İngiltere'de Eğitim

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
İngiltere'de Burs İmkanlarıİngiltere'de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere yönelik çeşitli burs ve yardımlar vardır. Burs verilirken lisansüstü eğitim gören ve çalışmalar yapan öğrencilere öncelik tanınır. Lisans seviyesinde eğitim alacak olan öğrencilere de verilen bazı burslar vardır ancak bunlar sınırlıdır. Bu burs ve yardımlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin okula başlamadan en az bir yıl önce ilgili yardım kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. Lisans öğrencilerinin bu konuda kendi okullarına başvurması en doğrusu olacaktır.

Yurtdışından gelen öğrencilere verilen bursların bir kısmı İngiliz hükümeti tarafından ödenir. Hükümet bu bursu ya öğrencinin geldiği ülkeye ya da British Council gibi bir kuruma öder. Öğrenci parayı buraların aracılığıyla alır.

UNESCO ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşlar özellikle gelişmekte olan ülkelerin öğrencilerine yönelik ödül programları düzenler.

Bağımsız (özel) yatılı okullar da spor, sanat, akademik hayat gibi çeşitli alanlarda yüksek başarılar elde eden öğrencilere destek olur.

Burs ve yardımlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için kendi ülkenizdeki Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yardım alabilirsiniz. British Council ya da İngiliz Büyük Elçilikleri de size bu konuda yardımcı olabilir.

Lisans üstü öğrenciler için verilen burs ve yardımlar:

- British Chevening Bursları:
Dış İlişkiler Bakanlığı ve Birleşik Krallık tarafından genelde kariyerlerini ispat etmiş kimselere verilir. İngiltere'nin gelecekteki düşünce mimarlarını ve üst düzey yöneticilerini yetiştirmek amaçlanır.

- British Council burs programları:
British Council tarafından lisansüstü çalışma ve araştırmalar yapan öğrencilere verilir.

- Birleşik Kraliyet Bursları:
Dış İlişkiler Bakanlığı, Birleşik Kraliyet Kurumu ve Denizaşırı Geliştirme İdaresi (ODA) tarafından verilir. Bu burslar Birleşik Krallık ya da İngiltere'ye bağlı ülkelerden gelen lisans üstü eğitim yapan öğrenciler için düşünülmüştür.

- ODA bursları:
ODA ve bazı üniversitelerin ortaklaşa verdikleri burslardır. Gelişimde öncelikli konularda öğrenim gören lisans üstü program öğrencileri hedefler.

- Yabancı ülkelerden gelen araştırma programları öğrencileri için burslar:
Eğitim ve Çalışma Bakanlığı tarafından verilir. Adaylar tamamen akademik başarıları ve araştırma becerilerine bakılarak değerlendirilir.

- Kraliyet Ailesi bursları:
Bu burslar doktora sahibi bilim adamlarının araştırmalarını İngiltere'de sürdürebilmeleri için verilir.

Tüm burslar hakkında daha fazla bilgi için kendi ülkenizin Eğitim Bakanlığı’na ya da en yakınınızdaki British Council'a başvurabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Akreditasyon
Üniversite lisans ve yüksek lisans programları:

İngiltere'de merkezi bir eğitim sistemi bulmaktadır. Tüm üniversiteler aynı merkeze bağlı olduğundan, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarını denetleyen herhangi bir akreditasyon kuruluşu da bulunmamaktadır. Her ne kadar üniversitelerin öğrencilere sunduğu akademik ve sosyal imkanlar birbirinden farklı olsa da; hepsi devletin eğitimde kaliteyi sağlamak için koyduğu standartları sağlamaktadır. Ancak İngiltere'deki bağımsız ileri ve yüksek öğrenim kurumlarını British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education (BAC) adlı bir kuruluş denetlemektedir.

İngilizce programları:

İngiltere’de dil kurslarını denetleyen başlıca 3 adet akreditasyon teşkilatı vardır. Bunlar BASELT, ARELS ve BATQI’dir. Bu üç teşkilat, akredite ettikleri okulların eğitim kalitelerinin, sunduğu kalacak yer imkanlarının ve idarelerinin yüksek standartlarda olmasını garantiler.

ARELS (The Association of Recognised Language Schools):
ARELS, İngiltere’de İngilizce eğitimi veren, yaklaşık 200 kadar özel kurum ve organizasyondan oluşan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. ARELS’e üyelik, daha önce British Council tarafından denetlenerek onaylanmış ve ARELS bünyesinde eğitim standartlarını, kalacak yer imkanlarını ve idarenin kalitesini yüksek tutmak için belirlenmiş kuralllara uygun olan kurumlara verilir.

ARELS’in amacı:

- İngiltere’deki, dil kursu ve okullarını denetlemek ve desteklemek;
- İngilizce’nin ikinci bir dil olarak öğrenilmesini teşvik ederek, öğrencileri ARELS üyesi olan kurumlara çekebilmek;
- ARELS’e üyeliğin, İngilizce eğitimi veren kurumlarda, kalitenin bir göstergesi olduğunu vurgulamak;
- British Council ile işbirliği içerisinde olup, eğitim kalitesinin standartlaşması için şartların sağlanarak korunmasına çalışmak;
- Üyelerince sunulan İngilizce dil servislerini duyurmak ve desteklemek;
- İngilizce’yi ikinci dil olarak öğretenlerin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunarak, yeni yöntem ve fikirleri yaymak için seminerler düzenlemek;
- Üyelerine, yüksek standartlarda hizmet vermeyi zorunu tutmak;
- Üyelerine ve potansiyel üyelerine bilgi verir; danışmanlık yapar;
- İngiltere’de dil eğitimi sektörünün tanıtılması ve geliştirilmesine çalışır;
- Üyeleri, yurtdışındaki acentalar ve öğrenciler arasında köprü görevi görür. Her ne kadar, ARELS’e üye olan eğitim kurumları kendilerine öğrenci çekebilmek için farklı pazarlama teknikleri kullansalar da her bir kurum ARELS’in şart koştuğu standartları da göz önünde bulundurur.

ARELS’in merkez ofisi Londra’da bulunmaktadır ve tüm üyelik, halkla ilişkiler, konferans organizasyonu, hukuki ve mali işlemler bu merkezde ele alınmaktadır. Merkezin bir diğer görevi de üyeler hakıındaki şikayetlerle ilgilenmektir. Merkez, ARELS üyesi olmayan kurumlarla ilgili herhangi bir konuyla ilgilenmediği gibi, yalnızca İngilizce dil eğitimi veren kurumları içermektedir.

ARELS hakında daha detaylı bilgi için:

Adres: 56 Buckingham Gate
London, SW1E 6AG, United Kingdom
Tel: +44 207 802 9200
Fax: +44 207 802 9201
E-mail: enquiries@arels.org.uk


BASELT (The British Association of State English Language Teaching)
BASELT İngiltere’de İngilizce eğitimi veren devlet okullardan oluşan bir kuruluştur. Devlet okullarının sunduğu İngilizce kursları, British Council tarafından denetlenerek onaylanmış olan standartlara göre denetlenmektedir. Bu standartlar özel dil okulları için belirlenmiş olan kurallar doğrultusunda hazırlanmış olup; yabancı öğrencilere sunulan eğitim standartlarını, kalacak yer imkanlarını ve idarenin kalitesini yüksek tutmayı hedeflemektedir.

İngiltere’de dil eğitimi alacak olan öğrencilerin, BASELT’e üye olan bir devlet okuluna gitmeleri durumunda hem diğer yabancı öğrencilerle hem de İngiliz öğrencilerle aynı okulda akademik dönem, yaz okulu gibi farklı seçeneklerden birinde eğitim almaları mümkündür.

BASELT hakında daha detaylı bilgi için:

Adres: Cheltenham & Gloucester College of Higher Education
Francis Close Hall, Swindon Road
Cheltenham, Gloucestershire, GL50 4AZ UK
Tel: +44 124 222 7099
Fax: +44 124 222 7055

BATQI (The British Association of TESOL Qualifying Institutions)

BATQI özel kurslardan, ileri eğitim veren kurumlardan ve üniversitelerden oluşan ve İngilizce öğretmenliği (TESOL) programlarının kalitesini denetleyen bir kuruluştur. BATQI 1991 yılında İngilizce öğretmeni eğitimi ile ilgili problemleri çözümlemek amacıyla kurulmuştur. İngiltere’de her geçen yıl sayıları artan İngilizce öğretmenliği programlarının kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet vermektedir. İngilizce öğretmenliği kurslarını denetler ve BATQI’nin belirlediği stadartlara uygun olmayan okul veya kursları akredite kabul etmez. Dolayısıyla, BATQI’nin onayladığı okullarda kalite garantisi vardır. TESOL kurslarını denetlemenin yanı sıra; İngilizce’yi ikinci dil olarak öğretenlerin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunarak, yeni yöntem ve fikirleri yaymak için seminerler de düzenler.

