2007-2008 sosyal bilgiler proje konuları

alperen35

New Member
ÖgretmenForum Üye
2007-2008 KURTKALE İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROJE ÖDEVLERİ

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevleri
1. Çevre kirliliği ve önlenmesi
2. Küresel ısınma ve ülkemize etkileri
3. Türk Tarih Kurumu Hakkında bir araştırma yapınız.
4. Türk Dil Kurumu hakkında bir araştırma yapınız
5. Çıldır’ın çeşitli yönleriyle tanıtılması
6. Türkiye’nin coğrafi konumu.
7. Anadolu uygarlıkları.
8. Türkiye’de görülen iklim tipleri.
9. Ülkemizdeki ormanlar ve korunması.
10. “BOR” Madeni hakkında araştırma yapınız.
11. Ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu Ülkelerden herhangi birisi ile ticari ilişkilerimizi inceleyiniz.
12. Atatürk’ün milli dış politikası.
13. Türk Cumhuriyetleri’nin tanıtılması.
14. Türk Büyüklerinin tanıtılması
15. “Göktürk Yazıtları” hakkında bilgi veriniz.
16. Hakimiyet kaynağına göre yönetim şekilleri.
17. Demokrasinin tarihçesi ve gelişimi.
18. “Veda Hutbesi” ve insan hakları.
19. B.M İnsan hakları Evrensel bildirgesi.
20. Bir Türkiye Haritası çizerek üzerindeki akarsuları gösteriniz.


NO 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevleri
1 Gap’ın özellikleri ve Türkiye açısından önemi
2 Türkiye’nin Jeopolitik konumu ve sonuçları
3 Doğu Anadolu Bölgesi
4 Güneydoğu Anadolu Bölgesi
5 İç Anadolu Bölgesi
6 Akdeniz Bölgesi
7 Ege Bölgesi
8 Marmara Bölgesi
9 Karadeniz Bölgesi
10 İstanbul’un Fethi ve Dünya Tarihi açısından önemi
11 Ülkemizdeki milli parklar ve özellikleri
12 Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Medeniyeti
13 Coğrafi Keşifler ve sonuçları
14 Rönasans ve Reform Hareketleri’nin neden ve sonuçları
15 Sanayi İnkilabı’nın sonuçları
16 Osmanlı Devleti’nin zayıflamasının nedenleri
17 19 ve 20.Yüzyılda Avrupalı Devletlerin,Osmanlı Politikası
18 Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan 1839 yılına kadar ki zamanda gayrimüslimlerin durumları
19 1839-1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslimlerin durumları
20 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda ortaya çıkan Ermeni Meselesi
21 Birinci Dünya Savaşı esnasındaki Ermeni Olayları ve Sonuçları


NO 8.Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Proje Ödevleri
1 Türkiye’de çok partili rejim denemeleri
2 Demokrasinin ilkeleri ve özellikleri
3 Anayasamızın genel özellikleri ve değiştirilemeyecek hükümleri
4 Evrensel insan hakları bildirgesi ve özellikleri
5 İnsan haklarının evrensel düzeyde korunmasının önemi
6 Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sonuçları
7 Atatürk’ün dünya barışına verdiği önem
8 Ülkemizdeki iç tehdit unsurlarının hedefleri
9 Ülkemize yönelik dış tehdit unsurlarının hedefleri
10 İnsan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlar

NO 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ProjeÖdevleri
1 Atatürk’ün hayatı ve eserleri
2 Atatürk’ün kişisel özellikleri ve çeşitli yönleri
3 Atatürk İlke ve İnkilapları
4 Atatürkçü Düşünce sistemi ve özellikleri
5 Türkiye’de çok partili rejim denemeleri
6 Eğitim ve Kültür alanında yapılan inkilaplar ve özellikleri
7 Toplumsal yaşayışı düzenlemesine yönelik yapılan inkilaplar ve özellikleri
8 Ekonomik alanda yapılan inkilaplar ve özellikleri
9 Atatürk Dönemi’nde Türkiye’nin dış siyaseti
10 Güney Cephesi
11 Doğu Cephesi
12 Batı Cephesi
13 Lozan Barış Anlaşması
14 I.Dünya Savaşı
15 II.Dünya Savaşı
16 TBMM’nin Açılışı ve Özellikleri
17 Laiklik ve Din-Vicdan Hürriyeti
18 Atatürk Köşesi hazırlama

Ödev konuları,en geç Nisan ayının ilk haftası içinde toplanacak ve Ödev konuları değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır.
a. Araştırma ve bilgi toplama : 10 Puan
b. Kaynak taraması ve özgünlük : 20 Puan
c. Tertip ve düzen : 20 Puan
d.Görsel öğelere ağırlık verme : 10 Puan
e. Zamanında teslim : 10 Puan
f. Öğretmenle işbirliği : 10 Puan
g. Derste sunum performansı : 20 Puan
Toplam : 100 Puan


Mücahit ACAR
Ahmet ÇOLAKOĞLU Okul Müdürü
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
 
Üst