Amerika'da Eğitim

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Günümüzde, Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı seviyelerde eğitim gören onbeş milyon civarında yabancı öğrenci bulunmaktadır. 1998 yılında Türkiye’deki Amerikan Konsolosluk’u 7265 adet öğrenci vizesi düzenlemiştir. Bu rakamın 2000 yılında arttığıda bilinmektedir. Fulbright Eğitim Komisyonu’nun verilerine göre; Türkiye, Amerika’da öğrenim gören öğrencilerin sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 13. sırada yer almaktadır.

Bilgi Bankası’nın Amerika ile ilgili bölümü; dil kursu, lisans, üniversiteye transfer, yüksek lisans (master), doktora, sertifika ve diploma programları, staj ve Au-pairlik imkanları hakkında tüm bilgileri kapsamaktadır.

Bunların yanı sıra, Türkiye’den dil öğrenmek; lise, lisans veya lisansüstü eğitimi almak; sertifika ve diploma programlarına katılmak veya staj yapmak için Amerika’ya gitmeyi planlayan öğrencilere eğitim ve günlük yaşamlarında faydalı olacak diğer bilgileri de aşağıda bulabilirsiniz. Bu bölümde sadece Amerika’da eğitim hayatı hakkında değil, aynı zamanda oradaki sosyal yaşam hakkında, Amerika’ya seyahatinizi ve günlük hayatınızı kolaylaştıracak bilgileri de bulabilirsiniz. Amerika’ya eğitim amaçlı giderken okul ve şehir seçiminize yardımcı olacak eyalet ve bölgeler hakkındaki detayları da inceleyebilirsiniz
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Burs İmkanları

Amerika'da öğrenim görmek isteyen bir öğrencinin, maddi olanakları yetersiz kalıyorsa, farklı kaynaklardan yararlanarak eğitimini sürdürme yoluna gidebilir. Amerika'da lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi almak isteyen öğrenciler birçok parasal kaynaktan yararlanabilir. Öncelikle yurtiçinden sağlanabilecek burs imkanları ve devletin sağladığı olanakları iyice araştırın. Devletin, vakıf veya derneklerin verdiği karşılıklı veya karşılıksız burs olanakları vardır. Bazı uluslararası kuruluşlar da, özel bir alanda çalışmalarını yürüten öğrencilere burs verir. Ülkemizdeki bazı özel şirketler de yurtdışında eğitim görmek isteyen başarılı öğrencilere burs vermektedir.

Amerika'da eğitim görmek için yeterli bütçesi olmayan öğrencilerin başvurabilecekleri bir diğer finansal kaynak ise yurtdışından sağlanabilecek burs imkanlarıdır. Amerika’da birçok üniversite uluslararası öğrencilere finansal yardım ofisleri aracılığıyla kısıtlı parasal yardım sağlar. Okulun kayıt işleri ofisinden, başvuru formu isterken parasal yardım hakkında bilgi de isteyebilirsiniz.

Burslu öğrenim görmek konusunda unutulmaması gereken en önemli nokta, çok çalışmak ve başarıyı bir yaşam kuralına dönüştürmektir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Akreditasyon
Amerika'da tüm eyaletleri kapsayan tek bir milli eğitim yasası ve merkezi eğitim sistemi olmadığı için, dil kursları, lise ve üniversite (lisans, lisansüstü programları) herhangi bir yapılanmanın kontrolünde olmayıp özerktir. Bu nedenle, eyaletler kendi eğitimleriyle ilgili yasa ve kuralları birbirlerinden bağımsız olarak oluşturmuşlardır. Bu durum, zamanında elbette eğitimin niteliği ve diploma konularında, bazı kalite ve denklik sorunlarına yol açmıştır. Bu sorunları çözmek amacıyla tüm eğitim verilen kurumlarda, eğitim kalitesini kontrol etmek ve eğitimde koordinasyonu sağlamak için bölgesel ve bağımsız akreditasyon kuruluşları oluşturulmuştur.
Amerika'da, kendi yapılanması doğrultusunda, daha sağlıklı bir eğitim verilebilmesi için farklı bölgelerdeki okulları denetleyebilecek bir bağımsız, yedi adet de bölgesel (regional) akreditasyon kuruluşunu görevlendirilmiştir.

Akreditasyon kuruluşlarının görevleri nelerdir?
Bu akreditasyon kuruluşları, her konuda verilen eğitimin kalitesi ve standardizasyonu için çalışırlar. Bölgelerindeki okulları sık sık denetlerler.
Eğitim kurumlarını ele alırlarken yalnızca ders programlarını değil, eğitmenleri, okula ait tesisleri, sınıfları, kütüphaneleri, laboratuvarları, toplu olarak zaman geçirilen tüm mekanları inceleyip rapor tutarlar. Görülen eksiklikler hemen saptanır ve sorumlu kişilere gerekli uyarılar yapılır.
Eğtime yeni başlayan kurumlar da, gerekli izinleri alabilmek ve faaliyet gösterebilmek için kurumlarına müfettiş gönderilmesini ve okul eşdeğerliğinin benzeri kurumlarla olduğu gibi onaylanmasını isterler. Akreditasyon kuruluşları, uzun süren çalışmalar sonucunda getirdikleri standartları uygulayan okulları muhatap kabul edip üye olmalarına izin verirler. Kuralları uygulamayan ve standartları yerine getiremeyen okullar, önce akreditasyon kuruluşları tarafından uyarılırlar, gerekli önlemleri alıp eksiklerini tamamlamazlarsa akreditasyonları iptal edilir. Kurallara uymayan ve akreditasyonları kaldırılan okulların verdikleri diplomaların yalnızca Amerika'da değil, Türkiye'de de geçmeyeceğini sizlere bir kez daha hatırlatmamızda yarar var.

Dolandırıcılara dikkat edin...

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da, yasaların her türlü caydırıcılığına rağmen, Amerika'da öğrenim görmek isteyen öğrencileri sömüren, belirli bir altyapısı ve eğitim programları olmayan okulların varlığıdır. Adlarına "degree mill" denen ve diploma tezgahı olarak çevirebileceğimiz bu okullar, kendilerinin böyle olmadıklarını iddia etseler de, akredite olmadıkları için verecekleri diplomanın Amerika'da ve uluslararası platformda hiçbir değeri yoktur. Çoğu zaman, yalnızca bir irtibat bürosu ve posta kutusu adresi bulunan bu okullardan para karşılığında üstelik çok kısa bir süre içinde, hiçbir eğitim görmeden diploma almak mümkündür.
Bir önemli nokta da, Amerika'da yoğun öğrenci talebinden dolayı eğitim ile ilgili sahteciliğin sayıca yüksekliğidir. Birçok dolandırıcı, kendilerini Amerika'nın ünlü okullarının temsilcileri gibi göstererek, kayıt yapmaya çalışırlar. Bu nedenle, okul araştırmalarınız sırasında, muhatap olduğunuz kurum ve kişilerle ilgili herhangi bir şüphe duyduğunuzda, bu okulları referans kitaplarından isim ve adresleriyle birlikte, başınıza herhangi bir tatsız olay gelmemesi için araştırmanızı öneririz.
Akreditasyon, özellikle Amerika'da yüksek lisans ve master programlarını yapmayı tercih edenler için büyük önem taşımaktadır. Üniversite seçiminizde en ön planda tumanız gereken nokta, alacağınız eğitimdeki akredite yani Türkiye'deki geçerliliğidir. Bunu gerçekleştiremeyen üniversitelere gittiğinizde, sahip olacağınız diploma hiçbir yerde geçerli olmayacaktır. Akredite konusunda herhangi bir problem yaşamamak için yapacağınız tek şey, doğru bilgi alabileceğiniz Yüksek Öğrenim Kurulu' nun (YÖK) Denklik Bürosu'na başvurmanızdır.
Unutulmaması gereken bir diğer nokta da, akredite olmayan okullara gidildiğinde, erkek öğrencilerin askerlik tecili konusunda problem yaşadıklarıdır.
Akreditasyon ile sıralama (ranking) iki farklı konudur, birbirine karıştırmamak gerekir
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Uzaktan Eğitim (Distance Learning)
Amerika'ya gitmeden de, bu ülkede eğitimde uzmanlaşmış üniversitelerde kurslar veya kredili dersler alarak akademik dereceye yönelik eğitim yapma olanağı vardır. Uzaktan eğitim internet ve yeni iletişim teknolojileri öğrencilerin istedikleri mekandan hatta okul sınırları dışından öğrenim görmelerine olanak sağlıyor. Böylece öğrenciler belli bir programa, programı veren kurumda bulunmadan katılabiliyorlar. Bu kısaca istediğiniz saatlerde, size en uygun mekanda, istediğiniz biçimde çalışabilmeniz anlamına gelir. Uzaktan eğitim programında kablolu yayın, internet, uydu, video kaset ya da başka bir kitle iletişim aracıyla kampüs dışına gönderilebilecek kredili dersler verilir."Homestudy", "Distance Learning", "Independent Study" ya da "Correspondence Courses" olarak da bilinen Amerika'da uzaktan eğitim, yöntem olarak Türkiye'deki "açık öğretim"i çağrıştırmaktadır.

Amerika'da uzaktan eğitim konusunda uzmanlaşmış okullardan İngilizce dil kurslarının yanı sıra, bilgisayar, işletme, resim, müzik, otelcilik, elektronik gibi dallarda da iyi ve kaliteli bir eğitim alarak sertifika sahibi olabilir veya ön lisans diploması alabilirsiniz. Bazı daha avantajlı okullar, sizlere verdikleri eğitimin sonunda lisans ve yüksek lisans diploması bile verebilirler. Ancak unutmamalı ki, derslere girmeden o konuyu öğrenmenin tek yolu, bilinçli ve düzenli olarak çalışmaktan geçer. O yüzden Amerika'da uzaktan eğitim gören kişi derslerini düzenli çalışacak, prensip sahibi biri olmalıdır. Aksi taktirde harcanan paraların karşılığı alınamaz.

