Oruç en iyi ilaç

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Bâzı Müslümanlar var ki, orucu sadece Ramazan ayında tutup diğer zamanlarda da tıka-basa yerler. Böyle yapanların genelinde Ramazan ayının ilk günlerinde oruçlu olmaları sebebiyle ilk 4-5 gün şiddetli baş ağrısı görülür.

Neden?

Nedeni şudur:

Orucun temel amacı ve asıl etkileri ruhun tekâmülünde görülür. İnsandaki şeytani malzemeleri, sivrilikleri törpüler. Bununla birlikte; oruçla insanın fiziksel sonuçlarının da geliştiği gözardı edilemez bir gerçektir.

Tıp mütehassısları hastalığı şöyle tarif ederler.

Hastalık: Sindirimin bir veya daha fazla gerçekleştiği uzuvlarda, besinlerin tam olarak halledilememesinden ileri gelir.

Bundan dolayı oruç sırasında, sindirim sürecindeki işlemler azalmış ve böylece bedenin toksin maddeleri atması sağlanarak uzun süreli ve aynı zamanda aşırı yemelere bağlı hasarın tamiri oruçla gerçekleşmiş olur.Bu olumlu gelişmeye beden çeşitli yollarla cevap verir. Bundan dolayı vücutta farklı bir ısı artışı olabilir. Bu özel bir ısı çeşididir; bununla vücut bünyedeki fazla maddeleri hızla işler. Böylece bedendeki bu fazlalıklar vücuttan kolayca atılabilecekleri bir biçim hâline gelirler. Vücuttaki fazlalıklar beş yolla veya bunlardan bir veya birkaç yolla dışarı atılır: Burun kanaması, kusma, terleme, ishal ve normalden fazla miktarda idrara çıkma durumlarıdır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi yetersiz sindirim sonucu oluşan fazla çoğu zaman da zararlı toksinler işte oruçta bu yollarla dışarı atılır.

Oruçlu iken durup dururken burnun kanaması, sebep yokken ter basması korkulacak bir durum değildir. İdrarın miktar ve sıklığı, normalin 4-5 misli fazla olabilir. Öyle bir durum meydana gelebilir ki, birkaç saatte 10-15 defa dışkı atma ihtiyacı doğabilir. Bunlar korkulacak şeyler değildir. Aksine tutulan orucun bünyede tedâvi işlevini yaptığı, istenmeyen oluşumları imha ettiği anlaşılmalıdır.

Orucun insan bünyesindeki bu önemli oluşumunu, batı anlayışı ve bu kafa yapısında olanlar tehlikeli bir hastalık zannederler. Buradan hareketle orucun başlattığı bu önemli hareketi çeşitli ilâçlarla bloke ederler, çalışmayı durdururlar. Oruç tutanlara, oruç tutmamalarını aksi hâlde kötü sonuçlar doğabileceğini söylerler. Söylenen bu tür sözler netice itibâriyle cehâletin eseridir.

Daha önce hiç oruç tutmamış (meselâ Perşembe, Pazartesi vesaire gibi) kişilerde oruca başladığı ilk 5 gün içinde yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı can sıkıcı durumlar meydana gelebilir.

Zonklayıcı bir başağrısı, hafif bir ateş, hararet yüksekliği, terleme, alışılmışın ötesinde dışkı atımı vesaire gibi oluşumlar; bedenin sağlık açısından mesafe aldığını gösterir. Bu sebeplerden dolayı zayıf düştüğünden, başına bir şeyler geleceğinden korkarak oruçlarını kimse bozmamalıdır. Çünkü bunlar oruç münasebetiyle vücudun verdiği iyi, olumlu tepkilerdir.

İnsanlar rahatsızlıktan hoşlanmazlar. Bundan dolayı bedenin bu şifa yöntemlerini hemen durduracak yollara başvururlar. Oruçlarını bozarlar, çeşitli kimyasal ilaçlara sarılırlar. Bunlar vücuda yapılacak en büyük ihanetlerdir. Böyle ihanetlerin cezası fazla gecikmez; yıllar sonra vücutta biriken anormal maddeler hiçbir tedavi imkânı olmayan organ hasarları meydana getirir. Kurallara uymayanlar, kulluklarını dikkate almayanlar çok ibret verici manzaralarla dünyalarını değiştirirler. Peygamberimizin şu tavsiyesini asla ihmal etmeyelim:

“Oruç tutunuz sıhhat bulursunuz.”

 
Üst