5. Sınıflar için İngilizce Seviye Tespit Sınavı

G

gd

Guest
………….İLKÖĞRETİM OKULU
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İNGİLİZCE DERSİ 5. SINIFLAR İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI
1-Aşağıdakilerden hangisi “ can you play football?” sorusunun cevabı olabilir?
a)I am a student b) no,she can’t play football c)yes,I can play football d) yes, I can play basketball
2-İngilizcede sıfatlar konusunda öğrendiğimiz “old” kelimesi Türkçe karşılığı nedir?
a)yeni b)eski c)çirkin d)güzel
3)”how are you?” sorusuna nasıl cevap verebilirsiniz?
a)fine,thanks b) I am from Tatvan c) Iam eleven years old d) it is my book
4)Aşağıdakilerden hangisi bir mevsim adı değildir?
a) summer b) winter c) autumn d) april
5) Aşağıdaki mesleklerden hangisi doğru yazılmıştır?
a) teacher b)stundet c) footbaaler d)denist
6)Aşağıdaki hem Türkçe hem de İngilizce karşılıkları verilen sıfatlardan hangisi yanlış verilmiştir?
a)new-yeni b) old-yaşlı c) ugly-güzel d) short-kısa
7)”What is your job?” sorusuna cevap vermek istersek aşağıdakilerden hangisi daha doğru olur?
a)I am from Tatvan b) I am a student c)Fine thanks d) I am eleven years old
İngilizcede kızlar için kullanılan “o” aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) she b) he c)it d)we
9)”she can play basketball” cümlesini olumsuz halde yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) she play can’t play basketball b) she can’t play basketball
c)can’t she play basketball d) she play basketball
10)Aşağıdakilerden hangisi bir ay ismidir?
a)autumn b)saturday c)may d)Monday
11)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) father-baba b) mother-anne c) uncle-hala d) brother-erkek kardeş
12)Aşağıdaki mesleklerden hangisi doğru eşleştirilmiştir?
a) dentist-şarkıcı b) singer-yazar c) nurse-hemşire d) teacher-öğrenci
13)Sınıfta Ali adlı bir öğrenci var,diyelim. Ali’nin İstanbullu olduğunu nasıl söyleyebiliriz?
a)I am from İstanbul b) she is from İstanbul c)he is from İstanbul d)you are from İstanbul
14) Bir şeyi sevdiğini söylemek için İngilizcede hangi fiili kullanarak anlatabilirsin?
a)pull out b)cut c)like d)play
15)”Are you a student or a teacher?” sorusuna nasıl cevap verirsek daha doğru olur?
a) yes,I am a student b)no,I am not a teacher c) I am a student d) I am a teacher
16)”How old are you?” sorusuna nasıl cevap verirsiniz?
a) Fine,thanks b) I am eleven years old c) I am from Tatvan d) I am a student
17)Aşağıdakilerden hangileri İngilizcede erkek-kız –cansız varlık ve hayvanlar için kullanılan “o” dur?
a)I-SHE-WE b)SHE-HE-İT c) WE-HE-YOU D)I-YOU-WE
18)JANUARY-FEBRUARY-……………-APRIL-MAY-…………..JULY-AUGUST-SEPTEMBER-OCTOBER-
Yukarı sırasıyla ayların adları yazılmıştır,boş kalan yerlere ne yazılması gerekir?
a)winter-summer b)march-winter c)march-june d) june-autumn
20)”what is your father’s job?” sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi daha doğru olur?
a)she is eleven years old b) he is a teacher c) he is fourty years old d) he is from Tatvan
21) 14+14= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) twenty b) thirty c) twenty eight d) thirty eight
22) “ Saat birde öğlen yemeği yerim.”cümlesinde altı çizili kelimenin karşılığı hangisidir?
a) have lunch b) have breakfast c) have dinner d) have toy
23) Aşağıdaki mesleklerin yapabildikleri “can” ile yazılmıştır. Hangisi yanlış yazılmıştır?
a) barber can cut hairs b) policeman can stop cars
c) nurse can play football d) singer can sing a song

