İlahiler

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Bir Gece
Bir gece Muhammed'e
Çalab'dan geldi burak
Seni okur Zülcelal
Ne durursun kıl hazırlık.

Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem

Hep melekler geldiler
Burakdan idirdiler
Yüzünü döndürdüler
Ol dem yürüdü yayan

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyhi Vesellem

Nice bin yıllık yola
Bir anda vara gele
Yunus eydür kim ola
Ol Muhammed'dir mutlak

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyhi Vesellem​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Biz Kur'anın Hadimleri ilahisi
Biz Kur’an'ın hadimleri
Pür imanlı ve zindeyiz
Biz bu yoldan dönmeyiz asla
Peygamberin izindeyiz

İslamın nurlu gürsesi
Kaldırdı zülmet-i ye’si
Alemlerim efendisi
Peygamberin izindeyiz

Hayra koşan şerden kaçan
Bize nurlu yolu açan
Alemlere rahmet saçan
Peygamberin izindeyiz


Hak habibim dedi ona
Bizden feda can uğruna
Alem şahit olsun buna
Peygamberin izindeyiz

Onu sev sen onu tanı
Odur tende canlar canı
Gönüllerin tek sultanı
Peygamberin izindeyiz

Odur ahir hak peygamber
Ona selam salat gönder
Cihanda en büyük önder
Peygamberin izindeyiz


Tende kalan bir can ile
Aşk ile pür iman ile
Biz Hz. Kur’an ile
Peygamberin izindeyiz​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Uyan Gözlerim

uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan
azrailin kastı canadır inan
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

seherde uyanırlar cümle kuşlar
dill-u dillerince tesbihe başlar
tevhid eyler dağlar, aşlar, ağaçlar
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

semavatın kapıların açarlar
alemlere rahmet suyu saçarlar
seherde kalkana hulle biçerler
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

bu dünya fanidir, sakın aldanma
mağrur olup tac-u aha dayanma
yedi iklim benim deyu güvenme
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

benim murad kulun, suçumu affet
suçum bağışlayıp günahım ref et
rasulun sancağı dibinde haşret
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

MEDİNE'NİN GÜLÜ
Andım yine Sen'i her şey yâdımdan silindi,
Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi;
Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi..
Andım yine Sen'i her şey yâdımdan silindi.

Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam,
Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam;
Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam..
Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam.

Anladım vaslına ermek için artık çok geç,
Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek;
İnleyip en taze hislerle hep bekleyecek..
Anladım vaslına ermek için artık çok geç...


Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından,
Ne olur Sana ulaşmam için kanadından;
Bana bir tüy ver pervaz edeyim hep ardından..
Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından.

Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül;
Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökül!
Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül!.
Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül!

Mecnûn gibi arkanda koşan kulun olayım,
Bir kor saç içime ocaklar gibi yanayım;
Sensiz geçen bu acı rüyadan kurtulayım..
Mecnûn gibi arkanda koşan kulun olayım..

Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta,
Ruhuma sisli-dumanlı bir kasvet yaymakta;
Göster çehreni ki güneş gurûba kaymakta..
Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta...

Son demde hiç olmazsa gurûbum tulû olsun,
Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun;
Her yanda tamburlar çalınsın; neyler duyulsun..
Ne olur hiç olmazsa gurûbum tulû olsun..!

Kalbim senin aşkınla yanıp tutuşurken,
Kurtarır mısın beni mahşerin ateşinden,
Kopuyor senin için binlerce parça hergün kalbimden,
Eğer bana şefaat eylersen,
Kalmaz benden sevinçlisi bir ALLAH bilir bir de SEN...


Keşfediyor dünya seni yeniden,
Ama burada cahil kalmış, sefil bir ben
Eğer seni keşfetmeden ölürsem,
Örtülmesin üzerime en edna kefen,
Koyulupta toprağa kirletmesin orayı, bu günahkar beden.