İngilizce öğretmenliği eğitimi için İngiltere’de bir TESOL kursuna katılmayı düşünenlerin gidecekleri programı değerlendirmelerinin en sağlıklı yolu; kursun BATQI tarafından akredite kabul edilip edilmediğini öğrenmektir. Hangi TESOL kursuna gidilebileceğine karar vermeden önce bir öğrencinin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır:
- Katılınacak kursun kalitesini herhangi bir kurum kontrol ediyor mu?
- Program bir üniversite tarafından mı yoksa özel bir dil kursu tarafından mı veriliyor?
- Programın haftalık ders saati ne kadar?

The British Council Accreditation Unit (İngiliz Kültür Merkezi Akreditasyon Birimi)

Bu kurum İngiltere'deki dil kursu programlarının akreditasyonundan sorumludur. Devlet okullarında ve özel dil kurslarında verilen İngilizce programlarının kalitesini denetler ve minimum standartları karşıladığına inandığı okulları akredite yani denk kabul eder. Daha detaylı bilgi edinmek için:

Bridgewater House
58 Whitworth Str.
Manchester M1 6BB
Tel: +44 161 957 7097
Fax: +44 161 957 7074
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Uzaktan Eğitim (Distance Learning)
İngiltere'ye gitmeden de, bu ülkede eğitimde uzmanlaşmış üniversitelerde kurslar veya kredili dersler alarak akademik dereceye yönelik eğitim yapma olanağı vardır. Uzaktan eğitim internet ve yeni iletişim teknolojileri öğrencilerin istedikleri mekandan hatta okul sınırları dışından öğrenim görmelerine olanak sağlıyor. Böylece öğrenciler belli bir programa, programı veren kurumda bulunmadan katılabiliyorlar. Bu kısaca istediğiniz saatlerde, size en uygun mekanda, istediğiniz biçimde çalışabilmeniz anlamına gelir. Uzaktan eğitim programında kablolu yayın, internet, uydu, video kaset ya da başka bir kitle iletişim aracıyla kampüs dışına gönderilebilecek kredili dersler verilir."Homestudy", "Distance Learning", "Independent Study" ya da "Correspondence Courses" olarak da bilinen Amerika'da uzaktan eğitim, yöntem olarak Türkiye'deki "açık öğretim"i çağrıştırmaktadır.

İngiltere'de uzaktan eğitim konusunda uzmanlaşmış okullardan İngilizce dil kurslarının yanı sıra, bilgisayar, işletme, resim, müzik, otelcilik, elektronik gibi dallarda da iyi ve kaliteli bir eğitim alarak sertifika sahibi olabilir veya ön lisans diploması alabilirsiniz. Bazı daha avantajlı okullar, sizlere verdikleri eğitimin sonunda lisans ve yüksek lisans diploması bile verebilirler. Ancak unutmamalı ki, derslere girmeden o konuyu öğrenmenin tek yolu, bilinçli ve düzenli olarak çalışmaktan geçer. O yüzden İngiltere'de uzaktan eğitim gören kişi derslerini düzenli çalışacak, prensip sahibi biri olmalıdır. Aksi taktirde harcanan paraların karşılığı alınamaz.

Uzaktan eğitim konusunda dikkat edilecek noktalar: Yetkin bir İngilizce, İngiltere'deki okulların sertifika, lisans ve lisansüstü eğitimi için şart koştuğu temel koşuldur. Ayrıca okula gidiş geliş ya da orada barınma problemleri olmasa bile, uzaktan eğitimin de yüklü bir maliyeti vardır. Sizlere önerimiz, İngiltere'de uzaktan eğitim programlarından birine başvurup kayıt yaptırmadan önce, ders programlarını ve fiyatları;

1. Açık Öğretim Fakülteleri
2. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim programları
3. Özel dersane ve kurslar ile kıyaslayıp sonra karar vermenizdir. Çünkü, ücretler tahminlerinizin üzerinde olabilir.

Bu programlarda yer alan bölüm ve derslerin Türkiye'de olmaması durumunda, fiyatlar yüksek de olsa avantajlı çıkacaksınızdır.

Uzaktan eğitim son yıllarda büyük bir hız kazandı. Bu sistem, diplomalarını yirmi yıl kadar önce alan eski üniversite mezunlarının isterlerse yeni bazı beceriler geliştirebilmeleri için iyi bir fırsat oldu. Böylece işlerinden ayrılmaları gerekmeden kendilerini geliştirmeleri mümkün oldu. Amerika'da yazışma yoluyla veya internet kanalıyla öğretim veren birçok okul olsa da, özellikle istediğiniz konuda lisans ya da yüksek lisans programlarına başvuruda bulunmak istiyorsanız, olası problemlerin çıkmaması adına daha önce kesinlikle YÖK'ün Denklik Bürosu'na başvurmanızda yarar olacaktır. Eğer bir sorun yoksa, seçtiğiniz programda uzaktan eğitiminize başlayabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Au-pairlik
Kimler Au-pair olabilir?
· 17-27 yaşındaki bekar erkek ve bayanlar
· Çocuklarla ve aileyle bir miktar diyalog kurabilecek kadar İngilizce bilenler

Au-pair’den neler beklenebilir?
· Haftaiçi Pazartesi’den Cuma’ya kadar günde 5 saatten, haftada en fazla 25 saat çalışmak;
· Basit ev işleri (evi toparlama, toz alma, kahvaltı hazırlama...vs)
· Çocukların bakımına yardımcı olma

Aile Au-pair’e yardımları karşılığında ne verir?
· Kalacak oda ve yemek
· Haftada 35-40 Sterlin cep harçlığı (1999 yılında genel olarak ödenen ücret)
· Haftada iki gün tatil (genellikle Cumartesi ve Pazar)

Dil Kursları:
Au-pair aile ile yapılan programın dışında kalan boş zamanlarında, yakın çevredeki bir devlet dil okuluna giderek İngilizce’sini geliştirebilir. Kurs süresi günde 2 ile 5 saat arası değişebilir. Kurs ücretinin aile tarafından ödenip ödenmemesi konusu aile ile karşılıklı görüşmelere bağlıdır.

İngiltere’de Au-pair olarak ne kadar kalınabilir?
En az 3 ay, en fazla 2 yıl

Kişisel Başvurular
‘Fres Au-pair’ acentalar birliğindeki acentalar ile doğrudan yazışabilirsiniz. Bu yazışmada ön bilgi ve başvuru formu istemeniz gerekmektedir. Bu acentalar sizden herhangi bir ücret talep etmeden, sizin taşeplerinizi ve ailenin isteklerini karşılaştırarak size en uygun aileyi bulmaya çalışırlar. İlk yazışmanızı yaparken üzerinde adres ve uluslararası iade posta pulu bulunan büyük bir zarf göndermeyi unutmayınız.

Yazışmak için gerekli bilgiler:
FRES (Federation of Recruitment and Employment Services)
36-38 Mortimer Str.
London
W1N 7RB
England
Tel: (0044) 171 323 4300
Faks: (0044) 171 255 2878

Türkiye’deki bir acenta aracılığı ile başvuru nasıl yapılır?
Acenta tüm işlemleri yapıp Au-pair adayına aileden gelen davet mektubunu verir. Acenta vermiş olduğu bu hizmet karşılığında belli bir ücret talep eder.

İngiltere’ye Gitmeden Önce:
Au-pair adayı, vize almaya gitmeden önce gidiş-dönüş uçak biletinin rezervasyonunu yaptırıp, Au-pair vizesi için gereken evraklarla birlikte İngiltere Başkonsolosluğu’na başvurmalıdır.

