Fransa'da Eğitim

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Fransa'da Yüksek Öğretim

Fransa’da büyük sayıda yüksek eğitim kurumu bulunur.Bunlar devlete bağlı ve ya özeldir. Devlete bağlı okullar devlet tarafından desteklendikleri için verilen eğitim temelde ücretsizdir.

İster özel ister devlete baglı olsun, tüm bu yüksek eğitim kurumlarının sayısı, çesitliliği ve özellikleri onları sınıflandırmayı zorlaştırmaktadır. Yine de üç ana başlıkta toplayabiliriz :

1. Üniversiteler
2. Büyük okullar
3. Teknik eğitim kurumları

Bütün bu kurumlarda dersler Fransızca verilmektedir.

Değişik statüler:
Fransa'da 3 tip öğretim kurumu bulunur: direkt olarak devlete bağlı olan devlet okulları,ticaret ve endüstri odalarına bağlı "consulaire" kurumlar ve özel kurumlar.Özel kurumlar da kendi içlerinde ikiye ayrılırlar:

Birincisi devletle ortaklık sözleşmesi yapmış özel okullardır.Bu okullar gerek eğitim yönünden gerekse de öğretmen alımı bakımından devlet okullarına çok yakındırlar.Para yardımı alırlar ve öğretmenlerin maaşı da devlet tarafindan ödenir.Bu yardımlar dolayısıyla, eğitim ücretleri sözlşme dışı özel kurumlarinkinden oldukça düşüktür.

Sözlesme dışı kurumların devletle hiç bir bağlantıları yoktur.Eğitim ücretleri genellikle yüksektir. Fransa sahip olduğu 90 devlet üniversitesindeki 1, 5 milyonu aşan öğrencisiyle tüm yüksek öğrenimin % 74 ünü oluşturur.Üniversite eğitimi öğrencilere çok değişik alanlar sunar. Bunlardan bazıları; bilim ve teknoloji, edebiyat, dünya dilleri, sanat, sosyal bilimler, hukuk, iktisat, işletme, tıptır.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Fransa'da Üniversite Eğitimi

19. yüzyılyın başından beri Fransa’da 90 civarında üniversite kurulmuştur. Eğitim büyük oranda devlet tarafından finanse edilmektedir, örneğin 1998 yılında devlet öğrenci başına ortalama 39000 FF harcama yapmıştır.

Genel kural olarak, üniversiteler birçok bilim dalına (discipline) sahiptir. Bu bilim dalları formasyon ve araştırma birimlerinden ( UFR ) oluşmuştur, her UFR de belirli bir bilim dalında yoğunlaşır : edebiyat, fen, yabanci dil, hukuk, ekonomi vs. . .

Üniversitelere kabul
Üniversiteye kayıt yaptırmak için Fransız lise bitirme sınavından (baccalaureat) geçmiş olmak ve ya denk bir diplomaya sahip olmak gerekmektedir : yabancı öğrencilerin kendi ülkelerinde yüksek öğrenim görmelerine imkan sağlayacak bir diplomaya sahip olmaları istenir. Bu şart Türkiye için ÖSS sınavından geçmiş olmak demektir. Üniversitelere kabul üniversitelerin kontenjanlarıyla sınırlıdır.

Denklik
Denklik sistemi öğrencilerin eğitim kürsülerini değiştirmelerine olanak sağlamaya yarar : bir kurumdan bir başkasına ve ya bir bölümden diğerine geçilebilir. Denklik öğrencinin geçmek istediği yerde hangi eğitim seviyesinde olabileceğini belirlemeye yarar. Denklik, durumdan duruma farklı kriterlere göre belirlenir. Örneğin, üniversiteye bağlı bir Teknoloji Enstitüsü’nde (IUT), teknoloji diploması (DUT) almış bir öğrenci, öğrenimine üniversitede devam etmeyi seçebilir. Eğer "denklik" elde etmişse, lise + 2 seviyesinde bir diplomaya sahipken, okuldaki başarısı ve istekliliği göz önünde bulundurularak, Genel Üniversite egitimine dahil olabilir ve diploması DEUG ( 2 senelik genel üniversite eğitimi diploması) yerine geçebilir.

Öğretim
Klasik kürsülerde eğitim, genelleşmiş bir öğretim dönemiyle başlar ( 1. Cycle), bu dönem Genel Üniversite Egitimi Diplomasının( DEUG) alınmasıyla sonuçlanır. Uzmanlaşma daha sonraki dönemlerde gerçekleşir : lisans, ustalık, uzmanlaşmış yüksek eğitim diploması ( DESS) ve ya yoğun egitim diploması ( DEA), en sonra da doktora.