Uzaktan eğitim konusunda dikkat edilecek noktalar: Yetkin bir İngilizce, Amerika'daki okulların sertifika, lisans ve lisansüstü eğitimi için şart koştuğu temel koşuldur. Ayrıca okula gidiş geliş ya da orada barınma problemleri olmasa bile, uzaktan eğitimin de yüklü bir maliyeti vardır. Sizlere önerimiz, Amerika'da uzaktan eğitim programlarından birine başvurup kayıt yaptırmadan önce, ders programlarını ve fiyatlarını önceden araştırmanızdır çünkü ücretler tahminlerinizin üzerinde olabilir.

Bu programlarda yer alan bölüm ve derslerin Türkiye'de olmaması durumunda, fiyatlar yüksek de olsa avantajlı çıkacaksınızdır. Zorunluluktan veya işlerinizden dolayı, Amerika'nın istediğiniz amaca yönelik kaliteli okullarından uzak bir bölgesinde yaşadığınızı düşünün. İngilizce’nizi ilerletmek istiyor, ya da yepyeni bir konuda eğitim alarak bilgilenmek istiyorsunuz. İşte uzaktan eğitim bu gibi durumlarda, kesin çözüm olarak önünüzde belirecektir.

Uzaktan eğitim son yıllarda büyük bir hız kazandı. Bu sistem, diplomalarını yirmi yıl kadar önce alan eski üniversite mezunlarının isterlerse yeni bazı beceriler geliştirebilmeleri için iyi bir fırsat oldu. Böylece işlerinden ayrılmaları gerekmeden kendilerini geliştirmeleri mümkün oldu. Amerika'da yazışma yoluyla veya internet kanalıyla öğretim veren birçok okul olsa da, özellikle istediğiniz konuda lisans ya da yüksek lisans programlarına başvuruda bulunmak istiyorsanız, olası problemlerin çıkmaması adına daha önce kesinlikle YÖK'ün Denklik Bürosu'na başvurmanızda yarar olacaktır. Eğer bir sorun yoksa, seçtiğiniz programda uzaktan eğitiminize başlayabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Üniversitelerin Sıralaması (Ranking)
Eğitimlerini Amerika'da yapmak isteyen öğrencilerin, üniversite seçimlerindeki en büyük problemlerinden biri de, gitmek istedikleri okulların sıralamada (ranking) aldığı yerdir. Çünkü öğrenciler, okul tercihlerinde, daha önceden kendisini kabul ettirmiş ve kalitesiyle üst sıralarda yer alan okulları seçmek isterler. Fakat bilinmesi gereken bir nokta da, bu sıralamaların herhangi bir resmi niteliğinin olmadığıdır. Farklı zamanlarda, farklı biçimlerde oluşturulan bu listelerde, gerçekten de bakılması gereken noktalar hangileridir?

Okulumu hangi kriterlere göre seçmeliyim?
Az öğrencinin seçilmesi mi, ders not ortalamalarının yüksekliği mi; bulunduğu bölgenin büyük bir şehirde ve merkezi mi olması mı, yoksa öğretim kadrosunun güçlülüğü mü? Kimi iyi sosyal imkanlar, kimi gelişmiş laboratuvar şartları ister; iyi bir işi imkanı ve mezun olur olmaz hemen tercih edilir olmak kimilerinin en çok dikkat ettiği noktayken, kimileri de huzur içinde eğitimlerini tamamlamak için kalacak yurt ve spor tesislerin modernliğini ön planda tutar. Okulun ve profesörlerin ünü, verilen burslar da önemli bir öğrenci kitlesinin tercihinde belirleyici rol oynar.

Okullara başvuracak öğrencinin kavraması gereken en önemli nokta, liste sayısının çokluğu ve her özelliğe göre farklı sıralamaların yapılıyor olmasıdır. Bu yüzden, hele yabancı bir öğrenci olarak uzaktan, bu listelere hakim olmanın ve doğru karar verebilmenin zorluğu bilinmelidir.

Bazı ünlü okulların yüksek lisans programı mevcut olmadığı gibi, lisans programı çok başarılı olan bazı okulların, örneğin master ya da yüksek lisans sıralamalarında çok gerilerden geldiği de bilinmektedir. Ya da lisans eğitimi için gayet kolay yabancı öğrenci kabul edebilen okul, lisansüstü programlarında daha ilk başvurudan itibaren bir kabus olabilir. Ya da, gerekli koşulları sağlayıp okula kolayca kabul edilen öğrencilerin, derslerin zorluğundan dolayı hayatı çok zorlaşabilir.

Listelerden en doğru biçimde nasıl yararlanabilirim?
Unutulmaması gereken noktalardan biri de, elinizdeki tüm listelerden bir ortalama alıp en doğru seçimi yaptığınızda, sağlam referansları olan okulun branşlarının sizin için uygun olup olmayacağıdır. Yani makine mühendisliği konusunda iyi bir eğitim veren okul, işletme konusunda çok alt sıralarda yer alabilir. Ya da makine mühendisliğinin, sizin uzmanlaşmak istediğiniz bölümlerinde standart bir eğitim verebilir. Bunun karşılığında, küçük bir şehirde, adı fazla duyulmamış ve listenin altlarında yer alan bir üniversite, Amerika'nın bu konudaki en iyi öğrencilerini yetiştirmekte olabilir. İşte o zaman, listeye fazla önem vermeden, methini duyduğunuz öğretim kadrosunun ve laboratuvar şartlarının hatrına, derhal o okula kaydınızı yaptırabilirsiniz. Konusunun uzmanı ünlü profesörler veya eğitmen kadrosu, üniversite değiştirdiğinde ya da okullar için yeni araştırma fonları ve ödenekler çıkartıldığında, bu okulların başvurularında artış görülmektedir. Bu biçimde tercih edilen okullar genelde yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından önceliklidir.

Okul başvurularımda hangi kriterlere öncelik vermeliyim?
Üniversitelerin sıralamasında hiçbir liste resmi ve kesin değildir; dolayısyla da herhangi bir bilimsellik taşımaz. Yalnızca bir değerlendirme yapmak adına, bir çeşit anket gibi yararlanılabilir. Ama o okulun, bir-iki branşında konusunda en iyi on okul arasına girdiğinin bilinmesi ya da en zor girilen okullardan biri olduğunun ispatlanmış olması, bu listelerin varlığından daha yapıcı ve işlevseldir.

Akreditasyon ile sıralama yani "ranking", öğrenciler tarafından sıklıkla birbirine karıştırılan çok farklı iki kavramdır. Amerikan sisteminde sıralamanın resmi olarak hiçbir geçerliliği ve belirleyiciliği yoktur. Unutmayın ki, Amerika'da listelere hiç girmeyen ya da üst sıralarda bulunmayan birçok kaliteli üniversite vardır. Aman dikkat; seçeceğiniz okulları yalnızca bu listelerden işaretlerseniz, bazı fazla bilinmeyen ve çok iyi branşları olan okulları es geçmiş olursunuz.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Öğrenci (F) Vizesi ile Çalışma İmkanları
Amerika'da okuyan öğrenciler için yalnızca asistanlık değil, F 1 vizesi olması koşuluyla değişik çalışma olanakları da mevcuttur. Bu vizeyi almış olan öğrenciler; eğitimlerini sürdürürlerken, 4 farklı biçimde çalışabilirler.

Kampüs içinde çalışma:
Para kazanma amaçlı olarak yalnızca okulda geçerli olan bir çalışma biçimidir. Eğitim kurumundan I-20 formunu alan full-time kategorisindeki öğrenci, Göçmen Bürosu'ndan alınacak izin olmaksızın eğitim gördüğü süre boyunca haftada en fazla 20 saat (part-time), okulun tatil döneminde ise full-time olarak eğitim aldıkları kampüsün çeşitli birimlerinde çalışabilir.

Ekonomik zorluklar nedeniyle çalışma:
Bu biçimde çalışacak öğrencinin, gerçekten de büyük ekonomik zorluklarla karşılaşmış olması ya da maddi kaynağını yitirmesi koşulu vardır. Maddi kaynağı sağlayan kişinin sağlık problemleri, ölmesi veya iflas etmesi, ülkesindeki ekonomik düzeninin bozulması, bu çalışma biçiminin gerçekleşmesi için yeterlidir. Ama her biçimde durumun belgelenmesi gerekmektedir. Bu maddeden yararlanmak için, öğrencinin okulda not ortalaması yüksek ve başarılı bir öğrenci olması, F 1 vizesinin olması, son dokuz ay içinde eğitimini başarıyla sürdürmesi ve çaba göstermesine rağmen, okul kampüsünde iş bulamamış olması ön koşullardır. Ayrıca, çalışıyor olması da öğrencinin derslerindeki başarısını aksatmamalıdır.

Öğrenciyi çalışmak zorunda bırakan ekonomik zorluklar nelerdir?
- Okuldan gelen maddi yardımın bazı nedenlerle kesilmesi veya öğrencinin kampüsteki işini kaybetmesi;
- Okul ücretlerine zam gelmesi veya enflasyon gibi nedenlerle pahalılığın artması;
- Kendisini finanse eden ülkenin para biriminin (TL) ciddi bir oranda US Dollar'a karşı değer kaybetmesi;
- Ailesinin maddi durumunun bozulması veya para kaybetmeleri;
- Öğrencinin sağlık problemlerinin oluşması, yüksek doktor ve hastane masraflarının çıkması.