İngiltere’ye Gittikten Sonra:
İngiltere’ye gidip, yerleştikten sonra mahalli polise giderek kayıt yaptırmak gerekmektedir. Mahalli polis vize uzatma veya eğer acenta kapanırsa, aileden memnun kalmamanız halinde ailenin değiştirilmesi gibi herhangi bir probleminiz olduğu takdirde size yardımcı olacaktır.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Eğitim Sistemi
Okumak için İngiltere'ye her yıl yüzlerce, hatta binlerce öğrenci gelir. Bazılarının amacı uluslararası ticaret, diplomasi ve yazışma dili olan İngilizce'yi öğrenmektir. Ancak çoğu öğrenci İngiltere'deki eğitimin kalitesini ve yüksek standartlarını bildikleri için bu ülkeye öğrenim görmeyi tercih ederler.

Diğer tüm endüstrileşmiş ülkelerde olduğu gibi İngiltere'de de karmaşık bir eğitim sistemi vardır. Kalitesi dünyanın her yerinde taktir edilen bu eğitim sistemini oluşturmak İngiltere'nin yüzyıllarını almıştır.

İngiltere'deki eğitim kurumları programlarının kalite ve standartlarını korumak üzere akreditasyon kuruluşları kanalıyla çeşitli politikalar ve yönetmelikler düzenlemişlerdir. Eğitim kalitesini garanti eden bu yönetmelikler eğitim programlarının seviyelerine göre farklılıklar gösterir. Örneğin lise seviyesi eğitim programlarının kalitelerini korumaya yönelik hükümlere uygunluğu iki büyük kurum tarafından denetlenir. Bunlar, Kalite Garanti Kurumu "Quality Assurance Agency" (QAA) ve Lise Eğitimi Fonları Kurulu "Higher Education Funding Councils" (HEFC)dur.

Yurt dışından gelen bir öğrenci olarak siz de İngiltere'de olağanüstü çeşitlilikte eğitim olanağı bulunduğunu fark edeceksiniz. Bu eğitim olanaklarını birkaç alana ayırabiliriz: Yabancılar için ya da özel amaçlı İngilizce programı (EFL) ; bir iş edinmek ya da uzmanlık kazanmak için hazırlanmış programlar; GCSE "General Certificate of Secondary Education" ( Lise ve Dengi Okullar Seviyesi Sertifikası), ya da A-level "Advanced Level" (İleri seviye), Akademik nitelikler programı; bir diploma programında başka bir alana geçiş için geçiş dersleri; hem mesleki, hem de akademik diploma programları; son olarak da, lisans üstü eğitim için master ve doktora programları.

Öğrencilerin faydalanabilecekleri eğitim kurumları da çok çeşitlidir. İngiltere'de yüksek eğitim veren doksandan fazla üniversite ve üniversiteyle aynı eğitimi veren elliden fazla özel kolej vardır. Ayrıca altı yüzden fazla ileri eğitim "Further Education" (İleri Eğitim) ve "Altıncı düzen" kolejiyle, yine altı yüz kadar Bağımsız (Özel) Okul- bunlar 17 ve 18 yaş gurubundaki öğrencilere yöneliktir- bulunur. Eskisiyle moderniyle, gelenekçisiyle yenilikçisiyle bu okulların tümü yabancı öğrencilere kapılarını açmıştır.

Diğer yandan öğrencinin seçebileceği alanlar de çok çeşitlidir. İngiltere’de hem lisans hem yüksek lisans seviyesinde; çalışılabilecek her tür konu ve okunabilecek her alanda eğitim verilmektedir; bu eğitim size en uygun biçimde şekillendirilir. Bir alanda derinlemesine çalışabileceğiniz gibi, farklı alanlardan dersler alarak özgün bir program da oluşturabilirsiniz.

Bazı yabancı öğrenciler kendi ülkelerinde okudukları programdan İngiliz okullarına direk geçiş yapamazlar. Yabancı öğrencilerin İngiltere okullarındaki derslerle ve ödevleriyle baş edebilmek için bazen İngilizce ders desteği (EFL) almaları gerekir. Bazen de iki ülkenin eğitim sistemleri çok farklı olduğundan, öğrencilerin belli bir lisans programına başlamadan önce kendi alanlarında yoğun bir eğitim almaları gerekir. İngiliz hükümeti bu tür konularda yabancı öğrencilere yardımcı olmak için her türlü donanımı hazırlamıştır.

İngiltere'ye gelen yabancı öğrencilerin bir kısmı da önlisans ve lisans dereceleri dışında başka bazı nitelikler edinmeyi amaçlamaktadır. Örneğin "İleri Eğitim (Further Education) Kolejleri" akademik profesyonel ve mesleki alanlarda açtıkları derslerle diğer ihtiyaçlara hizmet etmektedirler.

Ön lisans diploması veren mesleki eğitim kurumları, bir iş edinmek için gereken bazı pratik bilgi ve becerilere yönelik bir alanda eğitim görmek isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu okullar aynı zamanda pratik bilgi ve becerilere sahip kalifiye bir personel arayan iş verenler için de önem taşır.

Çeşitli akademik programlar ve süreleri:
Çeşitli öğrenim dereceleri ve programlar için farklı öğrenim süreleri vardır.

- GCES eğitimi iki yıl sürer

- A-Level "İleri seviye" eğitimi aslında iki yıl sürer, ancak yoğunlaştırılmış programla eğitimi bir yılda bitirmek mümkündür.

- EFL ve EFL Plus (Yabancılar İçin İngilizce) eğitimleri bir haftayla bir yıl arasında değişir.

- Önlisans programları bir ya da iki yıl sürer.

- Lisans programlarının çoğu üç yıl sürer, bazılarıysa dört yıllıktır. Tıp, mimarlık, veterinerlik, diş hekimliği beş ya da daha fazla yıllar süren eğitimlerdir.

- Bazı öğrenciler uygun nitelikler sergiledikleri sürece, lisans programına ileri seviyeden başlatılabilir, böylece okulu iki hatta bir yılda bitirirler.

- Lisans programları EFL eğitimi ve hazırlık dersleri yabancı öğrencilerin de öğrenimlerini dört yılda tamamlayabilmelerine olanak sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.

- Master programları genelde bir yıl sürer.

- Doktora programları (PhD) üç yıl, ya da daha fazla sürer

İngiltere'deki eğitim sistemi Türkiye'dekinden oldukça farklıdır. İngiltere'de eğitim veren kurumların bazılarının Türkiye'de tam karşılığı bulunmamaktadır. Ayrıca değişik seviyelerdeki eğitimlerin de süreleri Türkiye'dekinden farklılık göstermektedir. Lise eğitimi, ileri eğitim veya yüksek eğitimlerine İngiltere'de devam etmek isteyen öğrencilerin, kendi eğitimlerinin, İngiliz sisteminde hangi seviyeye denk geldiği ve hangi aşamadan başlamaları gerektiği konusunda herhangi bir tereddütleri varsa; Türkiye'deki the British Council bürolarına telefon ederek veya İngiltere'deki UK NARIC'e (Ulusal Akademik Denklik ve Akreditasyon Bilgi Merkezine) danışabilirler. UK NARIC'ten daha detaylı bilgi almak için:

UK NARIC
Adres: ECCTIS 2000 Ltd.
Oriel House
Oriel Road, Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XT
Tel: +44 1024 226 0010
Fax: +44 1024 225 8600
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

YÖK Denkliği
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların, Türkiye’de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanması ve ilgili denklik belgesinin verilmesi gerekir.

Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları DenklikYönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre:

1. Yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.

2. Yükseköğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin; Öğrenci Seçme Sınavı’ndan (ÖSS) minimum 120 puan almış olmaları koşulu bulunmaktadır.

3. Diploma denklik işlemi için aranan belgeler şunlardir:

· Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

· Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belgesi aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği,

· Öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği, · Alınan derslerin içerikleri,

· Diploma sahibine ait pasaport aslı (Başvuru yurtdışından yapılacak ise, bulunulan ülkedeki Büyükelçiliğimizce onaylanmış pasaport örneği ile başvuru yapılabilir),

· Yabancı uyruklular için, denkliğe neden ihtiyaç duyduklarını gösteren bir belge ile Emniyet Müdürlüğünden alınacak oturma izni belgesi,

· Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı.

4. Uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik belgesi verilmez.

5. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından,Temel Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji), Filoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Kültür, Güzel Sanatlar, Klasik Arkeoloji, Beden Eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte veya kabul edilmektedir.

Bu alanların dışındaki mesleki alanlarda (Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk, v.b.) alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda oluşturulan alt komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte, kabul edilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına alınmaktadır.

Öğrencilerin ileride uğrayacakları telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinde büyük yarar vardır.

