Kanada'da Eğitim

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Kanada'da Burs İmkanları

Bilindiği gibi Kanada, eğitim konusunda dünyanın en popüler ülkelerinden biridir. Kanada’yı seçerek eğitim yapmak isteyen Türk öğrencilerin birçok karşılıklı ve karşılıksız burs imkanı bulunmaktadır Ama bilinmesi gereken Kanada’da verilen eğitimin, Türkiye’dekinin aksine paralı olduğu ve eğitim kurumlarının çeşitli şartlar ve talep doğrultusunda yıllık harçlarını (tution) kararlaştırmasıdır. Kanada’da eğitim olanakları araştırılırken, yurtdışından gelen öğrencilerin ciddi miktardaki okul harçlarını dikkate almaları gerekmektedir.

Kanada’da okumak isteyen uluslararası öğrencilerin, bu ülkenin göçmenlik yasalarına göre, okul harcı için devlet kuruluşları ve bankalardan kredi alma hakları yoktur. Ancak göçmen statüsünde bulunmak koşuluyla kredi almaya hak kazanırlar. Bir kanada vatandaşı ya da göçmen bulunması durumunda kredi alabilir. Kredi, şayet öğrenci "göçmen" statüsüne geçerse mümkün olabilir. Ancak öğrenciye kefil olacak bir Kanada vatandaşı veya göçmenin bulunabilmesi durumunda kredi verilebilir.

Bu ülkenin üniversitelerinde "lisans" düzeyinde eğitim görmek için burs bulmak genelde imkansız gibidir. Ancak öğrencinin lise mezuniyet derecesi yüksek ise ilgili üniversiteden karşılıksız kabul bursu (entrance scholar) veya bir defaya mahsus ödül bursu (fellowship) alması mümkündür. İlgili üniversiterin başvurulacak bölümleri ile bu konu ayrıntılı olarak görüşülmelidir. Öğrenci, bu burslara başvurmayı düşünüyorsa kesinlikle departmanların belirlediği son başvuru tarihlerinine (deadline) dikkat etmelidir.

Ülkemizde, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) her yıl belirli sayıda öğrenciye karşılıklı olmak şartıyla yurtdışına master veya doktora (veya ikisi birden) için burs veriyor. YÖK’e burs hakkı iki şekilde ödenmektedir: Burs tutarı karşılığı para veya burs süresinin bir katı süre boyunca kararlaştırılan Türk Devlet üniversitesinde çalışma. Bu konu ile daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, YÖK ile temasa geçmelisiniz. Kanada'da ve Amerika’da YÖK bursu ile okuyan birçok öğrenci vardır. Eğer bu bursu almak istiyorsanız, yurtdışındaki eğitimini bitirmiş ve Türkiye'ye dönüş yapmış eski öğrenciler ile konuşmanızın size çok yararı olacaktır.

Part-time iş olanağı her zaman mevcuttur. Uluslararası öğrenciler "öğrenci belgelerini" göstererek, kabul edildikleri okul kampüsü içinde part time olarak çalışabilirler. Çalışma süresi haftada 20 iş saatini aşamaz. Böyle bir işin öğrenciye getirisi haftada $100 - 200 arasındadır. Bu da iyi bir miktardır. Bu şekilde yabancı öğrenciler ev kirasını ve diğer giderlerini rahatlıkla karşılayabilmektedir. Ama yine de kampüs içinde iş bulmak kolay değildir. Sizinle aynı koşullarda birçok yabancı öğrenci olduğunu unutmayın. Üstelik derslerinizin yoğunluğuna, bir de part time iş eklenince sorumluluklarınız artabilir. Böyle işlerle ilgileniyorsanız, üniversitenin Web sayfalarından konu başlığını girerek kendinize uygun işler hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'da Akreditasyon

Kanada'da eğitim merkezi bir sisteme bağlıdır. Dil okullarını denetleyen bir akreditasyon kuruluşu bulunmamaktadır. Tüm üniversiteler aynı merkeze bağlı olduğundan, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarını denetleyen herhangi bir akreditasyon kuruluşu da bulunmamaktadır. Her ne kadar üniversitelerin öğrencilere sunduğu akademik ve sosyal imkanlar birbirinden farklı olsa da; hepsi devletin eğitimde kaliteyi sağlamak için koyduğu standartları sağlamaktadır
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'da Uzaktan Eğitim (Distance Learning)

Kanada'ya gitmeden de, bu ülkede eğitimde uzmanlaşmış üniversitelerde kurslar veya kredili dersler alarak akademik dereceye yönelik eğitim yapma olanağı vardır. Uzaktan eğitim internet ve yeni iletişim teknolojileri öğrencilerin istedikleri mekandan hatta okul sınırları dışından öğrenim görmelerine olanak sağlıyor. Böylece öğrenciler belli bir programa, programı veren kurumda bulunmadan katılabiliyorlar. Bu kısaca istediğiniz saatlerde, size en uygun mekanda, istediğiniz biçimde çalışabilmeniz anlamına gelir. Uzaktan eğitim programında kablolu yayın, internet, uydu, video kaset ya da başka bir kitle iletişim aracıyla kampüs dışına gönderilebilecek kredili dersler verilir."Homestudy", "Distance Learning", "Independent Study" ya da "Correspondence Courses" olarak da bilinen Kanada'da uzaktan eğitim, yöntem olarak Türkiye'deki "açık öğretim"i çağrıştırmaktadır.

Kanada'da uzaktan eğitim konusunda uzmanlaşmış okullardan dil kurslarının yanı sıra, bilgisayar, işletme, resim, müzik, otelcilik, elektronik gibi dallarda da iyi ve kaliteli bir eğitim alarak sertifika sahibi olabilir veya ön lisans diploması alabilirsiniz. Bazı daha avantajlı okullar, sizlere verdikleri eğitimin sonunda lisans ve yüksek lisans diploması bile verebilirler. Ancak unutmamalı ki, derslere girmeden o konuyu öğrenmenin tek yolu, bilinçli ve düzenli olarak çalışmaktan geçer. O yüzden Kanada'da uzaktan eğitim gören kişi derslerini düzenli çalışacak, prensip sahibi biri olmalıdır. Aksi taktirde harcanan paraların karşılığı alınamaz.

Uzaktan eğitim konusunda dikkat edilecek noktalar:
Yetkin bir dil seviyesi (alınacak eğitime göre İngilizce veya Fransızca), Kanada'daki okulların sertifika, lisans ve lisansüstü eğitimi için şart koştuğu temel koşuldur. Ayrıca okula gidiş geliş ya da orada barınma problemleri olmasa bile, uzaktan eğitimin de yüklü bir maliyeti vardır. Sizlere önerimiz, Kanada'da uzaktan eğitim programlarından birine başvurup kayıt yaptırmadan önce, ders programlarını ve fiyatları detaylıca inceleyip sonra karar vermenizdir. Çünkü, ücretler tahminlerinizin üzerinde olabilir.

Bu programlarda yer alan bölüm ve derslerin Türkiye'de olmaması durumunda, fiyatlar yüksek de olsa avantajlı çıkacaksınızdır.

Uzaktan eğitim son yıllarda büyük bir hız kazandı. Bu sistem, diplomalarını yirmi yıl kadar önce alan eski üniversite mezunlarının isterlerse yeni bazı beceriler geliştirebilmeleri için iyi bir fırsat oldu. Böylece işlerinden ayrılmaları gerekmeden kendilerini geliştirmeleri mümkün oldu. Kanada'da yazışma yoluyla veya internet kanalıyla öğretim veren birçok okul olsa da, eğer lisans ya da yüksek lisans programlarına başvuruda bulunmak istiyorsanız, olası problemlerin çıkmaması adına daha önce kesinlikle YÖK'ün Denklik Bürosu'na başvurmanızda yarar olacaktır. Eğer bir sorun yoksa, seçtiğiniz programda uzaktan eğitiminize başlayabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'da Üniversitelerin Sıralaması (Ranking)

Kanada dahilinde çok popüler olarak okunan Maclean's dergisi her sene Kanada üniversitelerini belirli kriterlere göre inceler ve o senenin en popüler ve en başarılı okullarını tayin eder. Macleans dergisi üniversiteleri genel, lisans eğitimi ve tıp/doktora eğitimi verenler olarak 3 ana kategori altında sıralamaya tabi tutar. Dergi tarafından yapılan sıralamada üniversitelerdeki okula olan talep, öğrenci sayısı, akademik personel sayısı, sınıfların kalabalıklığı, okulun başarı oranı, mezunlara sağlanan iş imkanları gibi kriterler göz önünde bulundurulur.
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Neden Kanada'da Eğitim?

Eğitim, Kanadalılar için çok önemlidir ve daima birinci sınıf okullar isterler. Kanada G-7 ülkelerinin içinde eğitime en çok para ayıran ülkedir. OECD ülkelerinin içinde de ilk üçte yer alır. Kanada okullarından alınmış lisans diplomasının dünyanın her yerinde geçerliliği vardır; dolayısıyla bu okullardan mezun olan öğrencileri başarılı bir gelecek ve iş hayatı beklemektedir.

Yaşamak için dünyanın bir numaralı ülkesi:
Birleşmiş Milletlerin son yıllarda yaptığı araştırmalarda Kanada, dünyanın en yaşanılacak ülkesi çıkmıştır. Her yıl 175 ülke arasında 200 kriter üzerinden ülkelerin yaşam standartları değerlendirilir. Kanada, yüksek eğitim kalitesi, düşük suç ve şiddet yüzdesi ve ortalama yaşam oranının fazlalığıyla hep iyi puanlar toplamıştır. Ayrıca Fortune Gazetesi 1996 yılında Toronto, Ontario’yu en iyi uluslararası şehir ilan etmiştir. Fortune değerlendirmesini suç oranı, kültür ve eğitim hayatını dikkate alarak yapmıştır.

Kanada’da eğitim giderleri diğer ileri ülkelere kıyasla düşüktür:
Ülkeler Okul Ücretleri* Yaşam Giderleri** Toplam
Kanada 7.000 $ 8.100 $ 15.200 $
İngiltere 14.800 $ 12.600 $ 27.400 $
ABD (devlet) 12.200 $ 10.400 $ 22.600 $
ABD (özel) 20.500 $ 11.600 $ 32.100 $
Avustralya 11.700 $ 11.550 $ 23.250 $
Fransa (devlet) ücretsiz 15.550 $ 15.550 $

* Ortalama bir lisans programı için
** Ortalama bir öğretimi için

Düşük yaşam giderleri:
Kanada’da son üç yıldaki enflasyon artışı endüstri ülkelerinin içinde en düşük orandadır.

