Advanced Vocabulary

R

Rose

Guest
Abide = Uymak, BaĞli Kalmak
Absently = Dalgin, İlgİsİz, Yok
Acclaim = AlkiŞlamak, YÜrekten Onaylamak
Adamant = DİkbaŞli, Sert, İnatÇi
Additive = Katki, Katki Maddesİ
Adequacy = Yeterlİ, Uygun
Admirably = Takdİre DeĞer, Çok İyİ
Ally = BİrleŞ(tİr)mek, MÜttefİk Ülke, Dost
Aloof = SoĞuk, İlgİsİz, Uzak
Amiable = Sevİmlİ, İyİ Huylu, Samİmİ
Annihilate = Yok Etmek
Articulate = AÇik SeÇİk, AnlaŞilir
Artificial = Yapay, Sunİ, Yapmacik
Ask For = İstemek, Aramak
Assembly = Topluluk, Toplanti
Assertİve = İddİa Eden, Kendİne GÜvenen
Assess = DeĞer BİÇmek, Vergİ Koymak, GÖrÜŞ
Attentİvely = Dİkkatlİ, İnce, Nazİk, Yardimci
Averse = KarŞi, Muhalİf, İsteksİz
Bewİlder = ŞaŞirtmak, Sersem Etmek
Breach = (yasaya) Uymama, ÇİĞneme
Break Down = Ariza, Bozulma, (sİnİrsel) Bozulma
Break Up = (arkadaŞlik Vb.) Sona Ermek, Son
Brİefly = Kisa, Özet
Brİng Out = Ortaya Çikarmak, Yayinlamak
Brİng Up = BÜyÜtmek, YetİŞtİrmek
Call At = -e UĞramak
Call Off = İptal Etmek, Saptirmak
Casually = Raslantisal, Hafİf
Catch Up Wİth = YetİŞtİrmek, Gerİ Kalmamak
Check Out Of = İŞİnden Ayrilmak
Clerİcal = Rahİplerle İlgİlİ
Cluster = Salkim, Demet, Grup
Come Round = Canlanmak, Ayrilmak
Competently = Yeteneklİ, Usta, Yetkİlİ
Compose = BİrleŞtİrmek, OluŞturmak
Compromİse = UzlaŞmak, Şerefİnİ Lekelemek
Conseİve = Tasarlamak, (of İle) DÜŞÜnmek
Condolence = BaŞ SaĞliĞi, Avutma
Consİderably = Kayda DeĞer, BÜyÜk, Önemlİ
Consolatİon = Tesellİ, Avuntu
Constantly = Kararli, Vefali, Sabİt
Content = Memnun, Tatmİn Etmek, İÇerİk
Convene = Toplantiya ÇaĞirmak, BuluŞmak
Corrupt = BaŞtan Çikarmak, RÜŞvet Vermek
Cultİvatİon = TopraĞi İŞlemek
Current = Şİmdİkİ, GÜncel, Yaygin
Decay = Bozmak, ÇÜrÜ(t)mek, SaĞliĞini Bozmak
Decree = Emİr, Karar, HÜkÜm, Emretmek
Dedİcate = Adamak, İthaf Etmek
Defy = KarŞi Gelmek, BaŞkaldirmak
Delİberately = Kasten, Bİle Bİle
Deplete =tÜketmek, BoŞaltmak
Deplore = TeessÜf Etmek, ÜzÜlmek
Derİve = (from İle) Elde Etmek, Çikarmak
Desperately = Umutsuzca, Tehlİkelİ, AĞir
Detect = Bulmak, Ortaya Çikarmak
Dethrone = Tahttan İndİrmek
Devİse = Planlamak, Kurmak, KeŞfetmek
Dİffİdently = Çekİngen, ÖzgÜvensİz
Dİg Out = Derİnlemesİne İncelemek
Dİgnİfİed = Efendİ, AĞir BaŞli
Dİmİnutİon = Çok KÜÇÜk, Mİnİk
Dİsmantle = SÖkmek, ParÇalarina Ayirmak
Dİssemİnate = (dÜŞÜnce, Haber) Yaymak, SaÇmak
Donate = (para Vb.)baĞiŞlamak
Donor = BaĞiŞ Yapan Kİmse
Draw On = Tekrarlamak
Dreamİly = RÜyada Gİbİ, Dalgin Dalgin
Effİcİency = İyİ ÇaliŞan, Becerİklİ
Endure = Dayanmak, Katlanmak
Engrave = Oymak, Hak Etmek
Enİgma = Muamma, AnlaŞilmaz Şey
Enlİghten = Aydinlatmak, Bİlgİ Vermek
Enroll = Üye Olmak, Üye Etmek
Equİp = Donatmak
Eradİcatİon = Yok Etmek, KÖkÜnÜ Kurutmak
Erect = Dİk, Dİmdİk, İnŞa Etmek
Esteem = Saygi, İtİbar
Evade = -den KaÇmak, Kaytarmak, SiviŞmak
Exclusİvely = Sadece, Yalniz
Exempt = HarİÇ TutulmuŞ, Muaf Tutulmak
Exhale = Soluk Vermek, (koku Vb.) Yaymak
Exhaustİon = Yorgunluk, Bİtkİnlİk
Expedİtİon = Sefer, Yolculuk
Explİcİt = ApaÇik, Net, Belİrgİn
Exploİt = Kahramanlik, SÖmÜrmek, İŞletmek
Extentİon = Uzunluk, Kapsam, Mertebe
Face Up To = Cesaretle KarŞilamak
Fade = Solmak
Favourably = Olumlu, Uygun
Fluctuate = İnİp Çikmak, Azalip ÇoĞalmak
Get Away = KaÇmak
Get Over = İyİleŞmek, GeÇmek
Get Rİd Of = Kurtulmak
Gİve Away = Vermek, ArmaĞan Etmek, Ele Verme
Glance At = GÖz Atmak
Go By = GeÇmek
Go İnto = İÇerİ Gİrmek
Harass = Usandirmak, Bezdİrmek
Hazardously = Tehlİkelİ, Zararli, Rİsklİ
İgnİte = TutuŞ(tur)mak
İncredİbly = İnanilmak
İndept = Derİne İnmek, Dİbe Vurmak
İndİscrİmİnate = Rasgele, GelİŞİgÜzel
İnduce = İkna Etmek, Kandirmak, Neden Olmak
