2.Dönem 1.Yazılı Soruları edebiyat

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
Adı soyadı:________________________ Öğrenci No:_____ AldığıPuan:__________

1.şiir 2. şiir 3. şiir
“Nereden nereye sevmişim onu “ Sevdiğin kadar ömrün “Kametüne elif diyen gör ne hayal ider
Ateşi koymuyor yakıyor beni Gülebildiğin kadar mutlusun Her ki diler visâlüni arzû-yı muhal ider
Aşık Emrah sever böyle bir canı Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin (Nesimi)
Sevmesem incinir, sevsem incinir” Sakın bitti sanma her şeyi Hâr-ı firkatle Neşati-i hazinin va hayf
Sevdiğin kadar sevileceksin” Dâmen-i ülfeti çâk oldı girîbânı bile
( Aşık Emrah) (Can yücel) (Neşati)

1. Yukarıdaki şiirler edebiyatımızın hangi dönemine aittir? Sebepleri ile birlikte yazınız.( 15p )

1.Şiir Dönem:
Nedenleri:2.Şiir Dönem:
Nedenleri:3.Şiir Dönem:
Nedenleri:2. Aşağıdaki şiiri biçim yönünden (kafiye,redif) inceleyip şiirin şekli hakkında bilgi veriniz .( 15p )

Bir gün ıssı eder himâyet ana
Yâni kim gösterir inâyet ana

Gördü otlakda yürür öküzler
Odlu gözler ü gerlü göğüzler

Ki biriz bunlarunla hilkatde
Elde ayakda şekl ü suretde

Var idi bir eşek ferâsetli
Hem ulu yollu hem kiyâsetli

Yok mudur gökde bizim ıldızımız
K'olmadı yer yüzünde boynuzumuz

ŞEYHİ (HARNAME’DEN)

3-Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız . (10p)

Divan-ı Lugati’t-Türk:
Risaletün Nushiyye:
Kanuni Mersiyesi:
Divan-ı Hikmet:
Su Kasidesi:


4-Divan Edebiyatı özelliklerini yazıp dörtlüklerle yazılan şiir şekillerinin adını yazınız ? (10p)
5-Aşağıdaki dizelerde ayrı ayrı bir söz sanatı vardır.Bu söz sanatlarını yazınız? (10p)

İnsanlar mutlu olsun diye açmıştı tüm çiçekler.

Bülbül gülsüz; gül bülbülsüz yapamazdı.

Mecnun bu aşkı bilseydi,kendinden utanırdı.

Aslanlarımız maçı dört sıfır kazanmış.

Sessizce ağlamıştı kağnılar kadınların haline.

6-Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız. (15p)

Halk Edebiyatı’nın temelleri …………………………………………’na dayanır.
Ölüm şiirinin ……………………………………….adı “Sağu”, ……………………………………. adı “Mersiye” , Halk Edebiyatı’ndaki adı ise ………………… tır.
Halk edebiyatının ölçüsü …………………………… .dür.
Kaside aslında bir ………….. ve ……………., şiiridir.
Göktürk Metinleri Türk Edebiyatı’nın ………………….. değer taşıyan ………. ………….. ……………….dir.

7-Aşağıdaki çıkarımların karşısına doğruysa ( D ) yanlışsa ( Y ) yazınız. (10p)

Türk Edebiyatı’nın ilk tasavvufçuları 8.yy’da yaşamıştır.
Şarkı ve Rübai şiir şekillerini Türk sanatçılar kazandırmışlardır.
Mevlana ve Yunus 13.yy’ da yaşamışlardır.
Türk Edebiyatı üç ana devre ayrılır.
Ergenekon Destanı Göktürklere ait olup Nevruz’u temsil eder.

8-Türk Edebiyatı’nın devirlerini tüm ayrıntılarıyla çizip devirlere ayrılmasında etkili olan kıstasları yazınız.(15p)
 
Üst