Yüksek yaşam standartları:
Kanadalılar dünyanın en yüksek yaşam standartlarına sahiptirler. Kanadalılar’ın % 65i kendi evlerinin sahibidir; daha büyük bir çoğunluğu da araba, beyaz eşya, televizyon gibi dayanıklı eşyalara sahiptir. Kanada’da yaygın kitle iletişim araçları (medya), eğlence hayatı, sanat etkinlikleri çok gelişmiştir. Kanada radyo ve televizyonları dünyaca bilinir. Bu iletişim ağında 1.000’den fazla radyo istasyonu 719 televizyon kanalı izleyici ve dinleyicilerine eğitici ve eğlendirici programlar sunar.

Şehirlerin hepsinde çeşitli alışveriş merkezleri, restoran, tiyatro, müze ve sanat galerileri halka hizmet vermektedir. Ayrıca sayısız yeşil alan, park ve plaj bulunmakta; halka boş vakitlerini değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler ve spor imkanları sağlanmaktadır.

Konukseverlik:
Kanada bir göçmen ülkesidir; hem gelenekleri hem de politikası kültürel çeşitlilikten yanadır. Kanada’da hemen her etnik kökenden insan yaşar. Dolayısıyla Kanada’da ve çeşitli kültürlere özgü yemekler ve etkinlikler bulunmaktadır. Çeşitli etnik kökenden insanların kendilerini temsil eden dernek ve organizasyonlarına isteyen katılabilir. Okullardaki danışmanlar öğrencilere bu grupları tanıtırlar.

Güzel bir çevre:
Dünyanın en güzel doğal ortamına sahip ülkelerinden birisi de Kanada’dır. Kanada doğa özellikleri ve yer yüzü şekilleri açısından da zengin bir ülkedir. British Columbia’nin sahilleri, Alberta’nın kayalık dağları, geniş otlaklar, Great Lakes ve St. Lawrence’daki akça ağaç ormanları, Atlantik kıyısındaki tepeler ve sahiller görülmeye değer güzelliklerden sadece bir kaçıdır.

Emniyet:
Kanada güvenli, adil ve barış içindeki toplum yapısıyla tanınır. 1990’lardan beri Kanada’da suç oranı sürekli düşmektedir.1997 yılında Kanada polisi suç oranının son altı yıla göre % 5 oranında düştüğünü belirlemiştir. Şiddet içeren suç oranında da büyük düşüş olmuştur; Kanada’da işlenen suçlar arasında adam öldürme yalnızca % 1lik bir orana sahiptir. Kanada’da güneyindeki A.B.D eyaletlerinin tersine silah satışı kontrol altındadır ve genelde silah satışına izin verilmemektedir.

Yüksek Teknoloji:
Bir rekor daha... Kanada bilgisayar ve bilişim teknolojilerinde lider ülkedir. Taşımacılık, telekominikasyon ve mühendislik alanında, özellikle şehir ve hava taşımacılığı, mikroelektronik, tıbbi cihazlar, gelişmiş software, hidroelektrik, nükleer güç, lazer, optoelektronik, biyoteknoloji, gıda ve içecek sanayi, çevre ve okyanus sanayisindeki yeri tüm dünya tarafından kabul edilmiştir.

Kanada telekominikasyon sanayisi, Teleglobe’un yarattığı CANTAT 3 kablolu yayını sayesinde puan toplamıştır. Bu yayın türünün dünyadaki ilk örneği olmuş, denizaşırı ve çok yönlü iletişimi hızlandırarak kaliteyi arttırmıştır. Stentor Alliance’ın 8 milyarlık yatırımı sayesinde 2005 yılına kadar Kanadalı ailelerinin % 80’ine geniş dalga telefon ağı ulaştırılacaktır. Kanada kulların ve kütüphanelerin internete bağlanması gereğini görebilen ilk ülkelerden biridir. SchoolNet programının benzerleri bugün diğer ülkelerde de uygulanmaktadır. Kanada’daki bütün okul ve kütüphaneler internete bağlanmıştır; 2000 yılına kadar bütün dersliklerin de bağlanması tamamlanacaktır.

Çift resmi dil:
Kanada’da iki resmi dil vardır. Bunlar İngilizce ve Fransızca’dır. Fransızca konuşan halkın %75i Kanada’nın doğusunda, Quebec’te yaşamaktadır. Ancak ülkenin geri kalan kısmına dağılmış Fransızca konuşan topluluklar da bulunmaktadır.

1991 yılında yapılan bir araştırmaya göre Quebec nüfusunun % 82’sinin anadili Fransızca’dır Quebeclilerin % 83’ü de evde Fransızca konuşmaktadır. Kanada’da ikinci dil olarak İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciler için ESL, Fransızca öğrenmek isteyenler için de FSL programları sunulmaktadır.
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Quebec Kabul Sertifikası (CAQ)

Quebec eyaletinde öğrenim görmek isteyen öğrencilerle (MRCI) "Ministere des relations avec les citoyens et de l’immigration" ilgilenmektedir. CAQ ismini verdikleri Quebec kabul belgesini öğrencilere vererek istedikleri okulda ders görmelerini sağlamaktadır.

CAQ belgesini alabilmek için, öğrenci bütün giderlerini karşılayabilecek kadar parası olduğunu ispat etmelidir. Quebec eyaletine geldiğinde ilk görevinin okumak olduğunu unutmamalıdır.

Quebec eyaletinde bulunan bir okula kaydını yaptırabilmek için, CAQ başvuru formlarını doldurmalı, gereken ücreti yatırdıktan sonra seçtiği okulu, ders programını ve süresini bildiren bir belge sunmalıdır.

Öğrenci, okul derecesine göre değişen giderlerini de karşılamalıdır.

Öğrenci, başvuru formunu gitmek istediği okulun bölgesinde bulunan göçmenlik bürosuna göndermelidir.

CAQ belgesini almak zorunda olmayan kişiler:
- İngilizce ya da Fransızca dil kurslarına yazılmış olanlar (haftada 2 saat, en fazla 12 hafta);
- Siyasetçilerin çocukları;
- Kanada’ya yasal yollardan gelmiş olup haftada 20 saatten az ders görenler;
- Sığınmacı olanlar ya da olmak için başvuranlar.

18 yaşından küçük bir öğrenci yalnız olarak Kanada’ya okumak için gelirse CAQ belgesini çıkartmak zorundadır. Çocuğun ailesi Kanada’da çocukla ilgilenecek birine vekalet vermelidir. Çocuğun Quebec eyaletindeki yaşamı süresince ailesi giderlerini karşılamalıdır.

Quebec’ e öğrenim görmek için çocuklarıyla beraber gelenler, çocuklarının adına da CAQ belgesi alabilirler. Çocuklar ilk ve ortaokul için Fransızca ders görmek zorundadırlar. 16 yaşını bitirmeden okuldan ayrılamazlar.

CAQ Quebec eyaletindeki okulunuzun devamı sürecinde geçerlidir. 18 yaşından küçük bir öğrenci için bu süre 14 ayı geçemez. CAQ belgesi geçersiz olursa MRCI ‘ye başvurup yeniden çıkartmalısınız.

Yabancı bir öğrenci okul sınırları dışında çalışamaz. Ancak zorunlu bir staj ya da diplomasını alabilmek için kendi dalında bir işte çalışması gerekiyorsa çalışabilir.

Quebec CAQ başvurusunun incelenmesi için yaklaşık 100 CAN$ ücret talep etmektedir.

CAQ hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere yazabilir veya telefonla ulaşabilirsiniz:

Siege sociale 360 rue McGill,
Montreal Quebec
H2Y 2E9
Tel: (514) 873-2445

Montreal 415, rue Saint Roch
Montreal, Quebec
H3N 1K2
Tel: (514) 864-9191

Quebec 890, avenue de Levis
Quebec (Quebec)
G1S 3E1
Tel: (418) 643-1435

Estrie 740, rue Galt Ouest
Bureau 400
Sherbrooke (Quebec)
J1H 1Z3
Tel: (819) 820-3606

Bureau de Trois Rivieres 100, Rue Laviolette, 1er etage
Trois Rivieres (Quebec)
G9A 5S9
Tel: (819) 371-6011

Outaouais 259, boul. Saint Joseph
Bureau 101
Hull (Quebec)
J8Y 6T1
Tel: (819) 772-3021

Laval-Laurentides-Lanaudiere 800. Boul Chomedey
Tour C Bureau 200
Laval (Quebec)
G9A 5S9
Tel: (514) 681-2593

Monteregie 2533, rue Cartier
Longueuil (Quebec)
J4K 4G5
Tel: (514) 928-7711
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

YÖK Denkliği

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların, Türkiye’de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanması ve ilgili denklik belgesinin verilmesi gerekir.

Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları DenklikYönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre:

1. Yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.

2. Yükseköğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin; Öğrenci Seçme Sınavı’ndan (ÖSS) minimum 120 puan almış olmaları koşulu bulunmaktadır.

3. Diploma denklik işlemi için aranan belgeler şunlardir:

· Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

· Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belgesi aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği,

· Öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği, · Alınan derslerin içerikleri,

· Diploma sahibine ait pasaport aslı (Başvuru yurtdışından yapılacak ise, bulunulan ülkedeki Büyükelçiliğimizce onaylanmış pasaport örneği ile başvuru yapılabilir),

· Yabancı uyruklular için, denkliğe neden ihtiyaç duyduklarını gösteren bir belge ile Emniyet Müdürlüğünden alınacak oturma izni belgesi,

· Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı.

4. Uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik belgesi verilmez.

5. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından,Temel Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji), Filoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Kültür, Güzel Sanatlar, Klasik Arkeoloji, Beden Eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte veya kabul edilmektedir.

Bu alanların dışındaki mesleki alanlarda (Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk, v.b.) alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda oluşturulan alt komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte, kabul edilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına alınmaktadır.

Öğrencilerin ileride uğrayacakları telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinde büyük yarar vardır.

1. Bazı aracı kuruluşlar ilanlarında, reklamını yaptıkları üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını belirtmektedir. YÖK’ten onaylatmadan, bu bilginin doğruluğuna kesinlikle inanmayınız.