İnferİor = (to İle) AŞaĞi, Alt, İkİncİ Derecede
İnmate = (hastane Vb.) Oda ArkadaŞi
İnspİre = Esİnlenmek, (wİth-İn İle) İle Doldurmak
İnterİm = (zaman) Aralik, BoŞluk
İntermİngle = Bİrbİrİne KariŞ(tir)mak
İntrovert = İÇedÖnÜk Kİmse
İntİmate = KİŞİsel, Özel, Detayli
İntrude = İzİnsİz Ya Da Davetsİz Gİrmek
İrrİtable = Çabuk Kizan, Alingan
Knock Down = Yikmak, Devİrmek
Known For = İle Taninan
Lessen = Azal(t)mak
Look İnto = AraŞtirmak, İncelemek
Look Up = (İŞ) Canlanmak, Yukari Bakmak
Maİntaİn = Paraca Desteklemek, SÜrdÜrmek
Margİn = Sinir, Kenar, Pay
Massİve = BÜyÜk, Kocaman, GÜÇlÜ
Materyal = Anayasaya ÖzgÜ, Anne Tarafindan
Merİt = DeĞer, Erdem, Layik Olmak
Mİlestone = Kİlometre TaŞi, Önemlİ Olay
Mİscarry = BaŞarisiz Olmak, Suya DÜŞmek
Mortalİty = ÖlÜmcÜl, ÖlÜm Orani
Moody = DeĞİŞken, Huysuz
Mount = DaĞ, Bİnek Hayvan, (up) YÜkselmek
Mourn = (for/over) Yasini Tutmak
Nastİly = Pİs Bİr Şekİlde
Neatly = Temİz, Derlİ Toplu, Zekİ, Sek
Nourİsh = Beslemek, Desteklemek
Nugatory = Faydasiz, GeÇersİz
Obstİnately = İnatÇi
Offend = SuÇ İŞlemek, Rahatsiz Etmek, Kirmak
Outdo = -den ÜstÜn Olmak, Yenmek, GeÇmek
Outgoİng = Gİden, Ayrilan, Cana Yakin
Pale = Soluk (yÜz), Sol(dur)mak
Partİally = Kismen, Taraf Tutarak
Patİently = Sabirli, Hasta
Peel = KabuĞunu Soymak
Peer = EŞ, Lord, Asİlzade, Dİkkatle Bakmak
Perplex = ŞaŞirtmak, Kafasini KariŞtirmak
Persecute = Zulmetmek, Rahat Vermemek
Predİsposed = Etkİlemek
Prevaİl = Yenmek, ÜstÜn Gelmek
Promote = YÜkseltmek, İlerletmek
Prospectİve =umulan, Beklenen, Nİyetlİ
Puncture = KÜÇÜk Delİk, Patlatmak, Delİk
Put Away = Saklamak, Bİrİktİrmek
Put Up Wİth = Bikmak, Sikilmak
Rank = GÜr, Sik, Keskİn (koku), Sinif, Sira
Ratİonally = Makul, Mantikli, Rasyonel
Recİpe = Yemek Tarİfİ, ReÇete, ÇÖzÜm
Reckless = Kayitsiz, DÜŞÜncesİz
Regularly = DÜzenlİ Olarak
Relİnquİsh = VazgeÇmek, Birakmak
Repellent = İgrenÇ, NahoŞ, (sİnek) Kovucu
Repress = Bastirmak, Önlemek
Reserve = Ayirmak, Saklamak, Yedek
Respectfully = Saygili
Royal = Kralİyet, Kralİyet Aİlesİne Mensup
Rule Out = HarİÇ Birakmak
Run Out Of = -siz Kalmak
Sage = Akilli, AĞir BaŞli, Bİlge, AdaÇayi
Satİrİze = TaŞlamak, Yermek, Hİcvetmek
Scoldİng = Azar, Paylama
Scope = Anlama YeteneĞİ, Firsat, Konu
Seduce = BaŞtan Çikarmak, Kandirmak
Serene = Durgun, Sakİn, Huzurlu, YÜce
Sever = Kesmek, ParÇalamak, Koparmak
Shİft = DeĞİŞme, Vardİya, KaÇamak
Shove = İttİrmek
Show Off = GÖsterİŞ Yapmak
Shuffle = (oyun KÂĞidini) KariŞtirmak
Sİblİng = KardeŞ
Slİm = İnce Yapili, Zayiflamak
Solemn = Dİnsel, Resmİ, Kutsal
Spectacular = OlaĞanÜstÜ, MÜkemmel
Startle = Korkutmak, ŞaŞirtmak, ÜrkÜtmek
Stem = GÖvde, KÖken, Soy, AkiŞini Durdurmak
Stİr = KariŞtirmak, Kipirdamak
Subdue = Boyunduruk Altina Almak, YatiŞtirma
Submerge = Batirmak, Daldirmak
Subtle = GÜÇ Algilanan, Kurnaz, Zekİ
Succeed İn = BaŞarili Olmak
Suffİcİently = Yeterlİ
Surface = YÜzey, (the İle) DiŞ GÖrÜnÜŞ
Take Down = -den Çikarmak
Take Over = Üzerİne Almak, YÖnetİmİ Ele Almak
Tarİff = Tarİfe, GÜmrÜk Vergİsİ
Temporarİly = GeÇİcİ
Tempt = Şeytana Uydurmak, Ayartmak
Tİdal = Gelgİtlİ
Toİl = Yorulmadan ÇaliŞmak, Çok ÇaliŞmak
Transactİon = İŞ GÖrme, Yapma, Muamele
Turn Up = BaŞvurmak, (bİraz Daha) AÇmak
Undeceİve = Aldatmamak
Understate = Hafİfe Almak, KÜÇÜmsemek
Unwarranted = Nedensİz, Yersİz, Haksiz
Uprİght = Dİk, DoĞru, DÜrÜst, Dİmdİk
Utİlİze = Kullanmak, Yararlanmak
Utter = Tam, SÖylemek
Verbose = Gereksİz SÖzlerle Dolu
Vİbrancy = (iŞiĞin, Telefonun) TİtreŞİm
Vİolate = Bozmak, Saygisizlik Etmek
Whİne = BaĞirmak, ÇiĞlik
Wİthdraw = Gerİ Çekmek
Wİthhold = Saklamak, Vermemek
Yİeldİng = GevŞek, Zayif
 
