MEB'den kontenjan girişi ve kayıt alanlarının belirlenmesi yazısı

intibah

Site Yöneticisi
Sayfa Yöneticisi
2018-2019 öğretim yılında ortaokul, özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. Sınıfını başarıyla tamamlayacak öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş kapsamında sınavlı ve sınavsız okullara tercih ve yerleştirme süreci başlayacaktır. Bu süreçte merkezi ve yerel yerleştirme kapsamında mevcut ortaöğretim kurumlarının derslik kapasitelerinin en verimli şekilde planlanması, kayıt alanlarının belirlenmesi ve güncellenmesi gerekmektedir.

Bu sebeple ilgili yönetmeliğin kontenjan belirleme ile ilgili 25 inci maddesi hükümleri doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinde;

1. 08 - 11 Ocak 2019 tarihleri arasında ilgili Bakanlık birimleri tarafından sınavlı okulların kontenjanlarının girilmesi,

2. 14 - 20 Ocak 2019 tarihleri arasında okul müdürlüklerince sınavsız okul kontenjanların girilmesi,

3. 14 Ocak - 04 Şubat 2019 tarihleri arasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince girilen sınavsız kontenjanların onaylanması,

4. 14 Ocak - 04 Şubat 2019 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince ortaöğretim kayıt alanlarının oluşturulması,

5. 28 Ocak - 08 Şubat 2019 tarihleri arasında Bakanlık birimleri tarafından sınavlı-sınavsız okulların kontenjankontrol ve güncelleme işlemleri,

6. 04 - 22 Şubat 2019 tarihleri arasında Bakanlık birimlerince kayıt alanlarının kontrolü yapılacaktır.

Bu bağlamda, ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamında olduğu dikkate alınarak; 2019-2020 öğretim yılında sınavlı ve sınavsız ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıf öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde; il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince maarif müfettişi/il müdür yardımcısı/şube müdürü gözetiminde gerekli tedbirler alınacaktır.

Yukarıdaki takvim ve açıklamalar doğrultusunda ilgililerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir aksamaya neden vermeden çalışmaların süresi içinde tamamlanacaktır.
 
Üst