OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN KADRO KAMPANYASI

öyküm_benim

New Member
ÖgretmenForum Üye
EĞİTİM SEN Okul Öncesi Öğretmenlik Mezunu Öğretmen Adayları İçin Kadro Kampanyası Başlatıyor.

İşte Eğitim Sen'in Açıklaması...


Bilindiği gibi sendikamız usta öğreticilere öğretmen görevi, yetki ve sorumluluğu ile bağımsız sınıf verilmesini öngören 17.7.2008 gün ve 1983 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün genel yazısının ve bu yazının dayanağı olan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Usta Öğretici” başlıklı 25/2 maddesindeki “öğretmen görev ve sorumluğu içinde” ibaresinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açmış ve bu dava da Danıştay 2.Dairesi 16.2.2009 gün ve E: 2009/377 sayılı kararıyla anılan yazının 7.maddesinde yer alan “öğretmen görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde bağımsız sınıf verilecek şekilde planlama yapılması” ibaresinin ve anılan Yönetmeliğin 25.maddesinin 2.fıkrasındaki “öğretmen görev ve sorumluğu içinde” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu karardan sonra artık okul öncesi eğitim kurumlarında usta öğreticilere bağımsız sınıf verilemeyecek, usta öğreticiler ancak öğretmenle birlikte görev yapabilecektir. Oysa anılan yargı kararından sonra da usta öğreticiler öğretmen gibi bağımsız sınıfa girmeye devam etmiş, karar uygulamada hiçbir etki yaratmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı kararı uygulamak için hiçbir şey yapmamış, tam tersine kararı uygulamamanın, etkisiz kılmanın yollarını aramıştır. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü yayımladığı “Kadrosuz usta öğreticiler ” konulu 15.4.2009 günlü, 1145 sayılı genel yazı anılan yürütmeyi durdurma kararıyla açıkça çelişen ve aykırı olan düzenlemeler getirmekte ve söz oyunlarıyla soyut ve belirsiz ifadelere yer vermektedir. Sendikamızın bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı dava Ankara 2.İdare Mahkemesinde devam etmektedir ve yürütmeyi durdurmayla ilgili henüz bir karar verilmemiştir.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı anılan yargı kararından sonra usta öğreticileri öğretmen gibi bağımsız sınıf vererek çalıştıramayacağını bilmelidir. Aksine bir davranış suç işlemek anlamına gelecek ve bu suçu yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri değil yerel düzeyde karara aykırı davranan yöneticilerde işlemiş olacaktır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının 2009-2010 öğretim yılında yeteri kadar okul öncesi öğretmen atamadan okul öncesi eğitimini gerçekleştirme olanağı yoktur. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanlığının 32 ilde okul öncesi eğitimi zorunlu kılan pilot uygulaması ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaya dönük çalışmaları da yeteri kadar okul öncesi öğretmen atanmasını ertelenemez bir görev haline getirmektedir. Bu yüzden sendika olarak, Milli Eğitim Bakanlığının 2009 Ağustos öğretmen atamasında bu gerçeği bilerek yeteri kadar okul öncesi öğretmeni ataması için bir kadro kampanyası başlatmaya karar verdik. Bu amaçla ilik olarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne sendika olarak başvuru yapacağız. İkinci olarak kampanya çerçevesinde okul öncesi öğretmenlik mezunu öğretmen adaylarına yönelik bir dilekçe örneğini aşağıda yayımlıyoruz. Bu dilekçeyi okul öncesi öğretmenlik mezunu öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanının 0-312-4177027, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 0-312-4252859 ve Okul Öncesi Genel Müdürlüğünün 0-312-4180559 fakslarına göndermesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için tıklayınız. http://ul.to/btghwl
 

öyküm_benim

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN KADRO KAMPANYASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…..Üniversitesi …..Fakültesi … bölümünden … yılında mezun oldum. Okul öncesi öğretmeni olarak atanmak için girdiğim Kamu Personeli seçme sınavında …aldım, ancak kontenjan azlığı nedeniyle atamam yapılmadı. Bakanlığınız okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenine ihtiyaç olduğu halde yeteri kadar öğretmen ataması yapmamış, bu ihtiyacı usta öğreticilere öğretmen görev ve sorumluluğu içinde bağımsız sınıflarda görev vererek karşılamıştır. Eğitim Sen usta öğreticilere öğretmen görevi, yetki ve sorumluluğu ile bağımsız sınıf verilmesini öngören 17.7.2008 gün ve 1983 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün genel yazısının ve bu yazının dayanağı olan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Usta Öğretici” başlıklı 25/2 maddesindeki “öğretmen görev ve sorumluğu içinde” ibaresinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açmış ve bu dava da Danıştay 2.Dairesi 16.2.2009 gün ve E: 2009/377 sayılı kararıyla anılan yazının 7.maddesinde yer alan “öğretmen görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde bağımsız sınıf verilecek şekilde planlama yapılması” ibaresinin ve anılan Yönetmeliğin 25.maddesinin 2.fıkrasındaki “öğretmen görev ve sorumluğu içinde” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu karardan sonra artık okul öncesi eğitim kurumlarında usta öğreticilere bağımsız sınıf verilemeyecek, usta öğreticiler ancak öğretmenle birlikte görev yapabilecektir. Ayrıca anılan karar Bakanlığınızın okul öncesi öğretmen ihtiyacını usta öğreticilerle karşılamayı tercih eden sekiz yıllık uygulamasının baştan beri hukuksuz olduğunu ortaya koymuştur. Kaldı ki Bakanlığınızın 32 ilde okul öncesi eğitimi zorunlu kılan pilot uygulaması ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaya dönük çalışmaları da yeteri kadar okul öncesi öğretmen atanmasını ertelenemez bir görev haline getirmektedir.
Bu bağlamda Bakanlığınızın 2009-2010 öğretim yılında yeteri kadar okul öncesi öğretmen atamadan okul öncesi eğitimi gerçekleştirme olanağı yoktur. Bu yüzden anılan Danıştay kararıyla birlikte aralarında benim de olduğum okul öncesi öğretmen adaylarının yıllardır uğradığı haksızlık, öğretmen olmak için ödediğimiz bedel ve okul öncesi eğitimin kalitesini de dikkate alarak 2009 Ağustos öğretmen atamasında okul öncesi öğretmenliğe yeteri kadar kontenjan ayırmanızı talep ediyorum.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim.Ad-Soyad

Adres:
 
Üst