Gelecek zaman (LE FUTUR SIMPLE)

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Futur simple
Adjectifs indéfinis
Les Phrases De Condıtıon ( Koflul Cümleleri )
Conditionnel présent
Résumé 3
Testez-Vous


* Konu içinde ilk kez karflılafltığınız kavram ve deyimlerin anlamlarını diyalog,
okuma parçası ya da alıfltırmaların sonunda verilen tablolardan öğreniniz.
* Alıfltırmaları yapmadan önce verilen örnekleri dikkatle inceleyiniz.
* Uyarıları dikkatle okuyunuz, gerekiyorsa yazınız.
* Konuyu daha ayrıntılı öğrenmek için kitabınızın sonundaki kaynaklardan yararlanınız.
* Ünite içerisinde yer alan alıfltırma ve test sorularının cevaplarını en son sayfada yer
alan yanıt anahtarından kontrol ediniz.
Bu üniteyi bitirdiğinizde;
* Eylemlerin ‘futur’ ( gelecek zaman ) çekimlerini yapabilmeyi,
* ‘Futur’ ile cümleler kurabilmeyi,
* Belgisiz sıfatları ( Adjectifs indéfinis ) kullanabilmeyi,
* Eylemlerin ‘conditionnel présent’ (koflul kipinin flimdiki zamanı) çekimlerini
yapabilmeyi,
* ‘Si’ bağlacı ile koflul cümleleri kurabilmeyi öğreneceksiniz.

LE FUTUR SIMPLE (Gelecek zaman )
Birinci, ikinci ve üçüncü grup fiillerin ‘futur simple’ ini çekmek için fiil mastar
biçimiyle yazılır, yanına (- ai,- as,- a, -ons, -ez,- ont ) ekleri getirilir. Bu ekler ‘avoir’
fiilinin flimdiki zaman ekleridir.
1er groupe 2e groupe
Parler( konuflmak) Finir ( bitirmek)
Je parlerai ( konuşacağım) Je finirai ( bitireceğim)
Tu parleras Tu finiras
Il / elle parlera Il /elle finira
Nous parlerons Nous finirons
Vous parlerez Vous finirez
Ils/ elles parleront Ils / elles finiront
Futur des verbes du 3e groupe
-ir ile biten bazı fiillerin -re ile biten bazı fiillerin
birinci tekil flahıs çekimleri birinci tekil flahıs çekimleri: -r + ai
ouvrir……..: j’ouvrirai boire………: je boirai
partir……...: je partirai dire………..: je dirai
servir.……..: je servirai entendre…...: j’entendrai
sortir……....: je sortirai mettre……..: je mettrai
Aflağıdaki fiillerin futur çekimlerine dikkat ediniz
aller……….:j’irai
faire……….:je ferai
venir………:je viendrai
voir………..:je verrai
falloir……...:il faudra
pleuvoir……:il pleuvra
savoir……...:je saurai
Infinitif Terminaisons Futur
Demander ai, as, a, ons, ez, ont Je demanderai


Futur du verbe ‘être’ Futur du verbe ‘avoir’
Je serai J’aurai
Tu seras Tu auras
Il /elle sera Il / elle aura
Nous serons Nous aurons
Vous serez Vous aurez
Ils /elles seront Ils / elles auront

EXERCICES
I- Mettez les phrases suivantes au futur simple.(Aflağıdaki cümleleri gelecek zamanda
yazınız.)
Exemple:
J’ai visité le Palais de Topkapi.
Je visiterai le Palais de Topkapi.
1) Travaillez- vous en Afghanistan ?
…………………………………………............................. .
2) Nous allons au théâtre.
…………………………………………............................. .
3) Les enfants n’ont pas pris leur petit déjeuner à sept heures.
…………………………………………............................. .
4) Le Premier ministre turc arrive jeudi en France.
…………………………………………............................. .
5) Fais-tu un exercice sur le futur ?
…………………………………………............................. .
6) ‹rem fait un régime pour maigrir.
…………………………………………............................. .
7) Vous êtes passés par la Turquie pour aller en Syrie.
…………………………………………............................. .
8) Fais-tu le dîner?
…………………………………………............................. .
9) J’ai acheté un ordinateur portable.
…………………………………………............................. .
10) Mon père a commandé une nouvelle voiture.
………………………………………….............................
 