Sen gidince dünyaya sarıldı kara bir kefen
Gidiyor herkes mahşere ne yapacağını bilemeden,
Mahrum kalacağız belki cennetin zevkinden,
Bizi cehenneme sürüklenmeden uyandıran beden
Senin yolunda ilerlerken,
Sırtı yere gelmesin ebediyyen..!​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Sevdim Seni

Sevdim seni mâbuduma
Canân diye sevdim.
Bir ben degil âlem sana
Hayran diye sevdim.Evlad-i iyalden gecerek
Ben Ravzana geldim.
Ahlâkını meth etmede
Kur`an diye sevdimKurbanın olam Şah-i Rasül
Kovma kapından
Didârına müştak olan
Yezdân diye sevdim.Mahşerde nebiler bile
Senden medet ister.
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim.

 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Sevdim Seni

Sevdim seni hep canlara cânân diye sevdim,
Bir ben değil, âlem sana kurbân diye sevdim.
Ecrâm-u felek, levh-u kalem mest-i nigâhın,
Dîddârına âşık Ulu Yezdân diye sevdim...

Mahşerde nebîler bile senden meded ister,
Gül yüzlü melekler sana hayrân diye sevdim...
Aşkın ile buhurdan gibi tütmede bu kalbim,
Sensiz bana Cennet bile hicrân diye sevdim...

Tâ Arş'a çıkar her gece âşıkların âhı,
Asilere lûtfun yüce fermân diye sevdim...
Dağ kalbime bir lâhzacık ey nur-i dilâra,
Sevdânı gönül derdine dermân diye sevdim.

Bülbül de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâd bütün âteş-i sûzân diye sevdim...
Hûriler ezelden beri şeydâ-yi cemâlin,
Yanmıştı sana "Yusuf-ı Ken'ân" diye sevdim...

Evlâd'ü ıyalden geçerek Ravzâna geldim
Evsafını medh etmede Kur'an diye sevdim.
"Kıtmîr"inim ey şâh-ı Rüsûl kovma kapıdan,
Alemlere rahmet dedi Rahmân diye sevdim...

Şeydâ kuluna eyle nazar merhametinle,
Bir lâhza nazar en büyük ihsân diye sevdim​
...
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Alan sensin veren sensin kılan sen
Ne verdinse odur dahi nemiz var
Hakîkat üzre anlayıp bilen sen
Ne verdinse odur dahî nemiz var
**********
Tutan el u ayak senden gelüpdür
Gören göz u kulak senden gelüpdür
Efendi dil dudak senden gelüpdür
Ne verdinse odur dahî nemiz var
**********
Hudâyâ biz bu zâtı kanda bulduk
Neye ef'âl sıfâtı kanda bulduk
Fenâyı yâ sebâtı kanda bulduk
Ne verdinse odur dahî nemiz var
**********
Bizim ahvâlimiz ey Hayy-u Kayyûm
Cenâb-ı Pâkine hep cümle mâlûm
Buyurdun oldu illa kaldı mâdûm
Ne verdinse odur dahî nemiz var
*********
Hüdâyî'yi sen eriştir murâda
Senindir çünkü hükm arz u semâda
Efendi dahli yok ğayrın arada
Ne verdinse odur dahî nemiz var
****HZ.HÜDAYİ(R.A)****​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Allahu Allah

Ömrün bitirmiş viranemiyem
Aklın yitirmiş divanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Kanat vururum, döner dururum
Yanar kurururm, pervanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim
Yolun izlerim, mestanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Aşkî can feda, olsa ne fayda
Aşk oku yayda, kemanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Cürmüm ile geldim sana.
Ey rahmeti bol Padişah
Cürmüm ile geldim sana.
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana.

Haddi tecavüz eyledim
Deryayı zenbi boyladım
Malum sana ben neyledim
Cürmüm ile geldim sana.

Senden utanmadım heman
Ettim hata gizli ayan
Vurma yüzüme el-aman
Cürmüm ile geldim sana.

