Öğretmenlerin 2019 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı

intibah

Site Yöneticisi
Sayfa Yöneticisi
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 24.06.2019 tarihli ve 12017312 sayılı 2019/9 nolu Genelgesinde yer alan Çalışma takvimi gereği tüm öğretmenler 02.09.2019 Pazartesi günü Eylül 2019 Mesleki Çalışmaları nedeni ile 2019- 2020 ders yılına başlayacaklardır. İlk gün Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapılacak ve yeni ders yılı için yapılacak tüm çalışmalar idarece hazırlanan gündem gereği görüşülecek ve planlanacaktır.

SEMİNER DÖNEMİ İÇİNDE EN AZ İKİ HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıca Seminer Dönemi içinde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün "Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti" konulu 26.08.2019 tarih ve 15329644 sayılı resmi yazısı ile MEB 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla iliniz genelindeki öğretmen ve yöneticilere, aşağıda isimleri belirtilen programların 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında mahalli hizmetiçi eğitim faaliyeti olarak düzenlenmesi planlanmıştır.

Öğretmenlerin 2019 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı için tıklayınız>>
 
Üst