Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. "(Nisa 102)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor:

Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder."

Buhari, İman 31; Müslim, İman 205, (129). "​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.

Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm. "(Lokman 14-15)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Resulullah (sav): "Yalan şehadet Allah`a şirkle bir tutulmuştur!" buyurdular ve şu ayeti okudular. (Mealen): "...Putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözden de kaçının." (Hacc 30).

Kütübü sitte 4910 "​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
"

“ Ey Âdem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).

Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık. "(Araf 26-27)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Nu’mân İbni Beşîr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Dua ibadettir. ”

Ebû Dâvûd, Vitir 23 ( II, 161)"​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ İçinizden kim Allah’a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. "(Ahzâb, 33/31)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Sıdk insanı birr'e (Allah'ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde siddik (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalanda kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilir.

Buhari, Edeb 69 "​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم


"

“ Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür "(Âl-i İmrân, 3/138)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Resulullah (sav)'a bir adam kebairden sormuştu, şöyle cevap verdiler: "Onlar dokuzdur!" buyurdular ve saydılar: "Şirk, sihir, insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya haksızlık, kıbleniz olan Beytu'l-Haram (da masiyet işlemey)i sağlığınız ve ölümünüzde helal addetmek

Ebu Davud, Vesaya 10 "​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır Ona engel olacak hiçbir şey yoktur

O gün gök sallanıp çalkalanır

Dağlar yürüdükçe yürür

Yalanlayanların vay haline o gün!

Ki onlar daldıkları bâtıl içinde oyalanıp duranlardır

O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!" denilir

Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz?

Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız

Şüphesiz (kötülüklerden) korunanlar Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinerek cennetlerde ve nimet içindedirler (Zira) Rableri onları, cehennem azabından korumuştur

Onlara: Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak âfiyetle yeyin, için (denilir) Ayrıca biz onları, ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir "(Tür 1-19)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“İnsanların şerlileri, ulemaya (birşey öğrenmek için değil), onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır

Rezin "​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

"

“ İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir

Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik

Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme

Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar

Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar:

Derler ki: "Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık"

"Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu"

"Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur" "(Tür 21-28)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Bereket, büyüklerinizle birlikteliktir

Hâkim, el- Müstedrek "​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ (Ey Muhammed!) O halde sen öğüt ver Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kâhinsin ne de bir deli

Yoksa onlar “O bir şairdir; onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz” mu diyorlar?

Onlara de ki “Bekleyin Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim”
Bunu kendilerine akılları mı emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

Yoksa “O Kur’an’ı kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır (sırf inatlarından dolayı) iman etmiyorlar

Eğer doğru söyleyenler iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler!

Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?

Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır onlar kesin olarak inanmıyorlar

Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?

Yoksa onların kendisi vasıtasıyla (ilahi vahyi) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? (Eğer varsa) dinleyenleri açık bir delil getirsin!
(TÛR SÛRESİ 29-38)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem
)


“Dünyada zahidlik helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz Gerçek zahidlik Allah'ın elinde olana kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir müsibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle onun devamına rağbet göstermendir

Tirmizi Zühd 29"​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı?

Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar inkar edenlerdir

Veya onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır
(TÛR SÛRESİ 40-43)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup buna kanaat edene ne mutlu!

Tirmizi Zühd 35"​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. "İhtiyaç fazlasını" de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.

Dünya ve ahiret hakkında (lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin). Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız (unutmayın ki) onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür hakîmdir.

İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kadından imanlı bir cariye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. Allah ise izni (ve yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır. Allah düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara açıklar "(Bakara 219-221)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh.
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“"Üç şeyi geciktirme:
Vakti gelince namazı.
Hazır olunca cenazeyi.
Dengini bulunca evlenecek kızı."
(Hadis Beyhaki)"​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ (Resûlüm!) Mümin erkeklere gözlerini (harama) dikmemelerini ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır.

Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları babaları kocalarının babaları kendi oğulları kocalarının oğulları erkek kardeşleri erkek kardeşlerinin oğulları kız kardeşlerinin oğulları kendi kadınları (mümin kadınlar) ellerinin altında bulunanlar (köleleri) erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. "(Nur 30-31)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh.
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Dört kimse vardır ki öldükten sonra da sevapları devam eder:
Allah rızası için kamuya hizmet ederken ölen kimse; Öğrettiği ilmin gereği yapılan bilgin; Verdiği para ile yapılan faydalı eser ayakta duran hayır sahibi; Ardında kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse.
Hadis (Müsned) "​
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
"

“ Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı.

Geceleri pek az uyurlardı.

Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.

Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı

Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.

Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?

Semada da rızkınız ve size vadedilen başka şeyler vardır.

Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaat sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. "(Zariyat 15-23)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Ebu Said ve Ebu Hureyre´den: Hz. Peygamber buyurdular ki:
Müslümanın başına gelen hiçbir yorgunluk hastalık tasalanma üzülme hali eziyete uğrama gam çekme hatta vücuduna batan bir diken...
yoktur ki Allah bunlardan biri ile onun günahlarından bir kısmını affedip bağışlamasın.-
(Buhari - 5641; Müslim - 2573) "
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki Allah tevbe edenleri de sever temizlenenleri de sever. "(Bakara 222)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Ey Allah'ın Resulü dedim "ben bir adama uğrasam o beni ağırlamasa sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?" "Hayır" dedi "sen onu ağırla!" Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü. "Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?" diye sordu. "Allah bana deve koyun [sığır at köle] her maldan verdi!" dedim. "öyleyse" buyurdular "üzerinde görülmelidir!"

Tirmizi Birr 63 "
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم"

“ Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. "(Nisa 43)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Bir adam nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek.

Müslim Libas 49 "
 
B

badem

Guest
Ynt: Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم


“ Lût'u da (peygamber olarak kavmine gönderdik.) Kavmine şöyle demişti: Göz göre göre hâla o hayâsızlığı yapacak mısınız?

(Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz!

Kavminin cevabı sadece: "Lût ailesini memleketinizden çıkarın; çünkü onlar (bizim yaptıklarımızdan) uzak kalmak isteyen insanlarmış!" demelerinden ibaret oldu.

Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna; onun geride (azaba uğrayanların içinde) kalmasını takdir ettik.

Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple uyarılan (fakat aldırmayan) ların yağmuru ne kötü olmuştur! "(Neml 54-58)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::


Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre: Allah Resulü (a.s.): "Pehlivan herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir" buyurmuştur.

Müslim Birr 107 (lll 2014) "
 
Üst