Yakın bir tarihe kadar, üniversite eğitiminin genel yapısı teorik bir eğitim verilmesine dayanmaktaydı. Oysa artık, yine üniversitelerde daha pratiğe dayalı, mesleki yaşama hazırlayan bir eğitim sürdürme imkanları doğmuştur. Bu eğitim dereceleri Mesleki Üniversite Enstitülerinde yapılmaktadır (IUP).
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Fransa'da Büyük Okullarda (Les Grands Ecoles) Eğitim

"Büyük okul" kavramı Fransız eğitim sistemine özgü bir kavramdır. Büyük okullar,yüksek seviyeli bir uzmanlık eğitimi vermek amacıyla kurulmuşlardır ve dolayısıyla böyle bir kürsüye kayıt olmak için yüksek seviyeli bir okul derecesi istenmektedir.

"Büyük okul" isimlendirmesi prensipte uzmanlık okullarının en eski ve en prestijlilerine verilir.Ama yine de yakın tarihte kurulmuş okulların bir coğu da bu ismi almıştır.

Geçen zamanla,bu büyük okullar,hala prestijli kurumlar kalmakla birlikte, kapılarını her geçen gün daha çok öğrenciye açmaktadır.Bu okullar elbette ki yabancı öğrencileri de kabul etmekte ve uluslararasılaşmayı gerek eğitim gerekse profesyonel alanda bir zenginlik saymaktadırlar.

Büyük okullar arasında dünya çapında ünlü olanları vardırerkez Okulu (L'Ecole Centrale), kuruluş tarihi,1829; Yüksek Ticaret Okulu (L'Ecole Des Hautes Etudes Commerciales-HEC), kuruluş tarihi, 1881; Ulusal Yönetim Okulu (L'Ecole nationale d'administration-ENA), en yakın tarihlilerinden biridir, kuruluş tarihi 1945.

Bu okullar devlete ve büyük şirketlere yönetici yetiştirmektedir.

Büyük okullarda verilen başlıca formasyonlar, sosyal bilimler, ekonomi (Yüksek Ticaret Okulu-HEC) ve fen alanlarındadır (Polytechnique, Ecole Centrale, Les Mines, Les Ponts et Chausses gibileri).

Büyük okullar arasından kimileri devlet okuludur.Bu durumda bunlar, Egitim, Arastirma ve Teknoloji, Savunma bakanlıklarından birine bağlıdırlar. Büyük okullarin %68'i devlete bağlıdır.Bir kısmı özeldir ve diğer bir kısmı da "consulaire" adını alır. "Consulaire" okullar Ticaret ve Endüstri Odaları'na ( Les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) bağlıdırlar.Bunlar temelde ticaret okullarıdır,fakat kimi mühendislik okulları da "consulaire" listesinde yer alır.

Büyük Okullara Kabul
Büyük okulların bir özelliği seçim sistemiyle öğrenci almalarıdır. Bu okullara sınavla ya da nadiren öğrenci sicilini gösteren dosyayla girilir. Bu sinavlara hazırlık,lise diplomasıyla girilebilen 2 senelik "hazırlık sınıfları"nda gerçekleşir. Kimi büyük okullar kendileri bu 2 senelik hazırlık sınıflarını açmaktadırlar. Büyük okulların çoğunda eğitim süresi,2 senelik hazırlıktan sonra 3 yıldır.

Büyük Okullara Yatay Geçiş
Genel kural olarak,bir büyük okula girabilmek için hazırlık sınıflarını okumak gerekir.Ancak birkaç seneden beri mezun profilini çeşitlendirmek amacıyla,büyük okullar genelde ikinci sınıfta gerçekleşen bir yatay geçiş sistemi oluşturmuşlardır.Yatay geçiş adaylarının başka bir formasyon dalında (üniversite ve ya başka bir okul) okuyor olmaları gerekmektedir.İsteyen öğrenciler seçtikleri büyük okula girebileceklerini kanıtlayan testlerden geçerler.Birinci sınıfın ardından yatay geçiş yaparak iki senelik bir eğitimle bir büyük okuldan mezun olabilirler.

Büyük Okullar Konferansı Uluslarası Ilişkiler Komisyonu:
175 tane mühendislik ve ticari büyük okulu birleştiren Büyük Okullar Konferansı,öğrenci degişimlerini desteklemek ve bir uluslararası ilişkiler politikasi geliştirmek amacıyla Uluslararası Ilişkiler Komisyonu'nu kurmuştur.Bu komisyon Dışişleri ve Milli Egitim Bakanlıklarının yüksek eğitim konusundaki yönelimlerini takip eder.Üniversiteler ve diğer yabancı yüksek eğitim kurumları da Büyük Okullar Konferansında buluşurlar.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Fransa'daki Teknik Eğitim Kurumları

Kısa sürede meslek sahibi olmak isteyen ögrenciler, 2 senelik kısa eğitimi seçebilirler. Mesleki yaşama en hızlı şekilde girmeyi amaçlayan bu formasyonlar şirketlerde yapılan stajları da kapsar ve iletişim, elektronik, iktisat, fen gibi bir çok değişik uzmanlık alanlarından oluşurlar. Endüstri,tarım, ticaret ve hizmet gibi farklı sektörlerin ihtiyacı olan kaliteli yüksek teknisyenlerin yetiştirilmesini sağlarlar.

