Most Common Verbs Patterns

  • Konbuyu başlatan Rose
  • Başlangıç tarihi
R

Rose

Guest
MOST COMMON VERB PATTERNS IN ENGLISH

These are the most common verb patterns in English with their prepositions.

VERB
PREP.
TÜRKÇE ANLAMI

Aabsorb
in
emmek, içine çekmek, soğurmak

abstain
from
... -den kaçınmak, sakınmak

account
for
hesap etmek

add
to
ilave etmek, katmak, toplamak

adjust
to
ayarlamak, alıştırmak

admit
to
itiraf etmek, doğruluğunu kabul etmek

agree
with
... ile anlaşmak, aynı görüşte olmak

apply
for / to
... (için) başvurmak, (-e) uygulamak

appeal
to
rica etmek, dilemek, çekmek

argue
with
... ile tartışmak

argue
about
... hakkında tartışmak

arrange
for
planlamak, kararlaştırmak, düzenlemek

arrive
in / at
-e varmak, ulaşmak

apologize
for
... için özür dilemek

approve
of
... -yı tasvip etmek, onaylamak

ask
for
... için ricada bulunmak, rica etmek

accuse sb
of sth
birini ... ile suçlamak

arrest sb
for sth
birini ... -dan dolayı tutuklamak

Bbase
on


beg
for
... için yalvarmak

begin
with
... ile başlamak

benefit
from
... -den yararlanmak

believe
in
... -e inanmak

belong
to
... -e ait olmak

boast
about
... ile övünmek

borrow
from
... -den borç almak

blame sb
for sth
birisini ... ile suçlamak

blame sth
on sb
birşeyi birinin üzerine atmak, suçlamak

Ccare
for / about
dikkat etmek, önem vermek

cater
for
yiyecek ve içecek sağlamak

choose
between


comment
on
... üzerine yorum yapmak

collide
with
... ile çarpışmak

communicate
with
... ile iletişim kurmak

compare
with / to
... ile mukayese etmek, karşılaştırmak

compete
with
... ile yarışmak

complain
about
şikayet etmek

compose
of
bestelemek, oluşmak

concern
about / with
endişelenmek

concentrate
on
güdülenmek, konsantre olmak

confess
to
itiraf etmek

confuse
with
karıştırmak

congratulate
on
kutlamak

consist
of
oluşmak

contribute
to
katkıda bulunmak

cope
with
... ile başa çıkmak, ... -nın üstesinden gelmek

correspond
with
... ile yazışmak

count
on
saymak, hesaplamak, içinde olmak

cover
with
... ile kaplamak

crash
into
... -e çarpmak

charge sb
with sth
suçlamak

charge sb
for sth
para tahsil etmek

convict sb
of sth
birini ... ile suçlamak

convince sb
of sth
birini ... ile ikna etmek

cure sb
of sth
iyileştirmek, tedavi etmek

Ddecide
on / against
karar vermek

dedicate
to
... -e adamak

depend
on
... -e bağımlı olmak, -e bağlı olmak

despair
of


deter
from
... -den vazgeçirmek

differ
from
... -den farklı olmak

disagree
with


disapprove
of


discuss
with
tartışmak

devote
to


dream
of / about


dress
in


drink
to


demand sth
from sb


derive sth
from sth


discourage sb
from sth


distinguish sb/sth
from/between sb/sth
ayırt etmek

distract sb
from sth


Eelaborate
on


emerge
from
ortaya çıkmak

escape
from
... -den kurtulmak

experiment
on


excuse sb
for sth


exchange sth
for sth


exclude sth
from sth


expel sb
from sth
birini ... -den kovamak, çıkarmak, atmak

explain sth
to sb
açıklamak, açıklama yapmak

Fface
with
... ile karşı karşıya olmak, yüz yüze olmak, karşılaşmak

feel
like


feel
about


fight
against/with/for


forget
about


forgive sb
for sth
affetmek

Gguess
at
tahmin etmek

get married
to
evlenmek

get rid
of
... -den kurtulmak

get tired
of
... -den yorgun düşmek

grumble
about
yakınmak, homurdanmak

Hhear
of / about
işitmek, duymak

hide
from
... -den saklamak, saklanmak

hope
of / for


help sb
with sth


hinder sb/sth
from sth
engellemek

Iimpress
on
etkilemek

insist
on
ısrar etmek

insure
against
sigortalamak, garantiye almak

interfere
with / in
engellemek, yoluna çıkmak, işine karışmak

invest
in
yatırmak (yatırım yapmak)

involve sb/sth
in sb/sth
-e müdahale etmek, karışmak, dahil olmak

Jjoke
about


Kknow
about


Llaugh
at/about


listen
to


long
for


lend sth
to sb
borç vermek

Mmeet
with


mistake
for


get married
to
... ile evlenmek

Oobject
to
... -e itiraz etmek

operate
on


Pparticipate
in
... -e katılmak

pay
for
... -e ödeme yapmak

persist
in
... -e ısrar etmek

pray
for
dua etmek

prepare
for
hazırlanmak, hazırlamak

prohibit
from
yasaklamak, engel olmak

praise sb
for sth
birisini övmek

present sb
with sth


prevent sb
from sth
birisini engellemek

provide sb
with sth


provide sth
for sb


punish sb
for sb
cezalandırmak

Qquarrel
about sth
kavga etmek, tartışmak

quarrel
with sb


Rreact
against / to
tepki göstermek

recon
on
uzlaştırmak

recover
from
yeniden elde etmek, geri almak

refer
to
... -ile ilgili olmak

rely
on
... -e güvenmek

reply
to
... -e cevap vermek

resign
from
... -den istifa etmek

respond
to
... -e cevap vermek

result
in
... ile sonuçlanmak

retire
from
... -den istifa etmek

room
for


remind sb
of sth
hatırlatmak

rob sb
of sth


Ssearch
for


see
to


shout
at
... -e bağırmak

smile
at
... -e gülümsemek

specialise
in


speak
to


stand
for


stare
at
... -de gözü kalmak, -e bakmak

stem
from


subscribe
to


substitute
for


succeed
in


suffer
from
... -den acı çekmek, -den muzdarip olmak

save sb
from sth
birini ... _den kurtarmak, korumak

sentence sb
to sth


share sth
with sb
birşeyi biriyle paylaşmak

subject sb
to sth


suspect sb
of sth


Ttalk
to


talk
about


think
of/about


turn
to


tell sb
about sth


thank sb
for sth


translate sth
into sth
tercüme etmek, çevirmek

trust sb
with sth
birine ... ile güvenmek

Uuse
for


Vvote
for
... için oy vermek

Wwait
for
beklemek

wonder
at


work
on


worry
about
endişelenmek

write
to / about


warn sb
about/against
birini ... hakkında uyarmak, ikaz etmek
 
Üst