R

Rose

Guest
Ynt: Advanced Vocabulary

Abduct = Adam KaÇirmak
Abhorrent = Nefret Verİcİ, Zit, İĞrenÇ, Aykiri
Abolİsh = Kaldirmak, Ortadan Kaldirmak
Abrupt = Beklenmedİk, Anİ
Abruptly = Ansizin, Bİrdenbİre
Abundance = Bolluk, Bereket, Zengİnlİk
Accumulate = Bİrİktİrmek, Toplamak
Acknowledge = Kabul Ve İtİraf Etmek, Tanimak
Adhere = YapiŞmak, -e Katilmak, -e Gİrmek
Affectİon = Sevgİ, Sevecenlİk, Duygulanma
Affluent = Bol, Zengİn, Akan (su)
Alert = Dİkkatlİ, GÖzÜ AÇik, Çevİk, Atİk
Allevİate = Azaltmak, Hafİfletmek, Dİndİrmek
Alter = DeĞİŞtİrmek, DÜzeltmek, Elden GeÇİrme
Ambİguİty = Belİrsİz Anlam, İkİ Anlamli SÖz
Amend = DÜzeltmek, Islah Etmek
Anİmate = Canlandirmak
Appal = Korkutmak, DehŞete DÜŞÜrmek
Applİcable = Uygulanabİlİr
Arbİtrary = Keyfİ, Kendİnce
Aspİre = Çok İstemek, Can Atmak
Assİmİlate = ÖzÜmsemek, Sİndİrmek
Attaİn = UlaŞmak, ErİŞmek, Varmak
Autocratİc = SaltÇi, MutlakİyetÇİ, İstİbdata Aİt
Autograph = İmza, Kendİ El Yazisi
Bestow = Vermek, ArmaĞan Etmek, BaĞiŞlamak
Blatantly = GÜrÜltÜyle
Braİny = Zekİ, Akillica
Cater = İhtİyacini SaĞlamak
Cİrcumstance = Hal, Durum, KoŞul, Husus
Cİtatİon = Nakİl, Alinti, Celpname
Clumsİly = Becerİksİzce, Sakar, BİÇİmsİz
Collectİvely = OrtaklaŞa
Commodİty = Mal, EŞya, ÜrÜn
Commonplace = Basmakalip SÖz, Alelade
Compİle = Derlemek
Compound = BİrleŞİk, MÜrekkep, KariŞik
Compress = Basmak, SikiŞtirmak
Comprİse = İÇİne Almak, İÇermek, Kapsamak
Compulsory = Mecburİ, Zorunlu
Condense = YoĞunlaŞtirmak, Özetlemek
Condİtİonal = Şartli, KoŞullara BaĞli
Conduct = DavraniŞ, Hareket, YÖnetİm Bİrİmİ
Conscİous = Farkinda Olan, BİlİnÇlİ
Consent = Riza, İzİn
Console = Konsol
Constraİnt = Zorlama, Baski, Sikinti
Controversy = TartiŞma, AnlaŞmazlik
Conversely = Tersİne, DİĞer Taraftan, Aksİne
Convİnce = İnandirmak, İkna Etmek
Crude = Ham, İŞlenmemİŞ, Kaba, Nezaketsİz
Culmİnatİon = SonuÇlanmak
Customary = Geleneksel
Cynİcal = Alayci, İnsanlarin İyİlİĞİne İnamayan
Deductİon = Çikarma, Tahlİl, TÜketİm, SonuÇ
Defİant = Meydan Okuyan
Defİcİent = Eksİk, Yetersİz
Demandİng = İlgİ Gerektİren
Dense = YoĞun, Koyu, Kalin
Depİct = Resmetmek, Betİmlemek, Tavİr Etmek
Detest = Nefret Etmek
Dexterİty = Marİfet, Ustalik, Becerİklİlİk
Dİlİgent = ÇaliŞkan, Gayretlİ
Dİscard = Atmak, BaŞindan Atmak
Dİscourse = SÖylev, Nutuk KonuŞma
Dİsgracefully = Ayip, Utanilacak
Dİsguİse = Kilik DeĞİŞtİrmek, Gİzlemek
Dİspose Of = Elden Çikarmak, Satip Kurtulmak
Dİspute = TartiŞma, AnlaŞmazlik, Kavga
Dİsturbance = KariŞiklik, ÜzÜntÜ, KargaŞalik
Earnest = Heveslİ, Cİddİ, Samİmİ, Delİl, Kaparo
Elaborate = İhtİmamla HazirlanmiŞ, ÖzenİlmİŞ
Elİcİt = Meydana Çikarmak, Neden Olmak
Emanate = Çikmak, Yayilmak
Enact = (kanun)Çikarmak, Kabul Etmek
Endorse = İmza Atmak, Aktarmak, Cİro Etmek
Epİdode = Alay, SerÜven, (romanda) BÖlÜm
Epoch = DÖnem, Devİr, ÇaĞ, Zaman
Evoke = ÇaĞirmak, Yol AÇmak, Animsatmak
Excessİve = AŞiri, Haddİnden Fazla
Exert = Kullanmak, Harcamak, Ortaya Koymak
Extort = Gaspetmek, Baski Yaparak SÖyletmek
Extract = Ruh, Öz, Çekmek, SÖkmek
Extravagant = Savurgan, MÜsrİf
Facİlİty = Kolaylik, Rahatlik, Yetenek
Faİthfully = Sadakatle
Fatally = Ölecek-ÖldÜrecek Derece,kaÇinilmaz
Feasİble = Yapilabİlİr, MÜmkÜn, Uygun
Ferocİous = Yirtici, VahŞİ, Gaddar, Canavarca
Fertİlİzer = GÜbre, Sunİ GÜbre
Feud = Kan Davasi, Kavga, DÜŞmanlik
Flexİble = Esnek, Kolay BÜkÜlebİlen
Forbİd = Yasaklamak
Forcefully = Etkİlİ, Etkİleyİcİ, İkna Edİcİ
Frankly = AÇikÇa, Dobra Dobra
Frİctİon = SÜrtme, SÜrtÜnme
Fund = Sermaye, Fon, Para
Generous =cÖmert, YÜce GÖnÜllÜ, Bol
Grİp = Simsiki Tutma, Kavrama, Sap, Kulp
Habİtual = AliŞilmiŞ, Her Zamankİ Gİbİ
Haul =Çekme, TaŞima Mesafesİ, Ganİmet
Hearty = Samİmİ, YÜrekten Gelen, İÇten
Hİlarİous = NeŞelİ, Şen
Hostİlİty = DÜŞmanlik, Husumet, Kİn, SavaŞ
Humİlİate = Utandirmak, KÜÇÜk DÜŞÜrmek
İmmature = OlgunlaŞmamiŞ, Ham, GelİŞmemİŞ
İmmense = UÇsuz Bucaksiz, Kocaman, Enfes
İmpaİr = Bozmak, Zarar Vermek, Zayiflatmak
İmplement = Alet, Alet SaĞlamak, Tamamlamak
İmply = Anlamina Gelmek, İma Etmek
İmpressİve = Etkİleyİcİ
İmpulse = İtme, İtİcİ GÜÇ
İnclİne = EĞmek, Meyletmek, EĞİlmek
İndİfferently = İlgİsİzce
İnfer = Bİr Sonuca Varmak, Anlamina Gelmek
İnformally = Teklİfsİzce
İnscrİbe = Yazmak, Kaydetmek
İnsert = Gazete İlavesİ, Sokmak, İÇİne Koymak
İnspect = Denetlemek, Kontrol-muayene Etmek
İntentİonal = İsteyerek Yapilan, Kasitli, Kastİ
İnteract = KarŞilikli Bİrbİrİnİ Etkİlemek
İntermİx = Bİrbİrİne KariŞtirmak
İnvarİably = DeĞİŞmeyerek, Devamli Olarak
Junctİon = BİrleŞme, KavŞak
Justİfİcatİon = Hakli Neden, GeÇerlİ Mazeret
Keen = Keskİn, Sert, Aci, İÇe İŞleyen, Hassas
Mastery = Egemenlİk, ÜstÜnlÜk, Maharet
Medİate = İkİsİ Ortasi, Dolayli, Arabuluculuk Et
Nutrİent = Besleyİcİ
Objectİonable = NahoŞ, Çİrkİn
Obscure = Karanlik, LoŞ, AnlaŞilmasi GÜÇ
Occurence = Olay, Hadİse, Meydana Gelmek
Opportune = MÜsaİt, Uygun
Pay Off = (borcunu, Vs) Temİzlemek, ÖÇ Almak
Penetrate = İÇİne Gİrmek, İŞlemek, Sizmak
Pertaİn = -e Alt Olmak, İle İlgİlİ Olmak
Plot = Arsa, Harİta, Plan, Komplo
Prİmarly= Aslinda
Profİcİently = Ustaca
Provİnce = İl, Vİlayet, TaŞra, BranŞ, Uzmanlik
Queue = Kuyruk, Dİzİ, (up İle) Kuyruk Olmak
Rampage = GÜrÜltÜlÜ Hareket, Kiyamet
Random = Rasgele, GelİŞİgÜzel
Rapport = İlgİ, İlİŞkİ, MÜnasebet
Ratİfy = Onaylamak, Tasdİk Etmek
Readİly = İsteyerek, Kolayca, Çabucak
Recİte = Ezbere Okumak, Anlatmak, SÖylemek
Refreshfully = ÜzÜlerek, İstemeyerek
Rehearsal = Tekrarlama, Anlatma, Prova
Removal = Kaldir(il)mak, Yer DeĞİŞtİrme, Nakİl
Resentful = -e KizmiŞ, KÜskÜn, Kirgin, Dargin
Resİgn = Birakmak, Teslİm Etmek, İstİfa Etmek
Retard = Gecİk(tİr)mek, Engel Olmak
Scrutİnİze = GÖzden GeÇİrmek, İrdelemek
Secede = (Üyelİk, Vs) Çekİlmek, Ayrilmak
Seemİngly = GÖrÜnÜŞe GÖre, SÖzde, GÖrÜnÜŞte
Segment = ParÇa, Dİlİm, ParÇalarina Ayirmak
Serman = Vaaz, Dİnsel KonuŞma, Sikici ÖĞÜt
Settle On = Konmak, Tespİt Etmek, SeÇmek
Sİgnİfy = Bİldİrmek, Belİrtmek, İfade Etmek
Sİmulate = -miŞ Gİbİ GÖrÜnmek, Taklİdİnİ Yapmak
Sİncere = Samİmİ, İÇten, Candan, GerÇek
Soak = Islatmak, Sirilsiklam Etmek, Demlemek
Speculatİvely = Kuramsal
Splİt = Yarik, Çatlak, BÖlÜnme, Ayrilik, Hİsse
Stage = Sahne, Tİyatro, AŞama, Evre
Steer = DÜmenle İdare Etmek, Bİlgİ, Haber
Straİghforwardly= DÜrÜstÇe, Kolayca
Substantİal = Mevcut, GerÇek, SaĞlam
Suspend = Asmak, Bİr SÜre İÇİn İŞten Çikarilmak
Sustaİn = Tutmak, TaŞimak, SÜrdÜrmek
Talented = Yeteneklİ
Tearfully = AĞlamakli, AĞlayan
Tend = Bakmak, İle MeŞgul Olmak, YÖneltmek
Tenet = Prensİp, İnanÇ
Transmİt = GÖndermek, Yaymak, UlaŞtirmak
Turmoİl = GÜrÜltÜ, HengÂme, KariŞiklik
Unanİmous = Ayni Fİkİrde, MÜttefİk
Unbearable = Çekİlmez, TahammÜl Edİlmez
Undenİably = HİÇ KuŞkusuz
Ungrateful = NankÖr, NahoŞ, Tatsiz
Use Up = Kullanip Bİtİrmek, TÜketmek
Utensİl = Kap, Mutfak Takimi
Vanİsh = GÖzden Kaybolmak, Kayiplara KariŞma
Vanquİsh = Yenmek, MaĞlup Etmek, Alt Etmek
Vulnerable = Yaralanabİlİr, Savunmasiz
Warrant = Yetkİ, Hak, Garantİ, Temİnat
Yearn = Özlemek, GÖresİ Gelmek, Can Atmak
 