Bu eğitim üniversitede alınabilir. Böylelikle öğrenci Teknolojik Üniversite Diplomasını (Diplôme universitaire de technologie DUT) veya Üniversite Bilim ve Teknoloji Diplomasını (Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques-DEUST) elde eder.Kısa eğitim liselerin ve ya bazı özel kurumların içinde bulunan Yüksek Teknisyen Bölümlerinde(Les Sections de techniciens supérieurs-STS) de sürdürülebilir.Bu bölümlerin bitiminde Yüksek Teknisyen Brövesi (Brevet de technicien supérieur-BTS) kazanılmış olur.

Bu kısa dönem eğitimleri 1 ya da 2 yıllık ek uzmanlık dönemleriyle ve ya başka bir uzun dönem eğitimine geçiş yaparak uzatılabilir.BTS diploması zaten meslek yaşantısına yönlendiren bir diploma olduğundan,DUT sahibi öğrenciler daha sıklıkla uzun dönem eğitimine geçiş yapmayı seçmektedirler.Les diplômés d'un IUT préparent par exemple un Diplôme national de technologie spécialisée (DNTS)
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Teknolojik Üniversite Diploması (Diplôme universitaire de technologie DUT)

DUT ler Üniversite Teknoloji Enstitülerinden elde edilir(Institut universitaire de technologie-IUT).Bu enstitüler üniversitelere bağlıdırlar.

Egitim Ücreti
Kayıt ücretleri enstitüden enstitüye farklılık gösterir.Ortalama yıllık 1000 FF civarindadirlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Baccalaureat ve ya denk bir diploma ve dosya incelemesiyle öğrenciler kabul edilir.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir. Seçim yine ögrenci sicilini gösteren dosyanin incelenmesi ile yapılır.

Eğitim
Bu eğitim hem genel hem de profesyonel formasyonu içerir. Dönem boyunca şirketlerde yapılması gereken bir çok staj vardır. Bu stajların süreleri ve planlamaları enstitülere göre değişir.

Üniversite Teknoloji Enstitüleri'nde 24 uzmanlık alanı bulunur:
hukuk formasyonu, sosyal formasyon, kimya, biyoloji mühendisliği, fizik, kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, ticaret ve yönetim işletmesi, şirket işletmesi, ulaşım ve malzeme işletmesi, hijyen ve güvenlik, bilişim, danışma ve haberleşme, kalite kontrol ölçerliği, üretim ve planlama mühendisliği, haberleşme ağları ve hizmetleri, malzeme bilimi ve mühendisliği, istatistik ve bilgisayarlı veri analizi, ticarileşme yöntemleri
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Üniversite Bilim ve Teknoloji Diploması (Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques-DEUST)

Bu diploma üniversitelerden elde edilir.

Eğitim ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişir.Ortalama 1000 FF civarindadirlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Öğrencilerin baccalaureat ve ya dengi bir diplomaya sahip olmaları istenir.Giriş öğrenci sicilini gösteren dosya incelemesi ve ya mülakatla olabilir ; yönlendirme DEUD eğitimi sırasında ve ya bitiminde yapılır.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir.Öğrencinin dosyası üniversitenin denklik komisyonu tarafindan incelenir.Giriş öğrenci sicilini gösteren dosyanın incelenmesi ve ya mülakatla olabilir ; yönlendirme DEUD eğitimi sırasında ve ya bitiminde yapılır.

Egitim
DEUST diplomasi mesleki yaşama hazır durumda teknisyenler yetiştirir.Bu diploma bölgesel ihtiyaçları karşılamayı amaçladığından formasyon alanları bölgeler arasında değişkenlik gösterir.

- yönetim, işletme, ticaret
- kimya-biyokimya-uygulamalı biyoloji
- endüstri
- bilgisayar ve elektronik
- sağlık
- turizm, animasyon spor
- sanat gibi dallar bulunabilir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Yüksek Teknisyen Brövesi (Brevet de technicien supérieur-BTS)

Bu diploma, Yüksek Teknisyen Bölümlerinde (STS) elde edilir.

Eğitim ücreti
Yüksek Teknisyen bölümünün devlet lisesine, sözleşmeli özel bir liseye ve ya sözleşmesiz özel bir liseye bağlı olmasına göre eğitim ücreti farklılık gösterir.

Devlet liselerinde eğitim ücretsizdir, 200 FF civarında tutan kırtasiye ücreti alınır.Özel liselerde kayıt ve eğitim ücretleri yıllık ortalama 20 000 FF civarındadır.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Öğrencilerin seçtikleri BTS dalıyla uyumlu bir baccalaureat ve ya ona denk bir diplomaya sahip olmalari istenir.Dosya incelemesiyle öğrenciler kabul edilir.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir.Seçim yine öğrenci sicilini gösteren dosyanın incelenmesi ile yapılır.

