Hac

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Mevzû: HACCIN HAKİKATİ / MUHAMMED BELHî (k.s.) hakkında
Veliler Ansiklopedisi, (İmam Şaranî, Terc. Abdülkadir Akçicek, Erkam Yay.), cilt: I , s: 295

Muhammed Belhî, hayret ve taaccüb halinde zaman zaman şöyle derdi:
"Ne kadar tuhaf!.. Bir çok illeri aşan, bin türlü zahmete katlanarak Kâbe'ye ulaşan bir kimseyi düşünüyorum ve haline şaşıyorum. Mekke'de göreceği Kâbe, nihayette enbiyanın eseridir. Acaba neden nefsini aşıp, kalp kabesine yönelmez. Halbuki kalb kâbesinin sanatkârı, Hakk Teala'dır."
 
Üst