Senin adın Gaffar iken
Ayıp örtücü Settar iken
Kime gidem sen var iken
Cürmüm ile geldim sana.

Hiç sana kulluk etmedim
Rah-ı rızana gitmedim
Hem buyruğunu tutmadım
Cürmüm ile geldim sana.

Sübhan Allah, Rahman Allah
Tüm dertlere derman Allah
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana​
.
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Gül yüzünü rüyamızda

Gül yüzünü rüyamızda
Gürelim ya RESULALLAH
Gül bahçene dünyamızda
Girelim ya RESULALLAH

Sensin gönüller sultanı
Getiren yüce Kur'anı
Uğruna tendeki canı
Verelim ya RESULALLAH

Aşkınla yaşarır gözler
Hasretinle yanar özler
Mubarek ravzana yüzler
Sürelim ya RESULALLAH

Veda edip masivaya
Yalvarıp yüce Mevlaya
Şefaat - Mustafa' ya
Erelim ya RASULALLAH

Levlake dedi sana Hak
Bağışla yüzümüze bak
Huzurullaha yüzü ak
Varalım ya RASULALLAH

Derviş derki kardeşlere
Çok selavat ver kardeşlere
Gül yüzünü göre göre
Ölelim ya RASULALLAH​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Canım kurban olsun senin yoluna


Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü'min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zev-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kûrsûn üstünde ceylân eyleyen.
Mi'râcında ümmetini dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Aşık YUNUS neyler iki cihânı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanlar gider imânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

bir gece

Ondört asır evvel yine böyle bir geceydi
Kumdan ayın ondördü bir öksüz çıkıverdi!

Lakin o ne hüsrandır ki: Hissetmedi gözler
Kaç bin senedir halbuki, bekleşmedeler
Dünya neye sahipse O'nun sevgisidir hep
Medyun O'na cem'iyyeti, medyun ona ferdi

Medyundur o masuma bütün bir beşeriyyet
Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Ey aşık-ı dildade


Ey aşık-ı dildade, gel nuş edelim bade
Bir bade gerek amma, kim içile me'vade

Sakisi ola Mevla, Ak dahi anın esma
Bir kez nuş eden kat'a, gam görmeye dünyade

Bir kez içen aşıktır, aşkında ol sadıktır
Aşk ona hem layıktır, Mecnun ile Ferhade

İşit bu Sezai'den, ne gördü Fenai'den
Dost yüzünü gösterdi, mir'at-i mücallade

Beste: Sadık Efendi​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Kâbe'nin yolları

Kâbe'nin yolları bölük bölüktür
Benim ciğerciğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir

Canım Kâbem varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helal etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını

Canım Kâbem varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Bir garibsin şu dünyada
Bir garibsin şu dünyada
Gel dönelim Hakk'a gönül
Derdin dahi çoktur senin
Gel dönelim Hakk'a gönül

İşi gücü cevr ü cefa
Dünya kime kıldı vefa
Hani Muhammed Mustafa?
Gel dönelim Hakk'a gönül

Ebubekir Sıddık Veli
Oldur Peygamberin yari
Hani Ömer, Osman, Ali
Gel dönelim Hakk'a gönül

Bir gün ecel gele
Kullar kullluğunda kala
Cümle alem toprak ola
Gel dönelim Hakk'a gönül.​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Ey Allahım beni senden ayırma

Ey Allahım beni senden ayırma
Beni Senin cemalinden ayırma

Seni sevmek benim dinim imanım
İlahi din-ü imandan ayırma

Şeyhim güldür ben onun arrısıyem
İlahi arıyı gülden ayırma

Balığın canı sularda gizlidir
İlahi balığı sudan ayırma

Eşrefzade Senin kemter kulundur
İlahi kulunu Senden ayırma​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Ölmemeye Çaremi Var..