Eğitim
Dönem boyunca şirketlerde yapılan bir çok staj vardır. 29 eğitim bölümü mevcuttur. Bunlar:

Tarım ve tarımsal beslenme, sanat ve uygulamalı sanatlar, sigortacılık, bina ve kamu hizmetleri, büro işleri ve sekreterlik, kimya-fizik-biyokimya-biyoloji-kimyasal üretim, ticaret, muhasebe ve işletme, sosyal ekonomi, yayıncılık, elektrik, elektroteknik, elektromekanik, elektronik, dökmecilik, demir ve metal işleri, otelcilik-restorasyon, emlakçılık, bilgisayar, mekanik ve otomatizm, hamur-kağıt-karton, reklam, sağlık ve ilkyardim, tekstil, turizm, ağaç işleri, dericilik, cam ve seramik, .Bu bölümlerin her biri de kendi içlerinde uzmanlık dallarına ayrılırlar.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Fransa'da Uzun Süreli Formasyonlar

Uzun süreli yüksek eğitim üniversiteler ve büyük okullarda (grandes ecoller) verilir.
Üniversite öğrenimi , ulusal diploma ile belgelenen ve birbirini takip eden 3 eğitim devresinden (cycles) oluşmaktadır.

Birinci devre(cycle): (2 yıllık) genel eğitim ve yönlendirme
DEUG (Genel Üniversite Egitimi Diploması)
DEUST(üniversite bilim ve teknoloji diploması)

İkinci devre: (2 yıllık) derinleştirme
Lisans
Ustalık
MST (Bilimler ve Teknikler Masterı)
MSG(İşletme Bilimleri Masterı)
MIAGE (İşletme üzerinde uygulamalı bilgisayar yöntemleri masterı)
TIM (Mühendis-Usta Diploması )

Üçüncü devre: (1 ile 6 yıl arası) :uzmanlık, doktora, araştırmaları yönetme yetkisi.
DESS (Uzmanlasmış yüksek eğitim diploması)
DEA ( Yoğun Eğitim Diploması)
DRT (Teknolojik Araştırma Diploması)

Doktora
Birinci devreye kayıt olan bir öğrenci genellikle, onu sonradan bir uzmanlık dalına yönlendirecek bir eğitimi izler. Üniversitenin ilk yılları genel kültür ve bir uzmanlık dalı seçilmeden önce, teorik genel eğitim vermeyi amaçlar.Dolayısıyla gerçekten uzmanlaşmaya ancak ikinci devrede başlanır.

İkinci devrede öğrenciler bir dal seçerek genel kürsülerde eğitimlerini sürdürebilir, ya da teknik formasyon seçerek MST ve ya MSG diplomalarına erişebilirler.

Üçüncü devre öğrenciyi araştırma sahalarına (bir DEA hazırlandığı taktirde)ve ya mesleki hayata (DESS hazırlandığı taktirde) yönlendirir.

En tercih edilen diplomalar öğrenciyi profesyonel hayata en çok hazırlayanlardırESS, MST, MSG, veya MIAGE gibi.

İkinci devreden itibaren öğrenciler eğitimlerine üniversitelere bağlı kurumlardan birinde (örneğin daha teknik formasyon alınan bir IUP'de) ve ya öğretmen olmak isteniyorsa bir IUFM'de sürdürmeyi seçebilirler.

Genel kural olarak her eğitim senesi sonunda bir sınav vardır. Bu sınavın verilmesiyle öğrencinin bir üst formasyon seviyesine geçebileceği onaylanır.

Fransız üniversiteleri eskide beri kapılarını yabancı öğrencilere açarlar.Öğrenci sicilleri ve mülakatlar değerlendirilir.

18 aydır yürürlükte bulunan yüksek öğretim reformu, hükümetin önerileriyle şeklini almaya başlamıştır. Öneriler özellikle DEUG (Genel Ünüversite Egitimi Diploması) eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve öğrencinin statüsünün zamanla yerine oturmasını kapsamaktadır.

-Öğretimin yarı yıllar şeklinde düzenlenmesi ve 1. dönemde bir ilk yönlendirme yarıyılının kurulması: İlk yarıyıl üç eğitim biriminden oluşmaktadır: Temel öğretimler, dört alan dersinin bulunması, üniversite çalışma yöntem bilimi. İkinci yarıyılda da üç ünite vardırisiplin derslerinin öğretimi, alınan derslerin yöntem bilimi, genel kültür ve ifade. İkinci yıl da aynı şekilde öngörülmüştür. İlk yarıyıl özellikle yapılan sınavlarla değerlendirilir. Bu yarıyılın sonunda, öğrenci yine kendi alanında farklı ağırlıklı dersleri seçebilir, veya başka bir formasyona yönelebilir (STS, IUT). “Ulusal geçiş kartı” yönelimleri kolaylaştıracaktır.

