2.Dönem 1.Yazılı Soruları edebiyat 6

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
S1-Roman ve hikâye edebiyatımıza girmeden önce insanlar bu ihtiyaçlarını hangi türlerle giderirlerdi?(10)


S-2-Halk şairi ve kalem şairi kavramlarını açıklayınız.(10)


S-3 Aşağıda birbirleriyle ilişkili olan sözcükleri eşleştiriniz.(10)
Mani Kavuştak
Türkü Sagu
Ağıt Deyiş
S-4 Aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatları vardır?(10)
Bülbül güle kul olduğu zamandır …………………………
Güzel sevmek sarp bir kale …………………………
Acep Mevlam güldürür mü ağları …………………………
Kul Mustafa gözden saçar jaleler …………………………
Bülbül figan eder güle …………………………

S-5 Aşağıda verilen aşık tarzı şiirlerin türlerini noktalı yerlere yazınız.(10)

……………………. ……………………..
Şu karşıki yüce dağlar, Benden selam olsun Bolu Bey’ine,
Kar tutar bellerin senin. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
Yazın kışın belli olmaz, Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Sert eser yellerin senin Dağlar seda verip seslenmelidir.
Bayburtlu Celali Köroğlu
S-6 Aşağıdaki dörtlüğü şekil bakımından inceleyiniz.(10)

Yine geldi evvel bahar günleri Kul Mustafa gözden saçar jaleler,
Yüce dağlar yol olduğu zamandır. Arar Bulamaz derdine çareler
Yavru ben Hak’a niyaz ettiğim, Açılmış gonca güller laleler,
Bülbül güle kul olduğu zamandır. Yeryüzünün al olduğu zamandır.
… Kayıkçı Kul Mustafa

S-7 Yukarıdaki Birimde anlatılanları ve buradan hareketle şiirin temasını yazınız.(10)

S-8 Kayıkçı Kul Mustafa ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.(10)S-9 Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız(10)
*Türküler aşk tabiat,güzellik konularını işler;7’li,8’li veya 11’li hece ölçüsüyle söylenir( )
*Maniler hecenin 8li kalıbıyla söylenir ,uyak düzeni abab şeklindedir.( )
*Koşma 11 hece ölçüsüyle söylenir,son dörtlükte ozanın adı geçer.( )
*Semai ve koşma 11’li hece ölçüsüyle söylenir,anonim halk edebiyatı ürünüdür.
*Methiye ve nutuk aşık tarzı halk şiiri ürünüdür.( )

S-10 Halk Edebiyatının genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(10)
 
Üst