Okul Önc. Öğrt Adayları İçin MEB'e Yazı

öyküm_benim

New Member
ÖgretmenForum Üye
Okul Önc. Öğrt Adayları İçin MEB'e Yazı
Eğitim Sen Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Başlattığı Kadro Kampanyası İçin Bakanlığa Yazı Yazdı7.7.2009

Sayı : 09/800/


Konu : Okul öncesi öğretmen atamaları hk.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA


Bakanlığınız bugüne dek okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenine ihtiyaç olduğu halde yeteri kadar öğretmen ataması yapmamış, bu ihtiyacı usta öğreticilere öğretmen görev ve sorumluluğu içinde bağımsız sınıflarda görev vererek karşılamıştır. Sendikamız usta öğreticilere öğretmen görevi, yetki ve sorumluluğu ile bağımsız sınıf verilmesini öngören 17.7.2008 gün ve 1983 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün genel yazısının ve bu yazının dayanağı olan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Usta Öğretici” başlıklı 25/2 maddesindeki “öğretmen görev ve sorumluğu içinde” ibaresinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açmış ve bu dava da Danıştay 2.Dairesi 16.2.2009 gün ve E: 2009/377 sayılı kararıyla anılan yazının 7.maddesinde yer alan “öğretmen görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde bağımsız sınıf verilecek şekilde planlama yapılması” ibaresinin ve anılan Yönetmeliğin 25.maddesinin 2.fıkrasındaki “öğretmen görev ve sorumluğu içinde” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu karardan sonra artık okul öncesi eğitim kurumlarında usta öğreticilere bağımsız sınıf verilemeyecek, usta öğreticiler ancak öğretmenle birlikte görev yapabilecektir. Aksi yönde anılan Danıştay kararını işlevsiz bırakacak uygulamalara sendika olarak hukukun tüm olanaklarını kullanarak müdahale edeceğimizi bilmenizi isteriz.


Ayrıca anılan karar Bakanlığınızın okul öncesi öğretmen ihtiyacını usta öğreticilerle karşılamayı tercih eden sekiz yıllık uygulamasının baştan beri hukuksuz olduğunu ortaya koymuştur. Kaldı ki Bakanlığınızın 32 ilde okul öncesi eğitimi zorunlu kılan pilot uygulaması ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaya dönük çalışmaları da yeteri kadar okul öncesi öğretmen atanmasını ertelenemez bir görev haline getirmektedir.

Bu bağlamda Bakanlığınızın 2009-2010 öğretim yılında yeteri kadar okul öncesi öğretmen atamadan okul öncesi eğitimi gerçekleştirme olanağı yoktur. Bu yüzden anılan Danıştay kararıyla birlikte okul öncesi öğretmen adaylarının yıllardır uğradığı haksızlığı, öğretmen olmak için ödedikleri bedeli ve okul öncesi eğitimin kalitesini de dikkate alarak 2009 Ağustos öğretmen atamasında okul öncesi öğretmenliğe yeteri kadar kontenjan ayırmanız gerekmektedir.


Gereğini bilgilerinize sunarım.

Mehmet BOZGEYİK
Genel Sekreter


memurlar.biz
 
Üst