Maddi durumunda bu doğrultuda değişiklikler olan öğrenci, çalışması için gerekli olan izni alabilmek için I-538 formunu doldurarak okula onaylatmalıdır. Öğrenci bu formu iş yerine teslim ettikten sonra, işveren de I-765 formunu doldurarak "Immigration and Naturalization Service"e gönderir.

Eğitimin paralelinde pratik yapmak için çalışma (Curricular practical training):
Bu çalışma biçiminde öğrenci, eğitimini gördüğü dalın, okul yetkililerinin denetimi ve izniyle yapılan bir çeşit stajdır. Öğrencinin mezuniyetine kadar yapabileceği "curricular practical training" için okul idaresinin izni ve akademik açıdan başarılı olması şart koşulmuştur. Öğrencinin çalışma süresi izni veren makamın insiyatifine bağlıdır. Bu izin okul idaresi yetkililerince hazırlanacağından, Göçmen Bürosu ile bir ilgisi yoktur. Öğrenci, eğitim gördüğü süre boyunca haftada en fazla 20 saat (part-time), okulun tatil döneminde ve yaz tatilinde ise full-time olarak çalışabilir.

Eğitim görülen dalda pratik kazanmak için çalışma (Optional practical training):
Öğrencilerin hayli yararına bir çalışma biçimi olan bu ayrıcalık; yaz ayları, tatil dönemleri ve eğitim takvimi boyunca haftada 20 saat (part-time) veya öğrenci mezun olduktan sonra yapılabilir. Öğrencinin pratik amaçlı çalışabilmesi için F-1 vizesine sahip ve en az dokuz aydır full-time eğitim görüyor olması gerekir. Bu vize için okul idaresi üzerinden, Göçmen Bürosu'na başvurularak "INS" vizesi alınması gerekir.

F-1 vizesi ile eğtim gören öğrenciler, Amerika'da kalış süreleri boyunca toplam 12 ay "Optional practical training" hakkına sahip olurlar. Öğrencinin çalışma hakkı elde edebilmesi için önerimiz; okulu bitirmeden önce okulun izniyle staj biçiminde (Part-ime curricular training) çalışarak, mezun olduktan sonra çalışma hakkı olan 12 ayını korumasıdır. Öğrenci böyle yaparak "practical training" hakkını mezuniyet sonrasında kullanır. Aynı zamanda iş deneyimi de kazanmış olur. Bu biçimde bir çalışma yöntemi, işveren tarafından F-1 vizesinin H 1-B vizesine dönüştürülmesi konusunda önemli bir şans da yaratır. Bu da birçok, öğrencinin hayal ettiği bir sonuçtur.

Çalışma sınırlamaları

Öğretim veya araştırma asistanlığına kabul edilmeden önce buradan alacağınız parayı, eğitim ve günlük giderlerinizi karşılamak üzere kaynak olarak gösteremezsiniz. Masraflarınız için göstereceğiniz kaynaklar kesinleşmiş ve bir yıllık eğitim masraflarınızı karşılayabilecek miktarda olmalıdır.

Göçmen yönetmelikleri, öğrenci vizesi olan kişilerin çalışması konusunda oldukça katıdır. Genelde tam gün öğrenim gören F-1 vizesi olan uluslararası öğrenciler, haftada 20 saati geçmemek üzere kampüste part-time çalışabilirler. J-1 vizesi olan öğrenciler de öğrenci değişim programı sponsorunun izin verdiği sürece benzer hak ve kısıtlamalarla çalışabilir. Bilimsel ve mesleki programlara katılan ve M-1 vizesi olanlar, eğitimleri boyunca herhangi bir yerde çalışamazalar.

Kampüsteki işlerden pek fazla para kazanılmaz, yani kısacası para üniversite masraflarınızı karşılamaya yetmez. Ancak bunu ek bir gelir olarak görebilirsiniz. Amerika’daki eğitiminizin faydalı olması için kısa ve uzun vadeli planlar yapmanız gerekir. Eğer mali giderlerinizi iyi tespit edebilirseniz Amerika’daki akademik ve kültürel deneyiminizden daha fazla keyif alabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

YÖK Denkliği
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların, Türkiye’de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanması ve ilgili denklik belgesinin verilmesi gerekir.

Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları DenklikYönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre:

1. Yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.

2. Yükseköğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin; Öğrenci Seçme Sınavı’ndan (ÖSS) minimum 120 puan almış olmaları koşulu bulunmaktadır.

3. Diploma denklik işlemi için aranan belgeler şunlardir:

· Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

· Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belgesi aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği,

· Öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği, · Alınan derslerin içerikleri,

· Diploma sahibine ait pasaport aslı (Başvuru yurtdışından yapılacak ise, bulunulan ülkedeki Büyükelçiliğimizce onaylanmış pasaport örneği ile başvuru yapılabilir),

· Yabancı uyruklular için, denkliğe neden ihtiyaç duyduklarını gösteren bir belge ile Emniyet Müdürlüğünden alınacak oturma izni belgesi,

· Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı.

4. Uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik belgesi verilmez.

5. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından,Temel Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji), Filoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Kültür, Güzel Sanatlar, Klasik Arkeoloji, Beden Eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte veya kabul edilmektedir.

Bu alanların dışındaki mesleki alanlarda (Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk, v.b.) alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda oluşturulan alt komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte, kabul edilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına alınmaktadır.

Öğrencilerin ileride uğrayacakları telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinde büyük yarar vardır.

1. Bazı aracı kuruluşlar ilanlarında, reklamını yaptıkları üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını belirtmektedir. YÖK’ten onaylatmadan, bu bilginin doğruluğuna kesinlikle inanmayınız.

2. Akraba, tanıdık veya arkadaşlarınızdan daha önce yurtdışında okuyup, almış oldukları diplomalarının denkliği YÖK tarafından tanınmış olanlar olabilir. Ancak, sakın "ben de aynı yere gidersem alacağım diploma da nasılsa tanınır" diye düşünmeyin. Çünkü, yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve bazıları tarafından verilen diploma ve dereceler tanınmamaktadır. Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra mutlaka YÖK Denklik Bürosuna dilekçe ile başvurarak gideceğiniz üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığını öğreniniz.

3. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında yükseköğrenimlerini yurtdışında yapmak isteyenlerin mutlaka 2000-ÖSS’ye girmiş olmaları gerekiyor. Öğrencilerin ön lisans veya lisans programlarına başvurabilmeleri için ilgili alan türünde 120 ve daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir. YÖK’e diploma denklik başvurusu sırasında, bu koşulların sağlandığına ilişkin belgelerin de gösterilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise diploma denklik başvuruları kabul edilmemektedir.

4. Bazı kuruluşlar, yurtdışındaki üniversiteler ile anlaşma yaptıklarını, sizlerin bir süre Türkiye’de eğitim gördükten sonra burada aldığınız dersleri yurtdışındaki üniversitelere transfer ederek kısa bir sürede o üniversitelerin diplomalarını alabileceğiniz garantisini vermektedir. Türkiye’de kanunen üniversite niteliği olmayan kuruluşlarda eğitime başlayarak lisans diplomasını bu şekilde alanlara denklik belgesi verilmemektedir.

5. Devam zorunluluğu olmayan ve açıköğretim, uzaktan öğretim yapan yabancı üniversiteler tarafından verilen diplomalara, YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.

6. Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova ve Romanya’daki bazı üniversitelerin programları da Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almaktadır. Kılavuzda yer alan bu üniversitelere ait programlara yerleştirilen öğrencilerin aldıkları diplomalara ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilmektedir. Bu üniversitelerin kılavuzda yer almayan diğer programlarından veya bu ülkedeki diğer üniversitelere ait programlardan mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilmektedir. Bu ülkelerdeki yükseköğretim programlarına ÖSS sonucu yerleştirilmeyen kişilerin mezun olmaları halinde diplomalarına denklik belgesi verilmemektedir.

Başvuru Adresi:

Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi 06539 Bilkent, ANKARA
Tel: (312) 298 7142
Fax: (312) 266 4744
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika için Vize ve Pasaport İşlemleri
Dünyanın her yerinden insanların akınına uğrayan Amerika'nın göçmenlik makamları, kanunları gereğince ülkeye gelen yabancı uyruklu kişileri "immigrant" ve "non-immigrant" diye iki statüde değerlendirir. Immigrant statüsünde olanlar, yani göçmen vizesi olanlar, ülkede devamlı oturma ve çalışma hakkına sahiptir. Bu konumda olanlara, tam anlamıyla Amerikan vatandaşlığına geçinceye kadar yeşil kart "Greencard" olarak adlandırılan bir kart verilir.

Non-immigrant statüsünde olan kişiler ise, Amerika'nın verdiği izin kapsamında, ülkede geçici süre kalma hakkına sahiptirler. Bu kişilerin izin süresi bitince Amerika'yı terketmek zorundadırlar.

Büyük bir göçmen hareketi olan Amerika'da göçmenlik kanunları hükümet tarafından yapılır ve "Department of Justice's Immigration and Naturalization Service" tarafından uygulanır. Merkezi Washington'da olan bu yapılanmanın ayrıca Amerika'ın dört farklı bölgesinde daha iyi hizmet verebilmek için servis merkezleri vardır.

