İslam dünyasının ilk hastane gemisi

intibah

Site Yöneticisi
Sayfa Yöneticisi

Bugün gelişmiş ülkelerde olan ama henüz hiçbir İslam ülkesinde olmayan, Abdulhamid döneminde varolduğu bilinen "Hastane Gemileri"nin fotoğrafları ortaya çıktı.

Tarihimizde bilinmeyen veya henüz ortaya çıkartılmamış önemli bilgiler, günümüz için yol gösterici ve cesaret aşılayıcı olabilir. Bazen geçmişte yapılan birçok işten haberimizin olamaması geçmişin bugüne göre anlayış bakımından daha geri olduğunu düşündürüyor. Oysa gerçek öğrenildiğinde, geçmişte yapılan birçok işin, geriye bırakılan tarihi eserlerin kendi çağı ve imkanlarına rağmen olağan üstü olduğunu söyleyebiliriz.

Aşağıda vereceğim resimlerden biri buna adeta şahitlik ediyor. Bugün bile İslam ülkelerinde olmayan bir “Hastahane Gemisi” görülüyor. Sultan Abdulhamid döneminden kalma bu geminin üzerindeki insanlardan geminin büyüklüğü anlaşılır. Yüz yıl önce bile böyle büyük bir hastahane gemisi varken bugünlerde Hastahane Gemimizin olmaması ne hazin. Ne üzüntü verici bir durum. Bu resim bize buruk bir sevinci yaşattı. O beğenmediğimiz yüz yıl önceki devletin ne kadar büyük oynadığı, hayallerinin ne kadar büyük olduğunu araştırdıkça her gün biraz daha farklı şeyler öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz yeni bilgilerle önümüzü daha iyi görme imkanı elde ediyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla Sultan Abdulhamid hemen her yere sivil ve askeri hastahaneler inşa etmiş, bununla da kalmayarak Deniz Hastahaneleri de inşa etmiştir. Hastahane Gemilerinin sayısının birden fazla olduğunu öğrenmekle beraber, şimdiye kadar belgeleyebildiğim bir Hastahane Gemisi'dir.

Bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu bu kadar imkanlara rağmen günümüzün kriz ortamlarında acil müdahale edecek bir büyük Hastahane gemileri maalesef yok. Oysa başımızdan felaketlerin, savaşların, depremlerin, doğal afetlerin eksik olmadığı bir coğrafyada bu gibi gemiler ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu ortada. Bunu İslam Konferansına üye ülkeler olarak da yaptırmak mümkün. Büyük bir geminin maliyeti yapılan beş yıldızlı büyük bir otelin maliyetini geçmez. Bu öneri olarak ele alınmalıdır. Acil Hastahane Gemileri, Seyyar Hastahane Gemiler, büyük yemek fabrikaları taşıyan yemek dağıtacak büyük gemileri hazır bulundurmak biz Müslümanlara maliyet açısından ağır gelmez. Bunların et ihtiyacı Kurban Bayramında arta kalan kurban etleri toplayarak giderebilir. Afrika'da ve açlık çeken yerlerde acil yerdımda bulunabilir.

Bu Gemiler felaket yaşamış ülkelerin limanlarına İslam'ın rahmetini ve merhametini taşıyacaktır. Türk Kızılayı Ağustos 2008'de afet durumlar için bir Yüzer Hastane satın almaya karar verdiğini duyduğumda çok sevinmiştim. Bu gemi iyi bir başlangıçtır. Ancak, unutmamak gerekir ki bu gemi, römorkla çekilen bir gemi olmamalıdır. Dünyanın her yerine gidebilecek güçte ve büyüklükte gemiler olmalıdır. İslam Ülkeleri kendi tanıtım fonlarından bile böyle gemiler yaptırabilirler.

Bu iş için halka baş vurulsa, halktan yardım istense, halk bile bir gemi satın alabilir. Yüz yıl önceki hatıra yüzümüzü ağartacak bir işe teşvik etmelidir bizleri.

Aşağıda gördüğümüz resimde:

Donanmamızın maiyetine memur “Reşit Paşa” Hastahane Sefinesi ( Gemisi )Aşağıdaki resimde: Reşit Paşa Vapuru'ndaki Heyet-i Sıhhiye ( Sağlık Heyeti ) görülüyor. Heyetin arasında Göz Hastalığı, Burun Hastalığı, Cilt Hastalığı, Dahiliye ve Operatörlerden oluşan doktorlar görülüyor.http://www.sultanabdulhamid.com/islam-dunyasinin-ilk-hastane-gemisi
 
Üst