1. Bazı aracı kuruluşlar ilanlarında, reklamını yaptıkları üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını belirtmektedir. YÖK’ten onaylatmadan, bu bilginin doğruluğuna kesinlikle inanmayınız.

2. Akraba, tanıdık veya arkadaşlarınızdan daha önce yurtdışında okuyup, almış oldukları diplomalarının denkliği YÖK tarafından tanınmış olanlar olabilir. Ancak, sakın "ben de aynı yere gidersem alacağım diploma da nasılsa tanınır" diye düşünmeyin. Çünkü, yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve bazıları tarafından verilen diploma ve dereceler tanınmamaktadır. Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra mutlaka YÖK Denklik Bürosuna dilekçe ile başvurarak gideceğiniz üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığını öğreniniz.

3. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında yükseköğrenimlerini yurtdışında yapmak isteyenlerin mutlaka 2000-ÖSS’ye girmiş olmaları gerekiyor. Öğrencilerin ön lisans veya lisans programlarına başvurabilmeleri için ilgili alan türünde 120 ve daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir. YÖK’e diploma denklik başvurusu sırasında, bu koşulların sağlandığına ilişkin belgelerin de gösterilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise diploma denklik başvuruları kabul edilmemektedir.

4. Bazı kuruluşlar, yurtdışındaki üniversiteler ile anlaşma yaptıklarını, sizlerin bir süre Türkiye’de eğitim gördükten sonra burada aldığınız dersleri yurtdışındaki üniversitelere transfer ederek kısa bir sürede o üniversitelerin diplomalarını alabileceğiniz garantisini vermektedir. Türkiye’de kanunen üniversite niteliği olmayan kuruluşlarda eğitime başlayarak lisans diplomasını bu şekilde alanlara denklik belgesi verilmemektedir.

5. Devam zorunluluğu olmayan ve açıköğretim, uzaktan öğretim yapan yabancı üniversiteler tarafından verilen diplomalara, YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.

6. Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova ve Romanya’daki bazı üniversitelerin programları da Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almaktadır. Kılavuzda yer alan bu üniversitelere ait programlara yerleştirilen öğrencilerin aldıkları diplomalara ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilmektedir. Bu üniversitelerin kılavuzda yer almayan diğer programlarından veya bu ülkedeki diğer üniversitelere ait programlardan mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilmektedir. Bu ülkelerdeki yükseköğretim programlarına ÖSS sonucu yerleştirilmeyen kişilerin mezun olmaları halinde diplomalarına denklik belgesi verilmemektedir.

Başvuru Adresi:

Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi 06539 Bilkent, ANKARA
Tel: (312) 298 7142
Fax: (312) 266 4744
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere için Vize ve Pasaport İşlemleri

İngiltere’ye eğitim amacıyla gidiyorsanız mutlaka Öğrenci vizesi olmalı. Öğrenci vizesi alabilmek için haftada en az 15 saatlik bir kursa kaydolmanız şartı aranıyor. Normal (lacivert) pasaport sahiplerinin İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğu’na başvurmaları gerekmektedir. Yeşil, gri ve kırmızı pasaport sahipleri vize başvurularını Ankara’daki İngiltere büyükelçiliği vize bölümüne yapabilirler. Başvurular hafta içi hergün 09:00-11:00 saatleri arasında kabul edilir. Evrakların eksiksiz olması ve mülakata gerek duyulmaması halinde, normalde, aynı gün öğleden sonra sonuç alınabilir. Mülakata gerek duyulursa birkaç hafta sonrası için randevu verilir. Yoğun dönemlerde, yaz ayları veya tatil öncesi gibi, sonuç almanız birkaç gün sürebilir. Başvuru sizin adınıza bir yakınınız veya posta kanalıyla da iletilebilir ancak yoğun dönemlerde başvurunuzu mutlaka şahsen yapmanızı öneririz.Başvuruların yoğunluğunu ve değerlendirme yapılması için gerekli süreyi dikkate alarak,gecikmeleri önlemek açısından,mümkün olduğunca erken başvuru yapmanın önemli olduğunu unutmayınız.

Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler:

1. En az 6 ay geçerli olan pasaportunuz. (Erkekler için askerliğinin İngiltere’de kalış süresince tecil edilmiş olması gerekir.)

2. Eğer varsa, eski pasaportunuz.

3. 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafınız.

4. Vize için gereken ücret (konsolosluğa ödenecek).

5. Aldığınız son diploma veya eşdeğer belge.

6. Gideceğiniz eğitim kuruluşundan gelen kabul mektubu. Akseptansınızın içermesi gerek maddeler ise şunlar:

a) Kurs bedeli, ve eğer ödenmişse makbuzu
b) Nerede kalacağınız ve bedeli
c) Haftada kaç saat ders alacağınız
d) Kursun hangi tarihler arasında olacağı

7. İngiltere’de kalacağınız sürece geçiminizi karşılayabileceğinizi kanıtlamanız için gereken belgeler şunlardır.

a) Ailenizin veya sizin banka cüzdanlarınız

b) Ailenizde çalışan fertlerin maaş bordoları veya iş sahipleri iseler iş yerleriyle ilgili evraklar (Ticaret odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, kuruluş gazetesi)

c) Malvarlığınız, varsa tapular

8. Eğer İngiltere’de sizi destekleyecek bir kişi bulunuyor ise, bu kişinin pasaport fotokopisi ve mali durumunu gösteren belgeler.

9. Eğer Türkiye’de halen bir eğitim kuruluşunda kayıtlı iseniz öğrenci belgeniz, ve eğitiminizden izin alarak gidecekseniz, izninizin olduğunu gösteren bir mektup.

10. Eğer çalışıyorsanız, iş yerinden izinli olduğunuzu ve dönüşünüzde işinize devam edeceğinizi gösteren mektup.

11. Öğrencinin hangi okula ne kadar süreli devam edeceğini ve ne kadar ücret ödediğini gösteren ön yazı.

Tüm bu gerekli belgelerin fotokopilerini vize başvuru formunuza ekleyerek, orjinallerini de yanınızda götürmelisiniz. Vize uzatma işlemleri sırasında farklı bir prosedür izlenir. Öğrenci vizesi ile ilgili daha detaylı bilgi için:

İngiltere Başkonsolosluğu
Meşrutiyet cad. No:34
Tepebaşı,
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 212-252 6436
Fax: 212-252 6441

İngiltere Büyükelçiliği
Şehit Ersan cad. No:46/A
Çankaya / Ankara
Tel: 312-468 6230
Fax: 312-468 6643
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Farklı Konaklama Seçenekleri
Eğitim amacıyla İngiltere'ye gelen yabancı öğrencilerin yıllık geçim masrafları, bulundukları şehire, konaklama tercihlerine ve en önemlisi de yaşam tarzına göre oldukça büyük farklılıklar gösterir. Londra, Oxford, Cambridge gibi şehirlerde fiyatlar diğer yerleşim bölgelerine oranla biraz daha yüksektir. İngiltere'nin farklı bölgelerinde yıllık konaklama ve yaşam masrafları 6,000 ile 10,000 £ arasında değişmektedir.

Ailenizi de getirmeyi düşünüyorsanız masraflarınız artacaktır. Eşiniz için ortalama 3.000 £ ve her çocuğunuz için de 1.800 £ ‘u giderlerinize eklemelisiniz. Devam etmeyi düşündüğünüz okul size o yörede ortalama bir ailenin harcayacağı para hakkında bilgi verecektir.

Konaklama, giderler içinde en büyük payı alır. Seçtiğiniz konaklama biçimi de çıkacak diğer masrafları belirler. Konaklama çeşitleri şunlar olabilir:

I. KAMPÜSTE KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

Öğrenci Yurtları:
- Yurt imkanı olan dil kursları ve ileri eğitim veren yüksek okullar da bulunsa da; bu konaklama seçeneği daha çok üniversiteler tarafından öğrencilere sunulmaktadır.

- Yurtlarda yabancı öğrenciler ile İngiliz öğrenciler birarada bulunduklarından; hem öğrencinin İngilzcesinin ilerlemesi, hem de sosyal çevre edinmesi açısından diğer konaklama seçeneklerinden daha avantajlıdır.

- Yurt binası sadece kız öğrencilere veya sadece erkek öğrencilere tahsis edilmiş olabileceği gibi; İngiltere’de karma yurtlar da mevcuttur.