2. Akraba, tanıdık veya arkadaşlarınızdan daha önce yurtdışında okuyup, almış oldukları diplomalarının denkliği YÖK tarafından tanınmış olanlar olabilir. Ancak, sakın "ben de aynı yere gidersem alacağım diploma da nasılsa tanınır" diye düşünmeyin. Çünkü, yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve bazıları tarafından verilen diploma ve dereceler tanınmamaktadır. Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra mutlaka YÖK Denklik Bürosuna dilekçe ile başvurarak gideceğiniz üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığını öğreniniz.

3. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında yükseköğrenimlerini yurtdışında yapmak isteyenlerin mutlaka 2000-ÖSS’ye girmiş olmaları gerekiyor. Öğrencilerin ön lisans veya lisans programlarına başvurabilmeleri için ilgili alan türünde 120 ve daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir. YÖK’e diploma denklik başvurusu sırasında, bu koşulların sağlandığına ilişkin belgelerin de gösterilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise diploma denklik başvuruları kabul edilmemektedir.

4. Bazı kuruluşlar, yurtdışındaki üniversiteler ile anlaşma yaptıklarını, sizlerin bir süre Türkiye’de eğitim gördükten sonra burada aldığınız dersleri yurtdışındaki üniversitelere transfer ederek kısa bir sürede o üniversitelerin diplomalarını alabileceğiniz garantisini vermektedir. Türkiye’de kanunen üniversite niteliği olmayan kuruluşlarda eğitime başlayarak lisans diplomasını bu şekilde alanlara denklik belgesi verilmemektedir.

5. Devam zorunluluğu olmayan ve açıköğretim, uzaktan öğretim yapan yabancı üniversiteler tarafından verilen diplomalara, YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.

6. Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova ve Romanya’daki bazı üniversitelerin programları da Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almaktadır. Kılavuzda yer alan bu üniversitelere ait programlara yerleştirilen öğrencilerin aldıkları diplomalara ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilmektedir. Bu üniversitelerin kılavuzda yer almayan diğer programlarından veya bu ülkedeki diğer üniversitelere ait programlardan mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilmektedir. Bu ülkelerdeki yükseköğretim programlarına ÖSS sonucu yerleştirilmeyen kişilerin mezun olmaları halinde diplomalarına denklik belgesi verilmemektedir.

Başvuru Adresi:

Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi 06539 Bilkent, ANKARA
Tel: (312) 298 7142
Fax: (312) 266 4744
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada için Vize ve Pasaport İşlemleri

Dünyanın farklı bölgelerinden insanların akınına uğrayan Kanada'nın göçmenlik makamları, kanunları gereğince ülkeye gelen yabancı uyruklu kişileri "immigrant" ve "non-immigrant" diye iki statüde değerlendirir. Immigrant statüsünde olanlar, ülkede devamlı oturma ve çalışma hakkına sahiptirler.

Non-immigrant statüsünde olan kişiler ise, Kanada'nın verdiği izin kapsamında, ülkede geçici süre kalma hakkına sahiptirler. Bu kişilerin izin süresi bitince Kanada'yı terketmek zorundadırlar.

Büyük bir göçmen hareketi olan Kanada'da göçmenlik kanunları hükümet tarafından yapılır

Kanada'nın Uyguladığı Vizeler

Non-immigrant olarak adlandırılan göçmen olmayan kişiler, aşağıdaki farklı biçimlerde Kanada'ya giriş vizesi alabilirler:

1. Turist Vizesi
2. Öğrenci vizesi

Göçmen olmayıp, Kanada'ya öğrenci ya da turist vizesi ile gelmiş kişilerin çalışma izni almaları da mümkündür.

Immigrant olarak adlandırılan göçmen vizeleri de farklı biçimlerde alınabilir. Göçmen vizesi almak istiyorsanız; ticari amaçlı göçmenlik için, aile birleşmesi yoluyla göçmenlikveya ziyaretçi statüsünden (turist veya öğrenci vizesi sahibi) göçmenlik için başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca Kanada'ya göçmenlik başvurusu ile ilgili bilgileri de önceden incelemenizde fayda var.

Vize başvurularında ödemem gereken ücret nedir?
Vize işlemleri için dosyanız incelenmeye başladıktan sonra, vize başvurunuzu geri çekemezsiniz. Aşağıda verilmiş olan vize başvuru ücretlerini de,dosyanız incelenmeye başladıktan sonra, sonuç ne olursa olsun geri alamazsınız.

Turist vizesi 75 CAN$
Öğrenci vizesi 125 CAN$
İş izni 150 CAN$
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'daki Başlıca Şehirler

Bu bölümde Kanada'nın belli başlı şehirleri hakkında aydınlatıcı bilgiler bulabilirsiniz.

Montreal, Quebec: St. Lawrence nehriyle çevrilmiş, yer altında bulunan alış veriş merkezleri ve geçitleriyle, üç boyutlu bir kenttir. 3.3 milyon nüfusuyla Toronto’dan sonra Kanada’nın ikinci büyük şehridir. Quebec eyaleti nüfusunun yaklaşık yarısı Montreal’de oturmaktadır. Montreal, Paris’ten sonra ikinci büyük Fransızca konuşulan kenttir. Ancak kentte çalışanların büyük bir bölümü iki dili de bilmektedirler.

Toronto, Ontario: Kanada’nın en büyük ilidir. Sokakları güvenli, alış-veriş merkezleri, tiyatro, spor ve sanat etkinlikleri Kuzey Amerika’da hiç bir şehrin yarışamayacağı biçimdedir. Toronto Ontario’nun en önemli illerinden biri olup 80 çeşit kökenli insanların barındığı ve yüzden fazla dil konuşulduğu bir yerdir. İtalya’dan sonra İtalyanların en çok olduğu ve Kuzey Amerika’da Portekizlerin en çok sevdiği yerdir. Bütün sevdiğiniz ve yapmak istediğiniz etkinlikleri Toronto’da bulacaksınız. Kültürel etkinlikler, restoranlar ve sanat eserleri çok ilginçtir.

Vancouver, British Columbia:Vancouver’ı gidip görmüş birine nasıl bir yer olduğunu sorduğunuzda “aynı gün içinde hem kayak yaptım hem de plaja gittim” gibi bir yorum alabilirsiniz. Gerçekten de Vancouver değişken doğası ve kültürel etkinlikleriyle görülmeye ve öğrenilmeye değer bir kenttir. Durmadan artan nüfusuyla (1.8 milyon) Kanada’nın en büyük illerinden biridir. Aklınıza gelebilecek bütün sporları yapabileceğiniz bir kenttir. Kanada’nın etnik mozaiğini en iyi yansıtan kentlerdendir. İngiliz Kanadalılarından sonra bölgede en çok Çinlileri, Almanları, Hintlileri, Fransızları ve İtalyanları görebilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'ya Göçmenlik Başvurusu

Kanada en fazla göçmen kabul eden ülkedir. Kanada'ya göçmenlik de ticari amaçlı göçmenlik ve aile göçmenliği olarak 2 ayrı kategori altında toplanır. Ticari amaçlı göçmenlik, yatırımcılar, işadamları ve kendi işini yapanlar olmak üzere üçe ayrılırlar. Aile göçmenliği ise, Kanada vatandaşı ya da göçmeni olan birinin ailesini getirtebilmek için yapmış olduğu başvurudur. Hangi sınıf göçmenliğe giriyorsanız o sınıf için başvurmanız gerekmektedir. Göçmenlik için başvurmadan önce bilmeniz gereken terimler vardır. Her türlü başvuruda T.C. yasalarına ve hukuk ilkelerine uygun biçimde davranmak gerekir. Quebec eyaleti dışında, Kanada'daki tüm eyaletlere göçmenlik için aynı prosedür takip edilir. Quebec eyaleti de Kanada hükümetiyle çalışmakta fakat kendi göçmenlerini kendisi seçmektedir. Quebec eyaletine göçmenlik başvurularında farklı bir yol izlenmesi gerekir.

Göçmen vizesi için başvuracaksanız öncelikle gerekli belgeleri toplamalısınız. Sizin, eşinizin (eğer Kanada’ya gitmek istiyorsa) ve bütün çocuklarınızın (sizinle gitsin ya da gitmesin) Kanada Devleti tarafından yetkilendirilmiş bir doktorun kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru için yolladığınız evraklar arasında kendinizi ve ailenizi geçindirebilecek parasal güce sahip olduğunuzu da kanıtlamalısınız. Kendinizin ve ailenizin geçimini, Kanada’ya geldikten sonra en az 6 ay boyunca, karşılayabilecek kadar ekonomik güce sahip olmalısınız. Yeni göçmenlere devlet parasal yardım yapmamaktadır. Yaşamak istediğiniz bölgenin hayat şartlarını araştırmalı ve yanınızda ona göre para getirmelisiniz. Parasal durumunuzu ispat edecek belgeleri vize görevlisine sunmalısınız. Kanada’ya göçmen olarak gelmek isteyen bir kişinin yanında en azından 10.000 CAN$ (Kanada doları) bulunmalıdır. Getirmek istediği her çocuk için de 2000 CAN$ hazırlamalıdır.

Başvuru için gerekli evraklardan diğerleri de cumhuriyet savcılığı, polis karakolları ya da diğer kuruluşlardan alacağınız iyi hal raporudur. Bu rapor siz ve 18 yaşından büyük olan ailenizdeki her kişi için 6 aydan fazla oturduğu her ülkeden alınmalıdır.

Tüm gerekli belgeler hazırlandığında, Kanada'ya göçmenlik için başvuru işlemleriniz için gerekli başvuru formunu doldurup gereken belgeler ve başvuru ücretiyle beraber ilişik gönderiniz. Unutmayın ki göçmenlik kanunlarına göre başvurularda eksik ya da yanlış bilgi vermek suçtur. Başvuru formunun dikkatle doldurulması gerekir, aksi takdirde başvurunuzu olumsuz etkileyebilecek faktörlerle yüzyüze kalabilirsiniz.

