berat kandilin önemini anlatan hadisler

  • Konbuyu başlatan ilyastut
  • Başlangıç tarihi
I

ilyastut

Guest
bu sitede berat kandilin önemini anlatan hadisleri yazmıyorsa yazık.
 

bera

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: berat kandilin önemini anlatan hadisler

sen koysaydın konu olarak kardeş
zaten yaz
millet tatilde

bir şey yapmadan konuşanlara da tav olurum ha
ilk mesaj protesto
edeb yahu

Al ben koyayım bir şeyler de sus şu mubarek üç aylar hatırına..beraat kandil hatırına
senin hatırına değil ha
kandil tebrik etmek için açmıştım konuyu..şok oldum

Rahman ve rahim olan Allahım, bu gecede sen biz insanların yari ol, yardımcımız ol, azımızı çok, noksanımızı tamam eyle, hanelerimize bereket , vücudumuza sıhhat, gönlümüze muhabbet ver, dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda ihsan eyle,
sen bizi bizden iyi bilirsin yarabbi bizim kalbimizden geçen ama dilimizle ifadeden aciz olduğumuz muradımızı lütfunla bahşeyle yarabbi. bu mail doslarıma ulaşınca onlar da amin diyeceklerdir inanıyorum çünkü ben duamı onlar ve tüm insanlar için ediyorum, duamı kabul eyle yarabbi. amin.
--
Kanat vardır doğan'ı sultana götürür, kanat vardır kuzgun'u leşe getirir... Bilgisiz kişiye öğüt vermek, çorak
toprağa tohum atmak gibidir,,(Hz.mevlana)


BERAAT GECESİ (KANDİLİ)

Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gece.

Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır:

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'Mübârek'; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle 'Beraet'; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle 'Rahmet', geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle 'Berae veya Sakk' adı da verilir.

Bu gecenin beş özelliği vardır:

1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.

3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.

4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın onüçüncü günü, üçte biri Şaban'ın ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban'ın onbeşinci günü verilmiştir.

Anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler içki düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar.

Bu konuyla ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir:

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi Hz. Âişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:

"Bu gece Şaban'ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Buhârî, et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118).

İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah'a şöyle dua etmiştir: "Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yticesin. " (et-Tergib, II, 119, 120).

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere de şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; ifâ vereyim. "

"Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

 

thares

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: berat kandilin önemini anlatan hadisler

Borçlarımızdan,
Ceza ve Günahlarımızdan Kurtulmak İçin
Bu Gece Dua Edelim..
Allah Affeden ve Bağışlayandır,
Unutmayalım..
Eller Semaya Kalkıp, Yürekler Bir Atınca
Bu Gece,
Gözler Sevinç Yaşlarıyla Dolacak..
Beraat Kandilimiz Mübarek, Dualarımız Kabul Olsun.​
 

ötenin_ötesi

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: berat kandilin önemini anlatan hadisler

Ben de tüm arkadaşların Berat Kandilini kutlarım, inşallah bu gecede yaptığımız hayırlı tüm dualarımız kabul olur ve hepimiz affedilenlerden oluruz.
 

intibah

Site Yöneticisi
Sayfa Yöneticisi
Ynt: berat kandilin önemini anlatan hadisler

Tüm arkadaşların kandillerini kutluyorum.

Ne işi var özel öğretmen forumunda alakasız kişilerin anlamıyorum yahu...Silmekten gına geldi artık...
 
Üst