- Bazı yurtlarda tek kişilik odalarda kalma imkanı vardır ama bu seçenek için kontenjan oldukça az olduğundan, yurt başvurunuzda çok erken bulunmak gerekir. 2 veya daha fazla kişilik oda bulmak daha kolaydır.

- Yurtlarda ortak kullanıma açık banyo, mutfak ve çamaşırhane vardır. Bazı yurtlarda ortak kullanılan TV odaları ve çalışma odaları da bulunur.

- Yurt ücretleri genelde yemek, elektrik ve çamaşırhane masraflarını içerir. Yurtlar okula genelde yakın olduğundan en azından yol harcamalarınız düşecektir.

- Çoğu yurt yemek ihtiyacınızı karşılamaz. Bu yurtlarda öğrenciler ortak mutfağı kullanarak yemeklerini kendileri hazırlar. İstisnai de olsa, haftaiçi 2 öğün (sabah ve akşam), haftasonu da 3 öğün yemek veren yurtlar vardır. Yemekli olan yurtların fiyatları diğerlerine oranla daha yüksektir.

- Çoğu üniversitenin, ileri eğitim veren yüksek okullarının ve dil kurslarının bünyelerinde öğrencilerin konaklama işlemlerinden sorumlu "housing office"ler vardır. Daha Türkiye’den okula kayıt işlemleriniz sürerken, bu departmanla temasa geçerek, yurtta konaklama için önceden başvurabilirsiniz. Bu başvuru sırasında çoğu yurt size yer ayırmak için sizden başvuru ücreti isteyecektir.

Okuldan Kiralanan Daireler:
Üniversitelerin ve okulların bünyesinde, öğrencilerin konaklama işlemleriyle ilgilenen "housing office"ler hizmet verir. Bazı eğitim kurumlarında bu ofisler öğrencilerin daire veya ev kiralamalarına da yardımcı olabilirler. Okulların kendi mülkü olan daireleri kiraya verirler. Bu daireleri başka öğrencilerle kiralayabilirsiniz. Okulların öğrencilere kiraladığı daire sayıları çok sınırlı olduğundan, eğer bu konaklama seçeneğini tercih edecekseniz başvurularınızı erken yapmanızda fayda var.

İngiltere’ye giden yabancı öğrencilerin büyük bir kısmı evde konaklama seçeneğini ilk senelerinde tercih etmezler. İlk sene, çevre edinmek açısından yurtlarda kalmak veya bir aile yanında konaklamak daha fazla tercih edilir. Ancak ilk seneden sonra öğrenci İngiltere’de yaşama ve okula alışıp, çevre edindikten sonra, anlaştığı arkadaşlarıyla birlikte daire kiralaması daha uygun olacaktır.

Unutulmaması geken bir nokta, daire de kalmanın öğrenciye yükleyeceği sorumluluklardır. Evde kalan öğrenciler ortak mutfağı kullanır ve kendi yemeklerini kendileri yaparlar. Ayrıca telefon, su, elektrik ve gaz faturalarını da ortak öderler. Bu seçenekte yemeğinizi kendiniz almak ve çamaşırhaneye para ödemek zorunda kalırsınız. Bazen daire temizliği de ücrete dahil olabilir.

II. KAMPÜS DIŞINDA KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

Özel Yurtlar:
İngiltere’de yabancı öğrencilerin konaklama için bir diğer alternatifleri de okullara bağlı olmayıp özel kuruluşlara ait olan yurtlardır. Özel yurtların öğrencilere sunduğu imkanlar okulların yurtlarından pek farklı değildir. - Yurt imkanı olan dil kursları ve ileri eğitim veren yüksek okullar da bulunsa da; bu konaklama seçeneği daha çok üniversiteler tarafından öğrencilere sunulmaktadır.

- Yurtlarda yabancı öğrenciler ile İngiliz öğrenciler birarada bulunduklarından; hem öğrencinin İngilzcesinin ilerlemesi, hem de sosyal çevre edinmesi açısından diğer konaklama seçeneklerinden daha avantajlıdır.

- Sadece kız öğrencilere veya sadece erkek öğrencilere tahsis edilmiş olan özel yurt sayısı oldukça azdır. Özel yurtların büyük bir kısmı karmadır.

- Okul yurtlarından farklı olarak, özel yurtlarda tek kişilik odalarda kalma imkanı yok denecek kadarazdır. Özel yurtlarda odalar genelde 2 veya daha fazla kişiliktir. bulmak daha kolaydır.

- Yurtlarda ortak kullanıma açık banyo, mutfak ve çamaşırhane vardır. Bazı yurtlarda ortak kullanılan TV odaları ve çalışma odaları da bulunur.

- Çoğu yurt yemek ihtiyacınızı karşılamaz. Bu yurtlarda öğrenciler ortak mutfağı kullanarak yemeklerini kendileri hazırlar. İstisnai de olsa, haftaiçi 2 öğün (sabah ve akşam), haftasonu da 3 öğün yemek veren yurtlar vardır. Yemekli olan yurtların fiyatları diğerlerine oranla daha yüksektir.

- Özel yurtlar, okul yurtlarına geç başvuran ve yer bulamayan öğrenciler için iyi bir alternatiftir. Özel yurtlara başvuru yapmak için 2 ayrı yol izlenebilir. Bazı okulların "housing office"leri yabancı öğrencilerine özel yurt bulmaları konusunda yardımcı olbilir. Eğer okulunuz sizi özel bir yurta yönlendiriyorsa; henüz Türkiye’den kayıt işlemleriniz yaptığınız sırada yurt için de başvurunuzu yapabilirsiniz. Fakat eğer gideceğiniz okul böyle bir hizmet sunmuyorsa, okulunuzun "housing office"inden size geçici bir konaklama ayarlamasını isteyip; İngiltere’ye gittikten sonra özel bir yurda başvurunuzu kendiniz yapabilirsiniz.

Aile Yanında Konaklama:
Kampüs dışında konaklama imkanlarından biri de aile yanı konaklamadır. Bu konaklama seçeneği genelde İngiltere’de dil kursuna gidecek veya ileri eğitim alacak öğrenciler ile üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler tarafından daha fazla talep görür. Bu konaklama seçeneğinde haftasonları tam, hafta içi de yarım pansiyon yemek, ayrıca çamaşır ve temizlik ücrete dahildir.

Yabancı öğrencileri evlerinde ağırlayan pek çok İngiliz aile vardır. Bir aile yanında kalmak İngilizcenizi geliştirmeniz ve yeni insanlarla tanışmanız için çok iyi bir fırsattır. Aile yanında yaşamak yabancı öğrenciler için daha düzenli ve emniyetli bir konaklama imkanıdır. Öğrenciye mobilyalı bir oda verilir, ayrıca aile sosyal etkinliklerine öğrenciyi de davet edebilir.

Öğrencinin yanında kalacağı aileyi okul ayarlar ve öğrenciler kendilerine en uygun ailelerin yanına yerleştirilir. İngiltere'deki birçok okulun yabancı öğrencileri aile yanına yerleştiren "housing office"leri bulunmaktadır. Eğer aile yanında konaklama istiyorsanız okula başvurunuz sırasında konaklama için de başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Konaklama başvurunuz sırasında size aile bulunması için gereken formu da doldurup, eğer gerekiyorsa başvuru ücretini de yatırmanız gerekiyor. Aile yanı konaklama başvuruları sırasında, uygun ailenin seçilmesi için forma sizinle ilgili bilgileri (sigara kullanıp kullanmadığınız, çocuklu bir aile tercih edip etmediğiniz, varsa yemek tercihleriniz, alerjileriniz vs.) de vermeniz gerekiyor. Okulunuz, yanında kalacağınız aileyle görüşerek İngiltere’ye geldiğinizde sizi karşılamalarını da sağlayabilir.

Özel Daire Kiralamak:
Özel şahıslardan kiralanan daire ve evler genelde kendinden mobilyalıdır. Genelde bu evlerde öğrenciler birkaç kişi birlikte kalarak elektrik, telefon ve kira masraflarını paylaşırlar. Genelde hiçbir okul öğrencilerine özel daire kiralaması konusunda erhangi bir hizmet sunmaz. Bu konaklama seçeneğini tercih edecekseniz, okulunuzun "housing office"inden size geçici bir konaklama ayarlamasını isteyip; İngiltere’ye gittikten sonra özel bir daire bulup, kiralayabilirsiniz.

