Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

hoca ismail

New Member
ÖgretmenForum Üye
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiFen-Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi bünyesinde 17 Kasım 1958 tarihinde kurulmuştur. Fen Grubunda, Matematik-Fizik Bölümü ve Tabii İlimler Bölümü olmak üzere iki bölüm; Edebiyat Grubunda ise Türk Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ile İktisat ve İşletmecilik Bölümleri olmak üzere beş bölüm vardı. 1958-1959 öğretim yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı 5, Fransız Dili ve Edebiyatı 4 ve Alman Dili Edebiyatı 1 olmak üzere toplam 10 öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Fen Grubu ise Ziraat Fakültesinin FKB derslerinin yürütülmesini üstlenmişti. Kurulduğu yıllarda, bugünkü Şair Nefi Ortaokulunda faaliyetlerini sürdüren Fen-Edebiyat Fakültesi 1962-1963 öğretim yılı başında şu andaki kampüs içerisinde yer alan kendi binalarına taşınmıştır. 1969 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesi olmak üzere üç ayrı fakülteye ayrılmıştır.

1971 yılında ise Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arap-Fars Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Arkeoloji bölümlerine sahipti. Biyoloji, Jeoloji, Fizik, Kimya ve Matematik diye beş ayrı bölüm halinde organize olan Fen Fakültesi ise, 1970-1971 öğretim yılında da ilk kez Biyoloji Bölümüne 37 ve Matematik Bölümüne 96 öğrenci alarak lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

20 Temmuz 1982 tarih ve 2547 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Üniversiteler yeniden örgütlenirken Fen ve Edebiyat Fakülteleri de tekrar "Fen-Edebiyat Fakültesi" adı altında birleştirilmişlerdir. Bugün Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 15’i aktif olmak üzere, 18 bölüm bulunmaktadır.
 

hoca ismail

New Member
ÖgretmenForum Üye
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanının Mesajı


Bölümümüzde verilen lisans ve yüksek lisans eğitimle tarih alanında araştırmacı ve orta öğretim kurumlarına eğitimci yetiştirmek amaçlanmakta ve Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş ve millî tarih düzeyini yakalamış öğrenciler ile, hızla gelişen bilgi dünyasında, tarih ilminde önemli çalışmalar yapacak elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bölümümüzün eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel akademik çalışmaları ile de gittikçe önemli bir konuma gelmiş, yapılan ulusal ve uluslararası yayınlar her geçen gün artmış ve gerek bölgemizde gerekse yurtta söz sahibi bir konuma gelmiştir.

Bize düşen görev ise bölümümüzü; günümüz şartlarına uygun bir şekilde eğitim veren bir eğitim merkezi haline getirmek, mevcut eğitim ve yayın potansiyelini artırmak daha fazla bilimsel çalışma ile bulunduğumuz Üniversitenin ve Atamızın adına layık bir tarih eğitim ve öğretimini sürdürmektir.Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Selami KILIÇ
 

hoca ismail

New Member
ÖgretmenForum Üye
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ öğretim üyeleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
Öğretim Üyeleri

Prof Dr. Selami KILIÇ ..Bölüm Başkanı..
Prof.Dr. Enver KONUKÇU
Prof Dr. S.Selçuk GÜNAY
Prof Dr. Besim ÖZCAN
Prof.Dr Yavuz ASLAN
Doc.Dr Alpaslan CEYLAN
Doc.Dr İ.Ethem ATNUR
Doc.Dr Mehmet İNBAŞI
Doc.Dr Bilgehan PAMUK
Yrd.Doc.Dr. Hasan GEYİKOĞLU
Yrd.Doc.Dr. İbrahim AYKUN
Yrd.Doc.Dr. Cemil KUTLU
Yrd.Doc.Dr. İskender YILMAZ
Yrd.Doc.Dr. Süleyman ÇİĞDEM
Yrd.Doc.Dr. Gürsoy SOLMAZ
Yrd.Doc.Dr. Savaş EĞİLMEZ
Yrd.Doc.Dr. Ümit KILIÇ

Araştırma Görevlileri

Yavuz GÜNAŞDI
Firdevs Temizgüney
Yasin TOPALOĞLU
Ömer DUMAN
 
Üst