B

badem

Guest
Ynt: Gelecek zaman (LE FUTUR SIMPLE)

Le futur simple

Formation :

Pour la plupart des verbes, le radical du futur est infinitif.
Les terminaisons sont –ai
-as
-a
-ons
-ez
-ont


Verbes des 1er et 2e groupes : infinitif + terminaisons

parler

je parlerai
tu parleras
il parlera
elle parlera
on parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront
elles parleront manger

je mangerai
tu mangeras
il mangera
elle mangera
on mangera
nous mangerons
vous mangerez
ils mangeront
elles mangeront finir

je finirai
tu finiras
il finira
elle finira
on finira
nous finirons
vous finirez
ils finiront
elles finiront choisir

je choisirai
tu choisiras
il choisira
elle choisira
on choisira
nous choisirons
vous choisirez
ils choisiront
elles choisiront

Verbes en –re (sauf faire) :
Infinitif + terminaisons
Verbes en –ir :Certains sont réguliers :
infinitif +terminaisons
conduire
je conduirai
tu conduiras
il conduira
elle conduira
on conduira
nous conduirons
vous conduirez
ils conduiront
elles conduiront prendre
je prendrai
tu prendras
il prendra
elle prendra
on prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils prendront
elles prendront sortir
je sortirai
tu sortiras
il sortira
elle sortira
on sortira
nous sortirons
vous sortirez
ils sortiront
elles sortiront finir
je finirai
tu finiras
il finira
elle finira
on finira
nous finirons
vous finirez
ils finiront
elles finiront

Verbes en –oir : la plupart sont irrégulièrs. savoir ð je saurai

Emploi :

Le futur situe le fait dans un avenir proche ou lointain.
ð « Des orages éclateront dans la soirée. » annonce la météo.
ð Nous visiterons Venise l’été prochain.
Le futur peut être employé à la place d’un impératif. Il atténue l’ordre.
> Vous me donnerez votre réponse au plus tard la semaine prochaine.
> (= Donnez-moi votre réponse au plus tard la semaine prochaine.)


Les verbes irréguliers

avoir

j’aurai
tu auras
il aura
nous aurons
vous aurez
ils auront être

je serai
tu seras
il sera
nous serons
vous serez
ils seront faire

je ferai
tu feras
il fera
nous ferons
vous ferez
ils feront savoir

je saurai
tu sauras
il saura
nous saurons
vous saurez
ils sauront aller

j’irai
tu iras
il ira
nous irons
vous irez
ils iront venir

je viendrai
tu viendras
il viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils viendront
pouvoir
je pourrai
tu pourras
il pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils pourront vouloir
je voudrai
tu voudras
il voudra
nous voudrons
vous voudrez
ils voudront voir
je verrai
tu verras
il verra
nous verrons
vous verrez
ils verront envoyer
j’enverrai
tu enverras
il enverra
nous enverrons
vous enverrez
ils enverront courir
je courrai
tu courras
il courra
nous courrons
vous courrez
ils courront devoir
je devrai
tu devras
il devra
nous devrons
vous devrez
ils devront
pleuvoir
falloir
recevoir ð
ð
ð il pleuvra
il faudra
je recevrai tenir
s’asseoir
valoir ð
ð
ð je tiendrai
je m’assiérai
je vaudrai
 

maxpuzar

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: Gelecek zaman (LE FUTUR SIMPLE)

bademcim sizden fransızca ile ilgili yardim alabilirmiyim musait zamanınızda... Saygıla Sevgiler...
 
Üst