İngiltere’ye giden yabancı öğrencilerin büyük bir kısmı evde konaklama seçeneğini ilk senelerinde tercih etmezler. İlk sene, çevre edinmek açısından yurtlarda kalmak veya bir aile yanında konaklamak daha fazla tercih edilir. Ancak ilk seneden sonra öğrenci İngiltere’de yaşama ve okula alışıp, çevre edindikten sonra, anlaştığı arkadaşlarıyla birlikte daire kiralaması daha uygun olacaktır.

Unutulmaması geken bir nokta, daire de kalmanın öğrenciye yükleyeceği sorumluluklardır. Evde kalan öğrenciler ortak mutfağı kullanır ve kendi yemeklerini kendileri yaparlar. Ayrıca telefon, su, elektrik ve gaz faturalarını da ortak öderler. Bu seçenekte yemeğinizi kendiniz almak ve çamaşırhaneye para ödemek zorunda kalırsınız.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Telefon İşlemleri
İngiltere'de en yaygın kablolu telefon şebekesi British Telecom'a (BT) ait olandır, fakat Mercury ve Orange gibi kablollu telefon bağlantısı sağlayan şirketler de vardır. Bunun yanı sıra, SWIFT, First Telecom, RSl gibi şirketler, bu kuruluşlardan kiraladıkları hatlarla daha ucuza telefon görüşmesi sağlamaktadır. Bu şirketler size bir hesap numarası ve önceden ödediğiniz tutar kadar kredi sağlamaktadır. Herhangi bir tuşlu telefondan size verilen ücretsiz hatlardan birini arayıp, aramak istediğiniz telefonun kodunu ve numarasını tuşlayarak istediğiniz numaraya bağlanabilir ve krediniz (kontör) bitene kadar konuşabilirsiniz. Hattınızdaki kontör azaldığında veya bittiğinde ücret karşılığında yeniden yükletebilirsiniz. Bu hizmeti veren şirketlerin bazıları telefon görüşmesindeki dakikayı ücretlendirirken; diğerleri saniye üzerinden hesaplamaktadır. Dolayısıyla hangi şirketten hizmet alacağınıza karar vermeden önce hangisinin sizin için daha avantajlı olacağını araştırmanızda fayda var.

İngiltere'de haftasonları ve iş saati dışındaki zamanlarda (20:00 - 08:00) uluslararası telefon ücretlerinde indirimli tarife uygulanmaktadır. Ülke içindeki görüşmelerde ise indirim iş saati dışındaki zamanlardadır (18:00 - 08:00). Unutulmaması gereken bir nokta da genel kullanıma açık olan telefonların ücretlendirmesinin, kişisel telefonlara oranla daha yüksek olduğudur.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Banka İşlemlerive Finansal Düzenlemeler

İngiltere'deki birçok banka yabancı öğrencilere "özel öğrenci hesabı" açmaktadır. Hesap açtırmak için okuldan alacağınız öğrenci belgesi ve pasaportunuzu yanınızda götürmeniz gerekmekedir.Bankada açtıracağınız hesap türü vadesiz (current account) olacaktır.Bankaya giderek hesap açtırmak için başvurduktan kısa bir süre sonra, size bankamatiklerden para çekebilmeniz için gerekli ATM kartınızı ve harcamalarınızı çek için yapabileniz için gerekli ek defterinizi göndereceklerdir. İngiltere'de çek ile yapacağınız ödemelerde, banka tarafından size verilen çek garanti kartınızı da göstermeniz gerekecektir. Bu edenle siz e gönderilen kartın bu amaçla kullanılıp kullanılmayacağını banka şuenizden öğrenmelisiniz. Bazı ATM kartları çek garanti kartı olarak da kullanılabilmektedir. Verilen kartların bir kısmı da (debit card) VISA ve MasterCard gibi kredi kartlarının geçerli olduğu yerlerde kullanılabilir; ancak, ödeme yapıldığı anda hesabınızdan diğer hesaba para aktarımı yapılır. Bazı yerlerde bu tür kartlarla alışveriş yaptığınızda ödeme sırasında belli bir tutama kadar para çekmeniz (cash-back) de mümkündür.

İngiltere'de kredi kartı alabilmeniz için de bankaya ayrıca başvurmanız gerekmekedir. Birçok bananın öğrenciler için daha düşük kredi sınırı olan özel kredi kartları vardr. Kedi kartı işlemleri için bankanın müşteri temsilcilerinden biriyle görüşmeniz gereketedir.

Ayrıca, bankaya para yatırabilmek için gerekli formların hesap sahibi tarafından doldurulması gerekmektedir. Ayrca, İngiltere'de bulunduğunuz sre boyunca sap dökümünüz (account statement) adresinize her ay yollanacaktır.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Şehirlerarası Ulaşım

İngiltere'de şehirlerarası toplu ulaşımda en pahalı seçenek uçaktır. Tren ve otobüs ise ekonomik ulaşım araçlarıdır. Özellikle büyük şehirler arasında büyük havayolu şirketlerince yoğun bir uçuş trafiği oluşturulmuştur. Uçak biletlerinin pahalı olmasına karşın, yine de uçak yolculuğunu tercih edecekseniz, önceden biletinizi ayırtarak indirimlerden yararlanmanızı tavsiye ederiz.

İngiltere'de çoğu insan şehirlerarası ulaşım için treni tercih etmektedir. Tren yolculuğu için biletinizi önceden gidiş-dönüş olarak almanız ve yolculuk saatinizi yoğun olmayan zamanlara göre ayarlamanız indirimlerden yararlanmanızı sağlayacaktır. Treni yoğun zamanlar olan 06:00 - 09:20 ve 16:00 - 19:00 saatleri arası dışında kullanmak üzere Cheap Day Return, Network Break, Saver ve SuperSaver gibi bilet türlerini tercih etmlisiniz. Bunların dışında, belirli bir süre boyunca birden çok kez kullanılabilen rail-pass veya indirim kartlarını da seyahatlerinizde kullanabilirsiniz. Trenle ulaşımda öğrenci indiriminden faydalanabilmeniz için kendinize öğrenci kartı (young persons railcard) çıkartmalısınız.

İngiltere'de şehirlerarası ulaşımın en ucuz yöntemi otobüs yolculuğudur. İngiltere'de otobüs yolculuğu Türkiye'dekinden farklıdır. Yolculuk sırasında genelde mola verilmez ve yolculuk boyunca yiyecek, içecek ikramı yoktur. Şehirlerarası otobüslerde de öğrenci kartı çıkartılarak indirim sağlanabilir. Ayrıca otobüs şirketleri, özellikle öğrenci trafiği olan hatlarda, aynı hattı sık sık kullanan öğrencilere, bireysel olarak kullanabilecekleri toplu bilet alma durumlarında da indirim sağlamaktadırlar.Ayni hatta çalışan otobüs şirketlerinin ücretlerini araştrarak en hesaplı olanını bulabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Şehiriçi Ulaşım

İngilere'de şehiriçi taşımacılıkta taksi, otobüs ve metro kullanılır. Her ne kadar şehirden şehire farklılık gösterse de, sarı ve siyah olmak üzere 2 çeşit taksi vardır. Siyah taksiler en fazla 5 kişi alır ve tümü taksi belgelidir. Black cab de denilen siyah taksilere gideceğiniz yerin posta adresini söylemeniz durumunda en kısa zamanda sizi ulaştıracaktır. Taksimetreler gece yarısından sonra ve haftasonları daha büyük birimle artar. Birçoğu ödemeyi kredi kartıyla kabul eder, fakat böyle ödemenin kabul edilip edilmeyeceğini taksiye binmeden önceden sormalısınız. Küçük sarı taksiler (mini cab) siyah taksilere oranla daha ucuzdur. Genellikle taksimetreleri yoktur ve gidilecek yer için belirli bir liste ücreti ödemeniz gerekir. Sarı taksilere binmeden önce gideceğiniz yer için istediği ücreti önceden sormanızda fayda var.

