Dostluk

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
DOSTLUK


Mevzû: DOSTLUK / İBRAHİM B. EDHEM (k.s.) hakkında
Kuşeyrî'nin Risalesi, (Abdülkerim Kuşeyrî, Trc. Süleyman Uludağ) s: 79

Sehl b. İbrahim şöyle anlatıyor:
İbrahim b.Edhem'le dost idik. Bir keresinde ben hasta oldum. O, elindeki bütün her şeyi benim için harcadı. Sonra iştahım açıldı. Tekrar yiyecek bir şeyler istedim. Eşeğini satarak, parasını istediklerimi almak için harcadı. Biraz iyileşmeye başlayınca:
-Ey İbrahim, eşek nerede? diye sordum. İbrahim b. Edhem:
-Sattık, dedi.
-Peki ama şimdi ben neye bineceğim? diye sordum.
-Sırtıma, kardeşim! Dedi ve beni üç konak sırtında taşıdı.

Mevzû: DOST SEÇİMİ / BEYAZİD-İ BESTAMİ (k.s.) hakkında
Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 234

Bir gün Beyazıd-ı Bestami'ye "Kimle sohbet edelim?" diye sordular. Beyazid-i Bestami hazretleri:
-Hastalandığın zaman seni ziyarete gelen, suç işlediğin zaman nedametini kabul edip seni afv eden ve her şeyini kendisiyle paylaştığın, sırdaş edindiğin kimse ile dost ol!" diye cevap vermişlerdir.

Mevzû: DOSTLUK ADABI / EBU OSMAN HîRî (k.s.) hakkında
Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 514

Ebu Osman Hîrî hazretleri, dostluk âdâbı hakkında şöyle buyurmuşlardır:
"Allahu Teâlâ ile sohbet güzel edeb, devamlı murakabe ve heybetle,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile sohbet sünnetine tâbî olmak ve zâhîrî ilmine itaat ve teslimiyetle,
Evliya ile sohbet hürmet ve hizmetle,
Dostlarla sohbet, günahta olmamaları şartıyla devamlı güler yüz göstermekle,
Aile ile sohbet güzel huyla, cahiller ile sohbet, kendilerine dua edip, Allah'ın rahmetine nail olmalarını dilemekle olmalıdır."

Mevzû: DOSTLUKTAN MAKSAT / ABDULLAH B. MÜBAREK (k.s.) hakkında
Tezkiretü'l-Evliya, (Feridüddin Attar, Trc. Süleyman Uludağ) s: 247

Abdullah b. Mübarek hazretleri kötü huylu biriyle yolculuk yapmıştı. Yolculukları bitip ayrıldıklarında Abdullah b. Mübarek ağlamaya başladı.
-Neden mahzunsun? diyenlere şu cevabı verdi:
-Maalesef, o biçarenin halini hiç değiştiremedim. Ona hiç faydalı olamadım. Demek ki noksanlık bana aitmiş!..
 
Üst