- Sekiz disiplin alanı yeniden belirlenmiştir:
- hukuk, iktisat, işletme, idari bilimler-edebiyat, diller-insani ve sosyal bilimler
- fen-sanatlar-beden ve spor faaliyetleri bilimi ve teknikleri, spor ve eğlence faaliyetleri meslekleri
- düzenleme bilimleri ve teknikleri-mühendislik bilimleri ve teknikleri
- İkinci ve üçüncü dönem dallarının hepsinde ilk mesleki tecrübe olanakları öngörülmüştür.
- Mesleki sorumluluk ve yetki alınması

1. Dönem -2 yıl süreli
Genel Üniversite Eğitimi Diploması (Diplome d’etudes universitaire generales-DEUG)

Eğitim ücreti
Eğitim süresi 2 yıldır ve kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişir. Ortalama 900 FF civarındadırlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Ögrencilerin baccalaureat ve ya dengi bir diplomaya sahip olmalari istenir.DEUG programına giriş kontenjanlarla sınırlıdır.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir. DEUG programına giriş kontenjanlarla sınırlıdır. Öğrencinin dosyası üniversitenin denklik komisyonu tarafindan incelenir.3 bölüme ayrılabilen 8 çeşit DEUG vardır.

1. Edebiyat, sanat, insani bilimler 2. Hukuk, siyasal bilimler, ekonomi, yönetim 3. Fen DEUG içerisinde eğitim, seçilen derslere göre “modül”lere ayrılmıştır. Diploma elde edilmese bile tamamlanmış olan modüller geçerlidir. Her sene sonunda öğrenci seçtiği derslerden sınava girer.

İlk sömestirin amacı öğrencinin üniversiteyi ve seçtiği disiplini tanımasını sağlamaktadır. Bu sömestir birçok DEUG için aynıdır. Ancak öğrenci hangi DEUG’e yöneleceğini kayıt yaptırırken açıkça belirtir ve böylece bu ilk dönemde esas disiplinin ne olacağı belirlenir.

Her öğrenim sürecinde canlı bir dilin kullanımı ve bilgisayara başlama mecburidir. Ancak bu iki şart ta üniversitelerde imkan, personal ve uygun gereçler veya gerekli temelin olmaması halinde ( dil labarotuvarı vs. ) , esnek bir biçimde uygulanmaktadır.

Üniversite ve Bilim Teknolojisi Diploması-( Diplôme d'Etudes Universitaires de Sciences et Techniques-DEUST)
Bu diploma üniversitelerden elde edilir.

Eğitim ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişir.Ortalama 1000 FF civarindadirlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Öğrencilerin baccalaureat ve ya dengi bir diplomaya sahip olmaları istenir.Giriş öğrenci sicilini gösteren dosya incelemesi ve ya mülakatla olabilir ; yönlendirme DEUD eğitimi sırasında ve ya bitiminde yapılır.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir.Öğrencinin dosyası üniversitenin denklik komisyonu tarafindan incelenir.Giriş öğrenci sicilini gösteren dosyanın incelenmesi ve ya mülakatla olabilir ; yönlendirme DEUD eğitimi sırasında ve ya bitiminde yapılır.

Egitim
DEUST diplomasi mesleki yaşama hazır durumda teknisyenler yetiştirir.Bu diploma bölgesel ihtiyaçları karşılamayı amaçladığından formasyon alanları bölgeler arasında değişkenlik gösterir.

-yönetim, işletme, ticaret
-kimya-biyokimya-uygulamalı biyoloji
-endüstri
-bilgisayar ve elektronik
-sağlık
-turizm, animasyon spor
-sanat gibi dallar bulunabilir.

2.dönem - 2 veya 3 yıl
Lisans veya Ustalık öğrenimine kabul, her üniversitenin kendi kriterlerine göre karar verdiği bir denklik komisyonuna bağlıdır. Bazen öğrenciden, aynı seviye için ülkesinden aldığı diplomayı tamamlaması istenir. Bununla birlikte, üniversitelerarası bazı anlaşmalar daha önce elde edilen hakların tanınmasını sağlayabilmektedir.

Kimi durumlarda, eylül ayında bir seviye testi veya mecburi bir ön staj düzenlenmektedir. Stajı takip etme izni, öğrencinin ikinci döneme kesin kabul edildiği anlamına gelmez.

Ustalık eğitimi, kimi zaman Lisans eğitiminden bazı ek derslerle takviye edilmelidir.

Lisans:
Ögretim süresi 1 yıldır. Lisans diploması bir eğitim bitimi diploması olarak kabul edilebilir.Fakat çoğu zaman ögrenciler bir sonraki etaba, ustalığa doğru eğitimlerini sürdürürler

Eğitim ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir, yıllık olarak yaklaşık 900 ff civarındadırlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Prensipte lisans devresine geçis için DEUG diploması yeterlidir, ama kimi zaman DEUG 'un özel seçeneklerinden birini gerçeklştirmiş olmak gerekebilir.

DUT diploması sahibi öğrenciler bazı özel şartlarda lisans devresine geçebilirler. Büyük okulların hazırlık sınıfında okumuş olan ögrenciler yatay geçişle lisans devresine geçebilirler.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir.Ayrıca kendi ülkelerindeki bir üniversitede ilk iki yılı tamamlamış olmaları gerekir. Ögrenci sicilini gösteren dosyaları üniversitenin denklik komisyonları tarafindan incelenir.