Amerika'nın Uyguladığı Vizeler

Non-immigrant olarak adlandırılan göçmen olmayan kişiler, Amerikan Göçmenlik Kanunları'na göre, aşağıdaki farklı biçimlerde Amerika'ya giriş vizesi alabilirler:

B-1 Vizesi (Visitor for Business): Ticaret amacıyla gelenler için

B-2 Vizesi (Visitor for Pleasure): Ziyaret amacıyla gelenler için

E Vizesi (Treatly Traders and Investors): Ticari anlaşmalar nedeniyle gelenler ve yatırımcılar için

F Vizesi (Academic Student): Öğrenciler için

H Vizesi (Workers in Speciality Occupations): Uzmanlık gerektiren işlerde çalışanlar için

J Vizesi (Exchange Visitor): Ziyaretçiler için

M Vizesi (Non-Academic Student): Meslek okulu öğrencileri için

O Vizesi (Extraordinary Ability in the Sciences, Arts, Education, Business or Athletics): Bilim, sanat, eğitim, işletme ve spor alanlarında üstün yetenekliler için

Q Vizesi (Cultural Exchange Visitor): Değişim programlarına katılanlar için

R Vizesi (Religious Worker): Din adamları için

Amerika'da göçmen olmayanların yukarıdaki statülerden yararlanabilmesi veya geçiş yapabilmesi için, aşağıda sayacağımız koşullara uyması gerekir:

1. Amerika'ya kesinlikle kanuni yollardan girmiş olması,
2. Sınırdan geçtiğine dair herhangi bir göçmen bürosunda kayıdının bulunması,
3. Belirli bir süre için de olsa, Amerika'da sakıncası bulunmadan izinli olarak kalması
4. Kişiye Göçmen Bürosu'ndan verilen sürenin dolmamış olması.


Amerika'ya öğrenim için gidecek kişilerin dikkat edeceği en önemli noktalardan biri de, Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğu'ndan alınan vizenin çok önemli olmadığıdır. Önemli olan, Amerika'ya girişte Göçmen Bürosu'nun karta bastığı (I-94) süredir. Yani, Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğu'ndan alınan vizenin süresi, yalnızca Amerika'ya gidiş içindir. Amerika'da kalmak için geçerli vizeye bağlı oturma süresi, havaalanındaki göçmen bürosu tarafından belirlenmektedir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerikan Konsolosluğu'na Giderken Yanınızda Bulunması Gereken Belgeler
1) PASAPORT: En az 1 yıllık olması ve devam edeceğiniz program süresince geçerlilik süresinin olması gerekmektedir. Eğer önceden almış olduğunuz vizeler varsa eski pasaportlarınızı da götürebilirsiniz.

2) VİZE BAŞVURU FORMU:
Amerikan Konsolosluğu’ndan veya Advis’ten alınabilen veya Amerikan Büyükelçiliği resmi web sitesi olan [liNKLER SADECE KAYITLI ÜYELERiMiZE GÖRÜNÜR KAYIT OL...] adresinden download edilebilen vize başvuru formları;

Öğrenci vizesine başvuracak erkek adayların doldurması gereken formlar:

- DS-156 (Göçmen Olmayan Vize Başvuru Formu)
- DS-157 (Göçmen Olmayan Vize Başvuru Ek Formu)
- DS-158 (Göçmen Olmayan Vize Başvuranlarla İlgili Temas Bilgileri ve İş Geçmişi)

Öğrenci vizesine başvuracak bayan adayların doldurması gereken formlar:

- DS-156 (Göçmen Olmayan Vize Başvuru Formu)
- DS-157 (Göçmen Olmayan Vize Başvuru Ek Formu)


3) FOTOĞRAF: Arkası beyaz renk fon olan 1 adet vesikalık fotoğrafın arka yüzüne isminizi yapıp, imzanızı da attıktan sonra DS-156 formunun fotoğraf bölümüne zımbalayabilir veya yapıştırabilirsiniz.

4) FİNANSAL BELGELER:

Finansör: Kişinin Amerika’da bulunduğu sürece eğitim masraflarını ve geçimini sağlayacak kişi

- Kişi eğer çalışıyorsa ve malvarlığı (banka hesabı, gayri menkulü, arabası, tapusu vs. ) yeterli ise kendisi finansör olabilir.
- Kişi eğer çalışmıyorsa veya yeni mezunsa, velisi (1. dereceden akrabası olması ve aynı soyadının olması tercih sebebi) finansör olabilir.
- Kişi eğer çalışıyorsa ve işyeri tarafından eğitim görmesi için Amerika’ya gönderiliyorsa, çalıştığı şirket finansörü olabilir.

Finansal Destek Belgesi: Finansörünüzün, Amerika’da bulunduğunuz süre boyunca sizin tüm eğitim, konaklama, yaşam ve yol masraflarınızı karşılayacağını taahüt ettiği imzalı yazı. Eğer masraflarınızı kendiniz karşılayacaksanız bu belgeye ihtiyacınız olmayacaktır.


Banka Referans Mektubu: Finansörünüzün hesabı olan bankadan alınacak yazı. Banka referans mektubunda finansörün bankasının adı, şubesi, hesap numarası ve hesabında bulunan miktar (USD veya TL olabilir) mutlaka belirtilmelidir. Dikkat edilmesi gerekn bir diğer konu da mektubun, bankanın antetli kağıdına yazılmış olması ve banka yetkililerince imzalanıp kaşelenmiş olması gerekmektiğidir.


Banka Hesap Cüzdanı: Sizi finanse eden kişinin hareket gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi. (Yeni açılmış veya sadece son günlerde yüklü bir miktar yatmış olmaması tercih sebebi)


Tapu: Varsa finansöre ait tapu veya tapuların fotokopileri


Şirket Evrakları: Finansörün şirketinden sağlanması gereken bazı belgeler vardır.

1. Eğer masraflarınızı kendiniz karşılıyorsanız veya finansörünüz şirketiniz ise hazırlamanız gereken belgeler şöyle:

- Çalıştığınız şirketten izinli olduğunuzu ve dönüşünde işine devam edebileceğini gösteren mektup ve son 3 aylık maaş bordrosu fotokopileri;
- Çalıştığınız şirkete ait, ticaret ve sanayi odasından alınacak faaliyet belgesi ve zarar göstermeyen vergi levhası fotokopisi;
- Çalıştığınız şirkete ait, imza sirküleri, resmi gazetede çıkan kuruluş ilanı fotokopileri.

2. Eğer finansörünüz veliniz ise hazırlamanız gereken belgeler şöyle:

- Eğer velinizin kendi şirketi varsa; şirketine ait, ticaret ve sanayi odasından alınacak faaliyet belgesi ve zarar göstermeyen vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, resmi gazetede çıkan kuruluş ilanı fotokopileri
- Eğer veliniz bir işyerinde çalışıyorsa; son 3 aylık maaş bordrosu fotokopileri, çalıştığı şirkete ait, ticaret ve sanayi odasından alınacak faaliyet belgesi ve zarar göstermeyen vergi levhası fotokopisi; imza sirküleri, resmi gazetede çıkan kuruluş ilanı fotokopileri
- Eğer veliniz emekli ise; emekli hesabının banka cüzdanı, emekli sandığından yazı, vs.

Diğer Belgeler: Finansörün malvarlığını göstereceğine inanılan diğer belgeler (Araba ruhsatı, hisse senedi, fon v.s.)

5) VİZE ÜCRETİ: Vize görüşmesinden önce herhangi bir Dışbank şubesine 100 USD vize ücretini yatırarak, vize görüşmesine giderken makbuzunuzu da götürmeniz gerekiyor.

6) I-20 FORMU: Okul tarafından gönderilen öğrenci kabul formunun aslı ve varsa okuldan gönderilen ilave evraklar

7) EĞİTİM BELGELERİ: Eğer Türkiye’de bir eğitim kurumunda öğrenciyseniz okuldan alacağınız öğrenci belgesi ve/veya transkriptinizin; eğer mezunsanız diploma, çıkış belgesi ve/veya transkriptinizin fotokopisi. Türkiye’de herhangi bir dil kursuna devam ettiyseniz bunu belgeleyen bir sertifika, diploöa, katılım belgesini evraklarınıza eklemeniz de faydalı olacaktır.

8) UÇUŞ BİLGİLERİ: Vize görüşmesinden önce yaptıracağınız uçak bileti rezervasyonunuzun dökümü (Ekonomik uçak bileti temininde Advis Akademik Danışmanlık’tan yardım alabilirsiniz)

9) OKUL ÜCRETİ: Vizede problem çıkmaması için okula ödeme yapıldığına dair alınacak makbuz.

Dikkat edilecek hususlar: Vize görüşmesi yaptığınız görevliye, yurtdışında bulunduğunuz sürede eğitim ve yaşam giderlerinizi karşılayabilecek bir birikim ya da geliriniz olduğunu belgelemeniz gerekli. Ayrıca görevli, eğitiminiz sonunda orada kalmayı düşünmeyip Türkiye’ye döneceğinize ikna olmalı.

Vize randevusu almak için 212-252 9862 numaralı telefon numarasını arayabilirsiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika’ya Seyahat
Öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken konu, uçak biletinizi vize işlemleriniz tamamladıktan sonra satın almanız. Böylelikle, vize almakta bir gecikmeyle karşılaşır veya vize alamazsanız uçak bileti işlemleri ile fazladan vakit kaybetmemiş olursunuz.

Uçuş tarihinize karar verirken uçak yorgunluğunu atmaya, eğer konaklamanızı önceden ayarladıysanız kalacağınız çevreyi tanımaya, ev kiralayacaksanız ev aramaya, eğitim amaçlı gidiyorsanız okulu tanımaya ders kitaplarınızı edinmeye, kampüsteki bilgisayar laboratuvarlarını ve kütüphaneleri bulmaya vaktiniz olur. Böylece yeni bir hayata dinlenmiş olarak başlayabilirsiniz.

