Estetiğin ve güzelliğin sanatı: Tezhib

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Estetiğin ve güzelliğin sanatı: Tezhib


Tezhip, uzun ve köklü bir geçmişe sahip kitap sanatlarımızdandır. Hüsn–i hat ve cilt sanatlarını tamamlayan, onlara ahenk kazandıran, bu sanatlarla birlikte kitaba nakış ve renk armonisi katan muhteşem bir güzelliktir.

Eskiden yazma kitapların ve hüsn–i hat kenarlarını boya ve yaldızlı süslemelerle tezyin etme işine tezhip denirdi, bu işleri yapan kişilere ise müzehhip. Başka bir ifadeyle; altınla süsleme anlamına gelen tezhip, boya ve altın tozuyla, çiçek ve nakışlarla süsleme sanatına verilen addır

Tezhip, resimden ve minyatürden çok farklı teknikle yapılır.

Tezhip, kitabın çeşitli yerlerine yapılır, bunlardan en önemlileri:

1. Zahriye: (Kitabın ilk bir veya iki sayfasında) Yuvarlak, köşeli olabilir ve ortasında madalyon halinde eserin ve müellifin adı ve eserin kimin namına yazıldığı kayıtlıdır.

2. Başlık: (Serlevha) Metnin başladığı sayfadaki başlıktır. Bazı yazmalarda bilhassa Kur’an–ı Kerim’lerde ve padişahlara takdin olunan eserlerde bu sayfayla karşısındaki sayfa tamamıyla tezhibli olabilir.

3. Bölüm ve sûre başlıkları: Sûrelerin başladığı sayfalardaki tezhiptir.

4. Durak, cüz, hizip, secde işaretleri (Kur’an–ı Kerimlerde)

5. Hatime (son)

6. Cedvel (Yazıyı çerçeveleyen çizgi)

7. Zencirek (Tezhibli sayfa kenarındaki geçme)

8. Tığ (Sayfada yazı dışındaki süsler)

Kütüphanelerimizde, saray nakışhanesinde tezhiplenerek padişaha sunulan birçok eser vardır, aradan 500 yıl geçmesine rağmen güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmemişlerdir.

Tezhibe kısaca estetiğin ve güzelliğin sanatı demek doğru olacaktır.

Türk tezhip sanatı, resim ve minyatür sanatları gibi Türk millletinin tarihi ile başlar.
 
Üst