Na't

1CAN

New Member
ÖgretmenForum Üye
Na't

Binbir salavatla anılır adın
Güle sembol olmuş Muhammed yâdın
Ey Muhammed'siz asır,doldu miadın
Mustafa'sın Muhammed'sin Ahmed'sin
Susayan gönüllere balsın, şerbetsin

Nisyana gark oldu o kutsi dava
Ruha kement taktı nefs ile heva
Sendedir onulmaz dertlere deva
Mustafa'sın Muhammed'sin Ahmed'sin
Yaralı kalplere balsın, şerbetsin

Ahir zaman oldu âfak kızıldı
Lâl ü güher sözün gökten nüzuldü
Gariblerle küfür fendi, bozuldu
Mustafa'sın Muhammed'sin Ahmed'sin
Kuruyan gözlere balsın, şerbetsin

Tam da gül isminin silindiği an
Ufukta göründü sahibi zaman
Sensiz dünyanın hali perişan
Mustafa'sın Muhammed'sin Ahmed'sin
Susayan gönüllere balsın, şerbetsin
Verdiğin müjdeler bizlere geldi

Üç asır gülmeyen yüzümüz güldü
Kuruyan gözler yaşlarla doldu
Mustafa'sın Muhammed'sin Ahmed'sin
Kuruyan gözlere balsın, şerbetsin

Ahd u peyman ettik çıktık bu yola
Lâkin tosluyoruz hep sağa ve sola
Şefaat ey Resul bu kemter kula
Mustafa'sın Muhammed'sin Ahmed'sin Y
aralı kalplere balsın, şerbetsin

İsmini anmaya hiç de yüzüm yok
Acizem,fakirem başka çarem yok
Sensiz dünyanın tadı da yok tuzu da yok
Mustafa'sın Muhammed'sin Ahmed'sin
Susayan gönüllere balsın, şerbetsin

Mustafa'sın Muhammed'sin Ahmed'sin
Vallahi sen alemlere rahmetsin...

alıntı
 
Üst