Eğer uçuşunuz aktarmalıysa, aktarmalar arasında 2-3 saat olmasına dikkat edin. Böylelikle herhangi bir rötar sonucunda aktarma yapacağınız diğer uçağı kaçırmazsınız. Aktarma yapacağınız uçağı kaçırmanız durumunda, havayolu şirketinin yetkililerine durumu anlattığınızda onlar size yardımcı olacaklardır.

Eğer Amerika’da aktarma yapıyosanız, bavullarınızla gümrükten geçtikten sonra yeni uçuşunuz için tekrar check-in yapmayı unutmayın.

Hava alanından gideceğiniz yere ulaşabilmek için taksi tutabilir, araba kiralayabilir, varsa metroyu kullanabilir veya havaalanında karşılama isteyebilirsiniz. Amerika’ya eğitim amaçlı giden öğrenciler, başvuru formalrını doldururken, okuldan havaalanından karşılanmak istediklerini belirtmelilerdir. Genelde, çoğu okulun böyle bir servisi vardır, ancak bu hizmet ekstra ücrete tabidir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'ya Varış ve Yerleşme
Amerika’ya okulun başlangıç tarihinden 1 hafta önce varmayı planlayın. Böylece uçak yorgunluğunu atmaya, okulu tanımaya, eğer aile yanında konaklayacaksanız kalacağınız çevreyi tanımaya, ev kiralayacaksanız ev aramaya, ders kitaplarınızı edinmeye, bilgisayar laboratuvarlarını ve ve kütüphaneleri bulmaya vaktiniz olur. Okula ve yeni bir hayata dinlenmiş olarak başlayabilirsiniz.

Eğer size okuldan kabul belgesi geldiyse, I-20 veya IAP-66’nızda belirtilen program başlangıç tarihine kadar üniversitenize ulaşmış olmanız gerekiyor. Birçok okul, akademik dönem başlamadan önce oryantasyon programları ve tanıtım etkinlikleri düzenler.

Geçici kalacak yerler:
Yolculuk planınızı yapmadan önce, kampüsteki yutların açılış tarihini öğrenin. Okula varışınızla, yurtların açılış tarihi arasındaki birkaç günde otelde veya öğrenci pansiyonlarında (hostel) kalmanız gerekebilir. Eğer kampüs dışında kalacaksanız ve ev aramayı planlıyorsanız, birkaç günlüğüne geçici olarak kalacağınız bir yer bulmalısınız. Bu ihtiyaçlar için de yanınızda bir miktar para bulundurmanızda fayda var.

Eğer Amerikan pasaportunuz yoksa girişte Arrival/Departure Record (form I-94) denilen bir form ile gümrük beyanınızı gösteren bir form doldurmanız gerekiyor. Bu formlar genellikle uçakta dağıtılır. Pasaport kontrolünde bu iki belgeyi pasaportunuzla beraber görevliye vermeniz gerekiyor. Girişiniz onaylandıktan sonra görevli, I-94 formunun bir parçasını pasaportunuz üzerine iliştirir. Gümrük beyanı ile ilgili diğer formu ise mühürledikten sonra çıkıştaki gümrük görevlisine verilmek üzere size geri verir. Pasaport kontrolünden sonra ise bagajlarınızı alarak çıkış kapısına gidebilirsiniz. Eğer Türkiye'den okula başvuru yaparken, havaalanında karşılama talep ettiyseniz; sizi bekleyen kişiyle burada buluşabilirsiniz.

Eğer başka bir şehre aktarmanız varsa çıkış kapısından geçerek, uçacağınız havayolu şirketinin gişesine gitmeniz yeterli olur. Transfer işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa nereden bineceğinizi havayolu yetkilisinden öğrenebilirsiniz.

Uluslararası öğrenci bürosu(International students office):
Uluslararası öğrenci bürosu, değişik üniversitelerde farklı isimler alabilir. "Uluslararası Programlar" veya "Yabancı Öğrenci Hizmetleri" gibi. Amerika'ya vardıktan sonra, okulun ilk günü bu büroya giderek izlemeniz gereken prosedürler, ders seçimi, konaklama, sağlık sigortası gibi konularda gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Daha küçük fakültelerde veya okullarda uluslararası öğrenci bürosu olmayabilir fakat bir öğretim elemanı bu iş için görevlendirilir. İsmi veya büyüklüğü ne olursa olsun, bu büro, Amerika’da öğrenim gören öğrenciler için hem önemli bir bilgi kaynağıdır; hem de yabancı öğrencilere birçok hizmet sunar. Verdikleri servislerinden bazıları şunlardır:

- Yeni gelen uluslararası öğrencilere tanıtım ve oryantasyon programı sunar.
- Sizinle aynı ülkeden gelen öğrenciler bulmanıza yardımcı olur ve sizi katılmak isteyeceğiniz kulüplere yönlendirir.
- Uluslararası öğrencilerin, üniversitenin bulunduğu çevreyi tanımasını sağlar ve insanlarla tanışması için ev sahibi aile veya arkadaşlarla ilgili programları düzenler.
- Sizin öğrencilik hayatınızda bilgi sağlar, akademik olarak danışmanlık yapar ve yardım eder.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Gümrük İşlemleri
Amerika'ya girişte yanınızdaki elektronik eşya, mücevher ve kıymetli eşyalarınızı beyan etmelisiniz. Yoksa, dönüşte ülkeden çıkarken, "Bunları nereden buldunuz?" sorusunu cevaplamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca yanınızda yüklü miktarda nakit para (10,000$ ve üzeri) taşıyorsanız; bunu da girişte bildirmelisiniz. Amerikan Gümrüğü kişi başına 1 litre alkol (21 yaş üzeri için) ve 200 adet sigaraya izin verir. Bununla beraber kanunlar, 10.000 dolardan fazla tutan nakit ve seyahat çeklerinin bidirimini zorunlu kılar. Gümrükten geçirilecek olan meyve, sebze, bitki ve diğer tür yiyeceklerin bildirimi de zorunlu tutulmuştur. Girişiniz sırasında sorun yaşamamanız için bu tür yiyecekleri taşımamanız tavsiye edilir.

Dönüşünüzde ise, yine en çok dikkat etmeniz gereken, üzerinizde taşıdığınız nakit paradır. Üzerinizde yüklü miktarda nakit para bulunursa, parayı nereden bulduğunuzu açıklamak zorunda kalırsınız. Fakat diğer değerli eşya ve elektronik malzemeler sorun olmaz. Tabii bu sefer, Türk gümrüğüne girişte bunları beyan etmeniz ve vergilerini ödemeniz gerekir. Eğer Türkiye'den çıkışta yanınızda götürdüğünüz ve tekrar geri getirdiğiniz bilgisayar, lap-top, kamera gibi eşyalar için dönüşte gümrük vergisi ödemek istemiyorsanız, daha Türkiye'den çıkarken bunları beyan edip, pasaportunuza işlettirmelisiniz.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Farklı Konaklama Seçenekleri
GEÇİCİ KONAKLAMA

Oteller:


Amerika’da oteller, geçici bir süre kalmak için cazip bir alternatiftir. Amerika’da geçici bir süre konaklayabileceğiniz farklı özelliklerde pek çok otel bulunmaktadır. Bu otellerde kişiye özel odalar bulunur ve günlük temizlik hizmeti sunulur. En iyisi turizm mevsiminden önce rezervasyon yapılmasıdır. Mayıs ve Ağustos ayları arasında oteller % 90 doluluk oranına ulaştığından kalacak uygun bir yer bulmak çok zor, hatta imkansız olacaktır. Gitmeden bir hafta önceden rezervasyon yaptırmak genelde uygun olur.

Otel hizmetleri, ücretler ve kalite otele göre değişir. Büyük kentlerdeki otellerde oda ücretleri genelde daha pahalıdır. Amerika'daki çoğu otelde kredi kartıyla ödeme yapılabilir; rezervasyonunuzu da ister doğrudan, ister ülkenizdeki bir turizm acentası aracılığıyla yapabilirsiniz.

Pansiyonlar:
Geçici konaklama için ucuz bir yol da pansiyonlardır. Kişiler evlerinin odalarını pansiyon olarak işletebildiği gibi; belediyelerin işlettiği pansiyonlar da vardır. Tek kişilik oda ücretine sabah kahvaltısı dahildir. Bazı pansiyonlarda her odada duş ve tuvalet olmayabilir.

DEVAMLI KONAKLAMA

1-Okulun Sağladığı İmkanlar:


Aile Yanında Konaklama
Yabancı öğrencileri evlerinde ağırlayan pek çok Amerikalı aile vardır. Bir aile yanında kalmak İngilizcenizi geliştirmeniz, Amerikalı insanları tanımanız ve yeni, cana yakın insanlarla tanışmanız için çok iyi bir fırsattır. Aile yanında yaşamak yabancı öğrenciler için daha düzenli ve emniyetli bir konaklama imkanıdır. Öğrenciye mobilyalı bir oda ve yemek verilir, ayrıca aile sosyal etkinliklerine öğrenciyi de davet edebilir.

