Girmek
LLEGAR Varmak
OCURRİR Olmak
CONOCER Tanımak
MİRAR Bakmak
AYUDAR Yardım etmek
CİRCULAR Dolanmak
NACER Doğmak
GASTAR Harcamak
CRECER Büyümek
PARTİR Yola koyulmak
TOMAR Almak
TOCAR Çalmak
OBEDECER İtaat
OFRECER Sunmak
APARECER Görünmek
PARECER Benzemek
CERRAR Kapatmak
DESPERTAR Uyandırmak
SENTİR Hissetmek
ENTENDER Anlamak
PENSAR Düşünmek
SENTAR Oturmak
NEGAR İnkar
PERDER Kaybetmek
ADQUİRİR Eldeetmek
TRAER Getirmek
HABLAR Konuşmak
METER Koymak
CREER İnanmak
MANDAR Göndermek
QUEDARSE Kalmak
MARCHARSE Gitmek
LEER Okumak
ESPERAR Beklemek
APRENDER Öğrenmek
SEPARAR Ayırmak
RECİBİR Almak
MOVER Hareket ettirme
TERMİNAR Bitirmek
VİAJAR Seyahat etmek
REGRESAR Geri dönmek
DAR Vermek
TENER Sahip olmak
CONVENİR Uygun olmak
ELEGİR Seçmek
MEDİR Ölçmek
REİR Gülmek
REPETİR Tekrarlama
SERVİR Hizmet etmek
VESTİR Giyinmek
SEQUİR Takip etmek
DECİDİR Karar vermek
LLENAR Doldurmak
LLAVAR Yıkamak
DEBER zorunluluk
LLEVAR taşımak
SUBİR çıkmak
DESAYUNAR kahvaltu
GUSTAR hoşa gitme
MİRAR bakmak
DESCANSAR dinlenmek
BAJAR inmek
ENTREGAR vermek teslim etme
CHOCAR çarpmak
SUFRİR acı çekmek
AYUDAR yardım etme
CONTESTAR cevaplama
ESCONDER gizlenme
ESCAPARSE kaçma
NECESİTAR gereksinim duyma
GASTAR harcama
MOLESTAR rahatsız etme
ENCARGAR isteme ısmarlama
ENSENAR öğretmek
REPRENDER azarlamak
ACABAR bitirmek
CAMBİAR değiştirmek
MOJAR ıslatmak
GRİTAR bağırmak
QUİTAR kaldırma
CURAR tedavi etmek
EQUİVOCARSE yanılma
ANADİR eklemek
OCUPAR meşgul olma
CONVERSAR sohbet etmek
ACERCAR yaklaştırma
CANSAR yormak
ACOSTUMBRAR alıştırmak
PROBAR denemek
PARAR durdurmak
CONTİNUAR devam etmek
CALOCAR yerleştirme
BUSCAR aramak
FALTAR eksik olmak
ALQUİLAR kiralamak
BASTAR yetmek
PREGUNTAR soru sorma
APROVECHAR yararlanma
ESCUCHAR dinlemek
SALUDAR selamlama
DANAR zarar vermek
VENDER satma
ACEPTAR kabul etmek
CORTAR kısaltma
VENDER satma
 
Üst