Din kültürü 4.sınıf 1.dönem 2. yazılı sınavı

G

gd

Guest
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların ibadet ettikleri yerin ismidir?
A) Havra B) Cami C) Kilise D) Sinagog

2) Temizlikle ilgili aşağıdaki sözlerden hangisi peygamberimize aittir?
A) Temizlik imanın yarısıdır. B) Temiz olanı herkes sever. C) Temiz ol, temiz kal. D) Temizlik her zaman şarttır.

3) Aşağıdakilerden hangisi sınava giren kişiye söylenmez?
A) Allah zihin açıklığı versin. B) Allah yardımcın olsun. C) Başarılar dilerim. D) Allah şifalar versin.

4) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed ile ilgili olarak yanlıştır?
A) Dört yıl sütannede kaldı. B) Süt annesi Halime idi.
C) 4-8 yaşları arası ona Amine baktı D) 6 yaşındayken annesi öldü.

5) Peygamber Efendimizin aile büyükleri (babası,annesi, dedesi, amcası ve süt annesi) aşağıdakilerden hangisinde sıra ile verilmiştir?
A) Amine-Abdullah-EbuTalip-Abdulmuttalip Halime, B) Abdullah-EbuTalip-Abdulmuttalip-Halime Amine,
C) Abdullah-Amine-Abdulmuttalip-EbuTalip-Halime, D) Abdullah-Amine-Halime-EbuTalip-Abdulmuttalip

6) Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?
A) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi B) Zayıflar sürekli gözetilirdi.
C) İçki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı D) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.

7) Allah’ın kesinlikle yapmamızı yasakladığı iş ve davranışlara ne denir?
A) Helal B) Haram C) Farz D) Sevap

Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?
A) Çevre temizliği B) Kalp temizliği C) Elbise temizliği D) Beden temizliği

9) İnsanların "dosdoğru olması" ne demektir?
A) Kimseyi kandırmaması B) Zayıf ve ince olması C) Başkasının karşısında eğilmemesi D) Uzun boylu olması

10) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?
A) Kötü davranışlardan kaçınırdı. B) Haksızlıklara karşı çıkardı.
C) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi. D) Arada bir yalan söylerdi.

11) Peygamber Efendimize ait olan sözlere ne ad verilir?
A) Atasözü B) Ayet C) Vecize D) Hadis

12) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız çocuklarında birisi değildir?
A) Zeynep B) Rukiyye C) Aişe D) Fatıma


“ Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme uygulaması vardı. Hz. Muhammed’i doğuran annesi__________________ ,onu emzirecek bir kadın arıyordu. Sütanne bulunmuş ve Hz. Muhammed 0 -4 yaşları arasında sütannesi _______________ ‘nin yanında kalmıştı.”

13) Boşluğa sırasıyla hangi isimler yerleştirilmelidir.
A) Hatice – Ayşe B) Emine – Âmine C) Halime – Âmine D) Âmine - Halime

“ Hz. Muhammed 4 – 6 yaşları arasında annesinin yanında kalmıştır. Annesi, ______________ köyünde vefat edince 6 – 8 yaşları arasında dedesi _________________________ ‘in yanında kalmıştır. 8 yaşında iken dedesi de vefat edince onu amcası ______________________ himayesi
altına almış ve onun yanında ticari seferlere katılmıştır. “

14) Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz.
A) Mekke – Abdulmuttalip - Ebu Talib B) Medine - Abdullah - Ebu Talib
C) Ebva - Abdulmuttalip - Hamza D) Şam - Abdulmuttalip - Ebu Talip

15) Sadece Allah’ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen addır. Ayrıca bu din Hz. İbrahim’in dinidir. Bu dini inanç hangisidir?
A) Haniflik B) Hıristiyanlık C) Musevilik D) İslamiyet

16) Peygamberimize Muhammedü’l-Emin lakabının verilmesinin sebebi nedir ?
A) Emin ismini çok sevmesi B) Babasının ismi olması C) doğru ve güvenilir olması D) Zeki olması

“ Hz. Muhammed 25 yaşına geldiğinde önceden iki defa evlenmiş, dul bir kadın olan _____________ ile evlendi. Peygamberimizin bu evliliği tam __________ yıl sürdü ve Peygamberimiz bu süre içerinde bir başkası ile evlenmedi.”

17) Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Hz.Aişe – 15 B) Hz.Hatice – 25 C) Hz.Aişe – 25 D) Hz..Hatice - 15

18) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin gençliğinde yaşadığı olaylardan birisi değildir.?
A) Ficar savaşlarına katılması B) Erdemliler topluluğuna üye olması
C) Haceru’l-Esved’de hakemlik yapması D) Göğsünün Cebrail tarafından yarılması
19) “ La ilahe İllallah, Muhammedun rasulullah ” cümlesine kısaca ne denir?

A) Kelime-i Şehadet B) Subhaneke C) Kelime-i Saadet D) Kelime-i Tevhid

20) Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir davranıştır?
A) Yalan söylemek B) Güvenilir olmak C) Küfür söylemek D) Dedikodu yapmak

21) Allah’ın insanların yaptığı güzel davranışlara verdiği karşılığa ne denir?
A) Günah B) Sevap C) Helal D) Farz

22) Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar?
A) Abdest B) Hac C) Zekât D) Oruç

23) Aşağıdakilerden hangisi selam sözüdür?
A) Şükür B) Besmele C) Merhaba D) Allah bilir

24) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Haftada en az bir kere banyo yapmalıyız. B) Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız.
C) Yemekten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız. D) Çamaşırlarımızı sık sık değiştirmemeliyiz

25) Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken bir temizlik kuralı değildir?
A) Yere çöp atmamak B) Sınıfı havalandırmak
C) Duvarları kirletmemek D) Yere çöp atanları uyarmamak


Alıntı:DKAB Platformu -İzzet EKER
 
Üst