R

Rose

Guest
Ynt: Advanced Vocabulary

Aberratİon = DoĞru Yoldan Sapma, Yanilgi
Abomİnable = İĞrenÇ, Berbat
Absolute = Tam, BÜtÜn, Keskİn, Katİ
Adept = Usta, Üstad, Uzman
Agİtatİon = Çalkala(n)ma, EndİŞe, KariŞiklik
Agrarİan = Tarimsal, Zİraİ
Anguİsh = Şİddetlİ Aci, Keder
Antİdote = Panzehİr
Appeal = Yalvarip Yakarmak, BaŞvurmak
Appraİse = DeĞer BİÇmek, Fİyat Saptamak
Aptİtude = Kabİlİyet, Yetenek
Arrogant = Kİbİrlİ, Kendİnİ BeĞenmİŞ
Ascend = YÜkselmek, Tirmanmak, Çikmak
Ask After = Hatirini Sormak
Assault = HÜcum, Saldiri,(upon-on)saldirmak
Authorİty = NÜfuz, Otorİte, Yetkİ, Yetkİlİ KİŞİ
Ban = Yasaklamak, Aforoz Etmek, Lanetlemek
Barren = KiraÇ, Çorak, Kisir, ÇocuĞu Olmayan
Beg = Yalvarmak, İstemek, Rİca Etmek
Blame On = SuÇlamak, Sorumlu Tutmak
Blend = KariŞtirmak
Bother = Sikinti, Zahmet, TelaŞ, BaŞ Belasi, Dert
Brİng Forth = (meyve) Vermek, İlerİ SÜrmek
Brİng On = Neden Olmak, Yol AÇmak
Brİng Round = Ayiltmak, İyİleŞtİrmek
Bulky = İrİ, CÜsselİ, Kocaman, Çok Yer Tutan
Call Up = Hatirlatmak, Telefon Etmek
Candİd = DÜrÜst, Saf, Samİmİ, Tarafsiz
Captİvİty = Tutsaklik
Catalyst = KatalİzÖr
Chİeftaİn = Reİs, Lİder, Kafİle BaŞkani
Chunk = Kalin, Kocaman ParÇa
Clash = ÇarpiŞma, ÇatiŞma, UyuŞmazlik
Clemency = Merhamet, Şefkat
Collate = KarŞilaŞtirmak, Siraya Koymak
Come Across = Raslamak
Compensate = Bedelİnİ Vermek, Telafİ Etmek
Complİance = Uysallik, Riza,(İn) – E GÖre
Conceal = Gİzlemek, Saklamak
Consequent = Sonucu Olan
Consİstent = Uygun, İstİkrarli, Devamli
Conspİcuous = Bellİ, AŞİkÂr, GÖze Çarpan
Consume = TÜketmek
Contender = YariŞmaci
Convenİent = Uygun, MÜnasİp, ElverİŞlİ
Conventİon = Toplanti, Kongre, AntlaŞma
Convey = TaŞimak, Nakletmek, GÖtÜrmek
Correspondence = Uygunluk, HaberleŞme
Courtesy = Nezaket, Kİbarlik
Creed = İnanÇ, İtİkat
Culprİt = Sanik, SuÇlu
Curfew = SokaĞa Çikma YasaĞi
Darİngly = Cesurca, Korkusuzca
Delİnquent = SuÇlu
Delusİve = Aldatici, Hayalİ, Asilsiz, BoŞ
Demean = AlÇaltmak, KÜÇÜltmek
Demote = RÜtbesİnİ İndİrmek
Depose = GÖrevİne Son Vermek, Azletmek
Deprecİate = Fİyatini Kirmak, DeĞerİnİ DÜŞÜrme
Desolate = Yakip Yikmak, PerİŞan Etmek, Tenha
Detach = ÇÖzmek, Ayirmak, SÖkmek
Detaİn = Alikoymak, Gecİktİrmek, Tutmak
Detrİmental = Zararli
Devİant = OlaĞandiŞi, Anormal
Dİgnİfy = Şeref Vermek, YÜkseltmek
Dİscrİmİnate = Ayirt Etmek, Ayrim Yapmak
Dİsdaİn = Hor GÖrmek
Dİssİmİlar = Ayri, Farkli
Dİverge = Ayrilmak, Bİrbİrİnden UzaklaŞmak
Downfall = YaĞiŞ, DÜŞÜŞ, YikiliŞ
Draught = Çekme, ÇekİŞ, Hava Akim, Cereyan
Dreary = Kasvetlİ, Sikintili, Can Sikici
Dwellİng = İkamet, Oturma, Konut, Ev
Dwİndle = Azalmak, KÜÇÜlmek, BÜkÜlmek
Eccentrİc = DiŞ Merkezlİ, Acayİp
Engross = Hak Etmek, Oymak, Derİn İz Birakmak
Entİce = Ayartmak, Kandirmak
Entİty = Varlik, Mevcudİyet, VÜcut
Equİtable = DÜrÜst, Adİl, İnsafli
Equİvocal = İkİ Anlamli, Belİrsİz, ŞÜphelİ
Eternal = Ebedİ, Sonsuz
Evacuate = BoŞaltmak
Expose = Maruz Birakmak, Sergİlemek
Fallacy = YanliŞ DÜŞÜnce, YanliŞ İnaniŞ
Fetch = Gİdİp Almak, Gİdİp Getİrmek
Flee = KaÇmak
Flourİsh = GelİŞme, Refah, GÖsterİŞ
Forerunner = MÜjdecİ, Habercİ
Fortİfy = GÜÇlendİrmek, Desteklemek
Gallant = YİĞİt, Cesur, Kİbar, Salon Adami
Gİve Off = (koku, Duman) Çikarmak, Yaymak
Gladly = Memnunİyetle
Glİnt = Parilti, Parildamak
Go-ahead = Gİrgİn, AÇikgÖz, MÜsaade, İzİn
Go For = Aramak, ÇaĞirmak, Sevmek, Saldirmak
Go Out = DiŞari Çikmak, SÖnmek
Grapple = YakalayiŞ, SariliŞ, Tutmak, Yakalama
Hand Over = Vermek, Teslİm Etmek, Havale Etme
Harmonİze = Uyandirmak, BaĞdaŞtirmak
Hasten = Acele Etmek, Hizlandirmak
Head = BaŞ, Akil, Lİder
Heartsİck = Çok ÜzgÜn, Son Derece Mutsuz
Hegemony = ÜstÜnlÜk, Egemenlİk
Heİrdom = MİrasÇilik, Varİslİk
Hİdeous = Çİrkİn, KorkunÇ
İmmedİate = Derhal, Acİl, Yakin,Şİmdİkİ,dolaysiz
İmpede = Engel Olmak
İnactİon = Hareketsİzlİk, İŞsİzlİk, Tembellİk
İncur = UĞramak, Maruz Kalmak, ÜstÜne Çekmek
İndolent = Tembel, ÜŞenen, UyuŞuk
İnhale = İÇİne Çekmek, Nefes Almak
İnject = İĞne Yapmak, (İnto) İÇİne Katmak
İnscrİptİon = Yazma, Yazit, Kaydetme, Kİtabe
İntegral = Tam, BÜtÜn, Eksİksİz, Tamamlayici
İnterfere = Engel Olmak, Manİ Olmak, ÇatiŞmak
İnterİor = İÇ, DÂhİlİ, İÇ Yerler, İÇ İŞlerİ
İntİmİdate = Korkutmak, GÖzdaĞi Vermek
İnvert = BaŞ AŞaĞi Çevİrmek, Tersİne Çevİrmek
İnvest Wİth=(yetkİ, Hak) Vermek, Yatirim Yapma