Eğitim
Lisans devresinde öğrenci uzmanlaşmaya başlar. Bazı UFR'lerde lisans ögrencileri profesyonel yaşamla tanışmak amacıyla şirketlerde uzun süreli stajlar yaparlar.

Ustalık (Maitrise):
Egitim süresi 1 yıldır. Ustalıkta edinilen formasyon lisans devresinden daha uzmanlasmıştır.

Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir, yıllık olarak yaklaşık 900 ff civarındadırlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Ögrencilerin lisans diploması sahibi olmalari gerekmektedir.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir.Ayrıca kendi ülkelerindeki bir üniversitede en az üç yılı tamamlamış olmaları gerekir.Ögrenci sicilini gösteren dosyaları üniversitenin denklik komisyonları tarafından incelenir.

Eğitim
Ustalık senesi boyunca öğrenciler uzmanlıklarını derinleştirirler.

Mesleki amaçlı Masterlar
Bu formasyonların amacı mesleki geçişi kolaylaştırmaktadır. İlk senenin sonunda diploma verilmez

Mesleki amaçlı masterlardan en fazla bilinenleri:
Bilimler ve Teknikler Masteri (MST)

İşletme Bilimleri Masteri (MSG)

İşletme Üzerinde Uygulamalı Bilgisayar Yöntemleri Masteri (Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion -MIAGE)

Mühendis-Usta Diploması (Titre d’ingénieur-maître-TIM)

3. dönem - 1 ila 6 yıl arası
Master eğitimi 4 yol takip etmeyi sağlar.

Uzmanlaşmış Yüksek Eğitim Diploması (DESS-Diplôme d’études supérieures spécialisées)

Yoğun Eğitim Diploması (Diplôme d’études approfondies-DEA)

Teknolojik Araştırma Diploması (Diplôme de recherche technologique-DRT)

Doktora (Doctorat)
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Bilimler ve Teknikler Masteri (MST)

Egitim süresi 2 yıldır.

Eğitim ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir, yıllık olarak yaklaşık 1200 FF civarındadırlar.

Bu master programı lise diploması (baccalaureat ve ya dengi) ardından 2 yıllık bir diploma (DEUG, DUT) elde etmiş öğrencilere yöneliktir. Aynı zamanda büyük okulların hazırlık sınıflarını bitirmiş öğrenciler de bu programa katılabilirler.

MTS'ye başlamadan önce, öğrenciler bir sınava tabii tutulurlar, "hazırlık sertifikası" (certificat preparatoire-CP).Bu sınava hazırlık DEUG devresinin son yılında ve ya üniversite devresinin ilk yılında gerçekleşebilir.Bu hazırlık kursları 3 hafta sürer ve sınavlar üniversitelere göre ya Haziran ya da Eylül ayında yapılır.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir.Ayrıca kendi ülkelerindeki bir üniversitede ilk iki yılı tamamlamış olmaları gerekir.Öğrenci sicilini gösteren dosyaları üniversitenin denklik komisyonları tarafindan incelenir.

Eğitim
MST uzmanlık dalları bilgi ve teknik gelişmeler eğitimi ile ilgili formasyonları kapsar. Ekonomik ve sosyal, edebi veya bilimsel nitelikli MST’ler vardır. MST’ler bulundukları bölgenin ihtiyaçlarına göre üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterir.Ortak özellikleri hepsinin çok profesyonalize olmuş olamalarıdır.Eğitim 10 hafta süren şirket stajlarını içerir.

Öğrencilerin CP (hazirlik sertifikasi) sınavında başarılı olamamaları ihtimali dolayısıyla, bir MTS'ye kayıt yaptırırken aynı anda bir lisans programına da kayıt yaptırma hakları vardır.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

İşletme Bilimleri Masteri (MSG)

Eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir, yıllık olarak yaklaşık 1200 FF civarındadırlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
MSG programı DEUG'Un özel seçeneklerinden birini (sosyal bilimler uygulamalı matematik-mathematiquesappliquées aux sciences sociales (MASS), ekonomi ve işletme) gerçekleştirmiş ve ya muhasebe-işletme BTS'si yapmış öğrencilere açıktır. Seçmeler dosya üzerinde ve mülakatla yapılır. Bir MSG programına başlamadan önce, öğrenciler bir sınava tabii tutulurlar, "işletme eğitimine hazırlık sertifikası" (certificat preparatoire aux études de gestion-CPEG). Bu sınav Haziran ayında yapılır. Sınava hazırlık için üniversiteler 3 haftalık hazırlık kursları açarlar.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir.Ayrıca kendi ülkelerindeki bir üniversitenin işletme bölümünde en az iki yılı tamamlamış olmaları gerekir.Öğrenci sicilini gösteren dosyaları üniversitenin denklik komisyonları tarafindan incelenir. MSG programına başlamadan önce yabancı öğrenciler de aynı CPEG sınavana tabii tutulurlar.Bu sınav haziran ayında yapılır.Sınava hazırlık için üniversiteler 3 haftalık hazırlık kursları açarlar.