Siz, eşiniz (eğer Kanada’ya gelmek istiyorsa) ve 18 yaşından büyük olan her çocuğunuz (sizinle gelsin ya da gelmesin) ayrı ayrı IMM 0008 (Application for Permanent Residence in Canada) olarak bilinen başvuru formundan doldurmalıdır. Başvuru formunu doldurmadan önce ailenizin her üyesi için ayrı ayrı fotokopi çekerek, başvuruları öyle doldurunuz. Boş yer bırakmayıp imzalamayı ve tarih atmayı unutmamanız gerekiyor. Belgelerinizi hazırlarken gözönünde bulundurmanız gereken en önemli noktalardan biri de göçmenlik başvurunuz değerlendirilirken kullanılan kriterlerdir. Eğer bu kriterleri önceden bilip, başvurunuzu ona göre hazırlarsanız, reddedilme ihtimaliniz düşük olacaktır. Bütün belgeleri gönderdiğinizde başvurunuz incelenecek, ya sizinle görüşmek için randevu verecekler ya da mektupla cevaplarını bildireceklerdir. İnceleme süresi başvuran kişiye ve vize bürosuna göre değişmektedir. Başvurunuzu geciktirebilecek nedenler şöyledir:

- Eksik ya da ,imzasız gönderilmiş başvuru formunuz;

- Eksik belgeler;

- Yetersiz ya da hiç gönderilmemiş başvuru ücreti;

- Pul yetersizliği;

- Eksik ya da yanlış adres;

- Fotokopilerin bozuk olması;

- İngilizce’ ye ya da Fransızca’ ya çevrilmemiş belgeler;

- Başvuruyu yaptığınız anda oturduğunuz ülkenin göçmeni ya da vatandaşı değilseniz;

- Sağlık durumunuzun yeni testler ya da doktor kontrolü gerektirmesi;

- Sabıkalı dosyanız varsa;

- Ailevi durumunuz (Örneğin boşanmak üzereyseniz)

- Başka Kanada bürolarıyla görüşmek gerekiyorsa;

- Vermiş olduğunuz bilgilerde araştırma yapılması gerekiyorsa;

- Daha önce başvurmuş ve bu başvuru hakkında bilgi isteniyorsa.

Kanada'ya Gelen Göçmenler Hangi Eyalette Yaşamayı Tercih Ediyorlar?

Eyalet 1993 1994 1994 (%)
Newfoundland 806 446 0.21
Prince Edward Island 164 158 0.07
Nova Scotia 3,014 3,308 1.53
New Brunswick 700 581 0.2
Quebec 42,808 27,322 12.66
Ontario 122,574 112,525 52.15
Manitoba 4,868 3,927 1.82
Saskatchewan 2,402 2,165 1.00
Alberta 18,509 17,383 8.06
British Columbia 45,439 47,710 22.11
Yukon 104 103 0.05
Nortwest Territories 171 146 0.07
TOTAL 241,559 215,774 100 %


Günümüzde göçmen olarak Kanada'ya gelenlerin %71’i Asya ve Büyük Okyanus, Afrika ve Orta Doğudan gelmektedir. Oysa Bundan 33 yıl önce aynı kıtalardan gelen göçmenlerin oranı sadece %3’ tü. Bu göçmenlerin Kanada'da yaşamayı tercih ettikleri şehirler ise aşağıdaki gibidir:

Şehir Gelen Göçmen Sayısı Gelen Göçmenler (%)
Toronto 62,638 28.7%
Vancouver 40,708 18.7%
Montreal 22,212 10.2%
Calgary 8,087 3.7%
Edmonton 7,198 3.3%
Ottawa 5,941 2.7%
Winnipeg 3,534 1.6%
Halifax 2,974 1.4%
Hamilton 2,471 1.1%
London 2,033 0.9%
Diğer şehirler 60,154 27.6%Göçmen olmak isteyen bir kişinin Kanada'ya göçmenlik için verilmesi gereken servis ücretlerini de bilmesi faydalı olacaktır.

Kanada'ya göçmen vizesi ile gelenleri yerleştirme servisleri vardır. Kanada'ya göçmen vizesi ile geldikten sonra bu kurumlardan yardım alabilirsiniz
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'da Gümrük İşlemleri

Ülke sınırlarındaki gümrük memurları, Kanada’ya girmek isteyen tehlikeli kişilerin, uyuşturucu, silah, porno araçları vb. şeylerin kontrolünü yapmaktadır.

Kanada’ya okumak ya da çalışmak için gelmek istiyorsanız bir izin belgenizin olması gerekir. Bu belgeyi Kanada dışındaki bir vize bürosuna başvurarak isteyebilirsiniz.

Aşağıda verilen bilgiler göçmen vizesine sahip olanlar ve iş izinleri 36 aydan fazla olanlar için geçersizdir.

Yabancı öğrenci olarak bazı gümrük avantajlarına sahipsiniz. Örneğin geçici olarak bazı ev eşyalarınızı Kanada’ya getirebilirsiniz. Ancak:

- Getirdiğiniz eşyaları satamazsınız;
- Getirdiklerinizin tümünü geri götürmek zorundasınız;
- Gümrük görevlisi sizden kaparo (ön ödeme) olarak belirli bir miktar para isteyebilir. Bu para size yalnızca ülkenize geri dönerken iade edilir.

Gümrük hakkında bilgi için:

Quebec "Customs Office"
Tel: (418)648-3401
Adres: 130 Dalhousie Street
Quebec, Quebec
G1K 7P6

Montreal "Customs Office"
Tel: (514) 283-6632
Adres: 400 Youville Square
Montreal, Quebec
H2Y 3N4

Ottawa "Customs Office"
Tel: (613 )991-0552
Adres: 360 Coventry Road
Ottawa, Ontario
K1K 2C6

Toronto "Custom Office"
Tel: (416) 973-6433
Adres: P.O. Box 10
Station A 2nd Floor
1 Front Street West
Toronto, Ontario
M5W 1A3

Hamilton "Customs Office"
Tel: (416) 572-2818
Adres:10 John Street S.
Hamilton,Ontario
L8N 3V8

South-"Customs Office"
Tel: (519) 645-4133
Adres: Western P.O.Box 2280
Ontario Walkerville Post Office
Windsor, Ontario
N8Y 4R8

Pacific "Customs Office"
Tel: (604) 666-0459
1001 West Pender Street
Vancouver, British Columbia
V6E 2M8

İçki ve sigara
16 yaşında ya da daha büyük olan bir kişi:

- 200 sigara;
- 50 puro;
- 1 kilo tütün;
- 1.14 L şarap;
- 24 şişe bira getirebilir.

Ülkeye Getirilmesi Yasak Olan Mallar
- Silah;
- Hayvan;
- Bitki;
- Bazı meyve ve sebzeler;
- Et ve et mamulleri; (sadece 10 kg et mamullerine hakkınız vardır ve getirdikleriniz satmak amaçlı olmamalıdır.)
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'da Sağlık Raporu

Kanada’ya gelmek isteyen her kişi için gereklidir. Bu raporu verecek olan doktorun Kanada Sağlık Bakanlığı yoluyla ülkedeki Kanada elçiliğinden izni olması gerekir.

- Öğrenci vizesi Kanada’da Fransızca ya da İngilizce dersleri verilen 3 aylık okullar için geçerli değildir. Böyle bir durumda turist vizesi almalısınız. Öğrenci vizesi alabilmek için 3 aydan uzun süreli bir programa devam etmek gerekmektedir.

- Eğer evliyseniz ve çocuklarınız varsa, aileniz sizinle beraber Kanada’ya gidebilir. Ancak ailenizin her bireyi turist vizesi almalı, doktor kontrolünden geçmeli ve iyi hal kağıdı çıkartmalıdır.

- Quebec eyaletinde okumak gibi bir düşünceniz varsa "Quebec Kabul Sertifikası" (CAQ) için Quebec Immigration servisine başvurmalısınız.

Bazı kişiler bu sertifikayı almak zorunda değillerdir:

a) Yarı zamanlı eğitime devam edecek olanlar;
b) İngilizce veya Fransızca dersleri için başvuran, kurs süresi 3 ayı geçmeyen ve haftada en az 20 saat ders görenler.

Örneğin Quebec eyaletinde okumak isteyenler (514) 864-9191 numaralı telefonu arayarak daha geniş bilgi isteyebilirler. Benzeri hizmetler diğer eyaletlerde de bulunmaktadır.

Sağlık raporu Kanada hükümetinin onaylamış bulunduğu bir doktor tarafından verilmelidir. Dünyadaki yetkilendirilmiş bütün doktorların isimlerinin bulunduğu listeden size en yakın olan doktoru seçip randevunuzu alınız. Çekilecek röntgenler ve laboratuar testleri için de gereken hazırlıkları yapınız. Sağlık raporu için "Section A"nın (4 den 19 a kadar) olan bölümünü doldurunuz. (Çocuklarınız sizinle gelmese bile birer tane de onlar için doldurunuz.) Fazladan sağlık raporu için form gerekirse fotokopi yapınız. Randevuya giderken doldurulmuş başvuru formunuz, gerekli bütün belgeler ve başvuru ücretiyle beraber kapalı bir zarf içinde götürünüz. Sağlık raporu için olan bütün giderleri (posta ücreti, doktor giderleri vb.) sizin ödemeniz gerekiyor.

Sağlık raporu vizenizi elinize aldınız anlamında değildir. Doktor kontrolünden geçip de reddedilenler de vardır. Yapacağınız bütün harcamalardan sizin sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Doktor randevusuna giderken unutmamanız gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1. Kendiniz ve aileniz için ayrı ayrı doldurmuş olduğunuz sağlık raporu formu. Her doldurulan forma vesikalık birer fotoğraf eklemeyi unutmayınız. Bu formlar doktorda kalacaktır.

2. Kimliğiniz ya da pasaportunuz. (Sizin kim olduğunuzu belli edecek fotoğraflı ve imzalı her belge olabilir.)

3. Başvuru formu, cevaplanmış ticari anket, servetinizi bildiren belgeler, polis karakolundan alınmış iyi hal raporu, göçmenlik için istenen para ve yanında eklemek istediğiniz bütün belgeler bir kapalı zarf içinde doktora verilir.

4. Kullandığınız gözlükler (eğer kullanıyorsanız)

5. Daha önceden geçirmiş olduğunuz önemli bir hastalık, doktor kontrolündeyseniz, ameliyat geçirmiş iseniz ya da tedavi altındaysanız hepsini bildirmelisiniz. Eski röntgenlerinizi de götürmelisiniz.

