Elfazı Küfür (Küfürlü Sözler) . . .

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Günlük hayatta çoğu zaman bilmeden küfür sözler söyleriz.Bazen bu sözler imanımızı tehlikeye düşürür. El faz-ı küfür isimli kitaptan çevrilen bazı küfür sözlerden bu yazımızda bahsedeceğiz.

KÜFÜR : Şüphe cehalet ve inkar gibi şeylerden dolayı iman edilmesi gereken şeylere iman etmemektir. 3 çeşittir.

Cehli Küfür : Kafir ve cahillerin küfürüdür.

İnkari ve İnadi Küfür : Firavun gibilerin küfrü.

Hükmi Küfür : İman edilmesi gereken şeyleri tahfif etmekle meydana gelen küfür.1- “Şer Allah’ın taktiri değildir ve herkes yaptığının failidir. “ diyenler küfürdedir. Zira hayrıda şerri de yaratan Allah’tır. Resulullah ( sav ) bu görüştekiler için ;

“ Onlar bu ümmetin Mecusileridir. Hastalarını ziyaret etmeyin öldüklerinde şehadet etmeyin onlar kader konusunda Allah’ın düşmanlarıdır.“ buyurur.Allah yanılır e pişman olur demek

3- Tenasühü ( reankarnasyon ) kabul eden 12 imamı masum kabul edenler küfürdedir.

4- Sahabenin bazılarını tekfir edenler ( hariciler gibi ) küfürdedir.

5- Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir ondan önce bilemez demek

6- Allah görmez görülmez demek

7- Allah cisimdir demek ( cisim : uzunluk derinlik ve eni olan şeylere denir. )

8- Allah’ın sıfatları geçicidir baki değildir demek

9- Allah’ın her işinde hikmet olmayabilir demek

10- Allah’ın şanına uygun olmayan birşey söylemek

11- Allah görmez duymaz gibi Allah’ın basar semi gibi sıfatlarından herhangi birini inkar etmek

12- Fiili kul yaratır demek

13- Fiili Allah yarattığı için kula sorumluluk yoktur demek küfürdür söyleyen dinden çıkar. Çünkü kulun imtihan olması gerekir. Kul seçiminden sorumludur Allah da kulun seçtiğini yaratır.

14- Cennet yada cehennemi yada mizanı yada mahşeri inkar etmek

15- Abdestsiz namaz kılmak ( kasten ve bilerek ) küfürdür.

16- Tevbe etmeden ölen cehennemliktir diyenin küfründen korkulur.

17- Allah arştadır şuradadır buradadır demek sureti ile ona mekan tahsis etmek

18- Allah yukardadır demek ( yukardan kasıt bizden üstündür yaratıcıdır ise sakınca olmaz )

19- Bilerek kıbleden terse veya necasetli elbise istihfaf ( alay ) için namaz kılmak

20- Allah’tan gayrıya secde etmek

21- Allah ile oturulur konuşulur onun yanına çıkılır Allah bazı kimselere hulul eder demek

22- Kainat namütenahi diyenler

23- Allah’a eş çocuk doğmak ölmek nispet edenler

24- Allah’ın birliğini kabul etmeyenler

25- Yaratıcılığı Allah’a nispet etmemek tabiat yarattı demek

26- Allah bana şunu emretseydi yapmazdım demek.

27- Ehli kıbleyi günahından dolayı tekfir etmek

28- Müslümana kafir demek

29- İmanda şüphe etmek

30- İnşaallah müminim demek ( ölüm anında imanlı olmayı kastederse sorun yoktur )

31- Helali haram haramı helal kabul etmek

32- Seni elimden Allah bile kurtaramaz demek

33- İmanda noksanlık olabilir demek ( nuru ve imanın kuvvetini kastederse olmaz )

34- Kafirlerin bayramını kutlamak

35- Kafirlerin ayinlerini hoş ve güzel görmek

36- Haramdan sevap ummak

37- Emri bil marufu inkar etmek

38- Kelimei küfrü işitip gülmek

39- İman mahluktur demek ( Cenabı Hakdan gelen hidayet mahluk değildir. )

40- Kurana mahluktur demek ( harf ve yazılan mürekkebi kastederse mahsur yoktur. )

41- Kurana çöl kanunu demek

42- Elfazı küfürü şaka ya da yalan olarak söylemek

43- Nefsinin küfrüne razı olmak

44- Çağıran kimseye lebbeyk demek

45- Lüzumsuz yere papazların beline bağladığı zünnar denilen şeyi takmak

46- İnsan karşılamak için hayvan kesmek ( hayvan murdardır . )

47- Bir kimse ben cennet nimeti yiyorum hurilerle yatıyorum derse küfürdür dinden çıkar.

