Arapça Dersi (Ayetlerle)

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Ynt: Arapça Dersi (Ayetlerle)


فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ

Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) "Zalimler sizlersiniz, sizler!" dediler.

رَجَعُوا : döndüler
Dönmek fiili Arapçada birkaç tanedir. Tabii bizim bildikelrimiz birkaç tane… Bilmediklerimizin haddi ve hesabını bilmiyoruz. Bunlar (رجع), (عاد), (صار) ve (باء). Birincisi dönüp kontrol etmek gibi daha çok mecazidir, hakiki manada da kullanılır. O yüzden en geniş anlamlısıdır. İkincisi gidilen bir yerden dönme manasına olup mecazi kullanılmaz. Üçüncüsü sonunda olacağı şey olmak veya varacağı asıl yerine varmaktır. Sonuncusu ise daha çok kötü bir şeyle dönmeye kullanılır. Yani iyi bir dönüş için kullanılmaz. Daha çok suç veya günah yüzünden ceza veya azabı hak etmiş olarak dönmektir.
أَنْفُسِ : Kendileri
Bu kelimeyi gramer1 adlı dosyamızda incelemiştik. Detaylı bilgi için oraya müracak daha faydalı olur. O kuraldan da anlıyoruz ki bunlar yaklaşık 3-9 kişidirler. Kendisine bitişen muttasıl zamirle beraber anlamı “kendilerine dönüp şöyle dediler” olur
قَالُوا : dediler
إِنَّكُمْ : muhakkak siz
أَنْتُمُ : siz
Aslında (إِنَّكُمْ)kelimesi tek başına “muhakkak siz” demek iken tekrar arkasından (أَنْتُمُ) “siz” kelimesinin kullanılması tam bir vurgu içindir. Hatta bununla da yetinmeyip haberin başına da (ال) konulması ile vurgu son haddine kadar yapılmış oluyor. Bu vurgulara dikkat etmek lazım. Çünkü bu itiraf tereddütlü değil, bilakis zalimlerin her zaman suçsuzları suçlarken öyle inandıkları için değil, bilakis onların masum olduklarından bu kadar emin oldukları halde sırf azgınlıklarından ve çıkar ilişkilerinden dolayı böyle yaptıklarını bilmekte fayda var. Bu kıyamete kadar baki kalacak bir hakikattir. O yüzden zalimler hakkında hüsn-ü zan abesle iştigal olur veya cehaletin ızharı olur.
Diğer bir nokta ise, bu iç hesaplaşmayı bizim bilmemiz mümkün değildi. Çünkü bir insanın içinden geçirdiklerini bilmek mümkün değil. Bunu ancak ve ancak insanı Yaratanın bilmesi mümkün. İşte o Yaratıcı ve her şeyi Bilen öğretiyor bize bunun iç yüzünü. Bu yüzden çok önemli bir bilgi.
الظَّالِمُونَ : zalimler
Zulüm, haksızlık demektir. Bir şeyi olması gereken yere koymamak veya olması gereken yerden alıp olmaması gereken yere koymaktır.

“Bu manada İbrahim a.s. suçlu değil, asıl haklı o olduğu halde suçlu ilan etmekle asıl siz kendiniz haksız (zalim) yerine düştünüz” diye bir anlık itiraf ve insafa gelmişlerdi. Bütün bu gelişmeler de arka arkaya ani olduğu için aralarda (فَ) harfi kullanılmıştır
 
B

badem

Guest
Ynt: Arapça Dersi (Ayetlerle)


وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Enbiya 105. Andolsun ki, zikirden (Tevrat'tan) sonra Zebur'da da: "Yeryüzünde, şüphesiz salih (ALLAH'a itaat eden, dürüst ve iyi çalışıp orayı imar eden) kullarım mirasçı (hükümran) olacak" diye yazmıştık.