6. Doktor aşağıdaki testlerin sonuçlarını isteyecektir:

a) 1 yaşından büyük olan her kişi için röntgen raporu
b) 15 yaşından büyükler için kan testi
c) 5 yaşından büyükler için idrar testi

Görevli doktor rapor için gerekli testleri yaptırdıktan sonra getirmiş olduğunuz zarfla beraber aşağıdaki adrese gönderir:

CANADIAN HIGH COMMISSION
Immigration and Medical Division
Macdonald House, 38 Grosvenor Street
W1X 0AB London / England
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'da Sağlık Raporu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Görevli doktor başvuru formumun ve gereken belgelerin eksiksiz olup olmadığı hakkında bana yardım edebilir mi?
Hayır. Doktor yalnızca sizin sağlık raporunuzu doldurmakla görevlidir. Kanada göçmenliği hakkında size bilgi ya da öğüt vermek gibi bir sorumluluğu yoktur. Raporu hazırladıktan sonra bütün belgeleri Kanada Yüksek Kuruluna (Londra) göndermek zorundadır.

Sağlık raporunun sonuçlarının bir örneğini alabilir miyim?
Geçmiş olduğunuz testler ve röntgen raporları Kanada göçmenlik bürosuna ait olup hiç bir şekilde size geri gönderilmez. Görevli doktor da size sonuçlar hakkında bilgi veremez. Karar Kanada Göçmenlik bürosu tarafından alınır.

Sağlık raporu ne kadar zaman için geçerlidir?
Doktor kontrolünden geçtiğiniz tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Bu zaman içinde göçmenlik başvurunuz kabul edilmediyse yeniden doktor kontrolünden geçmelisiniz. (Sadece başvuru formunda bir sorun çıkarsa olabilir.)

Ailemdeki her kişi için ayrı ayrı sağlık raporu gerekli midir?
Genellikle Kanada göçmenlik yasalarına göre çocuklarınız doktor kontrolünden geçmelidir. Fakat eğer eski eşinizden çocuklarınız var ama yasalar gereği çocuklar eşinize verilmişse sağlık raporu gerekmez. Ancak çocukların bakımı yasalara göre ikinizin üstündeyse Kanada’ya gelmeseler bile kontrolden geçmek zorundadırlar.

Aile doktorum aynı raporu veremez mi?
Hayır. Kanada Devleti tarafından yetkilendirilmiş doktorlar dışında kimse veremez.

Çocuklarım yurt dışında okuyorlar. Çocukların sağlık raporu yüzünden başvurumun gecikmesini istemiyorum. Ne yapabilirim?
Mümkün olduğu kadar aynı doktordan rapor alınması ve doktorun bütün aileyi inceledikten sonra dosyayı Kanada Yüksek Kuruluna göndermesi sizin için daha iyi olur. Ancak bu mümkün değilse doktorunuzla anlaşıp ona çocuklarınızın kimlik kartlarını, Cumhuriyet savcılığından alabileceğiniz iyi hal raporlarını sunmalı ve onların yurt dışında olmaları nedeniyle gelemediklerini fakat kendilerine yakın olan yetkilendirilmiş bir doktordan rapor alacaklarını bildirmelisiniz. Çocuklarınızın sağlık raporu formlarının kopyalarını, gidecekleri doktorun ismi ve adresiyle, 19 ‘uncu karenin içine ("Head of family" ailenin reisi) isminizi yazarak doktora vermelisiniz. Çocuklarınız kaldıkları ülkedeki doktorun kontrolünden geçtikten sonra, doktorla anlaşıp raporları Kanada Yüksek Kuruluna göndermesini sağlamalılardır. Çocuklarınızın doktor raporlarını aldıklarında 19’ uncu karenin içine yazmış olduğunuz isminizle sizin dosyanıza eklerler.

Sağlık durumumun Kanadalılar için bir tehlike oluşturacak nitelikte olmadığını biliyorum. Fakat hastalığım yüzünden Kanada sağlık ve sosyal servislerinden yararlanmak isteyebileceğimi zannetmeleri ne demek oluyor?
Doktor kontrolünden geçerken bir çok etken göz önünde bulundurulur:
1. Hastane ya da özel bakım gibi sağlık kurumlarıyla bir ilişkiniz olacak mı?
2. Sosyal servislerden yararlanacak mısınız?
3. Çalışmanızı engelleyecek mi?
4. Özel bir eğitimden geçmek zorunda mısınız?

Örneğin başvuran kişinin sağlık durumu aşağıdakilerden birine uyuyorsa Kanada’ya gelemez:

- Kalp hastalığı;
- Böbrek bozuklukları;
- Kanser;
- Akciğer sorunu;
- Özürlü;
- Doğuştan ya da irsi bir hastalığı varsa.

Not: Kanada dünyada doktor ücretlerini karşılayan tek ülkedir. Göçmen olanlara verecekleri Sağlık Sigortası kartıyla istediğiniz hemen hemen bütün doktorlara ücretsiz muayene olabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'da Sağlık Sigortası

Aşağıdaki eyaletlerde yabancı öğrenciler eyalet sağlık planı kapsamına alınmaktadır.

Alberta:
Alberta sağlık programının şartlarına göre yabancı öğrenciler ülkeye giriş yaptıktan sonraki ilk üç ay içinde sağlık programına kayıtları yaptırmak zorundadırlar. Öğrencilerin aylık olarak ödeyeceği bedel yaklaşık 34 CAN$’dır. Sigorta, öğrenci izin belgesinde belirtilen öğretim süresi boyunca geçerliliğini korur; bu sürenin en az üç ay olması gerekmektedir. Öğrenci ya da öğretim göreceği kurum tarafından öğrencinin 12 ay boyunca Kanada’da kalacağı bir mektupla iletirse uygun olur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz:

Alberta Health Care Insurance Plan,P.O. Box 1360, Edmonton, Alberta, Canada, T5J 2N3.
Telefon etmek isterseniz önce 310-0000’ı sonra da 403-427-1432 (Edmonton) ya da 403-297-6411 (Calgary) numaralarından birini tuşlayın. Size yardımcı olacaklardır.

British Columbia:
BC (British Columbia) Sağlık Hizmetleri programına göre bir yabancı öğrencinin sigortalanabilmesi için Kanada’ya girerken öğrenci izin belgesi almış olması gereklidir. 1 Ocak 1998 tarihli yeni yönetmeliğe göre 6 ay ya da daha uzun sürelik öğrenci izin belgesi bulunan yabancı öğrenciler, eyalet sağlık hizmetleri programı kapsamına alınmıştır. Üç aylık bir bekleme süresi vardır. Öğrenci okula başlar başlamaz sigorta için başvurmalıdır. Sigorta ücreti aylık 36$ kadardır. Kanada’da altı aydan daha az kalacak öğrenciler bu ilk üç aylık sürede özel bir sağlık sigortaları edinmelidirler. Altı aydan daha çok kalacak öğrencilerse zorunlu olarak MSP (Sağlık Hizmetleri Programı)’ye dahil edileceklerinden özel bir sigorta yaptırmaları gerekmemektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz:

B.C. Medical Services Plan, PO Box 1600, Victoria, BC, Canada, V8W 2X9.
Telefonla başvurular için; 1-800-663-7100’i arayabilirsiniz.

Saskatchewan:
Saskatchewan Sağlık Programı’na göre öğrencilerin Kanada’ya varır varmaz sigorta için başvurmaları gerekmektedir. Sigorta ücretsizdir. Öğrenci ve bakımını üstlendiği kişiler öğrencinin izin belgesinde belirtilen süre boyunca sigorta kapsamındadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz:

Saskatchewan Health, Registation, T.C. Douglas Building, 3475 Albert Streeet, Regina, Saskatchewan, Canada, S4S 6X6.
Telefonla başvuru için; 1-800-667-7551

Dikkat!
Aşağıdaki eyaletlerde yabancı öğrenciler Sağlık Hizmetleri Programı’ndan yararlanamaz.

- Manitoba
- New Brunswick
- New Foundland
- Nova Scotia
- Ontario
- Prince Edward İsland
- Quebec

Bu eyaletlerde okuyacak olan yabancı öğrenciler kendilerine özel bir sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar. Ontario Üniversitesi ve bağlı kolejlerde öğrencilerin zorunlu olarak Üniversite Sağlık Sigortası Programına (UHIP) dahil edildiklerini ve bunun için belli bir ücret talep edildiğini hatırlatırız.

Not: 1 Ocak 1994’ te çıkan bir yasaya göre Ontario Üniversitesi ve bağlı kolejlerindeki yabancı öğrenciler ve bakımını üstlendikleri yakınları; okulda çalışan yabancı uyruklu kişiler ve bakımlarını üstlendikleri kişiler UHIP için belli bir para ödemekle yükümlüdürler.
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'da Farklı Konaklama Seçenekleri

GEÇİCİ KONAKLAMA

Oteller:
Kanada’da oteller, geçici bir süre kalmak için cazip bir alternatiftir. Kanada’da geçici bir süre konaklayabileceğiniz farklı özelliklerde pek çok otel bulunmaktadır. Bu otellerde kişiye özel odalar bulunur ve günlük temizlik hizmeti sunulur. En iyisi turizm mevsiminden önce rezervasyon yapılmasıdır. Mayıs ve Eylül ayları arasında oteller % 90 doluluk oranına ulaştığından kalacak uygun bir yer bulmak çok zor, hatta imkansız olacaktır. Gitmeden bir hafta önceden rezervasyon yaptırmak genelde uygun olur.

Otel hizmetleri, ücretler ve kalite otele göre değişir. Büyük kentlerdeki otellerde oda ücretleri genelde daha pahalıdır. Kanada'daki çoğu otelde kredi kartıyla ödeme yapılabilir; rezervasyonunuzu da ister doğrudan, ister ülkenizdeki bir turizm acentası aracılığıyla yapabilirsiniz.

Pansiyonlar:
Geçici konaklama için ucuz bir yol da pansiyonlardır. Kişiler evlerinin odalarını pansiyon olarak işletebildiği gibi; belediyelerin işlettiği pansiyonlar da vardır. Tek kişilik oda ücretine sabah kahvaltısı dahildir. Bazı pansiyonlarda her odada duş ve tuvalet olmayabilir.

DEVAMLI KONAKLAMA

1-Okulun Sağladığı İmkanlar:

Aile Yanında Konaklama
Yabancı öğrencileri evlerinde ağırlayan pek çok Kanadalı aile vardır. Bir aile yanında kalmak İngilizcenizi geliştirmeniz, Amerikalı insanları tanımanız ve yeni, cana yakın insanlarla tanışmanız için çok iyi bir fırsattır. Aile yanında yaşamak yabancı öğrenciler için daha düzenli ve emniyetli bir konaklama imkanıdır. Öğrenciye mobilyalı bir oda ve yemek verilir, ayrıca aile sosyal etkinliklerine öğrenciyi de davet edebilir.

