İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

fibonacci

New Member
ÖgretmenForum Üye
TARİHÇE

1933 Üniversite reformu ile birlikte kurulan Fen Fakültesi, yurt dışından davet edilen öğretim üyelerinin de katkıları ile Zeynep Hanım Konağı'nda öğretime başlamıştır. 1935 yılında Rasathane, 1936 yılında Botanik Enstitüsü binaları tamamlanmış ancak, 1942'de çıkan yangın sonucu Zeynep Hanım Konağı tamamen yanmıştır. Yeni Fakülte binasının yapımı 1952 yılında tamamlanarak öğretime açılmıştır. 1933 Reformu'ndan önce Darülfünûn içinde öğrenim veren Astronomi, Botanik, Fizik, Jeoloji, Kimya, Matematik ve Zooloji kürsüleri, reformdan sonra çağdaş anlamda
bu görevlerini sürdürmüş ve 1952 yılında da Jeofizik öğrenimi başlamıştır. 1967 yılında Kimya bölümü, Kimya Fakültesi, 1974 yılında da Jeoloji ve Jeofizik bölümleri, Yer Bilimleri Fakültesi olarak ayrılmıştır. 1981 yılında çıkan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile Fakültelerin yeniden düzenlenmesi sonucunda, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Matematik Bölümlerinden meydana gelmiş ve 2003 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün kurulmasıyla beş bölümden oluşan bir yapıya kavuşmuştur.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Fen Fakültesinde hazırlık sınıfı yoktur. Fen Fakültesi bölümlerinde öğrenciler 4 yıllık temel bilimler eğitim-öğretimi sonrasında “Astronom”, ”Biyolog”, ”Fizikçi”, ”Matematikçi” ve “Moleküler Biyolog ve Genetikçi” unvanlarından birini alırlar. Öğrencilerin çift ana dal programına katılarak ikinci bir unvan alma olanakları vardır. Bölümlerde Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülür, ulusal-uluslararası uygulamalı ve teorik araştırmalar yapılması yanında kongreler ve seminerler düzenlenir. Fen Fakültesi üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokulları ile diğer üniversitelere öğretim üyesi ve araç gereç desteği sağlar. Fen Fakültesinde ayrıca, interaktif ortamda diğer üniversitelere eğitim – öğretim verilmektedir.

Fen Fakültesinden görüntüler
http://www.istanbul.edu.tr/fen/resimler/genel/genel.html

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanları

Ord. Prof. Dr. Kerim ERİM (1933) (1948-1950)
Ord. Prof. Dr. Ali YAR (1933-1938)
Prof. Dr. Fahir YENİÇAY (1938-1948)
Prof. Dr. Nazım TERZİOĞLU (1950-1952)
Prof. Dr. Lütfi BİRAN (1952-1954) (1958-1960) (1966-1968) (1968-1970)(1974-1976) (1976-1978)
Prof. Dr. Nüzhet GÖKDOĞAN (1954-1956) (1978-1980)
Prof. Dr. Adnan SOKULLU (1956-1958)
Prof. Dr. Atıf ŞENGÜN (1960-1962)
Prof. Dr. Ali Rıza BERKEM (1962-1964) (1964-1966)
Prof. Dr. Mehmet AKARTUNA (1970-1972) (1972-1974)
Prof. Dr. A. Yüksel ÖZEMRE (1980-1983)
Prof. Dr. Metin BARA (1983-1988)
Prof. Dr. Kamuran AVCIOĞLU (1988-1991)
Prof. Dr. Çetin BOLCAL (1991-1994) (1994-1997)
Prof. Dr. Dinçer GÜLEN (1997-2000) (2000-2003) (2003-2004)
Prof. Dr. Nurettin Meriç (2004-2005)
Prof. Dr. Erhan Güzel (2005 - )

Ord. Prof. Dr. Kerim ERİM
(1894 - 1952)
1914 yılında İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'ni bitirdikten sonra Berlin Üniversitesi'nde Albert Einstein'in yanında doktorasını yaptı (1919). Üniversite reformunu hazırlayan kurulda yer aldı. Reform gerekleştikten sonra Kerim Erim 1 Ağustos 1933'te Fen Fakültesi Temami ve Tefazuli Yüksek Riyaziye ve Tahlil Ordinaryüs profesörlüğüne ve aynı fakültenin dekanlığına tayin edilmiştir. Ancak dekanlık görevinden kısa bir süre sonra ayrılmıştır. 1948-1950 dönemi için Fen Fakültesi Dekanlığı'na getirildi.