24) Aşağıdaki rakamlardan hangisi 98-45 işleminin sonucudur?
a) sixty seven b) eighty one c) fifty three d) fourty nine
25) “ Ali okulunu sever.” Cümlesini İngilizce yazılımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) I like my school b) he likes his school c) she likes her school d) we like our school
26) “Sabahları erken kalkarım.” Cümlesindeki kalmak aşağıdakilerden hangisidir?
a) get on b) get up c) get off d) leave
27) Aşağıda sıfatlar zıt anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Hangisi yanlış verilmiştir?
a) old-short b) beautiful-ugly c) small-big d) sad-happy
28) “ Are you student?” sorusuna cevap verirsek aşağıdakilerden hangisi daha uygun olur?
a) I am a student b) I am a teacher c) yes,I am a student d) no, I am not a doctor
29) Mary adındaki bir kızın futbolu sevmediğini nasıl söyleyebiliriz?
a) I don’t like football b) she doesn’t like football c) he doesn’t like football d) she likes football
30) “T.B.M.M. 23 Nisan 1920’de açılmıştır.” Altı çizili kelimenin İngilizce karşılığı hangisidir?
a) June b) July d) April e) February
31) John adındaki bir erkek çocuğu babasının mesleği öğretmen olduğunu söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi babasının mesleğini doğru olarak söylemiştir?
a)My father’s job is teacher b)her father’s job is tecaher c)his father’s job is tecaher d)he is a student
32) Mesleklerden ” kasap- manav”ın İngilizce karşılıkları hangisinde doğru verilmiştir?
a) lawyer-shopkeeper b) nurse-secretary c)butcher-grocer d) butcher-baker
33) “Şarkı söyleyebilirim.” Cümlesini İngilizce olarak nasıl söyleyebilirsiniz?
a) I can sing a song b) I can read book c) I can listen to music d) I can walk fast
34)”How are you?” sorusuna cevap verseniz aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) I am ten years old b) I am from Tatvan c) I am fine d) I am a student
35) “Evden saat sekiz’de ayrılırım.” Cümlesinin İngilizce karşılığı aşagıdakilerden hangisi olabilir?
a) I get on the bus at eight o’clock b) I arrive home at eight o’clock c) I leave home at eight o’clock d) I walk to home at eight o’clock
36) “ How old are you?” sorusuna nasıl cevap verebilirsiniz?
a) I am ten years old b) I am from Tatvan c) I am fine d) I am a student
37) “ Arkadaşım, bu ayın yirmi beşinde doğum günü.” Altı çizili kelimenin karşılığı hangisidir?
a) fifty two b) thirty six c) fourty three d) twenty five
38)”Babamın arabası çok yeni gibi görünüyor.” Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) new b) short c) old d) young
39) “Haziran’da karneler verilecek.” Altı çizili kelimenin İngilizce yazılımı doğru verilmiştir?
a) January b) June c) July d) Winter
40) Günlük işlerimizi anlatırken kullandığımız aşağıdaki eylemlerden hangisi yanlış verilmiştir?
a) sleep- kalkmak b) have dinner- akşam yemeği yemek c) study-çalışmak d) get off- inmek
41) “Senin amcanın mesleği nedir?” sorusunu İngilizce nasıl sorabilirim?
a)what’s your brother’s job? b)what’s your aunt’s job? c)what’s your uncle’s job? d)what’s your sister’s job?
42) 25+28= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) sixty three b) thirty five c) fifty three d) thirty six
43) “Biz sütü severiz.” Cümlesini İngilizcede nasıl söyleyebiliriz?
a) I like milk b) he likes ice-cream c) we like milk d) it likes white cheese
44) “Akşam yemeğini sekiz’de yerim.” Cümlesini nasıl söyleyebiliriz?
a) I have breakfast at eight o’clock b) I have lunch at eight o’clock c) I have dinner at eight o’clock d) I have brunch at eight o’clock
45)Aşağıda mesleklerle yaptıkları işleri doğru olarak verilmiştir?
a) barber- pull out teeth b) dentist- cut hair c) doctor- examine patients d) singer- play football
46) “Yaz tatilinde Antalya’ya gideceğiz.” Altı çizili kelimenin İngilizce karşılığı hangisi olabilir?
a) winter b) autumn c) spring d) summer
47) Arkadaşına iyi geceler demek için hangisini seçersin?
a) good morning b) good afternoon c) good evening d) good night
48) Herhangi bir kişiyle tanıştığına memnun olduğunu dile getirmek için hangi cümleyi seçersin?
a) I am fine, and you? b) nice to meet you c) how old are you? d) I arrive home
49)” Onlar şarkı söylemezler.” Cümlesini İngilizce’de nasıl söyleyebiliriz?
a) we can sing a song b) he can’t run fast c) they can’t sing song d) she can write letter
50) Babasının mesleği mühendis olan bir öğrenci “ is your father an engineer or a lawyer?” sorusuna nasıl cevap verir?
a) he is a lawyer b) he is an engineer c) yes,he is a lawyer d)yes, he is an engineer
 
Üst