Öğrencinin yanında kalacağı aileyi okul ayarlar ve öğrenciler kendilerine en uygun ailelerin yanına yerleştirilir. Kanada'daki birçok okulun yabancı öğrencileri aile yanına yerleştiren "housing office"leri bulunmaktadır. Eğer aile yanında konaklama istiyorsanız okula başvurunuz sırasında konaklama için de başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Konaklama başvurunuz sırasında size aile bulunması için gereken formu da doldurup, eğer gerekiyorsa başvuru ücretini de yatırmanız gerekiyor. Aile yanı konaklama başvuruları sırasında, uygun ailenin seçilmesi için forma sizinle ilgili bilgileri (sigara kullanıp kullanmadığınız, çocuklu bir aile tercih edip etmediğiniz, varsa yemek tercihleriniz, alerjileriniz vs.) de vermeniz gerekiyor. Okulunuz, yanında kalacağınız aileyle görüşerek Kanada’ya geldiğinizde sizi karşılamalarını da sağlayabilir.

Ücretler Kanada'da kalacağınız şehire göre değişebilir. Bazı okullar da bir yerleştirme ücreti talep eder. Bu ücret size uygun ailenin buluınması için bir kereye mahsus olarak verilir. Eğer öğrencinin yanında kaldığı aileyle ilgili bir problemi olursa, yine okulun "housing office"ine giderek,ailenin değiştirilmesini isteyebilir.

Misafirhane/yurt
Eğitim amaçlı Kanada'ya gittiğinizde konaklama seçeneklerinizden biri yurtlardır. Gittiğiniz şehirde kalabileceğiniz özel yurtlar veya okulun yurdu olabilir. Her ne kadar özel ve okul yurtları arasında kalite farkı olmasa da; okul yurtlarında yer bulmak genellikle daha zordur. Dolayısıyla okula başvuru sırasında yurda da başvurmanız; yer bulmanızı kolaylaştıracaktır. Hatırlatılması gereken bir konu da her okulun yurt imkanının bulunmamasıdır. Bazı özel dil okulları yabancı öğrencilere yalnızca aile yanında konaklama imkanı sağlamaktadır.

Üniversite öğrencileri ilk yıllarını veya dönemlerini kampüste geçirmek isteyebilirler. Kampüste kalmak ulaşım açısından çoğu zaman daha avantajlıdır. Kütüphaneye, bilgisayar laboratuvarına, spor salonlarına, kafeteryaya ve sınıflara daha rahat ulaşabilirsiniz.

Kanada’daki tipik öğrenci yurtları size kalacak yerin haricinde başka olanaklar da sunar. Burada amaç, öğrencilere sosyal etkinliklerle zenginleştirilmiş bir eğitim hayatı sunmaktır. Bazı okullarda kız ve erkek öğrenciler karma yurtlarda kalabilir. Bir yurda yerleşmeden önce, orasıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan iyice emin olun. Yurtlardaki öğrencilerin farklı kulüpleri vardır.

Yurtta konaklamayı tercih edecek öğrencilerin bazı konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir:

- Ev tutup yaşayan öğrencilere göre okul kampüsleri her zaman daha ekonomiktir.

- Kanada okullarında genelde kız ve erkek öğrenciler karma olarak yurtlara yerleştirilirler.

- Yurtlarında tek kişilik oda olan okul sayısı azdır ve genelde en az iki kişilik odalar bulunur.

- Odalara özgü mutfak yoktur, ama tüm öğrencilerin ortak olarak yararlanabileceği en az bir mutfak vardır.

- Banyolar çoğunlukla tek kişiye özgü değildir, arkadaşlarınızla paylaşmak durumundasınızdır.

- Yurt içinde çalışma odaları her zaman mevcuttur. Böylece odanızda ders çalışmak zorunda kalmaz, arkadaşınızla da sorun yaşamazsınız.

- Yurtlar okulun kampüsün içi ya da yakınında yer aldığı için bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve spor salonları gibi imkanlardan anında ve ücretsiz yararlanabilirsiniz.

- Yemek asla sorun değildir. Yurtta ve kampüs içindeki kafeteryalarda günün her saatinde yemek yiyebilir ve oturup bir şeyler içebilirsiniz.

Kampüs yaşamı üniversite deneyiminizin önemli bir parçasıdır. Pek çok avantajı vardır. Sosyal hayatın bir parçası olmak, kütüphane, yemekhane, ve üniversite etkinliklerine yakın olmak bunlardan yalnızca birkaçıdır. Dezavantajlar ise daha çok maddidir.Bağımsız yaşama gücünüz ve olgunluk dereceniz de önemlidir; çamaşırlarınızı kendiniz yıkayıp bütçe yapmaya çalışırken okulu ve sosyal hayatınızı dengede tutabilecek misiniz? Odanızı bir başkasıyla paylaşmaya hazır mısınız? Yurtların ve misafirhanelerin hepsi birbirine benzemez. Eski, küçük, kutu gibi odalarda da kalabilirsiniz, yepyeni havalandırmalı binalarda da. Bazı yurtlar dersliklere yakındırlar, bazılarıysa bisikletle ya da minibüsle gidilebilecek bir mesafede bulunurlar. Bazı okullarda kız ve erkek yurtları ayrı binalardır ; bazılarındaysa sadece katlar ya da odalar ayrılmıştır. Pek çok üniversitede yurtlar öğrencilerin ortak özelliklerine göre bölümlere ayrılmıştır. Örneğin, sigara içmeyen öğrenciler, sessizlik isteyenler, sağlıklı yaşam diyenler, aynı bölümde okuyanlar gibi. Yemeklerini okulda yemek isteyen öğrenciler için genel de çok çeşitli menü, mekan ve yemek seçenekleri bulunur.

2- Kampüs dışında konaklama:

Kiralık ev
Ev kiralamak da öğrenciler için bir başka seçenek olabilir. Ancak ücretler her şehirde değişir; bazı bölgelerde kiralık ev bulmak hiç de kolay değildir. Büyük kentlerde kiralar yüksektir, her zaman ev de bulunmaz. Öğrenciler çoğunlukla kendi ihtiyaçlarına ve zevklerine uygun evler bulup bir kaç kişi bir arada yaşayarak kirayı bölüşürler. Pek çok okul yakındaki ucuz kiralık evlerin bir listesini okul panolarına asarak öğrencilere bu konuda yardımcı olur. Aynı yöntemle öğrenciler de kendilerine ev arkadaşı bulabilirler. Okula geldiğinizde her tarafta bu tür ilanlarla karşılaşacaksınız ama yine de kalacak yerinizi gelmeden ayarlamanız daha iyi olacaktır.

Bir yabancı öğrenci olarak kiralayabileceğiniz çeşitli mekanlar vardır. Bir öğrencinin tek başına bir evin kirasını karşılaması zordur. Öğrenciler ya bir stüdyo (Bir oda, banyo ve mutfaktan oluşan küçük daire) tutar ya da birkaçı birleşerek ev kiralarlar. Bir kaç oda bir banyo, mutfak ve tuvaletten oluşan apartman daireleri de bir seçenek olabilir. Kiralık daireler genelde mobilyasızdır. Ancak bazılarında elektrik ve ısıtma giderleri kiraya dahildir.

Yerel gazetelerdeki ilanlardan kiralık ev ya da daire bulunabilir. Bu mekanlar okul tarafından denetlenmediği için uygun bir yer bulmak tamamen öğrenciye kalmıştır. Kanada'nın Farklı Şehirlerinde Ev Kiraları da önceden araştırılmalıdır.
 
B

badem

Guest
Ynt: Kanada'da Eğitim

Kanada'da Eğitim ve Yaşam Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Öğrenim için Kanada iyi bir seçim mi?
Evet! Kanada özellikle yüksek öğrenim için çok iyi bir seçim. Çünkü: a) Kanada hükümeti OECD ülkeleri arasında fert başına en yüksek eğitim masrafını yapan ülkedir. b) eğitim alanında diğer rakip ülkelere göre üniversiteler daha ucuzdur. c) hayat standartları yüksektir ve nispeten giderler azdır. d) ülkedeki göçmenlerin çokluğu yabancı öğrencileri ülkelerinden ve alışık oldukları kültürden çok ayrı bırakmaz.

2. Kanada'da hayat standartları gerçekten yüksek mi?
Kanada Birleşmis Milletler İstatistik verilerine göre son 7 senedir dünyanın hayat standardı en yüksek ülkesi olarak kabul edilmektedir. Vancouver şehri, en "yaşanabilir" şehirler sıralamasında en yüksek puana sahiptir. Ayrıca Toronto ve Montreal şehirleride bu kategoride en yükseklerde yer almaktadır.

3. Kanada vizem ile A.B.D.’ne girebilirmiyim?
Kanada'ya gelen birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu konuda yanlış bilgiye sahibi oldukları için çoğu kez A.B.D. hududundan geri dönmek zorunda kalmışlardır. A.B.D.'ne giriş yapabilmek için Kanadalıların (veya tersi) bir vizeye hatta pasaporta ihtiyaçları olmaması bu yanlış kanıyı ortaya çıkarmıştır. Kanada'da oturma izni olmayan her T.C. vatandaşı A.B.D.'ne giriş yapabilmek için pasaportunda gerekli vizeyi bulundurmak zorundadır. Kanada'da okuyan Türk öğrencileri bağlı bulundukları A.B.D. konsolosluklarına giderek 1 gün içinde gerekli turistik amaçlı vizeyi alabilmektedirler.

4. Kanada üniversiteleri hakkında en doğru ve güncel bilgiyi nerden bulabilirim?
Kanada üniversiteleri ile ilgili bilgiyi Kanada konsolosluklarından ve üniversitelerin Web sayfalarından bulabilirsiniz. Kanada’daki üniversitelerin web adreslerini faydalı linkler bölümünde bulabilirsiniz.

5. A.B.D. turistik vizem ile Kanada'ya giriş yapabilirmiyim?
Bir önceki soruda belirtildiği gibi, aynı şekilde, A.B.D.'den Kanada'ya giriş yapabilmek için turistik vizeye sahip olmak gerekir. Telefon ile A.B.D.'nin neresinde olursanız olun New York şehrindeki Kanada konsolosluğuna müracaat ederek vize başvuru formunun posta ile adresinize yollanmasını talep edebilirsiniz. Kanada'ya girmeyi düşündüğünüz tarihten yaklaşık 1 ay evvel konsolosluk ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

6. Kanada dolarının Türk lirası ve A.B.D. doları karşısında değeri nedir?
Kanada dolarının alım gücü A.B.D. doları karşısında nispeten düşüktür. 1 CAD ortalama olarak 0.65 US dolarına eşittir.

