Edeb

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Mevzû: EDEB / İMAM-I A'ZAM (k.s.) hakkında
Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 279

Davud Tâî şöyle anlatmıştır:
"Yirmi yıl Ebu Hanife ile birlikte bulundum. Bu zaman zarfında dikkat ettim, ne yalnızken, ne de yanında birileri varken başı açık olarak oturduğunu ve istirahat maksadıyla ayaklarını uzattığını hiç görmedim. Kendisine:
-Yalnızken ayağını uzatmanda ne mahzur var? dediğimde:
-Cenab-ı Hak karşısında edebli olmak daha efdaldir, demişti."
 
Üst