ne olur yardım çok sevinirim

bursavi

New Member
ÖgretmenForum Üye
eşim öğretmen ben de özel bir şirkette ssk lı olarak çalışıyorum eşim zorunlu hizmet için atama olacak diyor bu durumda ne yapamlıyız eş durumundan yararlanabilirmiyiz
 

bursavi

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: ne olur yardım çok sevinirim

neden kimse yardım etmiyor yanlış yerdemiyim acaba 8 kişi okumuş ama görüş yazan yok
 

intibah

Site Yöneticisi
Sayfa Yöneticisi
Ynt: ne olur yardım çok sevinirim

Bilgisi olan biri yokmuş demekki hocam yoksa yazarlardı.
 

bedeneğitimci

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: ne olur yardım çok sevinirim

Zorunlu çalışma süreleri ne kadardır?
1.Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenler, Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az üç yıl çalışmakla yükümlüdürler.

2. Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenler, İkinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az dört yıl çalışmakla yükümlüdürler.

3.Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenler, Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl veya her üç bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler. (link verelim yeni yönetmeliğe göre d ve e sınıfı ilçeler)

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler bu yükümlülüklerini, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerden birinde yerine getirebilecekleri gibi, birden fazla ilde veya ilçede de yerine getirebilirler. Ancak, bu bölünme sonucu her hizmet bölgesinde veya içindeki illerde ya da ilçelerde geçirilmesi gereken çalışma süresi iki yıldan az olamaz.

İlk atamasında zorunlu hizmet bölgesi dışına (Birinci Hizmet Bölgesine) atanan öğretmenlerin durumu ne olacaktır?

Bakanlık öğretmen kadrolarına ilk defa Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerde başlayanlardan, bulunduğu ilde veya bu bölgeye dâhil illerde toplam üç yılını dolduranlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

İstememe hali: Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Birinci Hizmet Bölgesi illerinde görevli olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerdeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değişikliği istememeleri hâlinde atamaları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki illere/ilçelere Bakanlıkça yapılır.

Zorunlu hizmet bölgesi dışında (Birinci Hizmet Bölgesi) görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler istekleri üzerine, yer değişikliği yapabilir mi?

Adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İkinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesine dâhil illere veya bulundukları ilin (D) ve (E) sınıfı ilçelerine yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Tercihlerine atanamama hali: Zorunlu hizmet bölgesi dışında (Birinci Hizmet Bölgesi) görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, üç yıllık süreyi tamamlayıncaya kadar bulundukları yerde görevlerine devam ederler.

ZORUNLU HİZMETİNİ YAPANLAR HANGİ HALDE TAYİN İSTER?

Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle zorunlu hizmet bölgesi (ikinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesi) içindeki illerde görevli bulunan öğretmenlerin durumu ne olacaktır?

Bulundukları ilde en az iki yıl süre ile çalışmaları şartıyla isteğe bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illere veya Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerine yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.


ÖZÜRDEN DOLAYI ZORUNLU HİZMETİNİ YAPMAYANLAR

Zorunlu hizmet bölgesi (ikinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesi) içindeki illerde görevli iken özür durumundan veya olağanüstü hallere bağlı olarak Zorunlu hizmet bölgesi dışına (Birinci Hizmet Bölgesi) atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanların durumu ne olacaktır?

Zorunlu hizmet bölgesinde (ikinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesi) görevli iken özür durumundan veya olağanüstü hallere bağlı olarak Birinci Hizmet Bölgesindeki illere atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması halinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki illere/ilçelere Bakanlıkça atanırlar.

Olağanüstü hallere bağlı yer değiştirmelerde yer değiştirme isteyecek olanlar zorunlu hizmet yükümlüsü ise nerelere istekte bulunabilirler?

Olağanüstü hallere bağlı yer değiştirmelerde yer değiştirme isteyecek olanlardan Zorunlu bölge yükümlülüğü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere tercihlerinde yer verirler.

Hangi süreler Zorunlu çalışma süresinden sayılmaz?
1. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, yılda bir defada veya parça parça toplam doksan günden fazla bölge dışında yurt içinde ve yurt dışında geçen geçici görev süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

2. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz. (Bakanlığın 4.4.2004 tarihli yazısına göre, askerlik görevini yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (04/03/2006) zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken yerine getirenler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken, yönetmeliğin yürürlüğe gittiği tarihte (04/03/2006) halen askerde olanların askerlikte geçen süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacaktır.)

3. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

4. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

5. Fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süresi içinde olmak şartıyla, görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.


Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar kimlerdir?
1. 11.6.2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananlardan Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca değerlendirmeye alınan öğretmenlerden özel yaşamında desteğe ihtiyacı olduğu belirtilenler Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır.

2. Eşi şehit olanlar Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler mi?
1.Eğitim durumu özrü hariç diğer özür guruplarından yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

2. İllerin(D) ve (E) ilçelerine yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

- Zorunlu çalışma hizmetlerini tamamlamadıkça Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışındaki illere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.


.....

Zorunlu çalışma yükümlülüğü hangi hallerde ertelenir?
1.Birinci Hizmet Bölgesi illerde görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illere özür durumundan yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlar özürlerinin devam ettiğini her yıl yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Bunlardan özürlerini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.
2.Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülüğe tâbi olmaması hâlinde diğer eş, eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da muaf olduğunu her yıl yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Bunlardan özürlerini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.

3.Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde çalışma imkânı bulunmayanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde öğrenimlerine göre atanabilecekleri alanlarda bölüm veya meslek alanı açılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

4.Eşleri diğer kurumlarda görevli olup zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi olacakların birlikte görevlendirilmelerini sağlamak bakımından erteleme süresi, bu durumları dikkate alınarak kurumlar arasında yapılacak koordine ile belirlenir.
5. Eşleri yasama organı üyeliği, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeliği, belediye başkanlığı, il ve ilçe genel meclisi üyeliği, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanların öğretmen olan eşlerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir. Ancak erteleme süreleri, eşlerinin bu görevlerde kaldığı süreyle sınırlıdır.


Hangi süreler Zorunlu çalışma süresinden sayılır?

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerindeki Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü hangi hallerde ertelenmez?

Lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen ve Özür durumunu belgelendiremeyenlerin durumu ne olacaktır?

1.Özür durumunu belgelendiremeyenler, yer değiştirme döneminde bulundukları ilin (D) ve (E) ilçelerine veya zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illere atanırlar.

2. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda, eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü, eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar ertelenir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri nasıl takip edilir?

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları veya hangi hizmet bölgelerinde ne kadarını tamamladıkları ile özürleri nedeniyle görev yerleri değiştirilenlerin özür durumlarının devam edip etmediği il millî eğitim müdürlüklerince izlenir.

Öğrenim durumu özründen 1. Hizmet Bölgesi illerine görev yerleri değiştirilenlerin durumu ne olacaktır?

4.3.2006 tarihinden önce tezli/tezsiz lisansüstü öğrenime (tezli olanlar bakımından tez dönemi dâhil) devam eden öğretmenleri kapsamak kaydıyla; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken, öğrenim durumu özründen 1 inci Hizmet Bölgesi illerine görev yerleri değiştirilenlerin, zorunlu çalışma yükümlülükleri yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar ertelenecektir.

4.3.2006 tarihinden önce tezli/tezsiz lisansüstü öğrenime (tezli olanlar bakımından tez dönemi dâhil) devam eden öğretmenleri kapsamak kaydıyla, 1 inci Hizmet Bölgesi İllerinde 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle 2006 yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacaklardan (D ve E sınıfı ilçelerde görev yapanlar hariç) halen lisansüstü eğitime devam edenlerin Zorunlu çalışma yükümlülükleri yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar ertelenecektir.
 

bedeneğitimci

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: ne olur yardım çok sevinirim

Durumunuzu bilmediğimiz için tahmin ederek yazıyorum.Eş durumundan yararlanabilmen için,aynı ildeyseniz Çalışıyorsanız 365 gün ssk primi yatırılmalı ki eşiniz zorunluya tabi olmasın..Tayin isteyenlere eş durumundan isteyebilmeleri için 365 ssk gün şartı getirildi.Zorunluda böyledir oki tayin isteyeceksiniz 365 gün şart..İller arası tayine kadar belgelendirmeniz gerekir yani..Kolay gelsin..
 

egitim82

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: ne olur yardım çok sevinirim

eğer eşiniz doğu görevi yapmadıysa atandıktan 2 sene sonra zorunlu hizmeti çıkıyor.Ama evli olduğu için stajyerliği kalktıysa eş durumundan tayin isteyip gelebilir.
 
Üst