7. Kanada'ya öğrenci olarak gelip sonradan göçmenliğe başvurabilirmiyim?
Evet. Kanada’ya öğrenci statusü ile gelip bir müddet sonra gerekli dökümanları ve şartları sağladığınız takdirde göçmenliğe (permanent residency) başvurmanız mümkündür. Fakat unutulmaması gereken, bu konu üzerinde gereğince ilgilenilmesi ve devamlı değişken mevzuatların yerinde ve hassasiyetle incelenmesidir.

8. Kanada'da üniversite ortamı ve eğitim şekli A.B.D.'den farklı mı?
Hayır. Bizler şimdiye kadar çok uç farklılık saptayamadık. Yalnız Kanada'da bazı üniversiteler iki lisanda veya sadece Fransızca eğitim veriyorlar. A.B.D.'nde tek öğretim dili İngilizce. Kanada ilk başlarda İngiltere öğretim sistemi etkisinde kalmış isede artık tamamen Kuzey Amerikan eğitim sistemini benimsemiştir.

9. Hangi üniversitelerde hangi programlar var, ücretleri hakkında gerekli bilgiyi nerden bulabilirim?
Bu sorunuzun cevabı için lütfen üniversite arama motorumuzundan faydalanın. Gerekli her türlü bilgiyi bu veritabanından bulmanız mümkündür.

10. Ögrenci vizesi almak icin nereye başvuracağım?
Öğrenci vizesi alabilmek icin ilk olarak başvurduğunuz üniversiteden resmi kabul mektubunun size ulaşmış olması gerekir. Türkiye'de iseniz bu resmi yazı ile Ankara'da Kanada büyükelçiliğine veya İstanbul'daki konsolosluğa başvurmanız gerekecektir.

11. Üniversitelerden kabul almam için ne yapmam gerekiyor? Master yada doktora yapmak için hangi sınavlara girmek zorundayım? Puanım ne olmalı?
Lisans eğitimi için kabul almanız yüksek lisansa kabulden genellikle daha kolaydır. Belirlediğiniz üniversitelerin Web sayfalarına giderek gerekli şartları kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu şartlar genel olarak 'başvuru' (admissions) olarak ilk sayfa üstünde ayrılmıştır. Genel olarak size lazım olacaklar şunlardır: a) diploma b) aldığınız not ve dersleri gösteren transkript c) referans mektupları d) gelir (banka) hesap cüzdanınız e) istenen sınavlardan alınan sonuçlar (SAT, TOEFL, GRE, GMAT, vs.).

Master veya doktora için ekstra belgeler istenebilir. Mesela özgeçmişiniz (Curriculum Vitae - CV) veya şimdiye kadar çalışmış olduğunuz firmalardan referans mektupları gibi. Eğer İş İdaresi masterı (MBA) yapmak isterseniz GMAT sınavına girmeniz istenecektir. Kanada'da mühendislik fakülteleri yüksek lisansa kabul için GRE sınavını genellikle şart koymazlar. GMAT'den genellikle 600 civari, TOEFL sınavından 550 üstünde (veya 213) bir puan size birçok fakültenin kapısını açacaktır. Bu sınavlardan alınması gerekli taban puanlar departmanlar tarafından belirlenmekte ve çok çeşitlilik göstermektedir.

12. Üniversitede kayıtlı öğrenci iken çalışma hakkım var mı?
Kanada'da öğrenci vizesi ile bulunan uluslararası öğrencilere üniversite kampüsü dahilinde part-time olmak kaydı ile çalışma izni verilir. Bunlar öğretim asistanlığı (TA), araştırma asistanlığı (RA), bilgisayar laboratuar görevlisi (lab monitor), kütüphane asistanlığı gibi pozisyonlar olabilir. Öğrenci vizesi ile kampus dışında çalışmak kanunlarca yasaktır. Kampüs dışındaki işler için çalışma izni almak gerekir ve bu izin ancak çok özel koşullar dahilinde sağlanabilir. Kaçak olarak kampüs dışında çalışmak yakalanılması halinde öğrencinin ülke dışına çıkartılmasına sebebiyet verecektir.

13. Öğrenci olarak geçinmem için 1 yılda ortalama ne kadar paraya ihtiyacım var?
Bu sizin hayat standartlarınaza ve üniversitenize vereceğiniz harç ile doğru bağlantılı olarak cevaplanması gereken bir sorudur. Ortalama bir üniversite mezunu okul harcı hariç ayda $750 ila 1250 CAD arasında masraf yapabilmektedir. Yılda ortalama $10,000 ila 15,000 CAD arasında bir masraf yapılacağı gerçekci bir yaklaşım olur. Yalnız unutulmaması gereken Kanada'da oturulan şehre göre bu çeşit masrafların doğru orantılı olarak azalacağı veya çoğalacağıdır. Vancouver, BC da (pahalı) okuyan bir öğrenci ile Saint John, NB de (ucuz) okuyan bir öğrenci arasında gerçekten geçim masrafı farklılığı olacaktır.

14. Öğrenci olarak burs bulma ihtimalim nedir?
Eğer lise veya lisans düzeyinde ders not ortalamanız, kabul için gerekli referanslarınız iyi ise ve ilgilendiğiniz konuda yeterli çalışma ve iş tecrübeniz varsa, özellikle yüksek lisans seviyesinde araştırma görevlisi (RA) olarak burs bulma şansınız özellikle A.B.D.’ne oranla daha yüksektir. Mühendislik dallarında yüksek lisans (master veya doktora) yapmak isteyen öğrenciler, iş tecrübeleri ve not ortalamaları elverdiği sürece burs alabilirler. Araştırma asistanlari ayda yaklaşık olarak $1000 CAD tutarında para alırlar. Ayrica öğretim asistanlığı yaptıkları dersler için ekstra ücret alınmaktadir ki, bu rakam ayda $200 - 300 CAD arasında değişmektedir. Fakat, unutulmaması gereken, üniversitenin harcınin öğrencinin alacağı bu tutardan kesileceğidir, ve bu da yaklaşık olarak ayda $600 - 700 CAD arasında olmaktadır. Bizlerin burda sizleri önereceği, eğer yüksek lisans yapacak iseniz muhakkak olarak asistanlık pozisyonlarını araştırmak ve ilgili hocalara özgeçmişinizi göndermek olacaktır. Özellikle mühendislik dallarında çok sayıda yüksek lisans bursu bulunabilmektedir. Şansınızı mutlaka deneyin ve başvurularınızı erkenden yapın. Eylül ayında kabul ve aynı zamanda asistanlık alabilmek için en geç Ocak ayında başvurmanız gerekir unutmayın!

15. Okul ücretini nasıl ödeyebilirim?
Okul ücretini üniversitenin belirleyeceği taksitler ile ödemeniz mümkündür. Genel olarak aldığınız dersler, harç ödeyene kadar transkriptinizde belirmez ve dersi almamış farz edilirsiniz. Eğer asistan iseniz ya departmanınız sizin harcınızı ödeyecektir veya sizin aylık alacağınız miktardan otomatik olarak kesilecektir. Part time kampüs içinde çalışmak ile masraflarınızı çıkartabilirsiniz fakat bu okul paranızı ödemekte kullanabileceğiniz bir miktar kesinlikle olmayacaktır. Bunu unutmayın! Eğer Kanada göçmeni veya vatandaşı iseniz okul harcınızı ve yanında giderlerinizi karşılayacak şekilde ya eyalet hükümetinden veya daha yüksek faiz oranları ile anlaşmalı bankalardan temin edebilirsiniz. Mezun olduktan en geç 6 ay içinde aldığınız krediyi faizi ile beraber ödemeye başlamak zorundasınız. 4 senelik bir üniversite eğitimi size yaklaşık olarak $50,000 ila 80,000 CAD arasında mal olacaktır. Bu masrafı karşılayabileceğinizden kesinlikle emin olun!

16. Uluslararası bir öğrenci olarak nelere dikkat etmem gerekir? Haklarım nelerdir?
Uluslararası öğrenciler Kanada'da oturuyor (resident) olarak kabul edilirler ve her türlü hak kendilerine sağlanır. Pasaportunuzda geçerli öğrenci izin belgeniz olduğu sürece ülke genelinde dolaşabilir, araba satın alabilir, ev kiralayabilir ve dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Kanada vatandaşları gibi her sene vergi formlarını doldurmakla yükümlü olacaksınız. Her yerde hakkınızı arayabilir, mahkemeye çıkabilir veya dava açabilirsiniz. Hakkınızda da ceza uygulanabilir!

Unutmayın ki T.C. pasaportu taşıyan öğrenciler öğrenci izin belgelerinin yanında ayrıca ülkeye giriş çıkış yapabilmek için geçerli 'turistik vize' bulundurmak zorundadırlar. Bu vize elinizde geçerli öğrenci belgeniz olduğu takdirde ilgili elçilik ve konsolosluklardan çok kısa bir süre zarfında temin edilebilmektedir.

17. Kanada'da öğrenci olarak araba satın alabilirmiyim? Ev nasıl kiralarım?
Kanada’da öğrenci olarak araba satın almakta (yeni yada ikinci el) hiçbir sorun yoktur. Tek lüzumlu olan belge, oturduğunuz eyalete ait "sürücü belgesi" dir. Kanada’da T.C. ehliyetiniz ile dilediğiniz sürece araba kullanabilir, kiralayabilirsiniz, fakat satın alamazsınız. T.C. ehliyeti ile araba kullanırken geçerli pasaportunuzu yanınızda taşımakta fayda vardır. Bir aksilik anında ilk olarak polisin ehliyetiniz yanında size soracağı belge pasaportunuzdur. Eğer Kanada’da göçmen bir tanıdığınız, ahbabınız varsa taksitle (leasing) ile araba satın almanız mümkündür. Kanada’da kullanılmış araba satın alırken aynı Türkiye’de olduğu gibi arabayı öncelikle muayeneye götürmeniz mümkündür, ve özellikle tavsiye edilir!

İsteyen herkes Kanada’da ev kiralayabilir. Emlak bürolari, mahalli gazeteler ve İnternet ev aramak için kullanılan başlıca yöntemlerdir. Öğrenciler için üniversite gazeteleri, Web sayfaları, ve duvar ilanlari başlıca kaynaklardır.