İnvolve İn = KariŞtirmak, BulaŞtirmak
Junk = Eskİ PÜskÜ EŞya, DÖkÜntÜ, UyuŞturucu
Lavİsh = Savurgan, Bol, İsraf Etmek
Leak = Su Sizdiran Çatlakyer, Sizinti
Legİble = Okunakli
Let Up = Kesİlmek, Dİnmek, GevŞemek
Lİne Up = Sira Olmak, Dİzİlmek, Kuyruk Olmak
Loathe = İsteksİz, GÖnÜlsÜz
Lock İn = Hapsetmek, Kapatmak
Lubrİcate = YaĞlamak, İÇmek
Measure Out = ÖlÇerek DaĞitmak, Ayirmak
Menace = Tehdİt, Tehdİt Etmek
Metİculous = Tİtİz, Kilikirk Yaran
Mİmİc = TaklİtÇİ, Taklİt, SÖzde, Taklİdİnİ Yapma
Nomİnate = Aday Olarak GÖstermek, Atamak
Notİon = Fİkİr, Bİlgİ, Kavram, İnaniŞ, Hİs
Oath = Yemİn, Ant, KÜfÜr
Obsolete = Eskİ, Artik Kullanilmayan
Obstructİon = Manİ, Engel, Tika(n)ma, Engelleme
Occupy = İŞgal Etmek, Zaptetmek
Odd = Tuhaf, Garİp, TartiŞilacak, Acayİp
Ordeal = Çetİn Sinav, Çİle
Outbreak = ÇikiŞ, Patlama, Salgin, İsyan
Overlap = Üst Üste Bİndİrmek, AŞ(ir)mak
Overwhelm = BaŞtanbaŞa Kaplamak, İstİla Etme
Parade = GÖsterİŞ, GeÇİt TÖrenİ, Gezİntİ Yerİ
Partİcle = Tanecİk, Zerre, Edat, Ek
Persİstent = İnatÇi, SÜreklİ, Devamli
Plausİble = Makul, Akla Yatkin
Poİnt Out = İŞaret Etmek, Belİrtmek
Populous = Kalabalik, NÜfusu Çok
Potent = GÜÇlÜ, Kuvvetlİ, NÜfuzlu
Precİously = Çok, Pek, Zİyadesİyle
Preclude = ÖnÜne GeÇmek, Engel Olmak
Predİcament = KÖtÜ Hal, Tatsiz Durum
Pretext = Bahane, Vesİle, Bahane Etmek
Prİorİty = Öncelİk, ÜstÜnlÜk, Öne GeÇme Hakki
Proceed = İlerlemek, YÜrÜmek, Devam Etmek
Property = Mal, MÜlk, Emlak, Araz,
Proportİon = Oran, Mİktar, Ebat
Put Across = Anlatmak, (fİkrİ) Kabul Ettİrmek
Rapİdly = Hizlica, Çabuk Bİr Şelİkde
Recovery = Gerİ Alma, İyİleŞme, Telafİ
Refraİn = Tutmak, Zaptetmek, Frenlemek
Release = Serbest Birakma, Azat Etme, Tahlİye
Renowned = ÜnlÜ, MeŞhur, Şanli
Reproach = Azar, Kinama, Sİtem, Rezalet
Repute = Ün, ŞÖhret, Sayginlik
Resentment = Kizma, GÜcenme, KÜskÜnlÜk, Kİn
Resolute = Azİmlİ, Kararli
Restraİnt = Tutma, Zapt, Baski, Çekİnme
Retrİeve = Gerİ Almak, Tekrar Ele GeÇİrmek
Revelatİon = AÇiĞa Vurma, İfŞa, Vahİy
Revİval = Dİrİltme, Ayil(t)ma, UyaniŞ
Revoke = Gerİ Almak, İptal Etmek, Feshetmek
Rİpe = OlgunlaŞmiŞ, Olgun
Rough = PÜrÜzlÜ, Engebelİ, Kaba, Sert
Round Off = Tamamlamak, Sonunu İyİ Bİtİrmek
Sake = Hatir, UĞur, Neden, Maksat
Salt Away = Para Bİrİktİrmek
Salute = Selam, Öpme, Selam Vazİyetİ
Sanİtary = SaĞlikla İlgİlİ, Temİz, Sihhİ
Sanİty = Akil SaĞliĞi, Makul DÜŞÜnÜŞ
Savage = VahŞİ, Yirtici
Seİzure = Yakalama, Ele GeÇİrme, El Koyma
Shİver = Tİtreme, Ufak ParÇa, ParÇalamak
Shortage = Yokluk, Kitlik
Slİght = İncecİk, Narİn, Önemsİz, Zayif, SaÇma
Somber = Karanlik, LoŞ, Kasvetlİ, ÜzgÜn
Sorrowful = Kederlİ, Dertlİ, HÜzÜnlÜ, Acikli
Sparsely = Seyrek Seyrek
Spİrİtual = Ruhanİ, Manevİ, Dİnsel, Kutsal
Spontaneous = DoĞal, KendİlİĞİnden Olan
Sprİng = İlkbahar, SiÇramak, Atlamak
Squeeze = Sikmak, SikiŞtirmak, SiĞdirmak
Staİn = Leke, Boya, Lekelemek, Boyamak
Stİcktly = Tam Anlamiyla, Kesİnlİkle
Strİke = Grev, Beklenmedİk BaŞari, Vurmak
Strİpe = Çubuk, Çİzgİ, Şerİt
Strİve = UĞraŞmak, Çabalamak, ÇaliŞmak
Substİtute = Vekİl, Bedel, -İn Yerİne Koymak
Suburb = DiŞ Mahalle, VaroŞ
Suffer = Aci Çekmek, Zarar GÖrmek, Katlanmak
Swİftly = Hizlica, Çabucak
Symptom = Belİrtİ, İŞaret
Take Out = (dİŞ, Leke, Vs) Çikarmak
Tedİous = Sikici, Usandirici
Thrİftİly = Tutumlu Bİr Şekİlde, İdarelİ Olarak
Tortuous = DolambaÇli, EĞrİ BÜĞrÜ, Namussuz
Traİt = KİŞİsel Özellİk, Ayirdedİcİ Özellİk
Trİumph = Zafer, Galİbİyet, ÜstÜn BaŞari
Trustee = EmanetÇİ
Unaccompanİed = EŞlİk Edİlmeyen, Yalniz
Unaware = Farkinda DeĞİl, Habersİz
Unbounded = Sinirsiz, ÖlÇÜsÜz, AŞiri
Undertone = Fisilti, Mat Renk, Gİzlİ(haber, Vs)
Unİformİty = Bİrbİrİne Benzerlİk, Aynilik
Unİversal = Genel, Umumİ, Evrensel
Update = Modern BİÇİme Sokmak
Urge = Sevketmek, İlerİ SÜrmek, Israr Etmek
Verİfy = İnceleyİp DoĞruluĞunu Saptamak
Vİcİous = Ahlaksiz, KÖtÜ, Çapkin, Kusurlu
Vİrtue = Erdem, DoĞruluk, Mezİyet, ÜstÜnlÜk
Vulgar = Kaba, Adİ, Terbİyesİz, AÇik SaÇik
Weİgh Down = -den Daha AĞir Gelmek, Basmak
Wİdespread = GenİŞ Bİr Alana YayilmiŞ, Yaygin
Wİn Over = -İ Yenmek
Wİsdom = Akil, Hİkmet, Bİlgelİk, İlİm
Woeful = Kederlİ, Acikli, Fecİ
Wrap Up = Sarmak, Kavgayi-gÜrÜltÜyÜ Kesmek
Yell = Feryat Etmek, Haykirmak, ÇiĞlik
Zealous = Gayretlİ, Hararetlİ, AteŞlİ
 
