Akıcı ve Güzel Konuşma için Çalışmalar

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
1. Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış.
2. Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler.
3. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım.
4. Çatalcada topal çoban çatal yapıp çatal satar, nesi için çatalcada topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için çatalcada topal çoban çatal yapıp çatal satar.
5. Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar.
6. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel.
7. Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı?
8. İşlek işlemeci, işlemeli işleri işlikte işleyerek işletmeciye işyerinde izletti.
9. lgarcı ılgar, ılgıngillerin ılgancırı ılgalayarak, ılgıt ılgıt ılgılardı.
10. Pısırık pırlak pırnallıklarda pırnallanırken pılı pırtısını pısırık pıtraklara pıtır pıtır pırtlattı.
11. Üçüncü üçkağıtçı, üçetek üçleşerek üç teker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü.
12. Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp.
13. Sen seni bil, sen seni, bil sen seni, bil sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni.
14. Şu karşıda bir dal, dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar, dal kalkar kantar tartar.
15. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi.
16. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
17. Sizin damda var,beş boz başlı beş boz ördek, Değirmene girdi köpek,
Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek, Değirmenci çaldı kötek.
Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek Hem kepek yedi köpek,
Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe, Hem kötek yedi köpek.
Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz,demiş.
18. Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne; kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.
19. Getirince el getirir, yel getirir, sel getirir; götürünce el götürür, yel götürür, sel götürür.
20. Bu mum, umumumuzun mumu.
21. Şemsi Paşa Pasajı.
22. Az kaz, uz kaz, boyunca kaz.
23. Şu odayı badanalamalı mı, yoksa badanalamamalı mı?
24. Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı.
25. Zaman saman satar, saman zaman satar.
26. Elalem aladana aldı aladanalandı da biz bir aladana alıp da aladanalanamadık.
27. Şiş şişeyi şişlemiş, şişe kesişe kiş demiş.
28. A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı, a be kuru dayı.
29. Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler?
30. Gül dibi bülbül dili gibi, gül dibi bülbül dili.
31. Üç tunç tas kayısı hoşafı.
32. Bu yoğurdu mayalamalı da mı saklamalı, mayalamamalı da mı saklamalı?

KAYNAKLAR:
1. ŞENBAY, Nüzhet: Alıştırmalı Diksiyon Sanatı, MEB Yayınları, İstanbul, 1991.
2. ÇEVİKSOY, Osman - BARAN, Ethem: Kompozisyon, Serhat Yayınları, İstanbul
 
Üst