Eğitim
Eğitim 10 hafta süren şirket stajlarını içerir. Yabancı öğrencilerin CPEG (işletme eğitimine hazırlık sertifikası) sınavında başarılı olamamaları ihtimali dolayısıyla, bir MSG'ye kayıt yaptırırken aynı anda bir lisans programına da kayıt yaptırma hakları vardır.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitimİşletme Üzerinde Uygulamalı Bilgisayar Yöntemleri Masteri (Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion -MIAGE)
Eğitim süresi 2 ya da 3 yıldır.

Eğitim ücreti

Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir, yıllık olarak yaklaşık 1200 ff civarındadırlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
MIAGE programına birinci sınıftan girmek icin lise ardından 1 senelik eğitimi (Bu eğitim fen ve matematik ağırlıklı olduğundan fen va ya ekonomi alaninda 1 senelik DEUG ve ya 1 senelik DUT) tamamlamış olmak gerekir.Aynı zamanda MIAGE'ye ikinci sınıftan da girmek mümkündür.Bunun için DEUG ve ya DUT diploması istenir.

Birinci sınıftan giriş, dosya incelemesiyle yapılır. İkinci sınıftan giriş, dosya incelemesi ve çeşitli testlerle (bilgisayar, ingilizce vs...) yapılır.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir. Ayrıca kendi ülkelerindeki bir üniversitede bir ya da iki yılı tamamlamış olmaları gerekir. Öğrenci sicilini gösteren dosyaları üniversitenin denklik komisyonları tarafından incelenir.

Birinci sınıftan giriş, dosya incelemesiyle yapılır. İkinci sınıftan giriş dosya incelemesi ve çeşitli testlerle (bilgisayar, ingilizce vs...) yapılır.

Eğitim
MIAGE programlarının çoğu Mesleki Üniversite Enstitülerinde (IUP) yapılır.MIAGE işletme alanında bilgisayar sistemlerinin kavram ve kullanımları konusunda uzman yetiştirir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Mühendis-Usta Diploması (Titre d’ingénieur-maître-TIM)

Bu diploma, mesleki amaçlı yeni üniversite dallarını oluşturan Mesleki Üniversite Enstitülerinde (UIP) verilmektedir. Eğitim süresi 6 aydır.

Eğitim ücreti
TIM diploması şirketlerde yapılan stajlarla alınan bir diploma olduğundan herhangi bir ücret söz konusu değildir.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
TIM programına girebilmek için fransız ögrencilerin bir IUP'de edinilmiş Ustalik (maitrise) diplomasına sahip olmaları gerekir.

Bu öğrenim süreci, 3 yıllık bir süre zarfında yabancı dillerde bir eğitimi ve en az 6 aylık mesleki stajı kapsamaktadır. Pedagojik içeriği, eğitim saatlerinin %50 ’sini karşılayan yerel ekonomik partnerler ile ortaklaşa belirlenir. TIM diploması toplanan komisyon tarafından verilir.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
TIM elde edebilmek için yabancı öğrencilerin de bir IUP'de edinilmiş Ustalık (maitrise) diplomasına sahip olmaları gerekir.Bu ustalık diplomasından sonra öğrencinin bir şirkette 6 ay boyunca staj yapması gerekir.TIM diploması toplanan komisyon tarafindan verilir.

Eğitim
Her başarılı eğitim yılı sonında ulusal bir diploma verilir. (DEUG, Lisans, Master). Mühendis-Usta Diploması (TIM) ancak master başarıldığı takdirde, eş yanlı komisyon jürisinin teklifiyle verilir. Ancak, bu adlandırma, diploma sahiplerine mühendis sıfatı vermemektedir. Bu sadece üniversite kökenleri ile ilgili bir çeşit etikettir (Label). Mühendis-ustaların eğitimlerini, 3. Dönem eğitimi olarak, teknolojik araştırma diploması (DRT, iki yıllık) ile tamamlama imkanları vardır.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Uzmanlaşmış Yüksek Eğitim Diploması (DESS-Diplôme d’études supérieures spécialisées)

Mesleki amaçlı bir yıllık eğitimdir; Fransız öğrencilerince çok istenilmektedir; özellikle sözel nitelikte çok sıkı bir elemeden geçilmektedir, bu da, öğrencinin Fransa’da bulunmasını gerektirir. Üniversiteler arası anlaşma olmaması halinde kayıt olanağı kesin değildir.

Eğitim ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir, yıllık olarak yaklaşık 1300 ff civarındadırlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Ögrencinin bir ikinci devre diplomasına (ustalık -maitrise, MST, MSG, MIAGE) sahip olması gerekir.Seçmeler yazılı sınav ve mülakatla yapılır.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Ögrencilerin kendi ülkelerindeki bir üniversitede en az 4 yılı tamamlamış olmaları, yani devam etmek istedikleri DESS dalında 4 senelik bir diplomaya sahip olmaları gerekir. Ögrenci sicilini gösteren dosyaları üniversitenin denklik komisyonları tarafindan incelenir. Seçmeler yazılı sınav ve mülakatla yapılır. Bu sınav için öğrencinin Fransa'da bulunması şarttır.