R

Rose

Guest
Ynt: Advanced Vocabulary

Ably = Becerİyle, Maharetle
Absorb = Emmek, İÇİne Çekmek,(of)temİze Çikmak
Abuse = KÖtÜye Kullanmak, Suİstİmal Etmek
Accuse = SuÇlamak
Acquİsİtİon = Kazanma, KazanÇ, Elde Edİlen Şey
Adjunct = BİrleŞİk, Yardimci, Muavİn
Adore = Tapmak, Taparcasina Sevmek
Advocate = Avukat, Taraftar, Savunmak
Afflİct = Aci Vermek, Harap Etmek
Aİlment = Hastalik, Rahatsizlik
Akİn = Akraba, Benzer
Alİke = Farksiz, Bİrbİrİnİn Ayni, EŞİt Olarak
Ambush = Pusu
Amenable = YumuŞak BaŞli, Uysal, Sorumlu
Antİcİpate = Ummak, Beklemek, Tahmİn Etmek
Ascrİbe = Atfetmek, YakiŞtirmak, Vermek
Attİtude = Hal, Vazİyet, Tutum, Tavir, Fİkİr
Belated = GeÇ KalmiŞ, Gecİken, GecİkmİŞ
Bend = EĞrİltmek, BÜkmek, Kivirmak
Blast = Anİ Ve Şİddetlİ Esen RÜzgÂr, Hava Akimi
Bloom = ÇİÇek, ÇİÇek AÇma, En GÜzel ÇaĞ
Bow = BaŞiyla Selamlamak, Yay, Pruva
Brİng About = Yol AÇmak, Kandirmak, İkna Etme
Brİnk = Kenar, UÇurum Vs Kenari
Brutalİty = VahŞİlİk, Gaddarlik, Canavarlik
Buİld Upon = -e Dayanmak, -e GÜvenmek
Ceaseless = Araliksiz, Durmadan, Boyuna
Cİrculate = DolaŞ(tir)mak, GeÇmek, Yay(il)mak
Compel = Zorlamak, Zorunda Birakmak
Compİlatİon = Derleme
Comrade = ArkadaŞ, YoldaŞ
Concİlİate = GÖnlÜnÜ Almak, YatiŞtirmak
Condemn = Ayiplamak, Kinamak, MahkÛm Etmek
Confİne = (cezaevİne, Vs) Kapatmak, Hapsetmek
Consolİdate = BİrleŞ(tİr)mek, SaĞlamlaŞtirmak
Contradİct = Tersİnİ SÖylemek, Yalanlamak
Convert = Çevİrmek, DÖnÜŞtÜrmek, İnandirmak
Cost = Fİyat, Masraf, Malİyet, DeĞerİnde Olmak
Crew = Tayfa, MÜrettebat, Çete
Cute = Zekİ, Akilli, Şİrİn, HoŞ
Dampen = Islatmak, Nemlendİrmek
Dealer = Satici, TÜccar, Tacİr
Debrİs = Yikinti, Enkaz
Deceİve = Aldatmak
Defect = Kusur, Eksİk, Ariza
Deprİvatİon = Mahrumİyet
Deterİorate = Bozmak, KÖtÜleŞtİrmek
Detonate = Patla(t)mak, İnfİlak Et(tİr)mek
Devoutly = Dİndar Bİr Şekİlde, İÇten, YÜrekten
Dİsable = Sakatlamak, GÜÇsÜz Birakmak
Dİsputant =mÜnakaŞaci, TartiŞmada Taraf Tutaf
Dread = Korku, DehŞet, Korkulan KİŞİ
Elegant = Zarİf, Şik, Kİbar
Elİmİnate = Çikarmak, Elemek, Yok Etmek
Encounter=karŞilaŞmak, Rastlamak, ÇarpiŞmak
Endanger = Tehlİkeye Atmak
Endow = BahŞetmek, Vermek, BaĞiŞlamak
Engage = Ücretle Tutmak, NİŞanlamak
Envy = İmrenme, Gipta, KiskanÇlik
Epİdemİc = Salgin, Salgin Hastalik
Exaggeratİon = MÜbalaĞa, Abartma
Excursİon = Gezİ
Expansİon = GenİŞleme, BÜyÜme, Yayilma
Fall Off = Azalmak, DÜŞmek, Bozulmak
Fare = Yol Parasi, Yİyecek İÇecek, (İŞ) KÖtÜ Gİtme
Fellow = Adam, İnsan, ArkadaŞ, MeslektaŞ
Fertİlİty = Bereket, Verİmlİlİk, DoĞurganlik
Fİgure Out = Halletmek, ÇÖzmek, Anlamak
Fİll İn = (form, Vs) Doldurmak,-İn Yerİne GeÇmek
Flush = YÜzÜ Kizarmak, Heyecanlandirmak, DÜz
Foresee = Önceden GÖrmek, Sezmek
Get Along = GeÇİnmek
Get On = Bİn(dİr)mek, İlerlemek
Gİant = Dev
Grant = BaĞiŞ, Burs, BahŞetmek, Kabul Etmek
Grİef = Keder, ÜzÜntÜ, Aciİ Kaygi
Grİmly = Acimsizca, Korkusuzca
Harmonİc = Ahenklİ
Heredİty = Kalitim, Soya Çekİm
Hold Out = Uzatmak, Vaadetmek, Reddetmek
Hug = Kucaklamak, Sarilmak, BaĞlanmak
İmagery = Tasvİrler, Hayaller, Benzetmeler
İmmune = BaĞiŞik, Dokunulmaz
İmport = İthal Etmek, DiŞ Alim, Anlam, Önem
İncarceratİon = Hapsetme, Hapsedİlme
İndecent = Uygunsuz, Yersİz, YakiŞiksiz, Edepsİz
İndestructİble = Yikilmaz, Yok Edİlemez
İnfuse = Demlemek, Telkİn Etmek
İnjure = İncİtmek, Yaralamak, Zarar Vermek
İntercept = Yolundan Çevİrmek, Önlemek
İnterrogate = Sorular Sormak, Sorguya Çekme
İrrİtatİon = Sİnİrlendİrme, Kizginlik, Öfke
Juggler = Hokkabaz, Hİlecİ
Keep Away = Uzak Tutmak, Uzak Durmak
Label = Etİket, Marka, Adlandirmak
Launch=(gemİyİ)suya İndİrmek,(roket)firlatma
Lay Down=yatirmak,yere Birakmak,(Şart)koyma
Layer = Kat, Katman, Tabaka, TesİsatÇi
Legacy = Mİras
Lİabİlİty = İhtİmal, Maruz Olma, EĞİlİm
Lofty = Çok YÜksek, YÜce, Kİbİrlİ
Look Forward=sabirsizlikla Beklemek
Maİntenance = Bakim, Nafaka
Make Up = Yapmak, Hazirlamak, Toplamak
Manİpulate=elle İŞletmek,ustalikla Kullanma