Ord. Prof. Dr. Ali YAR
(Terviski (Rusya) 1884 - İstanbul 1965)
Paris Darülfünun'dan 1911 de "Licencie" olarak mezun oldu. 1915 de Darülfünun Fen Fakültesi Cebr-i Ala muallim muavinliğine. Ve 1924 tarihinde müderrisliğe terfi etti .1 Ağustos1933 tarihinde de Ordinaryüslüğe yükseltildi. . 1933-1938 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı ve 1955 tarihinde emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Fahir YENİÇAY
(İstanbul 1902 - İstanbul 1988)
Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Darülfünununda yaptıktan sonra Fransa'ya giderek 1930 yılında Sorbonne Üniversitesinde "Dr" ünvanını almıştır. Bu, bir türk tarafından yapılmış ilk FİZİK doktorasıdır. 1938 de Profesör oldu, 1938-1948 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanlığı ve 1953 ile 1955 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. 1972 yılında kendisine TÜBİTAK Hizmet ödülü verildi.

Prof. Dr.Nazım TERZİOĞLU
(Kayseri 1912 - İstanbul1976)
Göttingen ve Münih Üniversitelerinde yüksek öğrenimini tamamlayıp, 1936 da Matematik doktorasını alarak 1937 de yurda döndü. 1942 de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Enstitüsü doçentliğine atandı 1943'de de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Enstitüsüne profesör tayin edildi. 1950-1952 arasında İ.Ü.Fen Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu..1965 de önce vekaleten ve 1965-1967 arasında da asaleten Karadeniz Teknik Üniversitesinin kurucu rektörlüğünü yaptı.1969-1971 ve 1971-1974 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yaptı.

Prof. Dr. Lütfi BİRAN
(İstanbul 1908 - İstanbul1998)
1935 yılında İstanbul Üniversitesinde asistanlığa başladı ve 1941 yılında Fen Doktoru ünvanını aldı. 1941 yılında Teknik Üniversiteye Matematik Doçenti tayin edildi, 1944 yılında da Fen Fakültesi Matematik Doçentliği sınavını kazandı. 1949 yılında Profesörlüğe atandı 1952-1954, 1958-1960, 1966-1970, 1974-1977 ve 1977-1979 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı ve 1978 tarihinde emekli oldu.

Prof. Dr. Nüzhet GÖKDOĞAN
(İstanbul 1910 - İstanbul 2003)
1932 yılında Lyon Üniversitesinde Matematik lisansını tamamladı. 1934 tarihinde, bir yabancı profesör ve iki yabancı yardımcı ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde kurulan Astronomi Enstitüsünde ilk Türk doçenti olarak tayin edildi ve 1937 yılında doktora tezini hazırlayarak Fen Doktoru unvanını aldı. Bu tez I.Ü. Fen Fakültesi'nin kayıtlarındaki "Bir numaralı" doktora tezidir.

Prof. Dr. Adnan SOKULLU
(İstanbul 1910 - İstanbul 2005)
1 Haziran 1910'da İstanbul'da doğdu. Aechen Teknik Üniversitesine Tatbiki Fizik tahsiline gönderildi. 1935 yılında İ.Ü.Fen Fakültesi Tecrübi Fizik Enstitüsünde asistanlığa, 1939 yılında da aynı Enstitüde Doçentliğe tayin oldu..1949 yılında doktorasını verdi 1953'de Profesörlüğe yükseltildi.1956-1958 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı ve 1964 yılında emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Atıf ŞENGÜN
(Denizli 1915 - İstanbul 2002)
1939 daBerlin Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Doktor ünvanı aldı.1943 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Enstitüsü'ne Asistan olarak atandı. Aynı yerde Doçent, Profesör ve Kürsü Başkanı oldu.1960-1962 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı ve1984 yılı Ocak ayında emekli oldu.1975 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından Bilim ödülü verildi.