Öğrencinin yanında kalacağı aileyi okul ayarlar ve öğrenciler kendilerine en uygun ailelerin yanına yerleştirilir. Amerika'daki birçok okulun yabancı öğrencileri aile yanına yerleştiren "housing office"leri bulunmaktadır. Eğer aile yanında konaklama istiyorsanız okula başvurunuz sırasında konaklama için de başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Konaklama başvurunuz sırasında size aile bulunması için gereken formu da doldurup, eğer gerekiyorsa başvuru ücretini de yatırmanız gerekiyor. Aile yanı konaklama başvuruları sırasında, uygun ailenin seçilmesi için forma sizinle ilgili bilgileri (sigara kullanıp kullanmadığınız, çocuklu bir aile tercih edip etmediğiniz, varsa yemek tercihleriniz, alerjileriniz vs.) de vermeniz gerekiyor. Okulunuz, yanında kalacağınız aileyle görüşerek Amerika’ya geldiğinizde sizi karşılamalarını da sağlayabilir.

Ücretler Amerika'da kalacağınız şehire göre değişebilir. Bazı okullar da bir yerleştirme ücreti talep eder. Bu ücret size uygun ailenin buluınması için bir kereye mahsus olarak verilir. Eğer öğrencinin yanında kaldığı aileyle ilgili bir problemi olursa, yine okulun "housing office"ine giderek,ailenin değiştirilmesini isteyebilir.

Misafirhane/yurt
Eğitim amaçlı Amerika'ya gittiğinizde konaklama seçeneklerinizden biri yurtlardır. Gittiğiniz şehirde kalabileceğiniz özel yurtlar veya okulun yurdu olabilir. Her ne kadar özel ve okul yurtları arasında kalite farkı olmasa da; okul yurtlarında yer bulmak genellikle daha zordur. Dolayısıyla okula başvuru sırasında yurda da başvurmanız; yer bulmanızı kolaylaştıracaktır. Hatırlatılması gereken bir konu da her okulun yurt imkanının bulunmamasıdır. Bazı özel dil okulları yabancı öğrencilere yalnızca aile yanında konaklama imkanı sağlamaktadır.

Üniversite öğrencileri ilk yıllarını veya dönemlerini kampüste geçirmek isteyebilirler. Kampüste kalmak ulaşım açısından çoğu zaman daha avantajlıdır. Kütüphaneye, bilgisayar laboratuvarına, spor salonlarına, kafeteryaya ve sınıflara daha rahat ulaşabilirsiniz.

Amerika’daki tipik öğrenci yurtları size kalacak yerin haricinde başka olanaklar da sunar. Burada amaç, öğrencilere sosyal etkinliklerle zenginleştirilmiş bir eğitim hayatı sunmaktır. Bazı okullarda kız ve erkek öğrenciler karma yurtlarda kalabilir. Bir yurda yerleşmeden önce, orasıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan iyice emin olun. Yurtlardaki öğrencilerin farklı kulüpleri vardır.

Yurtta konaklamayı tercih edecek öğrencilerin bazı konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir:

- Ev tutup yaşayan öğrencilere göre okul kampüsleri her zaman daha ekonomiktir.

- Amerikan okullarında genelde kız ve erkek öğrenciler karma olarak yurtlara yerleştirilirler.

- Yurtlarında tek kişilik oda olan okul sayısı azdır ve genelde en az iki kişilik odalar bulunur.

- Odalara özgü mutfak yoktur, ama tüm öğrencilerin ortak olarak yararlanabileceği en az bir mutfak vardır.

- Banyolar çoğunlukla tek kişiye özgü değildir, arkadaşlarınızla paylaşmak durumundasınızdır.

- Yurt içinde çalışma odaları her zaman mevcuttur. Böylece odanızda ders çalışmak zorunda kalmaz, arkadaşınızla da sorun yaşamazsınız.

- Yurtlar okulun kampüsün içi ya da yakınında yer aldığı için bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve spor salonları gibi imkanlardan anında ve ücretsiz yararlanabilirsiniz.

- Yemek asla sorun değildir. Yurtta ve kampüs içindeki kafeteryalarda günün her saatinde yemek yiyebilir ve oturup bir şeyler içebilirsiniz.

Kampüs yaşamı üniversite deneyiminizin önemli bir parçasıdır. Pek çok avantajı vardır. Sosyal hayatın bir parçası olmak, kütüphane, yemekhane, ve üniversite etkinliklerine yakın olmak bunlardan yalnızca birkaçıdır. Dezavantajlar ise daha çok maddidir.Bağımsız yaşama gücünüz ve olgunluk dereceniz de önemlidir; çamaşırlarınızı kendiniz yıkayıp bütçe yapmaya çalışırken okulu ve sosyal hayatınızı dengede tutabilecek misiniz? Odanızı bir başkasıyla paylaşmaya hazır mısınız? Yurtların ve misafirhanelerin hepsi birbirine benzemez. Eski, küçük, kutu gibi odalarda da kalabilirsiniz, yepyeni havalandırmalı binalarda da. Bazı yurtlar dersliklere yakındırlar, bazılarıysa bisikletle ya da minibüsle gidilebilecek bir mesafede bulunurlar. Bazı okullarda kız ve erkek yurtları ayrı binalardır ; bazılarındaysa sadece katlar ya da odalar ayrılmıştır. Pek çok üniversitede yurtlar öğrencilerin ortak özelliklerine göre bölümlere ayrılmıştır. Örneğin, sigara içmeyen öğrenciler, sessizlik isteyenler, sağlıklı yaşam diyenler, aynı bölümde okuyanlar gibi. Yemeklerini okulda yemek isteyen öğrenciler için genel de çok çeşitli menü, mekan ve yemek seçenekleri bulunur.

2- Kampüs dışında konaklama:

Kiralık ev
Ev kiralamak da öğrenciler için bir başka seçenek olabilir. Ancak ücretler her şehirde değişir; bazı bölgelerde kiralık ev bulmak hiç de kolay değildir. Büyük kentlerde kiralar yüksektir, her zaman ev de bulunmaz. Öğrenciler çoğunlukla kendi ihtiyaçlarına ve zevklerine uygun evler bulup bir kaç kişi bir arada yaşayarak kirayı bölüşürler. Pek çok okul yakındaki ucuz kiralık evlerin bir listesini okul panolarına asarak öğrencilere bu konuda yardımcı olur. Aynı yöntemle öğrenciler de kendilerine ev arkadaşı bulabilirler. Okula geldiğinizde her tarafta bu tür ilanlarla karşılaşacaksınız ama yine de kalacak yerinizi gelmeden ayarlamanız daha iyi olacaktır.

Bir yabancı öğrenci olarak kiralayabileceğiniz çeşitli mekanlar vardır. Bir öğrencinin tek başına bir evin kirasını karşılaması zordur. Öğrenciler ya bir stüdyo (Bir oda, banyo ve mutfaktan oluşan küçük daire) tutar ya da bir kaçı birleşerek ev kiralarlar. Bir kaç oda bir banyo, mutfak ve tuvaletten oluşan apartman daireleri de bir seçenek olabilir. Kiralık daireler genelde mobilyasızdır. Ancak bazılarında elektrik ve ısıtma giderleri kiraya dahildir.

Yerel gazetelerdeki ilanlardan kiralık ev ya da daire bulunabilir. Bu mekanlar okul tarafından denetlenmediği için uygun bir yer bulmak tamamen öğrenciye kalmıştır. Amerika'da ev kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlar da gözardı edilmemelidir
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Kira Sözleşmesi
Kira sözleşmesi, ev sahibi veya evi kiraya veren kişiyle sizin aranızda yapılan yasal bir kontrattır. Bu sözleşmenin süresi boyunca ev sahibine aylık kirayı vermek zorundasınız. Çoğu sözleşme 9-12 aylıktır ve sözleşmenin değiştirilmesi veya sözleşmeden vazgeçilmesi genelde zordur. Bu nedenle kontrat imzalamadan önce, anlaştığınız süre boyunca evde kalacağınızdan emin olun. Eğer ev sahibi izin verirse kontratın kalan süresinde sizin yerinize evde kalabilecek bir kiracı bulabilirsiniz. Evi de bir başkasına kiralarsanız, o kişinin sorumluluğu da sizdedir. Devren kira sözleşmesinde hangi ödemeyi kimin yapacağından emin olun ve bunların hepsini sözleşmede belirtin.

Kiraladığınız daireden, apartman veya bulunduğunuz çevreden memnun olmadıysanız, sözleşmeyi imzalamayın. Ayrıca sözleşmenin bütün şartlarını iyice okuyun. Genelde sözleşmeyi imzaladığınızda ilk ayın ücretiyle beraber, en az onun kadar bir depozit ücreti de ödersiniz. Depozit ücretini ancak evden çıkarken; evi temiz ve hasarsız bıraktığınız taktirde geri alırsınız. Ev tutarken, birkaç ek masrafla da karşılaşabilirsiniz. Örneğin, bazı evlerde sadece fırın ve buzdolabı gibi temel eşyalar vardır; dolayısıyla sizin, ayrıca yatak, mutfak eşyası, telefon gibi öteki eşyaları da almanız veya kiralamanız gerekebilir. Ayrıca aylık telefon, su, elektrik ve gaz faturalarını da ödemeniz gerekebilir. Bu hizmetler açılmadan önce, şirketler sizden depozit isteyebilir. Bu depozito, faturalarınızı eksiksiz ödediğiniz taktirde evden çıkarken size geri ödenecektir.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Ev Eşyalarının Sağlanması

Eğer apartman dairesinde yaşamayı düşünüyorsanız, masraflarınızı azaltmak için öğrenci danışmanınızdan kullanılmış mobilya ve diğer ev eşyaları nereden bulacağınızı öğrenebilirsiniz.