Manufacture = İmal, Yapim, İmal Etmek, Yapmak
Merge = BİrleŞtİrmek, KaynaŞtirmak, Yutmak
Mİracle = Mucİze, Harİka, Keramet
Mİslead = BaŞtan Çikarmak, Yaniltmak
Modİfİcatİon = DeĞİŞtİrme, DeĞİŞİklİk
Monk = KeŞİŞ, Rahİp
Navİgate = Gemİ YolculuĞu Yapmak, Sevketmek
Needle = İĞne, ŞİŞ, TiĞ, İbre, Kizginlik
Notable = Dİkkate DeĞer, Unutulmaz, SeÇkİn
Novelty = Yenİlİk, Yenİ ÇikmiŞ Şey
Obedİent = SÖz Dİnler, İtaatlİ
Omİnous = UĞursuz, Hayra Alamet Olmayan
Overcome = Yenmek, Hakkindan Gelmek
Overhaul=dİkkatle Elden GeÇİrmek,tamİr Etme
Ownershİp = Sahİplİk, Tasarruf, MÜlkİyet
Parsİmonİous = Son Derece Tutumlu
Pass Out = DiŞari Çikmak, DaĞitmak, Vermek
Pass Through = İÇİnden Gelmek, (sikinti) Çekmek
Pave = Kaldirim DÖŞemek
Perİlously = Tehlİkelİ Bİr Şekİlde
Perİsh=Ölmek,ÇÜrÜmek,bozulmak,soyu TÜkenme
Pervade = İÇİnİ Doldurmak, İstİla Etmek
Phrase = SÖzcÜk Grubu, Deyİm, Anlatim BİÇİmİ
Pray = Rİca Etmek, Yalvarmak, Dua Etmek
Precİse = Tam, DoĞru, Kesİn, Bellİ
Preemİnent = ÜstÜn, YÜksek
Prescrİbe = Emretmek, Buyurmak, Tavsİye Etmek
Presumptİon = Haddİnİ Bİlmezlİk, CÜret, Tatmİn
Promİnent = Çikik, Çikintili, Patlak, Belİrgİn
Pronounce = Telaffuz Etmek, İlan Etmek
Proper = Özel, -e ÖzgÜ, Has, Uygun, GerÇek
Proposal = Önerİ, Teklİf, Plan, Evlenme Teklİfİ
Prosecutİon = SÜrdÜrme, Devam, KovuŞturma
Proverb = AtasÖzÜ
Provİsİonal = GeÇİcİ
Publİc = Halk İÇİn, Kamuya Aİt, Genel, Umumİ
Pull Through = İyİ Etmek, İyİleŞmek, Atlatmak
Put Down = Yere Koymak, Yazmak, Not Etmek
Put İn = İÇİne Koymak, Sokmak, Sunmak, Vermek
Quake = Tİtremek, Sallanmak, Deprem
Quota = Hİsse, Pay, Kontenjan, Kota
Recİprocal = KarŞilikli, İŞteŞ, KarŞit
Reckon = Hesaplamak, Saymak
Redundant = Gereksİz, LÜzumsuz, Fazla
Reİnforce = GÜÇlendİrmek, SaĞlamlaŞtirmak
Rejoİce = Sevİndİrmek, Memnun Etmek
Relİef = Sikintidan Kurtulma, Ferahlik, Tesellİ
Remedy = Çare, Çikar Yol, İlaÇ, Tedavİ Etmek
Resİstant = Dİrenen, Dayanikli
Resolve = Karar, Azİm, Karar Vermek, ÇÖzmek
Retardatİon = Gecİktİrme, Tehİr, Engel
Revel = EĞlence, Şenlİk, EĞlenmek
Run İnto = (tehlİke)gİrmek, DÜŞmek, -e Raslamak
Runny = Civik, Sulu
Rusty = Pasli, KÖrelmİŞ, SolmuŞ, Eskİ
Scrap = Kirinti, ParÇa, DÖkÜntÜ, Kavga, DÖvÜŞ
Search Out = Aramak, Arayip Bulmak
Seep = Sizmak
Seİze = Kapmak, Yakalamak, Ele GeÇİrmek
Selectİvely = Ayiran, SeÇmelİ
Set Up = BaŞlamak, Dİkmek, -e YÜkselmek
Skİnny = Pek Zayif, Kuru, Siska
Slay = ÖldÜrmek, Katletmek
Slot = Yarik, Delİk, Oluk, Yarik AÇmak
Sparkle = ParlayiŞ, Parilti, Canlilik, Parlamak
Spİn=eĞİrmek,bÜkmek,İplİk Yapmak,dÖn(dÜr)mek
Spot = Benek, Nokta, Leke, Ayip, Yer, Mahal, Ben
Squash = BalkabaĞi, Meyvesuyu, Kalabalik
Stİff=sert, Kati, EĞİlmez, BÜkÜlmez, Koyu, İnatÇi
Stİngy = Cİmrİ, Az, Kit
Strenuous = Gayret(lİ), GÜÇ, AĞir, Yorucu
Strİfe = Kavga, ÇekİŞme, MÜcadele
Stroll = DolaŞmak, Gezİnmek, Gezİntİ
Stubborn = İnatÇi, Azİmlİ
Submİt=sunmak, Temsİl Etmek, Önermek
Suffocate = BoĞ(ul)mak, SoluĞu Tikanmak
Supplement=İlave,ek,tamamlamak,-e Ek Yapmak
Surplus = Artik, Fazla
Survİve = -den Uzun YaŞamak, Ayakta Kalmak
Sweep Down = Çullanmak
Take Up=almak,yerden Kaldirmak,(yolcu)almak
Temper = MİzaÇ, Huy, Öfke, Kivam
Termİnate = Sona Erdİrmek, Bİtİrmek
Theft = Hirsizlik
Throw Away=atmak, ÇarÇur Etmek, Zİyan Etmek
Traİl = İz, Kuyruk, SÜrÜklemek, İzlemek
Trİgger = Tetİk, Sİlahi AteŞlemek, Patlatmak
Truİsm = HerkesÇe Bİlİnen GerÇek, Bellİ Bİr Şey
Tumult = GÜrÜltÜ, KariŞiklik, Ayaklanma
Uncertaİnty = ŞÜphe, TereddÜt, Bİlİnmeyen
Unmask = Maskesİnİ DÜŞÜrmek
Vacancy= BoŞluk, BoŞ Oda, İŞsİzlİk
Ventİlate = Havalandirmak, AÇikÇa TartiŞmak
Vİolently = Şİddetlİ Olarak, Zorlu Bİr Şekİlde
Vİtally= Esasli Surette
Warden = Muhafiz, BekÇİ,(cezaevİ, Vs) MÜdÜrÜ
Wear Off = Etkİsİ YavaŞ YavaŞ Azalmak, GeÇmek
Wearİsome = Yorucu, Sikici
Weİrd=anlaŞilmaz,esrarli,tekİn Olmayan,garİp
Wİnk = GÖz Kirpma, Kisa Uyku, An, Lahza
Wİpe Out=tamamen Yok Etmek, ÖldÜrmek
Wİthstand = -e KarŞi Olmak, Dİrenmek
 
