Haccın hikmetleri

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
HACCIN HİKMETLERİNDEN

Peygamber Efendimiz buyuruyor:


Kim hac eder de şehevatı terk edip günah işlemezse, geçmiş günahları bağışlanır. (Tirmizi - Kitabü'l -Hac))
Hac ile ömreyi arka arkaya yapınız. Çünkü bunlar, ateş körünün demir, altın ve gümüşün pas ve lekelerini giderdiği gibi, hem fakirliği, hem de günahları giderir. (Tirmizi - Kitabü'l -Hac))
Bütün ibadetler Allah'ın mri olduğu için yerine getirilir ve haram olan şeyler de Allah'ın yasakları olduğu için terkedilir. Bunlardaki hikmetlerin bir kısmını Cenab-ı Hak bildirmiş ve bazılarına dair hikmetleri açıklamamıştır. Akıl ve düşünce ile bazı hikmetlerin mevcudiyeti tesbit edilebilir. Hac ile ilgili olanlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

İslam dinine bağlı müminlerayni gaye ve ayni inançla hac ibadeti dolayısıyla bir araya gelirler. Kazanılan manevi hazla, eskiden mevcut kötü huy ve alışkanlıklar terk edilir ve Allah'ın emirlerine daha sıkı sarılma şevki gelir.
Dünyanın dört bucağında bulunan müslümanlar tanışı, sevişir, birbirine yardım imkanı arar, İslamın yayılmasına, noksanlıkların giderilmesine çalışılır.
Karşılaşılan zorluk ve mahrumiyetler, nimetlerin kiymetini ve bunalra şükretmeti öğretir. Mal ve mülkten uzak kalmak, akraba ve dosttan uzak kalmak, istirahat imkanı bulamamak, insana muhtaçları, fakirleri hatırlatır, böylece onlaraşefkat elinin uzanmasına vesile olur.
Hac'da cihad sevabı vardır. Çünkü orada hem sefer hali var, hem nefisle mücadele var, hem eziyet ve yorgunluklara tahammül var.
Bütün hacıların aynı günde kefene bürünmüşcesine Arafat da toplanmaları, mahşer gününde insanların Allah'ın huzurunda bulunacakları hali andırır ve o dehşet günü için bir ibret vesilesi olur.

--------------------------------------------------------------------------------
 
Üst