Eğitim Sen'den USTA ÖĞRETİCİ Açıklaması

öyküm_benim

New Member
ÖgretmenForum Üye
Eğitim Sen'den USTA ÖĞRETİCİ Açıklaması
Eğitim Sen'in Açıklaması:

Bilindiği gibi sendikamız usta öğreticilere öğretmen görevi, yetki ve sorumluluğu ile bağımsız sınıf verilmesini öngören 17.7.2008 gün ve 1983 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün genel yazısının ve bu yazının dayanağı olan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Usta Öğretici” başlıklı 25/2 maddesindeki “öğretmen görev ve sorumluğu içinde” ibaresinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açmış ve bu dava da Danıştay 2.Dairesi 16.2.2009 gün ve E: 2009/377 sayılı kararıyla anılan yazının 7.maddesinde yer alan “öğretmen görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde bağımsız sınıf verilecek şekilde planlama yapılması” ibaresinin ve anılan Yönetmeliğin 25.maddesinin 2.fıkrasındaki “öğretmen görev ve sorumluğu içinde” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu kararı Web sayfamızda “OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNU ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN SENDİKAMIZIN ÖNEMLİ BİR HUKUK ZAFERİ” başlığıyla yayımlamış ve bu karardan sonra artık okul öncesi eğitim kurumlarında usta öğreticilere bağımsız sınıf verilemeyeceği, usta öğreticilerin ancak öğretmenle birlikte görev yapabileceğini belirtmiştik. Bu haberin ardından gündeme gelen kimi yanlış yorumlara cevap vermek ve kararın uygulanmasına ilişkin önerlerde bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, karar kimlerin usta öğretici olarak atanacağına ilişkin bir karar değildir, usta öğreticilerin hangi görev ve sorumluluk içinde çalışacağına ilişkin bir karardır. Bu nedenle kız meslek lisesi mezunlarının usta öğretici olarak atanmasının engellenmesi söz konusu değildir. Yine bu karardan sonra kız meslek lisesi mezunu usta öğreticiler değil hiçbir usta öğreticiye sınıfta öğretmen olmaksızın bağımsız sınıf verilemeyecektir. Bu bakımdan bazı internet sitelerinin “kız meslek lisesi mezunlarına bağımsız sınıf verilemeyecek” açıklaması dayanaksız ve yanlış bir yorumdur.

Usta öğreticilik mesleki eğitimde ve özel olarak da okul öncesi eğitim kurumlarında yararlı ve işlevli bir kurumdur. Ancak usta öğreticiye öğretmenle birlikte görev yapacak ve öğretmene yardımcı bir bileşen olması gerekirken öğretmen görevi ve sorumluğu verilmesi hem eğitim bilim gereklerine, hem de yasalara açıkça aykırıdır.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı esnek çalışmayla yıllardır okul öncesi öğretmenlik mezunu onbinlerce öğretmen adayı işsiz iken bu alandaki öğretmen açığını hukuka aykırı biçimde usta öğreticilerle karşılamıştır. Milli Eğitim Bakanlığının güvencesiz, ucuz, sömürüye ve baskıya açık bu istihdam biçimini okul öncesi kurumlarında anılan Danıştay kararından sonra sürdüremeyecektir. Bu nedenle tek çözüm okul öncesi eğitim kurumlarına yeteri kadar okul öncesi öğretmenlik mezunu öğretmen atamaktır. Hükümet olmak çaresizlik ya da çözümsüzlük yeri değildir, çözüm yeridir.
 
Üst