Evinizi yaşanacak duruma dönüştürürken ya eşya kiralayacak, ya da eşya satın alacaksınız. Apartmanınızın yönetim birimi, eşya kiralama konusunda gerekli telefon ve adresleri vererek sizi yönlendirebilir. Bu işlemler sırasında sizden bankadaki paranızla ilgili doküman, kefil veya sosyal güvenlik numarası isteyebilirler. Eğer eşya satın almayı isterseniz apartman yönetim birimine başvurun. Bu ülkede evinizin ihtiyaçlarını karşılayacak birçok firma ve alışveriş merkezi bulunmaktadır; üstelik fiyatlar mobilyacılara göre daha hesaplıdır. Eşyaların taşınması ekstra bir paradır, bir yük aracı kiralama yoluyla da bu işinizi halledebilirsiniz. Ucuz eşya temininde "Garage Sale"ler çok mantıklıdır. İkinci el eşyaları buralardan çok ucuza, üstelik pazarlık bile yaparak alabilirsiniz. Size de yalnızca nakliyesi kalır.

Ev gereksinimleriniz için indirim dönemlerini bekleyebilirsiniz. Bu tarihleri çok iyi takip ederseniz, bazen %50’ye varan kârınız olur. Tabi ki bu, çok acil olan ihtiyaçlarınız için söz konusu olmayabilir. Bu indirimlerden artırdığınız paralarla da diğer gereksinimlerinizi temin edebilirsiniz.

Kampüsün içinde de, dışında da kalsanız eşyanızı sigortalatın. Böylece eşyalarınız çalındığında veya zarar gördüğünde masraflarınız sigorta tarafından karşılanacak ve hiçbir zararınız olmayacaktır.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Telefon İşlemleri
Eğer tuttuğunuz evin veya yurt odanızın telefonu yoksa, telefon bağlatmak için yapmanız gereken bazı işlemler vardır:

Telefonla ilgili abonelik işlemleri Amerika'da, Türkiye’de olduğu gibi tek bir kurumun elinde değildir. Şehiriçi telefon kullanabilmek için, o bölgede oturanların kayıtlarını yaptırması gereken özel telefon şirketleri vardır. Ayrıca yeni bir telefon edinmek, yer değiştirme ve taşınma işlemlerinde de durumu bildirmek için bu şirketlerle ilişkiye geçmek gerekir. Aylık konuşma dökümünüz ve faturanız da bu şirket tarafından size gönderilir. Şehiriçi telefon bağlantınızı sağlayan şirketlerin yanında, bir de size şehirdışı ve yurtdışı görüşmeleriniz konusunda servis verecek telefon şirketleri vardır. Yaşadığınız yere bu tip hizmet verecek şirketlerin telefonlarını, telefon rehberinden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Farklı şirketler olduğu ve aralarında da rekabet sürdüğü için her telefon şirketi; şehiriçi, şehirdışı ve yurtdışı konuşma ücretleriyle ilgili size farklı fiyatlar verecektir. Siz de, iyi bir araştırmadan sonra arasından en ekonomik olanını bu şirketlerle görüştükten sonra seçebilirsiniz. Genel olarak Türkiye'yi aramak dakikada 17 ila 55 cent’e mal olmaktadır. (Unutmayın, Nurtel telefon şirketi ile Amerika'dan Istanbul'u 17 cente, diğer şehirleri de 23 cente arayabilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi Edit adresinden edinebilirsiniz.) Tavsiyeler, rastlayacağınız ilanlar ve size zaman zaman telefon şirketlerinden gelen tekliflere karşı da uyanık olun. Avantajlı bulacağınız bir teklifle telefon şirketinizi değiştirerek daha ekonomik fiyatlar üzerinden telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz.

Amerika’da telefon gibi bir ihtiyaç için gereken bütün kolaylıklar düşünülmüştür. Telefon abonesi olabilmek için büyük zaman harcamak ve gereksiz işlemlerle uğraşmak söz konusu değildir. Telefon şirketine bile gitmeden, telefon şirketini arayarak, telefon bağlatmak istediğinizi söylemeniz yeterlidir. Size servisleri ve ücretleri hakkında bilgi de vereceklerdir.Telefon bağlatacağınız zaman, telefonun ev için olduğunu belirtmekte yarar vardır. Yoksa iş yeri telefonu gibi daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Telefon aboneliğiniz başlarken sizden bir depozit isteyebilirler. Öğrenci olmanız ve Amerika’daki ikamet süreniz kısa olduğu için bu miktar biraz artabilir. Ödediğiniz tutar, siz telefonunuzu kapattırdığınızda şirket tarafından geri verilecektir. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra, adınızın telefon rehberinde nasıl görünmesini istediğinizi belirtip, ardından da görüştüğünüz kişiden başvuru numarasını ve telefon numaranızı öğrenebilirsiniz. Gerekli ödemeleri yaptıktan sonra telefonunuz 5-6 gün içinde görüşmeye açılacaktır.

--------------------------------------------------------------------------------
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Banka İşlemleri ve Finansal Düzenlemeler
Paranızın Amerika'ya transferi:
Bankanızın yurtdışına para gönderme ile ilgili sınırlamaları olup olmadığını öğrenin. Yanınızda olası ilk ayın masraflarını karşılayacak kadar para bulundurun. Seyahat çeki para taşımanın en güvenli yoludur; yanınızda büyük miktarda para taşımayın.

Banka hesabı açtırma:
Yıl içinde paraya ihtiyacınız olacaktır. Para transferi için birkaç seçenek vardır. Bunun için fakültenizle ve bankanızla görüşüp size en uygun olan seçeneği öğrenin.

En kolay para transferi yöntemleri şöyledir:
- Amerikan doları olarak bir Amerikan bankasından çekebileceğiniz banka çeki;
- Bankanızdan fakültenize (eğer ücret ödüyorsanız) veya bir Amerikan bankasına yapılan transfer

Amerika’ya gittiğinizde yerel bir bankada hesap açtırmak isteyebilirsiniz. Bu bazen mümkün olabilir. Ayrıca, bazı uluslararası para kurumları, paranız yurtdışındaki bir bankada olsa bile Amerikan doları üzerinden çek yazma imkanı verir. Fakat çoğu yerel bankalar, sizin bankaya giderek hesap açtırmanızı ister. Eğer paranızı çok uzun süre kullanmadan bankada tutacaksanız, en doğru seçim kendinize bir mevduat hesabı (savings account) açtırmanızdır. Böylece yatırdığınız para, bankada durduğu sürece faizliyle birlikte değer kazanacaktır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta da; her bankanın aylık ve yıllık faiz oranlarının farklı olduğudur. Bu yüzden, bankada hesap açtırmadan önce araştırma yapmanızı öneririz.

Kendinize çek defteri almanız için bir bankada çek hesabı (vadesiz tasarruf hesabı, "checking account") açtırmanız gerekir. Açtıracağınız hesapla yanınızda para taşımayacak, ayrıca paranızı güvence altında tutabileceksiniz. Sizden sosyal güvenlik numarası isteyeceklerdir. Hesabı açtırdıktan sonra size numaralı çekleriniz yollanacaktır. Ödemelerinizi çek yoluyla yapacağınızdan yavaş yavaş sizin de krediniz oluşacaktır. Bu yüzden bankadaki hesabınızla bağıntılı olarak çek yazmanız sizin lehinize olacaktır. Bankanız size hesaplarınızdaki hareket ve işlemlerle ilgili ayrıntılı ekstreyi her ay yollayacaktır.

Çek yazarken dikkat edeceğiniz bir kaç önemli nokta vardır. "Date" yazan bölüme çekin tarihini, orta bölgesinde yer alan "Pay to the order of" (hesabına ödeyin) diye başlayan boşluğa çeki yazdığınız kurumun resmi adını yazmalısınız. Hemen sağındaki $ işareti olan bölüme miktarı sayıyla, alt satıra da ödediğiniz parayı yazıyla yazın. Solda en alt köşeye de telefon, kira gibi açıklamaları ayrıntılı yazıp imza bölümünü imzalayın.

Diğer Banka Hizmetleri:
Bankalar size çeşitli hizmetler sunar. Bunlar, değerli eşyalarınızı saklamak için kullanılan kasalar, ATM’lerden para çekmek veya para yatırmak için kullanılan banka kartları ve alışveriş yaparken kullanabileceğiniz kredi kartlarıdır. Amerika'da nakit para ihtiyacınız olduğunda, ATM'lerden 24 saat boyunca kesintisiz olarak ulaşabilirsiniz. Çekeceğiniz para miktarı günlük limite bağlıdır. Birçok yerde ATM’lere ulaşabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ıssız yerlerde ve özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde bu makineleri kullanmamanızdır.

Kredi kartları da kullanışlıdır; ancak eğer dikkatli harcama yapmazsanız aylık faturalarınızı ödemede zorlanabilirsiniz. Ayrıca kredi kartlarının faiz oranları da yüksek olabilir; iyice araştırın.

Kredi Geçmişi: (Credit history)
Başta almak biraz zor da olsa, Amerika'da kredi kartı edinip onu devamlı kullanır ve ödemelerinizi zamanında, eksiksiz yaparsanız, kısa zamanda kendinize iyi bir kredi geçmişi sağlarsınız. Okulunuzun bağlı olduğu bankalardan da öğrenci kredi kartı alabilirsiniz. Bu kartların formları okulunuzda bulunmaktadır.

Amerika'da temiz bir kredi geçmişinizin varsa, birçok konuda bunun yararını görebilirsiniz. Taksitli alışveriş yaptığınız birçok kuruluş her şeyden önce kredi geçmişinizi araştırır. Kredi geçmişiniz Kredi Büroları (Credit Bureau) tarafından sizin alışveriş yapmak istediğiniz yere bildirilir. Kredi raporunuzda bugüne kadar yaptığınız tüm kredi ve alışveriş hareketleri mevcuttur. İyi bir kredi geçmişine tüm kapılar açılacaktır. Ama kötü bir kredi geçmişi, tüm işlerinizde başınıza sorun çıkarabilir. Üstelik bu durumun Amerika’da 7 yıllık bir bekleme süresi vardır.