R

Rose

Guest
Ynt: Advanced Vocabulary

Abash = Utandirmak, ŞaŞirtmak, Bozmak
Abrİdge = Kisaltmak, Özetlemek, Kismak
Abstaİn = Kendİnİ Tutmak, KaÇinmak, Çekİnmek
Accord = Uygunluk, Uyum, UzlaŞma, AntlaŞma
Accountable = Sorumlu, AÇiklanabİlİr
Accuracy = DoĞruluk, Tamlik, Kesİnlİk
Allot = BÖlÜŞtÜrmek, DaĞitmak, Ayirmak
Apathetİc = Duygusuz, İlgİsİz, UyuŞuk
Applaud = AlkiŞlamak, Takdİr Etmek, BeĞenmek
Aspİre = Can Atmak, Çok İstemek, PeŞİnde KoŞmak
Beast = Hayvan, Canavar, SiĞir, Kaba Adam
Bİas = Meyİl, Önyargi, Taraf Tutma, Çapraz, EĞİk
Burst İnto = Bİrbİre Gİrmek, Dalmak
Causally=nedensel Olarak, Neden GÖstererek
Cavİty = Oyuk, Delİk, Çukur
Chase = Kovalama, Takİp, Av
Clİmax = En YÜksek Derece, Doruk
Commencement = BalŞangiÇ, BaŞ, BaŞlama
Compensate = Bedelİnİ Vermek, Telafİ Etmek
Concede=İtİraf Etmek, BahŞetmek, ÖdÜn Vermek
Confess = İtİraf Etmek, Kabul Etmek
Conjure Up = Animsatmak, Hatira Getİrmek
Converge = Bellİ Bİr Noktada BİrleŞmek
Convert İnto = Çevİrtmek, DÖnÜŞtÜrmek
Cope Wİth = BaŞa Çikmak, Üstesİnden Gelmek
Craft = Marİfet, HÜner, Sanat, Hİle, Kurnazlik
Crawl = SÜrÜnmek, Emeklemek
Credence = İnanma, GÜven
Culmİnate = En Son Noktaya ErİŞmek
Curtaİl = Kisa Kesmek
Dash = HÜcum, SaldiriŞ, Hamle, ÇarpiŞ, Azicik Şey
Dawn = GÜn AĞarmasi, Şafak, Tan, Şafak SÖkmek
Deduce = Sonucunu Çikarmak
Deem = Sanmak, Zannetmek, HÜkmetmek, Saymak
Defectİve = Kusurlu, Eksİk, Arizali
Defİcİt = Hesap AÇiĞi, AÇik
Delİberate = Mahsus, Kastİ, TelaŞsiz
Depletİon = TÜketme, Kan Alma
Deputy = Vekİl, Muavİn, Yardimci, Mİlletvekİlİ
Derİvatİon = Alma, Çekme, KÖken, Asil
Desert = ÇÖl, Terketmek, Birakip Gİtmek, DeĞer
Despaİr = Umutsuzluk, Çaresİzlİk
Destİnatİon=gİdİlecek-gÖnderİlecek Yer, Hedef
Dİslocate = Yerİnden Çikarmak, AltÜst Etmek
Dİspatch = GÖndermek, Sevketmek, Halletmek
Dİssolve = Erİ(t)mek, ÇÖzmek, AÇiklamak
Drowsy = Uykulu, Uyutucu, UyuŞuk
Dubİous = ŞÜphelİ, Kesİn Olmayan, Kararsiz
Duratİon = Devam, SÜre
Dweller = Oturan, Sakİn
Emancİpate = Azat Etmek, Serbest Birakmak
Embark = Gemİye Bİn(dİr)mek, Para Yatirmak
Embed = İyİce YerleŞtİrmek, Oturmak, GÖmmek
Emulsİon = Merhem
Enchant=bÜyÜlemek, BÜyÜ Yapmak, Zevk Vermek
Enmİty = DÜŞmanlik, Husumet
Erratİc=hareketlerİ DÜzenlİ Olmayan, DeĞİŞen
Escalate=(savaŞi)kiŞkirtmak,(fİyat)yÜkselmek
Exasperate=kizdirmak,canini Sikmak,delİ Etme
Exceed = AŞmak, GeÇmek
Excel = Çok İyİ Olmak, ÜstÜn Olmak, GeÇmek
Expİratİon = Sona Erme, BİtİŞ, Son, Soluk Verme
Extrİcate=(zor Durumdan)Çikarmak, Kurtarma
Fabrİcatİon = Uydurma, Yalan, Yapim, İmalat
Fatalİty = ÖlÜmle SonuÇlanan Kaza, ÖlÜm
Flİng = Firlatip Atmak, Savurmak, AtiŞ, Deneme
Fuse = Sİgorta, (metal)erİtmek
Get Around = DolaŞmak, Yayilmak, Kandirmak
Gorgeous = Çok GÜzel, Tatli, HoŞ, Harİka
Habİtuate = AliŞtirmak
Hİnt = İma, Belİrtİ, İŞaret, İma Etmek
Humİd = (hava)nemlİ, YaŞ
İgnİtİon = TutuŞ(tur)ma, AteŞleme, Kontak
İmmerse=daldirmak,(kendİnİ)kaptirmak
İmmİnent = Yakin, Yakinda Olacak
İmpotently = GÜÇsÜz BÜr Şekİlde, Yersİz Olarak
İndulge = Şimartmak, YÜz Vermek
İnnovatİve = İlerİcİ, Yenİlİk Getİrİcİ
İnvoluntary = İstenİlmeden-gÖnÜlsÜz Yapilan
İrrİgatİon = Sulama
Juror = JÜrİ Üyesİ
Lİghten=aydinlatmak,aydinlanmak,hafİflemek
Locust = Çekİrge
Lubrİcate=yaĞlamak, Kolay İŞler Hale Getİrme
Magnİfİcİent=gÖrkemlİ, OlaĞanÜstÜ, MuhteŞem
Mate = ArkadaŞ, Dost, İkİncİ Kaptan,(hayvan)eŞ
Measure = ÖlÇÜ, ÖlÇÜ Bİrİmİ, Mİktar
Meek = Uysal, YumuŞak BaŞli, AlÇakgÖnÜllÜ
Mİsery = Mutsuzluk, Sefalet, Istirap
Mİsjudge = YanliŞ HÜkÜm Vermek
Moderate=orta, Ilimli, Makul Kİmse, Azal(t)mak
Muddle = KariŞiklik, DaĞiniklik, ŞaŞkinlik
Nestle = YerleŞmek, Kurulmak, Barindirmak
Numb = UyuŞmuŞ, UyuŞuk, UyuŞturmak
Obstacle = Engel
Obstruct = Tikamak, Engellemek
Onset=(kÖtÜ Bİr Şeye)baŞlangiÇ,İlk Atak-saldiri
Ordİnarİly = AliŞilmiŞ BİÇİmde, Genellİkle
Overdo = Abartmak, ŞİŞİrmek, Fazla Kullanmak
Overload = AŞiri YÜklemek
Pass Away = GeÇmek, Yok Olmak, Ölmek
Percolate = Sizmak, SÜzmek
Plague = DÜŞÜnÜp TaŞinmak
Prelude = BaŞlangiÇ
Premedİtatİon = Önceden Tasarlama, Kasit
Presİde = BaŞkanlik Etmek, YÖnetmek
Prodİgİously=ŞaŞilacak-mÜkemmel Şekİlde
Protract = (sÜresİnİ) Uzatmak
Punctually = Dakİk Olarak
Purge = Tasvİye, Temİzleme, Aritma
Rage = Öfke, DÜŞkÜnlÜk, Moda
Ratİfy = İmzalamak, Onaylamak
Rattle = Çingirak, Şingirdamak, Sİnİr Etmek
Reprİeve = ÖlÜm Cezasini Ertelemek
Repulsİve = Tİksİndİrİcİ, İĞrenÇ, İtİcİ
Resume = Yenİden BaŞlatmak, Devam Etmek
Reverent = Saygili
Reverse = Ters, Arka, KarŞit, Zit, Ters Çevİrmek
Revoltİng = İĞrenÇ
Revolve = DÖn(dÜr)mek, Çevİrmek, Devretmek
Salutatİon = Selamlama, Selam
Salvatİon = Kurtar(il)ma, KurtuluŞ, Selamet
Set Off = Yola Çikmak, AteŞlemek, Atmak
Solİdİty = Katilik, SaĞlamlik
Spell Out=gÜÇlÜkle Anlamini SÖkmek
Spotlİght=projektÖr IŞiĞi,halkin İlgİsİ, GÜndem
Stamp = Damgalamak, Pul YapiŞtirmak
Stare=(at)dİk Dİk Bakmak, Sabİt BakiŞ
Stİmulate=uyarmak, Canlandirmak, KiŞkirtmak
Strİde = Uzun Adimlarla YÜrÜmek-geÇmek
Stroke = VuruŞ, Çarpma, Darbe, FelÇ, Çaba
Subversİvely=(İktİdari)devİrmeyİ Tasarlayan
Successİve = Bİrbİrİnİ İzleyen, Ardil
Superfİcİal = YÜzeysel, ÜstÜnkÖrÜ
Supple = BÜkÜlgen, Esnek
Take On=ÜstÜne Almak, YÜklenmek, ÇaliŞtirmak
Tame = Evcİl, YumuŞak BaŞli, Uysal, Sikici, Tatsiz
Tangle=dolaŞtirmak, KarmakariŞik Etmek
Temperate = Ilimli, ÖlÇÜlÜ, Ilik
Thread = İplİk, Lİf, Tel
Thrİll = Heyecan, Korku, Heyecanlan(dir)mak
Thrust = Sokmak, Saplamak, İtmek, DÜrtmek
Tİmİd = Korkak, Ürkek, YÜreksİz, UtangaÇ
Tİtan = Dev, Dev Gİbİ Adam
Torture = İŞkence, İŞkence Etmek
Trap = Tuzak, Kapan, TuzaĞa DÜŞÜrmek
Tremble = Tİtremek, Ürpermek, Tİtreme, Ürpertİ
Trİck = HÜner, El ÇabukluĞu, Ustalik, Becerİ
Underrate = Hafİfe Almak, KÜÇÜmsemek
Upshot = Netİce, SonuÇ
Vaccİnate = AŞilamak, AŞi Yapmak
Vanİty = Kendİnİ BeĞenmİŞlİk, Kİbİr(lİlİk)
Veer = YÖn DeĞİŞtİrmek, DÖnmek
Vİgorously = GÜÇlÜ, DİnÇ Bİr Şekİlde, Enerjİk
Yİeld=ÜrÜn-meyve Vermek, (kar) Getİrmek, ÜrÜn
Zenİth = BaŞucu, Doruk, Zİrve
 
Üst