Gururlanma İnsanoğlu
Gururlanma insanoğlu
Ölmemeye çaremi var
Hazen görmüş bir gül gibi
Solmamaya çarenmi var

Hayat denen dolap döner
Bütün mahluk olan biner
Yağı biten kandil söner
Sönmemeye çaremi var

Hiç aldanma mala mülke
Gitmez isen doğru yola
Tatlı canın azraile
Vermemeye çaremi var

Hiç güvenme can dostuna
Uçuşurlar mal kastına
Çıkıp teneşür üstüne
Yatmamaya çaremi var

Düşünmezsin hiç ölmeyi
Terk etmezsin hiç gülmeyi
Yakası yok ak gömleği
Giymemeye çaremi var

Nerde ecdad nerde ata
Hak'ka karşı yapma hata
Taput denen ağaç ata
Binmemeye çaremi var

Daim yürür Hak izinde
Hak'kı söyler her sözünde
Dört kişinin omuzunda
Gitmemeye çaremi var

Kalkacaktır gözden perde
Göreceksin yarin, nerde
Ev kazılmış kara yerde
Yatmamaya çaremi var

Münker nekir gelecektir
Rabbin kimdir diyecektir
Mümin cevap verecektir
Vermemeye çaremi var​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Islandi Seccadem

Anlımı Secdeye Vurdum Agladım
Bu Aciz Canımı Hakka Adadım
Dünya Yalanımış ey gec anladım
Islandı Seccadem Gözyaslarımla
Dünya Yalanımış ey gec anladim
Islandı Seccadem Gözyaslarımla

Rukum Mevlayadır Secdem Mevlaya
Artık Hevesim yok Fani Dünyaya
Secdede Agladim Ben Doya
Doya Islandı Seccadem
Göz Yaslarimla Secde Agladım Ben Doya Doya
Islandi Seccadem Gözyaslarimla
Islandi Seccadem Gözyaslarimla

Serdim Seccademi kizgin
Cöllere akdi Gözyaslarim
Dündü Sellere Deva olamadim
Bunca Güllere
Islandi Seccadem Gözyaslarimla
Islandi Seccadem Gözyaslarimla

Rukum Mevlayadir Secdem Mevlaya
Artik Hevesim yok Fani Dünyaya
Secdede Agladim Ben Doya
Doya Islandi Seccadem
Göz Yaslarimla Secde Agladim Ben Doya Doya
Islandi Seccadem Gözyaslarimla
Islandi Seccadem Gözyaslarimla

Rızasın Almak Bana Yetiyor
Gönül ocagında dertler tutuyor
bir nefes alışta Ömür bitiyor

Islandi Seccadem Gözyaslarimla
Islandi Seccadem Gözyaslarimla

Rukum Mevlayadir Secdem Mevlaya
Artik Hevesim yok Fani Dünyaya
Secdede Agladim Ben Doya
Doya Islandı Seccadem
Göz Yaslarimla Secde Agladim Ben Doya Doya
Islandı Seccadem Gözyaslarimla
Islandı Seccadem Gözyaslarimla​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Yâ Rabb! İmanla Mutmaîn Kıl...


Yâ Rabb! İmanla Mutmaîn Kıl...
___Yâ Rabb!

Gafûr'sun, İsm-i Sübhân'sın
Suâl olunmaz sonsuz hikmetinden
Eziyyetliyiz, yanmaktayız milletçe
Daraldık, çaresiz yangınlardayız
Nasîb eyle Âlem-i İslâm’a felâhı
Kurtar kudretinle ümmeti zilletten
Mağfiret eyle, her dem koru bizleri.

___ Yâ Rabb!

Nice çileler çekmekteyiz ezelden
Yüreğimiz çatlak, suretimiz kırışık
Derin kazılmış çizgiler, silinmez
Kâr eylemiyor acılarımıza ilaç
Parıldamaz günümüz, kararmış âfak
Aydınlat gönüllerimizi rahmetinle
Nasîb eyle bize, inâyet ve ihsânını.

