İlginç Rus Atasözleri

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Собака умней бабы: на хозяина не лает
(Köpek kadından akıllıdır:sahibine havlamaz...)

От нашего ребра нам не ждать добра
(Kendi kaburgamızdan hayır beklenmez)

Лучше раз в году родить, чем день-деньской бороду брить
(Her gün traş olmaktansa senede bir kez doğurmak daha iyidir...)

Не купи у попа лошади, не бери у вдовы дочери
(Papazdan at duldan kız alma)

У баб да у пьяных слезы дешевы
(Kadınlarda ve sarhoşlarda gözyaşı ucuzdur.)

Где сатана не сможет, туда бабу пошлет
(nerede şeytan başarısız olursa oraya kadını yollarlar)

Курице не быть петухом, а бабе мужиком
(tavuk horoz ,kadın erkek olamaz....)
 
Üst