Eğitim
DESS diploması profesyonel amaçlı bir diplomadır.Kazanılan formasyon bilimsel, teknik ve ya endüstriyel özellikte, belirli bir dala yöneliktir.Mesleki alanda en az 3 aylık bir stajı içerir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Yoğun Eğitim Diploması (Diplôme d’études approfondies-DEA)

Eğitim süresi 1 yıldır. DEA, doktora eğitiminin ilk senesinin sonunda verilen diplomadır.

Eğitim Ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir, yıllık olarak yaklaşık 1300 ff civarındadırlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartlarıÖgrencinin bir ikinci devre diplomasına (ustalık -maitrise, MST, MSG, MIAGE) sahip olması gerekir.

Yabancı ögrenciler için kabul şartları
Ögrencilerin kendi ülkelerindeki bir üniversitede en az 4 yılı tamamlamış olmaları, yani devam etmek istedikleri DESS dalında 4 senelik bir diplomaya sahip olmaları gerekir. Ögrenci sicilini gösteren dosyaları üniversitenin denklik komisyonları tarafindan incelenir.

Eğitim
DEA, belirli bir dalda ve ya bir alanda araştırmayı öğrenmek amacıyla, doktora eğitiminin ilk yılını kapsar. Bu diploma esas olarak yapılan kişisel bir çalışmaya, bir inceleme yazısına dayanır, ders sayısı azdır. Diploma verilebilmesi için öğrencinin, araştırma kapasitesi ve tez hazırlama yetkisinin değerlendirilmesini sağlayacak bu inceleme yazısını hazırlayarak savunması gerekmektedir.

Bazı üniversiteler DEA için bir yıllık hazırlık yapılmasını talep edebilmektedirler. Bu hazırlık senesi eğitim süreci programını yaparken öngörülmelidir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Teknolojik Araştırma Diploması (Diplôme de recherche technologique-DRT)

Eğitim süresi 6 ay +18 aydır.

Eğitim ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir, yıllık olarak yaklaşık 1300 ff civarındadırlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
DRT programına girebilmek için öğrencilerin ya bir mühendis-usta diplomasına (TIM) sahip olmaları ya da bir mühendislik okulunun son sınıfında olmaları gerekir.Seçmeler dosya üzerinden ve mülakatla yapılır.Kayıt sırasında öğrencinin eğitimi boyunca çalışacağı şirketle yapılmış sözleşmeyi ispatlaması istenir.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Öğrencilerin kendi ülkelerindeki bir üniversitede en az 4 yılı tamamlamış olmaları, yani devam etmek istedikleri DESS dalında 4 senelik bir diplomaya sahip olmaları gerekir.Öğrenci sicilini gösteren dosyaları üniversitenin denklik komisyonları tarafından incelenir.Kayıt sırasında ögrencinin eğitimi sırasında çalışacağı şirketle yapılmış sözleşmeyi ispatlaması istenir.

Eğitim
Öğrenciler 3 ila 6 ay boyunca üniversitede proje işletmesi, finansal işletme, pazarlama ve şirket ekonomisi konularında eğitim görürler.Arkasından daha uzmanlaşmış bir eğitim safhası daha gelir.Daha sonra da daha önceden anlaşmış olduğu şirkete girerek 18 ay boyunca endüstriyel bir proje gerçekleştirir.

43 değişik DRT formasyonu ve bu programı sunan 18 eğitim kurumu vardır. DRT bölümleri temel olarak bilgisayar, elektrik-malzeme mühendisliği ve makine-çevre mühendisliği üzerinedir. DRT diploması projenin sunumu ve savunmasıyla elde edilir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Fransa'da Eğitim

Doktora (Doctorat)

Eğitim süresi 2 ila 4 yıldır.

Eğitim ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir, yıllık olarak yaklaşık 1300 ff civarındadırlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Öğrencinin DEA diplomasi sahibi olmasi ve tez sorumlusunun onayını almış olması gerekir. Adayın çalışmalarına dair bir dosya düzenlenmesi şarttır, ancak bu, profesörle mulakattan muaf tutmamaktadır.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Öğrencilerin kendi ülkelerindeki bir üniversitede, okumak istedikleri doktora dalında en az 5 yılı tamamlamış olmaları gerekir. Öğrenci sicilini gösteren dosyaları üniversitenin denklik komisyonları tarafindan incelenir.Ayrıca doktora sorumlusunun onayını da almış olmalıdırlar. Adayın çalışmalarına dair bir dosya düzenlenmesi şarttır, ancak bu, profesörle mülakattan muaf tutmamaktadır.

Eğitim
Doktora tez savunmasıyla sonuçlanan bir araştırma calışmasına dayanır. . Hazırlanma süresı 3 ile 4 yıl arasında değişmektedir. Şunu belirtmekte yarar vardır:edebi bilimler ve insani bilimler için genellikle 1 yıl uzatma gerekebilmekteyken, fen bilimleri tezi için 3 yıllık süreye uyma zorunluluğu vardır
 
Üst