Kredi geçmişinizi bir an önce oluşturabilmeniz için, adınıza hesap açtırmanız ve ödemelerinizi edineceğiniz kredi kartıyla yapmanız gerekir. Elbette, hesaplarınızı zamanında ödemeyi ve yazdığınızı çekin, hesabınızda karşılığı olması gerektiğini de unutmayın.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Sosyal Güvenlik Numarası
Amerika'ya gelir gelmez almanız gereken 9 haneli bir numaradır. Bu numara ev kiralarken, banka hesabı açtırırken, işe girerken, ehliyet alırken, kredi kartına başvururken sizden istenir. Sosyal Güvenlik numaralarını Sosyal Güvenlik İdaresi (Social Security Administration) verir. Bu numarayı alabilmek için Amerika’da yasal olarak çalışma hakkınız kazanmış ya da öğrenci statüsünde okuyor olmanız gerekir. Turist olarak gelenler için sosyal güvenlik numarası istenmez. Evli çiftlerden birinin F-2 vizesi varsa, yine bu numara istenmez.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Trafik ve Ulaşım Bilgileri
Amerika’da trafik kuralları ülkemize benzese de, uygulanışları açısından çok daha katıdır. Ayrıca trafik polisi olmayıp, genel polis trafiğe de bakmaktadır. İçkili araba kullananlara, yüksek hız yapanlara, emniyet kemeri takmayanlara ağır cezalar verilir ve hemen uygulanır. Bu yüzden, size önerimiz hapse kadar giden cezalardan etkilenmemeniz için trafik kurallarına büyük bir ciddiyetle uymanızdır.

Şehrin çevresindeki anayollar "beltway", şehirlerarası yollara da "highway" adını alır. Bu yollardan ara yollara bağlantı çıkışları olan "exit"ler otoyolların sağında ve solunda yer alırlar. Amerika’nın otoyollarında düzen hakimdir. Tabelalarda her çıkışa bir numara verilmiştir ve o çıkışın yönü ve uzaklığı burada belirtilir. Tabelaları izleyerek ve harita kullanarak istediğiniz her yere arabanızla ulaşabilirsiniz. Amerika’da arabanızla trafiğe çıktığınızda trafik ışıklarına da dikkat etmlisiniz. Oradaki kavşak sistemi farklı olduğundan, siz ışığın dibinde durduğunuzda yolu kapatabilirsiniz. Buna çok dikkat etmeniz ve Türkiye’deki alışkanlıklarınızı unutmanız gerekiyor.

Aman, hız sınırına dikkat! Amerika’daki hız limitleri Türkiye’dekinden daha düşüktür. Polisler çok dikkatli ve hızlı, cezalar ise çok yüksektir. Alkollü araç kullanmaktan sonra en önemli ceza hali, limitlerin üstünde hız yapmaktır.

"Stop" tabelalarına dikkatle uyun. Bu işareti gördüğünüz her yerde durun. Çünkü Amerikan polisinin her köşe başından çıkma ihtimali çok yüksektir. Kurallara uyun ve boşuna ceza ödemeyin. Önemli trafik işaretlerinden biri de Yol ver! anlamına gelen "Yield" (işareti kırmızı üçgen)’dir. Bu işaret anayollara ya da otobana çıkacağınızı işaret eder. Buradaki trafik yola giriş yapmanıza uygun değilse, geçenlere yol vermeniz gerekir. Eğer yol boşsa devam edebilirsiniz.

Polis sizi durdurduğunda dikkatli olun. Bu durumda arabadan inmeyin, yavaşça gerekli evraklarınızı çıkarın; ellerinizi direksiyonun üzerine koyarak polisin gelmesini bekleyin. Cezanızla ilgili olarak ya cezayı ödemek, ya da itirazınız varsa mahkemeye çıkıp kendinizi savunmak gibi iki yolunuz vardır. Ceza veya durumunuzu polisle tartışmak veya pazarlık yapmak size bir şey kazandırmaz.

Cezanıza haklı buluyorsanız, size verilen makbuzun yanına cezanın bedeli kadar bir çek yazıp, verilen adrese yollayın. Eğer cezaya itirazınız varsa, mahkemeye (court) çıkıp kendinizi savunmak zorundasınız. Eğer hiçbir şey yollamazsanız, mahkeme günü size posta ile bildirilecektir. Mahkeme anında, size ceza yazan polis de orada olacaktır. Orada gerekçelerinizi söyleyecek ve kendinizi savunacaksınız. Belki, para cezanızla birlikte ceza puanınız da varsa, savunmanız sonunda o ceza puanı geri alınabilir. Bunun yararını da arabanızın sigortası yenilmesi gerektiğindeYapmanız gereken cezanın durumuna göre sebepleriniz anlatarak kendinizi savunmaktır. Mahkemeye gitmek şu açıdan avantajlıdır. Eğer paranın yanında ceza puanı da almışsanız, en azından bu puanı sildirme şansınız doğar. Çünkü ceza puanınızın artması, araba sigortasını yenileme tarihi geldiğinde ödeyeceğiniz primi de artıracaktır.
 
B

badem

Guest
Ynt: Amerika'da Eğitim

Amerika'da Ehliyet İşlemleri
Amerika’da araba kullanabilmeniz için geçerli bir ehliyetinizin olması gerekir. Her eyalet ülkenizden aldığınız ehliyeti veya uluslararası sürücü ehliyetini kabul etmeyebilir.

İlk geldiğiniz yaklaşık iki ay boyunca Türkiye’den aldığınız sürücü belgesiyle araba kullanabilirsiniz. Fakat hemen sonrasında yaşadığınız eyaletten ehliyetinizi almalısınız. Bu sürenin sonunda polis denetlemesine denk gelirseniz önce uyarılırsınız, ikincisinde ise ceza kesilip kanuni işlem yapılabilir. Eğer Türkiye'den gelirken uluslararası ehliyet aldıysanız, bu ehliyeti de bir yıl boyunca kullanabilirsiniz..

Birçok eyalet araba sahiplerinden sigorta yaptırmalarını ister. Yaşadığınız eyalet bu sigortayı istemese bile, siz bir araba almayı düşünüyorsanız bu sigortayı yaptırmalısınız. Amerika’da araba sahibi olmak birçok sorumluluk gerektirir.

Ulaşım imkanlarının yetersizliği, ya da Amerika gibi büyük bir ülkede istediğiniz zaman, istediğiniz yere gitmek için bir araba almak şart olabilir. Bu ülkede büyük bir çoğunluğun arabası vardır. Büyük şehirler dışında, ulaşım problemleriyle karşılaşılmaktadır. Üstelik bazı bölgelerde gece ulaşımı tehlikeler de taşıyabilir. Eğer sizde okul içinde, bir yurtta kalmayı düşünmüyorsanız, kesinlikle bir ehliyet ve araba edinmelisiniz. Ehliyetin diğer önemli yanı da, ehliyetin nüfus kağıdı yerine geçerek, sizin bilgilerinizi taşıyan bir kimlik belgesi olmasıdır.

Amerika'da ehliyet nasıl alınır?
16 yaşını dolduran herkes, Motorlu Araçlar İdaresi’ne başvurarak Amerika’da ehliyet alma hakkını elde eder. Başvurular, tarafınızdan şahsen yapılmalıdır.

I-94 formunu başvurunuz sırasında pasaportunuzla birlikte görevlilere vermelisiniz. Bu aşamadan sonra görmenizi ölçen bir testi geçip, ardından da yazılı sınava girmeniz gerekir. Bu sınavda soruları bilgisayar kullanarak cevaplamanız gerekmektedir. Motorlu Araçlar İdaresi'nden alabileceğiniz bir kitapçık yardımıyla bu ülkenin trafik kurallarını daha iyi öğrenebilir ve sınava daha kolay hazırlanabilirsiniz. Bilgisayar kullanmanız şarttır, çünkü bu sınav bilgisayarla yapılmaktadır. Amerika’nın bazı eyaletlerinde yazılı sınavı geçtikten sonra üç saatlik alkol ve uyuşturucu madde konulu bir sınava daha girerek bir belge daha almak zorundasınız. Bulunduğunuz eyalette bu kurs varsa, gerekli bilgileri Motorlu Araçlar İdaresi size verecektir.

Kursu bitirdikten sonra direksiyon sınavı son aşamadır. Bundan sonra, sizin de elinizde Amerika’da rahaTça araba kullanabilmeniz için bir ehliyet vardır artık. Olur da direksiyon sınavını geçemezseniz, 25 veya 30$ bedelle acemi sürücü izni (Learner's permit) kartına sahip olabilirsiniz ama bu belgeyle araba kullanmanız için kesinlikle yanınızda biri olmalıdır. Amerika’nın resmi kimlik belgesinin ehliyet olduğunu asla unutmayın. Bu belgeyi, altı ay boyunca, aynı zamanda da bir kimlik belgesi gibi DE kullanabilirsiniz. Sonra hemen ehliyetinizi almanız gerekmektedir.

Almak istediğiniz arabayı bütçenize göre seçin. Arabaları ya kullanmakta olan sahibinden, ya da oto galerilerinden alabilirsiniz. Size önerimiz temiz kullanılmış arabalardır. Araba seçimi ustalık ister. Başınızın ağrımaması için çok dikkatli seçim yapmanız gerekir. 2. el araba alımında bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.
 
Üst