وَلَقَدْ : andolsun
Kelimenin asıl anlamında “andolsun” diye bir ibare yok. Ancak Türkçe’de ve diğer dillerde başka türü çevirisi de mümkün değil. Bu kelime 3 harften oluşuyor (وَ), (لَ) ve (قَدْ). Vav cümlenin öncesi olduğunu gösteriyor. Lâm ve Qad kelimeleri ise ayrı ayrı pekiştirme edatı. İki defa üst üste pekiştirilmiş bir fiil düşünün. Bunu nasıl izah edebilir siniz? En kolayı “andolsun” demek.

كَتَبْنَا : yazdık
Yani öyle takdir ettik demek.

فِي : -de, -da
Harf-i cer olup kendinden sonra gelen ismi cer (esre) yapar.

الزَّبُورِ : Zebûr
Zebûr hem Davud’a a.s. verilen kitabın ismidir hem de asıl manası kitap demektir. Bu yüzden müfessirler bu kelime hakkında ihtilaf etmişlerdir. Buradaki manası gerçek Zebûr mudur yoksa kitap manasını olup Levh-i Mahfuz mudur? Çünkü bir çok ayette Levh-i Mahfûz kitap kelimesi ile belirtilmiştir.

مِنْ : -den
Bu da harf-i cer olup kendinden sonraki ismi cer (esre) yapar. Buradaki manasında “-den” anlamı yoktur. Çünkü “ba’d” ve “qabl” kelimesi beraber kullanılır ve böyle bir anlam vermez. Kendinden sonraki “ba’d” kelimesi ile beraber “ardından” gibi bir man verir. “qabl” kelimesi ile kullanılırken de böyledir.

بَعْدِ : sonra
الذِّكْرِ : zikir
Bu zikrin de ne olduğu müfessirler arasında ihtilaflıdır. Yukarıdaki Zebûr ise bu da Tevrat olmalı diye tefsir edilmiştir.

أَنَّ : -ki, şu(nu)
Aslında bu kelime ara cümleyi ana cümleye kaynaştırmaya yarar. İngilizce’de “that” kelimesinin ve Fransızca’da “que” kelimesinin tam karşılığıdır.

الْأَرْضَ : arz, yeryüzü
Müennes bir kelimedir. O yüzden undan soraki fiile “hâ” zamiri ile bitişmiştir.

يَرِثُهَا : varis olur, mirasçı olur
عِبَادِيَ : kullarım
الصَّالِحُونَ : salih
 
B

badem

Guest
Ynt: Arapça Dersi (Ayetlerle)

Fatiha süresi (Kırık Meal)


(Mekke’de inmiştir, 7 ayettir.)


عُوذُ Sığınırım بِاللَّهِ ALLAH’a مِنْ الشَّيْطَانِ Şeytandan الرَّجِيمِ Kovulmuş بِسْمِ Adıyla اللَّهِALLAH’ın

الرَّحْمَن ِRahman الرَّحِيم Rahim(1) الْحَمْدُ Hamd لِلَّهِALLAH içindir رَبِّ Rabbi الْعَالَمِينَ Alemlerin

2) الرَّحْمَنِRahman’dır الرَّحِيمِ Rahim’dir (3) مَالِكِ Malikidir vيَوْمِ Gününün vالدِّين Din (4) إِيَّاك

Yalnız sana نَعْبُدُ İbadet eder وَإِيَّاكَ Ve yalnız senden نَسْتَعِينُ Yardım dileriz (5) اهْدِنَا

Bizi ilet الصِّرَاطَ Yola الْمُسْتَقِيمَ Doğru (6) صِرَاطَ Yoluna الَّذِينَ أَنْعَمْتَ Nimet verdiklerinin عَلَيْهِم

Kendilerine غَيْرِ Değil الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Gazaba uğrayanların وَلَاالضَّالِّينَ Ve sapanlarınkine (7)


1) Rahman ve Rahim ALLAH’ın adıyla…

2) Hamd, alemlerin Rabbi ALLAH içindir.

3) Rahman’dır, Rahim’dir.

4) Din gününün malikidir.

5) Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım di-leriz!

6) Bizi doğru yola ilet!

7) Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğra-yanların ve sapanlarınkine değil…

Alıntıdır...
 
Üst