Prof. Dr. Ali Rıza BERKEM
(Seferihisar 1908 - İstanbul 2007)
1908 yılında Seferhisar'da doğdu 1932 yılında, Fransa'da, Fizik Bilimleri Öğretim Lisansı Diploması ile Kimya Yüksek Mühendisliği Diplomasını aldı. 1933 de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizikokimya Kürsüsüne Doçent tayin edildi. Monpeiller Üniversitesinden ,1939 da Fizik Bilimleri Devlet Doktorası Diploması aldı. 1953 de Fizikokimya kürsüsü Profesörlüğüne tayin edildi. 1962 ve 1964 tarihlerinde iki dönem Fen Fakültesi Dekanlığı'na seçildi. Kimya Fakültesinin 21967, 20 Kasım 1969 ve 20 Kasım 1973 tarihlerinde üç dönem Dekanlığına seçildi.. 1978 yılında emekli oldu.

Prof. Dr. Mehmet AKARTUNA
1922 de Silistre'de (Romanya) doğdu. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Fakültesi Tabi İlimler dalını bitirerek aynı yıl Jeoloji Enstitüsüne asistan olarak atandı ve 1949 da Doktorasını verdi .1954 yılında eylemsiz Doçent ünvanını kazandı . 1955 yılında eylemli Doçent ve1965 de Genel Jeoloji Kürsüsünde Profesör oldu..1970-1972 ile 1972-1974 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dekanlığı yaptı1989 tarihinde emekliye ayrıldı .

Prof. Dr. A. Yüksel ÖZEMRE
(İstanbul 1935 - İstanbul 2008)
1935'te Üsküdar'da doğdu.1960 yılında doktorasını tamamladı. 1965 yılında Teorik Fizik Kürsüsü doçent kadrosuna atandı. 1968 yılında İstanbul Teknik Üniversitesine nakledilerek Elektrik Fakültesinde Üniversite Profesörü tayin oldu. 1980-1983 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanlığı görevi yaptı 1984'de emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Metin BARA
(İstanbul 1929 - İstanbul 2000)
1953 yılında İstanbul Üniversitesi Genel Botanik kürsüsünde asistan oldu. 1957 yılında Doktor (Dr.rer.nat.) ünvanını aldı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Zooloji kürsüsünde Doçenlik kadrosuna atandı. 1971 yılında Profesör olarak oldu. 1982-1987 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Prof. Dr. Kamuran AVCIOĞLU
(Kırklareli 1932 - İstanbul 1991)
1955'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Astronomi diploması aldı. 1959'da Meudon Rasathanesinde (Paris) Doktor ünvanını aldı. 1987'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna atandı. 1988-1991 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Prof. Dr. Çetin BOLCAL
1945 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında Fen Doktoru oldu, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astrofizik Anabilim Dalında Doçent ve 1988 yılında İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Nükleer Fizik Anabilim Dalında Profesör kadrosuna atandı. 1991-1994,1994-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1997 yılında emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Dinçer GÜLEN
1937'de Beşiktaş'ta doğdu. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Zooloji dalından mezun oldu. 1972 yılında "Kuzey Batı Anadolu Sıcak Su Kaynaklarında Rastlanan Hayvanlar" adlı teziyle doktor, 1981'de Doçent, 1988'de Profesör ünvanını aldı. 1997-2000, 2000-2003, 2003-2004 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı, 14 Ocak 2004 tarihinde emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Nurettin MERİÇ
1944 yılında Velimeşe-Çorlu'da doğdu. 1968'de İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Zooloji-Botanik dalından mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, II. Zooloji Kürsüsü'nde 1971 yılında Asistan oldu. 1979'da Doktor, 1985 yılında aynı fakültenin Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı'nda Yardımcı Doçent, 1986'da Doçent ve 1993 yılında da Profesör unvanını aldı. 2004-2005 yıllarında İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı.
 
Üst