Taksinin yanı sıra, şehiriçi otobüsler ve metro en çok kullanılan toplu taşıma araçlarıdır. Eğer ki bir geçiş kartınız yoksa, otobüs ücretini direkt olarak şoföre ödemeniz gerekir. Otobste ödeme yaparken zor durumda kalmamak için yanınızda gerekli ücretin tam tutarını bulundurun. Otobüsü kullanım sıklığınıza göre haftalık, aylık veya yıllık bilet alarak şehiriçi ulaşımda salanan indirimlerden faydalanabilirsiniz. Otobüs ve metro servislerinin ayrıntılı tarifelerini büyük duraklardan ücretsiz olarak alabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Araba ile Ulaşım

İngiltere'de taşıt trafiği soldan akar. 21 yaşından büyük olup uluslararası geçerliliği olan bir sürücü belgesine sahipseniz, araba kiralayabilir ve İngiltere'de araba kullanabilirisiniz. Şehir merkezlerinde genellikle toplu taşıma araçları tercih edilir, bunun bir sebebi parkyeri bulmanın zorluğu ve otopark ücretlerinin yüksek olamasıdır. Diğer taraftan araba, şehirlerarası ulaşım için iyi bir alternatiftir. Hız sınırı şehiriçinde 30 mil, şehir dışında 60 mil ve şehirlerarası yollarda ise 70 mildir.

Uluslaraarası geçerliliği olan sürücü belgesini Türkiye'den alabilmek için Ankara veya istanbul'daki Turing Kurumlarından birine başvurmanız gerekmektedir. Turing'in adres ve telefonları:

Ankara:
Mareşal Fevzi çakmak cad. No:31/8 Başevler Ankara
Tel: 312-213 9761

İstanbul
Birinci Oto Sanayi Sitesi Yanı 4. Levent, İstanbul
Tel: 212-282 8140 - 46

Turinglerden sürücü belgesi lmak için sürücü belgenizi (ehliet), 2 adet vesikalık fotoğraf ve 28.900.000 TL götürmeniz gerekiyor.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Sağlık Hizmetleri

İngiltere'de 6 aydan daha uzun süreli eğitim alacak olan yabancı öğrenciler ulusal sağlık hizmetlerinden (National Health Services - NHS) yararlanabilirler. NHS, göz ve diş muayeneleri dışında gerek duyulduğu zaman bir doktor tarafından ücretsiz muayene edilmeyi içerir. Bunun yanı sıra, NHS ye ilaç masrafları dahil olmadığından, reçete ile eczaneden alacağınız her ilaç için belli bir ücret ödemek zorundasınız.

NHS'den nasıl yararlanabilirim?

NHS'den yararlanmak için İngiltere'ye vardıktan sonra en kısa zamanda yerel doktora (General Practitioner) kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Eğer kayıtlı olduğunuz okul veya üniversitenin sağlık merkezi varsa oradaki doktora kayıt olabilir veya size bir yerel doktor önerebilir. Doktora kaydolduktan sonra adresinize NHS numaranızı bildiren bir kart gelecektir. Doktora kontrol ya da hastalık nedeniyle muayeneye gittiğinizde bu kartı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. NHS kartınızla gittiğiniz doktordan herhangi bir sebepten ötürü memnun kalmamanız durumunda, doktorunuzu deiştirebilirsiniz.

NHS kapsamında olmayan göz ve diş tedavilerimi nasıl yaptrabilirim?
NHS kartınız olsa bile diş ve göz sağlığı konusundaki her türlü masrafı çoğunlukla kendinizin karşılaması gerekmektedir. Diş muayenesi konusunda yerel diş doktoruna kaydınızı yaptırınız. Kaydınız yaparken olası NHS indirimlerinden yararlanabilmeniz için diş doktorunun NHS hastalarını kabul edip etmediğini öğrenmeniz gerekiyor. Bazı diş doktorları sadece özel muayene yapmaktadırlar. Böyle bir durumda indirim hakkınız bulunsa da, tüm muayene masraflarını kendiniz ödemek durumunda kalırsınız, dolayısıyla doktorun indirimi kabul edip etmediğini önceden sormanız yararlı olacaktır. Göz muayenesi, gözlük, ve lens harcamalarının tümü genel olarak NHS kapsamı dışında tutulmaktadır, ve hasta tarafından karşılanır.

Sağlık harcamalarım için herhangi bir parasal yardım alabilir miyim?
İngiltere'de öğrencilere ve düşük gelir elde edenlere, göz ve diş sağlığı harcamalarında sınırlı bir parasal yardım yapılabilmektedir. Böyle bir yardımdan yararlanabilmek için, NHS kapsamında hasta kabul eden göz veya diş hekimlerinden , hastanelerden ve sosyal güvenlik merkezlerinden edinebileceğiniz HCI formunu (Claim for Help with Health Costs) doldurarak, formun üzerinde belirtilen adrese yollamanız gerekmektedir. Size gönderilecek belgede, göz ve diş muayenesi için ne kadar ödemeniz gerektiğini belirten tutar da size bildirilecektir. Bir tedavi için belirtilen ücrete kadar olan tüm harcamalar hasta tarfından; bu ücreti aşanlar ise NHS tarafından karşılanacaktır. Dikkat etmeniz gereken nokta ise, size gönderilen belgeyi yanınızda bulundurmanız gerektiği. Eğer muayene sırasında bu belgeyi henü edinmediyseniz, başka bir form doldurarak farklı NHS'den isteyebilirsiniz
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere'de Egitim Duzeni..

İngiltere'de eğitim 5-16 yaş arası zorunludur. Ancak çocukların birçoğu 3-4 yaşlarında ana okullarında eğitim görmektedir. Eğitim sistemi genel olarak her yerde aynıdır. İskoçya'daki eğitim sistemi biraz farklılık göstersede temel olarak değişmezler.
İki türlü eğitim sistemi vardır.
1.Ücretsiz eğitim
2.Ücretli bağımsız okullar

Okullarda okuyan öğrencilerin %7'si ikinci gurupta okumaktadır. Başka ülkelerden gelen 16 yaşından küçük çocuklar genellikle bu ücretli-bağımsız 2400okuldan birine giderler.
İngiltere Milli Eğitim Teşkilatının öngördüğü müfredat tüm okullarda okutulur. Zaman zaman yapılan SAT testleri ile bu müfredatın etkinliği ölçülür. Okulların başarı oranları her yıl yayınlanır. Dolaysı ile hangi okulun ne kadar başarılı olduğu bu test sonuçları gösterir. Parantez içerisinde Bağımsız ücretli okullar bu müfredatı uygulama zorunlulukları yoktur. Ancak birçoğu yine bu müfredata göre eğitimlerini sürdürürler.

3-4 yaş arası

Bu yaştaki eğitimler anaokulu eğitimidir. Oyunlarla çocukları okullara hazırlamaktadır. Bu aşamada zorunluluk yoktur. Eğer sınıflar dolu ise sıra bekleme durumu olabilir. Bazen bu okullara sıra gelmeden çocuğunuz bir üst seviyeye yaşı gelince alınabilme olanağıda vardır.

5-7 yaş arası eğitim

Nursery adlı bu eğitim bir öncekinden çok farklı olmasada zorunludur. Çocuklar çeşitli elişleri, gündelik hayata yönelik birtakım uygulamalı deneyimlerle ilkokula hazırlanırlar. Çoğunlukla yarım gündür.

İlkokul

7 yaşında başlar. Bu seviyede başka ülkelerden gelen küçük öğrenciler okullara kabul edilirler. 5-7 yaş eğitimi gören öğrenciler bu sınıflara başlarlar. 5 yıllık bu okulları bitiren öğrenciler bir üst okula yani orta okula geçerler. Bu okullarda zorunlu sınavlar yoktur. Çocuklar zeka düzeyleri normal ise bir üst sınıfa devam ederler. Sınıfta kalma geçme derdi yoktur. Ağır ev ödevleri ile çocukları tatil zamanında ders çalışmaya yönlendirmezler. Oyun oynamaya bol vakitleri olur.

13 yaş ve yukarısı

Bu seviyede bir devlet okulu birde özel okullar bulunmaktadır. Özel okullara sınavla girilmektedir. Sınavlarda çıta çok yüksek olup başarmak oldukça zordur. Bu okullara giren öğrenciler diğer okullara göre daha başarılı olmaktadır. Çünkü yüksek çıta seviyesini geçenlerin başarısız olması beklenemez.Az sayıda okul sınavsızdır. Nedeni ise başka bir ülkeden gelen öğrencilerin bu sınav sistemine her zaman uyum sağlamıyacağıdır.
Devlet okulları tercihle olur. Hemen hemen bir yıl önceden hangi okula gitmek istediğini 3 seçenekle bildirilir. Bu seçenekler öğrenciye en yakın okullar arasında olmalıdır. Yerel yönetimlerin eğitim daireleri bu seçenekleri her öğrenciye göre ayrı ayrı değerlendirir. Eğer kriterlere uygun ise kabul edilir. Kriterlerde göz önünene alınan başlıca faktörler ise; öğrencinin okula boş yer bulunması, okula olan uzaklık, kardeşlerinin aynı okulda okuması.