18. Ben öğrenci iken eşim, nişanlım benimle gelebilir mi? Ne gibi haklara sahipler?
Eşiniz sizinle gelebilir, hatta başvurduğu taktirde çalışma iznide alabilir. Fakat aynı imkan nişanlınız için geçerli değildir. Bu yüzden Kanada'ya öğrenci olarak gelmeyi düşünüyorsaniz nişan aşamasında değil fakat evlendikten sonra gelmeniz daha avantajlı olabilir! Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili Kanada elçiliğine veya konsolosluğuna başvurun.

19. Üniversitelere nasıl başvurmam gerekiyor?
Kanada üniversitelerinin çoğu artık başvuru formlarını Web üzerinde PDF format (Adobe Acrobat Reader ile açılabilen formlar) olarak sunuyorlar. Eğer imkaniniz varsa bu formları Web üzerinden indirip (download) doldurmanız size en az bir ay zaman ve pul masrafı tasarrufu sağlayacaktır (ilgilendiğinize dair mektup yazıp göndermek ve cevabın gelmesini beklemekle geçen zaman). Bazı üniversiteler ise tamamen Web üzerinde form doldurmaya imkan kılmaktadır. Eğer bu tarz bir başvuru düşünüyorsanız, gerekli bütün bilgileriniz eliniz altında hazır olmadan başlamayın zira eksik bilgiler veya dökümanlar vakit ve nakit kaybına neden olabilmektedir.

Fakat unutmayın ki, Kanada'daki üniversiteler bir takim testlerden yeterli notlar almanızı şart koşarlar (SAT, TOEFL, GMAT veya GRE ). Bu sınavlara girme tarihlerinizi son başvurma tarihine göre yetişecek şekilde zamanınızı ayarlamanızı şiddetle tavsiye ederiz.

20. Kanada'da arkadaşlık ilişkileri nasıl? Üniversitelerde Türk ögrenci çok var mı?
Kanada'da Türk öğrenci populasyonu A.B.D.'ne kıyasla az olmasına rağmen belli şehirlerde Türk Öğrenci Dernekleri kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Ülke genelinde yaklaşık 1000 civarında T.C. pasaportu taşıyan öğrenci olduğu tahmin edilmektedir. (A.B.D.'de bu rakam 16 bin civarlarındadır). Türk Öğrenci Derneği bulunan üniversitelerden bazıları aşağıdadır:

21. Kanada hayatına adaptasyonda nelere dikkat etmeliyim?
Yurtdışında bir ülke hayatına alışılma kabiliyeti insandan insana farklılık gösterir. Eğer İngilizce ya da Fransızca dillerinden biri yada ikisi ile rahat bir şekilde yazabilme ve konuşabilme yeteneğiniz var ise, en zor etabi kolaylıkla atlatabileceksiniz demektir. İlk defa yurt dışına çıkıyorsanız muhakkak bir müddet etrafa ve yeni ortama alışana kadar yabancılık çekersiniz. "Kültür şoku" na girmeniz gerçekten zordur, çünkü Türkiye'de alışık olduğunuz hayat tarzını Kanada'da rahatlıkla sürdürebilirsiniz. Yemeklerinizde yemeye alışık olduğunuz gıda maddelerinin aynılarını Kanada'da bulabilir, adet ve geleneklerinizi istediğiniz takdirde aynı şekilde sürdürebilirsiniz. Bu yüzden herkesin korkarak bahsettiği bu terimi unutmaya çalışın veya yok farzedin!

22. Göçmenliğe kabul edildikten sonra vatandaşlık alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?
Kısaca, göçmen olduktan sonra Kanada vatandaşlığına geçmek için size gerekli olacak şartlar şunlardır:

- Göçmen statüsünde olmanız (landed immigrant);
- Son 4 senenin 3 senesinde fiilen Kanada'da oturmuş olmanız;
- 18 yaşını doldurmuş olmanız;
- Nova Scotia eyaletinin Sydney şehrinde bulunan göçmenlik bürosuna yazılı olarak isteğinizi belirtmiş olmanız;
- İngilizce veya Fransızca anlama, konuşma kabiliyetinizin belirlenmesi;
- Kanada vatandaşı olarak hak ve yükümlülükleriniz tespit sınavı.

Eğer belirli şartları sağlar ve gerekli sınavlardan geçerseniz, yemin törenine katılıp Kanada vatandaşlığınızı belirtecek sertifikanızı alabilirsiniz.

Vatandaş statüsüne geçmek için başvuru adresi:

CPC Sydney
Citizenship and Immigration Canada
P.O. Box 7000
Sydney, Nova Scotia
B1P 6V6

23. Kanada'da iş bulma imkanım nedir?
Kanada'da işsizlik oranı (unemployment rate) 2000 yılı Mayıs ayı verilerine göre %6.5 civarındadır. Eğer çalışma veya oturma izniniz ve elinizde geçerli bir mesleğiniz var ise kendinize uygun ve sizi maddi, manevi açıdan tatmin edici bir iş bulmanız kolaydır. Yalnız unutmayın ki, iş arama ve bulma çok kapsamlı, yorucu, masraflı ve yıpratıcı bir faaliyet olabilir. Buna hazırlıklı olmanız gerekmektedir. İlginizi çeken yüzlerce iş olabilir ama siz sadece birkaçından cevap alabilirsiniz. Aldığınız cevaplarda çoğu zaman olumlu olmayacaktır. Sabırlı olun! Kendinizi heran görüşmeye çağrılacak şekilde hazırlayın, aklınızda ve elinizin altında işe girmenin son ama en önemli etabı olan 'görüşme' (interview) anında kullanılmak üzere not aldığınız bilgiler olsun. Kendinize soru-cevap şeklinde notlar hazırlayın. Kullanacağınız cümleleri ve kelimeleri belirleyin ve bunlara hakim olun.

İş bulmak için artık Kanada'da en geçerli yöntem Internet kullanmaktır. Belli başlı iş arama sayfalarına abone olun. Hazırladığınız özgeçmişinizi bu konularda profesyonel birisine okutturun ve gerekli düzeltmeleri yapın. Hatta elinizin altında değişik iş tipleri için değişik C.V.'niz olsun. Özgeçmişinizi gönderirken düzgün kapak yazısı yazmaya çok dikkat edin. Unutmayın ki, C.V.'niz iş veren tarafından sadece ortalama 16 saniye okunacaktır. Buna göre en önemli özelliklerinize ilk olarak dikkat çekin.

24. Kanadalıların Türklere ve Türkiye'ye bakış açısı nasıl?
Türkiye Kanada genelinde pek tanınmıyor. Fakat bunu sadece Türkiye olarak yorumlamamak lazım. Genel olarak Kuzey Amerika (A.B.D. ve Kanada) vatandaşları kendi ülkeleri haricindeki olaylarla pek ilgilenmiyorlar. Hatta, kendi oturdukları eyalet dışında gelişen haberler ve olaylar bile çoğunluğun ilgisini çekmiyor. Türkiye’nin genel olarak Avrupa ülkesi olduğunu bilenlerin yaninda, coğrafik konumu sorulduğunda çok enteresan cevaplar almak mümkün.

25. Hangi şehirlere Türkiye'den ulaşım var? Direk uçuş var mı?
Türkiye'den direkt Kanada'ya uçuş bulunmuyor. Fakat Swissair, Air France, Lufthansa gibi belli başlı havayolu şirketleri Avrupadan (genellikle Stuttgart, Paris, Londra, vs. ) aktarma yaparak Kanada'nın büyük şehirlerine (Montreal, Toronto, Vancouver, vs.) ulaşım sağlamaktadır. Türk Hava Yolları ile direk New York veya Chicago şehirlerine uçarak buradan Air Canada ile bağlantıyı yapmak mümkündür. Diğer şehirler için Air Canada veya diğer iç hatlardan sorumlu havayolları aktarmalar gerçekleştiriyorlar.

26. Üniversite yurtlarında hayat nasıl? Rahat edebilir miyim?
Üniversite yurtları yeni ortama alışmak, arkadaş çevresi edinmek için ideal yerlerdir. Yurt dışından gelen öğrencilerin ilk olarak yurtta kalmaları hem etrafa alışmak hemde yabancı dil konusunda pratik yapmak açısından çok elverişlidir. Ayrıca yurtlarda bulunan görevliler (mentor veya procter) öğrencilerin yabancılık çekmemesi için mümkün olan her türlü yardımı gösterirler.

Yurtlarda yemekhane mevcuttur. Extra bir ücret karşılığında veya mecburi olarak yemekhanelerde yemek yenebilmektedir. Yurt harcı çoğu zaman yemek giderlerini kapsar.

Üniversite seçiminizi yaparken yurt imkanlarını kesinlikle araştırın. Ücret, yemek opsiyonu, Internet bağlantısı, kız veya erkek yurdu olması hep tercihinize kalmıştır. Üniversiteden resmi kabul yazınız geldiğinde yurt ile ilgili bilgilerde adresinize otomatik olarak postalanacaktır.

27. Kanada gerçekten çok soğuk bir ülke mi? Alışabilir miyim?
Kanada kış aylarını bir hayli sert yaşar. Fakat her dört mevsim yaşanmaktadır ve her mevsimin kendine göre güzelliği vardır. Yazları güney bölgelerde +35 C lık sıcaklık görülmesine rağmen aynı bölgede kış aylarındaı hava sıcaklığı rahatlıkla -30 C olabilmektedir. Genel olarak rutubetli bir iklime sahip olan bölgelerde hava sıcaklığı değişikliği daha uç olarak yaşanabilmektedir.

Kanada'da birçok şehirde yeraltı şehirleri mevcuttur. Bazı üniversitelerde ve kuruluşlarda insanlar yer üstüne çıkmadan ısıtılmış ve izole edilmiş yapılarda işlerini görebilmektedirler. Ülkede birçok zaman kar ve buz fırtınası olmasına rağmen gerekli önlemler sağlanır ve bu tip hava olaylarının insanlar üzerindeki yükü minumum seviye indirilmeye çalışılır. Kanada'da oturan fertler için kış mevsimi bir güzellik olarak kabul edilmiştir ve insanlar uzun kış aylarını spor yaparak, gezerek ve çalışarak değerlendirmektedirler. Her türlü kış sporu popüler olarak yapılmaktadır ve genel olarak faaliyetlere katılma ucuzdur.

Alıntıdır
 
Üst