DİNİMİZ İSRAFI-SAVURGANLIĞI..................

tutumluhayat

New Member
ÖgretmenForum Üye
Dinimiz;israf etmeyi,tutumlu davranmamayı ve savurganlığı şu ayetler ve hadisler ile kesin olarak yasaklamıştır:

1)Ey Ademoğulları!(Allah'a)kulluk olsun diye yapıp-ettiğiniz her işte kendinize çekidüzen verin;(serbestçe) yiyin için,fakat saçıp savurmayın:(çünkü)kuşku yokki,O savurganları sevmez!*
2)Ve onlar ki,başkaları için harcadıkları zaman,ne saçıp savururlar,ne de cimrilik yaparlar;bu ikisi arasında her zaman bir orta yol bulunduğunu (bilirler)**
3)Ve (ey insanoğlu,)yakın(ların)a,hak(lar)ını ver;düşküne de,yolda kalmışa da;ama sakın (elindekini)anlamsız,amaçsız bir biçimde saçıp savurma.Çünkü bilki saçıp savuranlar Şeytan'ın türdeşleridir;Şeytan da zaten Rabbine karşı gerçekten çok büyük bir nankörlük sergilemiştir.***

Muhammed ESED-Kur'an Mesajı- *A'raf Suresi/31.Ayet
'' '' '' '' **Furkan Suresi/67.Ayet
'' '' '' '' ***İsra Suresi/26-27.Ayet

1)(Yiyip için, giyinin ve tasadduk edin. Fakat israf ve kibirden sakının!) [Buhari]
2)(İktisat(tutumluluk) eden zenginleşir, israf eden fakirleşir.) [Bezzar]

Kaynak:
http://tutumluhayat.blogspot.com/
 
Üst