Onaltı yaş sonrası

16 Yaşından sonra öğrenci eğitimine devam edip etmemekte serbesttir. Şu iki konuda karar vermek zorundadırlar:
Çalışma: Eğer eğitime devam etmeyecekse bir mesleki kursa girer ve o konuda eğitim görerek çalışma hayatına atılır
Okuma: Eğer eğitimine devam etmeyi düşünüyorsa bazı sınavlara girmek zorundadır.
Bu aşamada birkaç alternatif vardır:
Okulda kalabilir. Çoğu okulların altıncı sınıfları vardır. Burada alışıldığı gibi devam edebilir.
Eğer öğrenim görmek istediğiniz konular başka okullarda ise başka bir okulun 6. sınıfına geçiş yapabilirsiniz.
Britanya'da devletçe parasal destek sağlanan 6. sınıflardan birine ya da 3. aşama yüksekokullarına ( Further Education) katılabilir. Bu okulların kapasitesi diğerlerine göre büyük olduğu için buralardaki konularda daha geniş bir yelpaze içerir.
Bağımsız 6. sınıf yüksekokullara geçebilinir. Bunlar devletinkilere oranla daha küçüktürler.
Burada seçim konu ile ilgili olduğu için istediğiniz konu hangi okulda veriliyorsa o okulla başvurmalısınız.

İleri eğitim

İleri eğitim (Further Education), zorunlu okuma yaşı olan 16 yaşından sonra verilen genel ve mesleki eğitimdir. İngiltere'de 600 fazla ileri eğitim uygulaması veren okul vardır. 16 yaşından sonra öğrenciler izleyecekleri öğretim ya da mesleki eğitim yolunu belirleyecek GCSE sınavlarına girerler.
İleri Eğitim kurumları sadece 16 yaş sonrasına içindir anlamına gelmez. Buralara toplumun tüm kesiminden herkes katılabilir. Bu kurumlar:
Şu anda bir işte çalışan ama aynı zamanda da mesleki eğitime devam etmek isteyenlere
İşlerini değiştirmek veya öğrenime geri dönmeyi düşünen yetişkinlere
Sadece bir konu üzerinde ehil olmak veya hobi olarak öğrenmek isteyenlere
kurslar düzenler. Mesela tuğla duvar ustasısınız ve mesleği yorucu buluyorsunuz. Daha az yorucu iş olan çiçekçiliği bu kurslara katılarak öğrenebilirsiniz. Ya da mesleğinizi daha geniş bir profile yönlendirmek isterseniz su tesisatı konusunda eğitim görerek yeni bir ustalık kazanabilirsiniz.
Sınavlar
A-Level (İleri düzey): Üniversite ve üniversiteye bağlı kuruluşlarda en geçerli kurslardır. Öğrenciler genellikle üniversitede girmek istediği bölüme göre 2-3 adet konu sınavına girerler. Normalde 2 yıldır. Bazen yoğun kurslarda 1 yıla inebilir.
Ulusal Mesleki Yeterlilik Derecesi (NVQ): Bu yeterlilik derecesi belli işlere göre düzenlenmiş, beceriye dayanan ve belli bir öğrenim programı ile değil önceden belirlenmiş uygulama ve öğrenme gereklerini yerine getirmek üzere düzenlenmiştir.
Genel Ulusal Mesleki Yeterlilik derecesi (GNVQ): Bu Ulusal Mesleki Yeterlilik Derecesi'nden daha genel ve çalışma ile daha az ilgili bir derecedir. Öğrencileri iş dünyasına alıştırır. Yetenek ve beceri karışımından oluşan bu kurslar bir işe kolay girmeyi sağlar. Ayrıca ileri eğitime devam etme olanağı sağlar. Temel, orta ve ileri düzeylerde kurslar düzenlenmiştir.
 
B

badem

Guest
Ynt: İngiltere'de Eğitim

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da eğitim sistemleri benzerlik gösterirken İskoçya'da bazı hukuk ve pratiklerde farklılık görülebilir. Genel olarak yaş durumuna bakıldığında eğitim ve öğrenim üç bölüme ayrılır:

  • 15-16 yaş okul eğitimi
  • 16 ve sonrası ileri eğitim
  • 18 yaş ve sonrası yüksek eğitim

İngiltere'de eğitim zorunluluğu beş ile on altı yaş arasındadır. Böylelikle öğrenciler en az on bir yıl zorunlu eğitimlerini tamamlamak için okula devam ederler. Fakat, öğrencilerin çoğu üç-dört yaşlarında anaokuluna başlar ve on altı yaşından sonra da eğitim almaya devam ederler. Zorunlu eğitim süreci boyunca öğrencilerin devam edebileceği iki tür okul vardır. Bunlar:
Devlet Okulları : Ücretsiz eğitim verilir.
Bağımsız Okullar : Bu okullar belirli bir eğitim ücreti alırlar.
Lisans Programları
İngiltere'de lisans eğitimi genellikle üç yıl sürmekle birlikte, tıp, diş hekimliği ve mimarlık gibi programlar daha uzun sürelidir. İskoçya'daki üniversitelerde lisans eğitimi dört yıl sürer. Eğitim programları her sene Eylül ayı sonu-Ekim ayı başı gibi başlar.Lisans dereceleri şu şekilde gruplandırılabilir:
Bachelor of Arts (BA) Sosyal konularda lisans derecesi
Bachelor of Science (BSc) Fen konularında lisans derecesi
Bachelor of Law (LLB) Hukuk konusunda lisans derecesi
Bachelor of Medicine (MB) Tıp konusunda lisans derecesi
Bachelor of Education (BEd) Eğitim konusunda lisans derecesi
Bachelor of Architecture (BArch) Mimarlık konusunda lisans derecesi
Bachelor of Engineering (BEng) Mühendislik konusunda lisans derecesi

Kabul koşulları

Öğrenci kabul koşulları, bir üniversiteden diğerine ve hatta bölümden bölüme farklılık gösterebilir. Her üniversitenin aradığı özel koşullarla ilgili bilgiler için lütfen Bil Akademi danışmanlarına danışınız 0212 236 11 81. Ancak genel kabul şartları şöyledir:

Türk ve İngiliz eğitim sistemi farklı olduğundan, Türk lise diploması İngiltere'deki 3 yıllık üniversite eğitiminin ilk yılına kabul için genellikle yeterli görülmemekle birlikte, her öğrenci bireysel olarak değerlendirilmektedir. Kimi zaman yabancı dilde eğitim veren bir liseden alınan iyi dereceli bir diploma, üniversitenin ilk yılına başlamak için yeterli olabilmektedir.

İngiliz yüksek öğrenim kurumlarından birinde bir yıllık hazırlık kursunu (foundation course) tamamlayanlar lisans öğrenimine başlayabilirler. Bu kurslar ya üniversiteler bünyesinde ya da işbirliği içinde oldukları kolejler tarafından verilir. Alınan dersler, üniversitede okutulacak konulardan oluşur ve İngilizcenin gelişimine yardım sağlar.
Üniversiteler değerlendirmelerinde; İngilizce yeterlilik ve Lise (transkript) notlarının yanı sıra öğrencilerin hocalarından almış oldukları referans mektupları ve öğrencilerin “UCAS” formunda yazmış oldukları kompozisyonlarda belirleyici rol oynamaktadır.
Bütün üniversitelerde genel olarak "A" Level sınav dereceleri temel alınmaktadır. "A" Level'a eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Baccalaureta, gibi sınav sonuçları da kabul edilir.

İngilizce Seviyesi


İngiltere'de üniversite seviyesinde eğitim görmek ve sosyal yaşamınızı en iyi şekilde sürdürebilmek için belirli bir seviyede İngilizce bilmeniz gerekir. İngiltere'deki yüksek öğretim kurumları öğrencilerin kabulü için IELTS (genelde 6) veya TOEFL (genelde 213) sınav sonuçlarını temel alırlar. Bazı üniversiteler, Cambridge Proficiency in English (CPE) ve Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) sınavlarını da kabul etmektedir.
Bir öğrencinin yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan para miktarı ise yıllık olarak ortalama £5.000-6.000 civarındadır. Yaşam masrafları bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Alıntıdır
 
Üst