___ Yâ Rabb!

Rahman’sın, Kâdir-i Mutlaksın
“Ol” kelâmınla can bulmadı mı kâinat?
Onsekizbin Âlem'in Sen’sin Sultan’ı
Yarıştık takvâda, kazanmak için ecr’imizi
Yakardık huşû ile, açtık sana avuçlarımızı
Büktük boynumuzu, acziyle kulluğumuzun
Nakış eyle derin sabrını, yüreğimize…

___ Yâ Rabb!

Sıkıntıdayız, daralıp boğulmaktayız
Kavgamız kendi içimizdedir bu aralar
Müheymîn hüsnünle tahtında eyle terakkî
Nârıyla hâs yanmaktayız ilâhi sevdanın
Çevirme bizleri selâmetin kapılarından
Eksik etme rızkile bereketi soframızdan
Nazar eyle lütf-u keremini, derdimize...

___ Yâ Rabb!

İlhâk eyle sabrı ve metaneti kalbimize
Huşû ile idrâkini dâim eyle Yüce ilminden
Fikr’ile zikrimizi nasîb eyle azâmetine
Emîn kıl fâni’den âhir’e korktuklarımızdan
Zaptolsun şükrün ateşi gönlümüzde ebeden
Âfv-ü mağfiret eyle, mübarek aylar hörmetine
Azâd eyle cümle günahlardan, îmanla mutmaîn kıl.

___Yâ Rabb!

Kahhar’sın, ve dahi Mütekebbir’sin
Kahreyle mazluma zulmeden cümle zâlimleri
Perîşan kıl kibr ile şirke koşan bed-hahları
Kubz et esâret ve mezâlime mâruz kalanları
Andıyla, imhal edip ihmal etmeyen Kudret
Galebe çal Muzill sıfatınla, isyankâr düşmanı
Şadan eyle bizi, kavlî imanla nûruna ermekten.

___ Yâ Rabb!

Mîzanda vâsıl eyle liva-ül hamd sancağına
Mahrum kılma Efendimiz(S.A.V.) ’in şefââtinden
Hulûs-u kâlb ile sana açtık avuçlarımızı huzurda
Döndürdük nazarlarımızı semâya vird ile
Öylesine nakşolmuş ve işlenmiş ki gökyüzü

_______Hiç bir gediği yoktur…

ÂmÎn, Yâ Rabb-ül Âlemîn...​
 
B

badem

Guest
Ynt: İlahiler

Geldim Yüz Sürdüm


Yâ Rab! Senden kaçtım, kandım bağlandım
Aklım şaşmış artık, defterim dürdüm
Bilsen ne haldeyim, yandım dağlandım
Divanında durdum, geldim yüz sürdüm.

Yâ Rab! Gafletteyim, yine sensizim
Kalbim hep kanıyor, tutmuyor dizim
Ümit yok ecrimden, çok çaresizim
Divanında durdum, geldim yüz sürdüm.

Yâ Rab! Yalnızım bak, yanarım hârsız
İlmin ver kalbime, öksüzüm kârsız
Ol alem yalan ki, kalmışım yârsız
Divanında durdum, geldim yüz sürdüm.

Yâ Rab! Sensiz bittim, tarumar oldum
Her şey boş cihanda, sarardım soldum
Semaya bir baktım, saçlarım yoldum
Divanında durdum, geldim yüz sürdüm.

Yâ Rab! Boş çıkarma, aldıklarımdan
Sabır ve kuvvet ver, solduklarımdan
Şükrümle mutluyum, bulduklarımdan
Divanında durdum, geldim yüz sürdüm.

Yâ Rab! Nasîb eyle, kavlime ferman
Hayırsız kullardan, olmuşum harman
İman ver kalbime, yok artık derman
Divanında durdum, geldim yüz sürdüm.​
 
Üst