GÜLİSTANDAN BİR DEMET GÜL

fardex

New Member
ÖgretmenForum Üye
Şeyh Sadiy-i Şirazi'nin Gülistan isimli eserinden eğitimle ilgili beyit ve özlü sözler. :)

چون بود اصل گوهري قابل - تربيت را در او اثر باشد
هيچ صيقل نكو نداند كرد - آهني را كه بد گهر باشد
سگ بدرياي هفتگانه بشوي - كه چو تر شده پليدتر باشد
خر عيسي گرش بمكه برند - چون بيايد، هنوز خر باشد
Eğer öz cevherinde kabiliyet varsa terbiye-eğitim onda tesirli olur.Bilmez misin ki hiç bir cila kötü demiri mücevher yapamaz.Köpeği istersen yedi denizde yıka, ıslandıktan sonra daha da pis olur. Bir eşeği Mekke’ye götürseler, döndüğünde yine eşektir.

روستا زادگان دانشمند بوزيرىّ پادشا رفتند
پسران وزير ناقص عقل بگدائى بروستا رفتند
Köyde doğmuş bilgin kişiler padişahın veziri olabilirler.Eksik akıllı vezir çocukları ise köylere dilenciliğe giderler.

اگر صد ناپسند آيد ز درويش رفيقانش يكى از صد ندانند
وگر يك بذله گويد پادشاهى از اقليمى باقليمى رسانند
Eğer bir derviş yüz tane beğenilmeyen söz söylese, arkadaşları sadece yüzde birini bilirler. Eğer bir padişah şaka yollu bir şey söylese onu şehirden şehre, bölgeden bölgeye ulaştırırlar.

هركه در خُرديش ادب نكنند در بزرگى فلاح ازو بر خاست
چوب تر راچنانكه خواهى پيچ نشود خشك جز بآتش راست
Her kim ki küçüklüğünde eğitilmezse, büyüdüğünde artık felah bulmaz.Ağacı yaşken eğebilirsin, kuruduktan sonra ateşten başkası onu doğrultamaz.

پادشاهى پسر بمكتب داد لوح سيمينش بر كنار نهاد
بر سر لوح او نبشته بزر جور استاد به كه مهر پدر
Padişahın biri oğlunu okula verdi, yanına da bir levha koydu.O levhada şu yazılı idi:Öğretmenin zulmü babanın şefkatinden daha iyidir.

گرچه سيم و زر زسنگ آيد همى در همه سنگى نباشد زر و سيم
بر همه عالم همى تابد سهيل جائى انبان ميكند،جائى اديم
Her ne kadar altın ve gümüş taştan elde edilirse de her taştan altın ve gümüş çıkmaz.Süheyl yıldızı dünyanın her yerine doğar, ancak bazı yerleri verimli, bazı yerleri verimsiz kılar.(Bazılarından altın kesesi bazılarından ise deri elde edilir.)
ترا خواهند پرسيد كه عملت چيست، نگويند پدرت كيست
Sana, ne iş yaptın diye soracaklar, baban kim diye değil.

ندهد هوشمند و روشن راى بفرو مايه كارهاي خطير
بور يا باف اگر چه بافنده است نبردنش بكارگاه حرير
Akıllı ve aydın kişi önemli işleri alçak kimselere vermez.Hasır her ne kadar dokuma ise de ipek atölyesine götürmezler.İpek dokumaların satıldığı yerde teşhir edilmezler.

سيم بخيل از خاك وقتى بر آيد كه وى در خاك رود
Cimri kimsenin gümüşlerini toprağın altından, kendisi toprağa girince çıkarırlar.

محك داند كه زر چيست و گدا داند كه ممسك كيستAltının ne olduğunu mihenk taşı, eli yumuk (cimri) kimseyi ise dilenci bilir.

ديدهء اهل طمع بنعمت دنيا پر نشود،همچنانكه چاه بشبنم
Kuyu şebnem (çiğ) ile dolmadığı gibi tamah ehlinin (yetinmeyenlerin) gözlerini de dünya nimetleri dolduramaz.

هر جا كه گلست خار است
Gül olan yerde diken de vardır.

دو كس رنج بيهوده بردند و سعى بى فايده كردند؛ يكى آنكه اندوخت و نخرد، و ديگر آنكه آموخت و نكرد
İki kişi boş yere zahmet çekmiş ve faydasız yere çalışmıştır.Birincisi (mal) biriktirip de yemeyen, diğeri öğrenip de (öğrendiğini) uygulamayan.
 
Üst