Okulların hizmet puanları değişti

intibah

Site Yöneticisi
Sayfa Yöneticisi
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, eğitim-
öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim
yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen
eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi
sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenmiştir.

Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
 
Üst