48- Allah’tan kork dense ve oda korkmam derse

49- Allah bu adamı unutmuştur derse ( hasta kişi için )

50- Allah yok olanı bilmez derse

51- Allah’ı rüyamda gördüm derse

52- Yapmadığı halde Allah şahit yaptım derse

53- Gaybı biliyorum derse

54- Bu adam hastalıktan ölür derse

55- Saksağan öttüğünde yolcu gelecek derse

56- Fala doğru derse kahini tasdik etse

57- Peygamberin mucizesini velinin kerametini inkar etse

58- “Eğer kıyamette Allah’ın hükmü varsa senden hakkımı alırım’’ derse

59- Allah herkes için iyidir ama bana kötülük etti derse

60- Falanca benim yanımda kafir gibidir derse

61- Allah’ın rahmetinden ümit kesmek

62- Allah’ın azabından emin olmak ( ben azaba uğramam demek )

63- Hadis okunurken “ben böyle sözleri çok işittim “demek

64- Seninle karşılaşmak azraille karşılaşmak gibi demek

65- Alimlerin ağzına küfretmek

66- Vaiz yada alim taklidi yapıp insanları güldürmek

67- Küçük günah işleyene “tevbe” et denince “ne yaptım ki tevbe edeyim’’ dese

68- Yemeğe küfretmek

69- Filan kişi benden daha kafirdir demek

70- Zalime adil demek

71- Peygamberlerden bir kısmına inanmak ayıplamak sünnetlerinden birini olsun beğenmemek

72- Peygambere sövmek

73- Ben resulüm demek

74- Peygamberin dediği doğruysa kurtulduk demek

75- Peygamber insan mıdır cinmidir demek

76- Peygamber kabağı severdi denildiğinde “ ben sevmem “ demek

77- “Azrail bu adamın canını yanlışlıkla aldı’’ demek

78- Tırnaklarını kes başını tıraş et sünnettir dense o da sünnette olsa kesmem dese

79- Hazreti Ayşe’ye kötü söz söylemek

80- Münkir nekir yada herhangi bir meleğe sövmek

81- Ebubekir ve Ömer’in ( ra ) hilafetini kabul etmemek

82- Sahabeye küfretmek

83- Sensiz cennete girmem demek

84- Cennet istemem Allah’ı görmek istemem demek ( cenneti küçümsememeli)

85- Ezanı alaya alanlar

86- Herhangi bir ayeti inkar etmek

87- Kuran’la dalga geçen yada hor gören

88- Helal ye denildiğinde haram daha iyi ve daha tatlıdır demek

89- Livata ve zina helaldir demek

90- “ ey kafir “ denildiğinde “ efendim “ demek

91- Hileyle kazanılan parayı helalmiş gibi bereketli olsun demek

92- “Senden hakkımı kıyamette alacağım “ denildiğinde “biraz daha ver ikisini bir alırsın” demek

93- Kıyametten korkmam demek

94- İlim öğren denince ilim karın doyurmaz demek

95- Müslümana lanet senin müslümanlığına demek

96- Küfür kelimesini (dinden çıkaran kelimeyi) işitip gülmek

97- Kabir sualini ve azabını inkar etmek

98- Miracın Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya kadar olan kısmını inkar etmek

99- Evliya enbiyadan üstündür demek

100- Evliya belli makamdan sonra amel ve ibadete ihtiyaç duymaz demek

101- Hristiyan yahudiden iyidir demek ( yahudi hristiyandan şerlidir denilmelidir .)

102- Bir kimse sünnet ne işe yarar boşver demek

103- Şu adam peygamber olsa ona iman ederdim demek

104- Kuranı mescidi kabeyi hürmet gereken yerleri alaya almak

105- Kuranı müzikle okumak

106- Kurana şiir demek

107- Sayarken bir yerine bismillah iki üç diye saymak

108- Emretme veya izin vermek yerine bismillah demek ( oturayım mı diyene otur yerine bismillah demek gibi örneğin )

109- Namaz kıl denilince bekle ramazanda kılarım demek ( namazın farziyetini ramazana indirgemek )

110- Namaz kıl denilince sen kıldın da ne oldu demek

111- Ezan yada kuran okunurken ne bet şey demek

112- Ramazan geldiğinde yine ağır misafir geldi demek

113- Küçümseyerek sabahçık namazını kıldım demek

114- Namaz bana farz değil demek

115- Sadece ramazanda kılıp 70 kat sevap var diğer aylarda kılma demek

116- Benim namazımı başkası kılıyor yada kıldı demek

117- Ramazan farz olmasaydı ne olurdu demek

118- Eline değnek alıp hoca taklidi çocukları dövmek

119- Bıyık kesmek sakal bırakmak çirkin şeylerdir demek

120- Şeriat ilminde tevhid ( birlik ) yoktur demek

121- Müspet ilim şeriat ilminden daha üstündür demek

122- Kafir cennetlikmi cehennemlik mi bilinmez demek

123- Alime fakihe yada veliye alimcik velicik gibi sözlerle hitap etmek

124- “ sen müslüman değil misin? “ denildiğinde “ hayır “ demek

125- Müslümanın ağzına küfür etmek

126- Filan müslüman kafir olarak ölsün kafir olsun demek ( kafire derse birşey olmaz )

127- Bir kimse müslümana “La ilahe illallah de” derde o da demesse (şu an demem derse bir şey olmaz)

128- Ben kafir olacağım diyen

129- Birisine küfür kelimesi tavsiye eden

130- Zalime fasıka “ Allah’ın kullarına zulmediyorsun “ dense o da “ iyi yapıyorum “ dese

131- Mahşerde izdihamda beni nasıl bulacaksın dense kafir olur ve dinden çıkar
 
Üst